Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §265 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo licence xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x označená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15 xx. xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoléhal xx xxxxxxxxx odborného názoru xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na charakter xxxxxxxx materiálu), xx xxx, x níž xxxxxxxx, není vojenským xxxxxxxxxx, xxxx by x tom xxxx xxxxxxxxxxx odůvodněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpravidla xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x uvedenému xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx zjistilo, xx takovou věc xxx považovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§101 tr. xxxxxxxx, §42 tr. x.

XXX. X xxxxxxx xxxx xxxxx §101 xx. zákoníku konkrétní xxxxx odlišné od xxxxxxxxxx zásadně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxx, xxxx poučení x xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 1, 2 xx. ř., zejména xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx před xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. H. xxxxx §265k odst. 1 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. a xx xxxxxxx §265k odst. 2 x §261 xx. x. x xxxxxxx zúčastněné xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. i., x. r. o., x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 26.5.2020, xx. xx. 12 Xx 6/2020, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxx 4.11.2019, xx. xx. 62 T 2/2019. Xxxxx §265k xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265x xxxx. 1 tr. x. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Hradci Xxxxxxx - pobočce x Xxxxxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal a xxxxxxx. Podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. i.

I.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Pardubicích xx xxx 4.11.2019, xx. xx. 62 X 2/2019, byl xxxxxxxx X. H. (xxxx xxx jen,,obviněný"), xxxxx xxxxxx pokusem xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 x §265 xxxx. 1 xx. zákoníku, za xxxx xx byl xxxxxx xxxxx §265 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx §67 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 x §68 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxxxx 100 xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 000 Xx, xxxxxx xx xxxxxx 200 000 Xx. Xxxxx §69 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, že xx peněžitý xxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, uložen xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx na dobu 4 xxxxxx.

Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxx zločinu xxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx, xx jako xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. x. i., x. x. x., xx xxxxxx x XY (xxxx xx xxxxxxx xxx "obchodní xxxxxxxxxx X."), xx snažil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxxxx č. 38/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx jen "XXXXX"), a podle xxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x. 4 xxxx. a) xxxxxxx 1 vyhlášky x. 210/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 38/1994 Xx., o xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx x. 210/2012 Sb."), xxxxxxx xxx obviněný, xxx obchodní xxxxxxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx licence x obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 x §14 odst. 1 ZZOVM xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx ve xxxxxxx xxx jen "XXX"), x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx útoky.

Jednak (xxx xxxxx 1. xxxxxx x xxxx) xxx 18.7.2017 xxx příslušného xxxxxxxx x licence xx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx prostor Xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx barvy obsahující xxxxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxxxx značek x částí radiolokačního xxxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5 XXXXX a xxxxx xxxxxxx SVMe 4 xxxx. x) přílohy 1 xxxxxxxx x. 210/2012 Xx. Obviněný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X., která vystupovala xxxx xxxxxxx, požádal xxxxxx xxxxxxxxxxx podaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., a.s., u Xxxxxxx úřadu pro Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx X. X. X. S., Xxx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx americké (dále xx xxxxxxx xxx "X."), a zboží x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx deklaroval xxxx "1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prohlášení x xxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Celnímu xxxxx v X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. R., x.x., jednak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. pro příjemce X., xxxxx xxxxx xx prodává 1 xx xxxxxxxxxxx aerodynamického xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 000 XXX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxxxx xxxxxxxxx jako "Xxxxxxxxxx prodejce" ze xxx 18.7.2017, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Č. xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxx zákazníka X. xxxx xxxxxxxxx materiálem xxx zbožím xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx obviněný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx systému XXX s vyraženým xxxxxx XX, xxxxxx xx snažil vyvézt xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kontejneru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §5 ZZOVM, x nímž nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X vývozu nakonec xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zásah celních xxxxxx.

Xxxxxx (xxx xxxxx 2. xxxxxx o xxxx) xxx 19.7.2017 xx obviněný xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licence xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republiky xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx mimo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxx kontejneru xxxxxxxxx XX xxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 2. x rozsudku soudu xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému X200 Xxxx, rakety S75 x protiletadlové střely xxxxxxx 2K12). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx Č. jako xxxxxxx xxxxxxx celním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx Pardubický kraj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontejneru XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxxxx X. X., Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (dále xx xxxxxxx xxx "X. X."), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontejneru x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům, xxxxxxxxx xxx vyučování xxxx xx xxxxxxxxx, nevhodné xxx xxxx xxxxx - 3x kompletní xxxxxxxxx aerodynamické xxxxxx xxx použití ve xxxxxxx tunelu". Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u Xxxxxxx xxxxx x X. X. xx xxxxxx doložení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx společnosti X., x.x., předložil xxxxxxx xx dne 17. 7. 2017, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Č., za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx příjemce X. X. x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 3x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx modely xxx použití xx xxxxxxx tunelu XX XXXX: 902 300 80 v celkové xxxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Prohlášení xxxxxxxx" xx xxx 18.7.2017, x níž xxxxxxxx xxxx jednatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx, že xxxxx xx faktuře xxx xxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dvojího xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, ač xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §5 XXXXX, x xxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X vývozu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx, o nichž xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.5.2020, xx. xx. 12 Xx 6/2020, xxx, xx x odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu x xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně) podle §101 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výroku rozsudku xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xx xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §256 xx. ř. xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx obhájce dovolání, xxxxx opřel x xxxxxxxx důvody xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x), x) a x) xx. x.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. x xxxxxxxxx právní posouzení, xxxxx i tzv. xxxxxxxx rozpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, shledal x posouzení xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx věděl x xxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx materiál x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx ústavem xxxxxxxxx, xx nejde o xxxxxxxx materiál. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. uvedl obviněný x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx zamítl xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x předcházejícím xxxxxx xxx dán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

Xxxx dovolatel xx xxxx xxxxxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx otázky, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx mít vojenský xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx, xxxx právní, x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx míře xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx demilitarizace původního xxxxxxxxxx materiálu (xxxxx) xxxxxx průmyslové delaborace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx též xxx xx xxxxxxx "XxX"). Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mít původní xxxxxxxxxx x x xxxx xx vydáváno xxxxxxxxx o znehodnocení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Vojenský xxxxxxxxx xxxxx, x. p., xxxxxxxx závod S. (xxxx xxxx xx xxxxxxx "XXX"), xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx předmětných xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jakémukoliv xxxxxxxxxx účelu. Xxxxx xxxxx xxxxx zopakoval XXX xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, stejně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx názoru xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx shodě x xxxxxxxxxxxx nepovažoval xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx x úmyslu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx znalci. Xxx o xxxxxxxxxxx xx muzejní xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx uvedl, že "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx". Z xxxx pak obviněný xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx vojenský xxxxxxxx, tím xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx odvolací xxxx. X xxxx xxxxx názor soudu xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x zbraně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx obviněný odsouzen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx obviněný xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx fakticky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx schopnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx straně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudků xxxxxxx, xx xxx x vojenský materiál.

Dále xxxxxxxxx x odkazem xx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx považován xx xxxxxxxx materiál, x to xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxx splňovaly, xxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ztratily své xxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xxxxx xxxxxxxxxx nyní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vojenský xxxxxxxx, xxxxx xx xx jednak x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx to xxxxxxxx základům elementární xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vojenského materiálu, x xx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx materiál, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx díly, xxx xx jde o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x plnění x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xx pak xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx byly xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx, že zmíněné xxxxxxxx mají nadále xxxxxxxxx vojenského materiálu, xxxxx inkriminovaný materiál xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx účely xxx xxxxxxxxx vyvíjen x xxxxxxx. Xxxxx závěr xxxx podle obviněného xxxx oporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx navíc x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Podle názoru xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx x době xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x bezpečnost xxxxx, xxxxx byla xxx xxxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x uvedl xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx SVMe 6 xxxxxxx 1 vyhlášky x. 210/2012 Xx.). X tomu, aby xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx určení v xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx soudy nižších xxxxxx xxxx zkoumat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx totiž obviněnému xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx, xxx o xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx modelů xxxxx.

Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, xx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx ze xxx 17.12.2014, xx. xx. 5 Xxx 1266/2014, konstatoval, xx xx zjištění charakteru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx zločin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení nebo xxxxxxx považuje xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znalecký xxxxxxx. X tomto trestním xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxx, oba xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx, přesto xx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonem x prováděcí vyhláškou.

Obviněný xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx modely raket xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx exponát. Xxxxxx xxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.

Napadený rozsudek xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx právním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §265 tr. xxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx shledal u xxxxxxxxxx přímý úmysl, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že xxx x vojenský xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zpochybňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x. x., odštěpného xxxxxx X., xxxxx xxxx xxxxxxxx předmětných věcí (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx, xx nejde o xxxxxxxx materiál. Připomněl, xx XXX xxxxx xx xxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolací soud xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na argumentaci, xx xxxxxxxx společnost X., xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx obviněný, byla x minulosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X tomu xxxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx času xxxxx přihlížet x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2 000 Xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 19.1.2011, xx. xx. 5 Xxx 848/2010, xxxxxxx x xx xx xxx věci xx xxxxxxxx na informaci, xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxx pravdivosti xxxxx xxxxx pochybovat, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx modely raket. Xxxxxxxxxx xxxx zřejmé, xx xxxx modely x ohledem na xxxx xxxxxxxx neuniknou xxxxxxxxxx celních orgánů x budou je xxxxxxx zkoumat. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx VTÚ, xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xxx dozvědět, xx byl (xxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx) XXX xxxxxx x xxxx, co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx by x jeho xxxxxx xxx x právní xxxx podle §19 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxx otázku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostmi. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx obviněný xxxxxxxx odůvodnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx vytkl xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx x zabrání xxxx, xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je ochranným xxxxxxxxx x xxxx xxxx byly ve xxxxxxxxxxx obchodní společnosti X., xxxxx však xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx společnost X. xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejímž jediným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx obviněný, xxxxx xxx však xxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Č. xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx překvapující, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nevystupovala, xxxxxxx uplatnit xxx xxxxx, xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx o xxx rozhodl xxxxxxxxxx xx xxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx, které xxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx (k xxxx odkázal na §230 odst. 1 xx. x.), xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxx státního zástupce (§239 xxxx. 1 xx. ř.) x xxxxxxxx věci xxxx xxx předem upozorněn, xx xxxxx zásah xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxx. X tomto xxxxxxx obviněný xxxxxxx xxxx dosavadního trestního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ani technicky xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se vůbec xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx Ústavního soudu xx dne 14.11.2019, xx. xx. XX. XX 807/19. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dovolání xxxxxxx xxxxxxx pozornost x xxxxxxxxx přitom xx xxxxxxx judikaturu.

Závěrem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stejně xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, a xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

Dovolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Č.

Podání označené xxxx dovolání učinila x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. j) tr. x. xxxxx výroku xxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxx uvedla, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvézt xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx materiál, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nedůvěřovat xxxxxx ujištění. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx obviněna xxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ani xxxxx xx nebylo zahájeno xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx stíhaly xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx věci xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x nebylo jí xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxx, xx šlo x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx typu 2X12, xxxx raketového xxxxxxxx X200 Vega, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X75 Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X75 Xxxxxxx, část xxxxxx X200 Xxxx, x xxxxx xxx nebezpečí, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx zabrání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx procesní x xxx xxxxxxxxxxxx předpoklady. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestního řízení x nemohla x xxx xxxxx svá xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx sloužit ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx podle dovolatelky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx skutkových xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozporu s xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, na xxxxx straně xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Přehlédl také xxxx, že obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx raket xxxxxxx bezpečnost státu. Xxxx xx nebyl xxxxxxx rozsudek odvolacího xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx zabírány xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, ač xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx §239 xxxx. 1 xx. ř. Xx facto xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcí nahradilo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranné xxxxxxxx xx mělo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx výše.

Z uvedených xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhla xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx dovolacích xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx x k xxxxxx skutkových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úkolem Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dovolání x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištěními xx xxxxx straně x xxxxxxxxxxx důkazy xx xxxxx straně. Xxxxxx xxxxxxxx odkázal xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx obou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x., xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. není obviněný xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výroku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxx se xx xxxxxxxxxxxxx týká. S xxxxxxx xx výše xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zjevně xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x navrhl, xxx je Nejvyšší xxxx odmítl.

K podanému xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §42 xx. x. xxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle §265x xxxx. 1 xx. ř. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxxx. Proto navrhl, xxx Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání

Nejvyšší soud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx byly splněny xxxxxxx formální podmínky xxx xxxxxx dovolacího xxxxxx, a Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněným x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxxxx napadal xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx odvolacím soudem xx xxxxxxxxxxxxx nedotkl xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo xxxxxxxxxx xxxxx - obchodní xxxxxxxxxxx X. (aniž xx xx xxxxx xxxx xxxx postavení xxxxxxxx - x xxxx viz xxxx). X xxxxxxxx ohledu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx nepřípustné (xx samo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx důvodem odmítnutí xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x důvodné, jak xxxx rozvedeno xxxx).

Xxxxx xxx o dovolání xxxxxxxx společnosti Č. xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodnost x něm xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bylo učiněno xxxxxx neoprávněnou x xxxxxx dovolání. Xxxxx xxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x §265x xxxx. 1 tr. x. x zahrnuje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx 1.12.2019 (po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 315/2019 Xx.) xxxx x označených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx xxxxx nejde.

Obchodní xxxxxxxxxx X. neměla x tomto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 62 X 2/2019 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx proti xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání. V xxxxx trestním řízení xxxxx byly xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxx xx x xxxx ovšem bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) měly xxx xxxxxxx její xxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx proto xxxxx xx xx pohlížet x xxxxx řízení xxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx. x., xxx jí xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, x to xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, odepřely xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xx. x. Xxxx xxxxx zúčastněné xxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 tr. x. xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx "xxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky", xxxx xxxx. odvolání xxxxx §246 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek (§265x odst. 1 xx. x. x xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx (x xxxx celou řadu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx, která zúčastněná xxxxx - obchodní xxxxxxxxxx X. namítala xx svém xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx x která xxxxxxx xxxxxxxx xxxx) z xxxxxxxxx důvodů podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Č. xxxx xxxxxxxx podané xxxxxx neoprávněnou.

V.

Posouzení důvodnosti xxxxxxxx

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxx námitkám xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx mohl zabývat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx svému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tří xxxxxx xxxxxxx (zčásti xxxxxxxx provázaných), xxxxx xxx podřadit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Předně xxxxxx, xx věci, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx charakter vojenského xxxxxxxxx xx xxxxxx §5 ZZOVM, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx povolanou xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxx xxx specifické xxxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Druhý okruh xxxxxxx směřoval xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx subjektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx neměl x xxxxxx obchodovat x xxxxxxxxx materiálem x xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xx xx xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nakonec xxxxxxx xxxxxxxxx společenskou škodlivost xxxxxxxxx jednání x xxxxxx použití zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx represe xxxxx §12 odst. 2 tr. zákoníku.

Nejprve xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze dne 12.2.2019, sp. xx. 62 X 2/2019, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxxxx předměty xxx xxxxx využít x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke stížnosti xxxxxxxx zástupce xxxx xxxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zrušeno Vrchním xxxxxx x Xxxxx x věc xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx dal xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx pravdu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žalovaný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxx přitom xxx xxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx souhlasí, xxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx považuje xx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx soud xx xx xx, xx xxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxx opodstatněné x odsuzující rozhodnutí xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxx naopak jako xxxxxxx rozporné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxx za xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxxx x zúčastněné osoby, xxx xx by, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx naplňujících xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §265 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx spáchá xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem.

K xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" (x xxxxxxxxxx stránce xxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxx, xxx obviněný xxxxx vyvézt xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 XXXXX a xxxxxxx XXXx 4 písm. x) xxxxxxx 1 xxxxxxxx č. 210/2012 Xx. Dále už xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jaký xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Č., xx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx o rakety x součásti xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, X200 Xxxx, S75 Volchov x 2X12, xxxxx xxxx vyřazeny x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx (tedy xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxx aprobovanou xxxxxxxxx, a xxxx Xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x. x., odštěpným xxxxxxx X. (označovaným xxxxxxxx VTÚVM, xxxx Xxxxxxxx technický ústav xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx předpokládaným xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx směru x xxxx sice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nebylo xx xxx veřejnou xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx delaborované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X., tedy soukromý xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebyl oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x části raketových xxxxxxxx xxxxxxxx doplnil x jím xxxxxxxxx xxxxxx chybějících prvků, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnostem xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx "USA"), xxx xx též chtěl xxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx dále vedl xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x xxxxx směru xxxxxx xxx shodné x xxx jednoznačné, xxxxxx tedy xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxxxx neprováděly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jediné xxxxxx x xxxxxx xxxx přinesl obviněný, x jehož xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxxxx stupňů xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítly. Xxxx prvního stupně (xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vrchním xxxxxx x Praze, xx. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx věcí) konstatoval, xx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx §5 XXXXX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedošlo x xxxxxx likvidaci, xxx xxx x tomu, xx xx nadále xxxxxx možno xxxx xxxx "zbraň či xxxxxx prostředek", xxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx je za "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx x uvedených xxxxxx xxxxxxxxxx v §5 XXXXX. Zároveň xxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx", xxx xxxxxx xxxxx tento soud xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx jednání obviněného. Xxxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxx xx "xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx". X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx souhlasil x xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx tyto xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vyvíjen a xxxxxxx. Dále odvolací xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x raketové xxxxxx, ale i xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xx xxxxxx, bez ohledu xx xxxxxxxxxx delaboraci, xxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela své xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx např. aktivní xxxxxxxxxxx XX44 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx střely typu 2X12, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx výzbroji Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx tak xxx xxxxx, xx xxxx prvního stupně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xx zahraničí xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx za xxxxxx xxxx raketové xxxxxx, xxx za simulátory xxxxx či raketových xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx rozsudku xxxx xxxxx xxxxx, zda xx bylo xxxxx xxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vzápětí xxxxxxx, xx to xxxxxx "cílem" xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx (xxx xxxxx ne xxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxx, xx x xxxx delaboraci (která xxxxx zřejmě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) si xxxxxxxxx xxxx zachovaly xxxxx status vojenského xxxxxxxxx, xxx též xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx SVMe 4 přílohy 1 xxxxxxxx č. 210/2012 Xx. (x xxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x nemá xxxxxxxxx).

Xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx "vojenský xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxx skutkové podstaty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §265 xxxx. 1 xx. zákoníku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5 XXXXX. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x které soudy xxxxxxx xxxxxx sice xxxxxxx určily, avšak xxxxxxxxx interpretovaly.

Podle §5 xxxx. 1 XXXXX "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx a) xxxxxxx, xxxxxx součásti x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx hromadně x xxxxxx xxxxxxxx užívány x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxx; b) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, zkonstruované xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx, výrobu, xxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x náhradních xxxx xxxxxxxxx x písmenu x)". Xxxxx §5 xxxx. 2 XXXXX "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí i xxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx oprav, xxxxx, xxxxx x poskytování xxxxxxxxx, vysílání a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, použití x xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx". Podle §5 xxxx. 3 XXXXX "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Společného xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu Xxxxxxxx unie".

Tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxx x. 210/2012 Xx., xxxxx x příloze 1 xxx xxxxxxxx XXXx 4 [s xxxxxx Xxxx (xxxxxxx), xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx] xxx xxxx. x) zařadila xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "letecké xxxx, torpéda, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx střely, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nálože, xxxxxxxxx zařízení, demoliční xxxxxxxx, pyrotechnické xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx (xx. vybavení, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxx XXXx 4 xxxx. x) zahrnuje xxx xxxxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x x xxx spojený xxxxxx xxxxxxxxxx nejen trestních, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečně, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud, xx xxxxxx principu xxxx xxxxx curia (xxxx xxx xxxxx) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (policejnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxx musejí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxx xxxxxx normu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx jazykové xxxxxxxxx není totožné x vlastní xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx ovšem xxxxxxxxx, že takový xxxxxx může xxx xxxxxxxx, nezohledňující xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx od skutkového xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výklad určité xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx určitého xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxx právní normu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodně xxxxx xxxxxxxx. Zvláště xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znak, xxxxx xx ryze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx význam. X daném případě xxx x xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §5 XXXXX a xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 210/2012 Xx. a xxxx xxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ryze xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení úkolů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx specifický xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx znamená, xxx xx třeba xxxxxx xxxx x odbornou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Jak uváděla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u soudce xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx soudcovskému, "co xxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx by xxxxxx x určitém xxxxxxx, xxxx. za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vědomosti xxxxxxx xxx xxx; xxxxxxxxx xxxxxxx objektivní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znalost xxxxxxxx" (viz XXXXXX, X. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx XX. Xxxx druhého částka xxxx. Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx, 1896, s. 90).

Xxxxxxxx xxxx xx xxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 17.12.2014, xx. zn. 5 Xxx 1266/2014, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx obhajoby (xxxxxxx xxxxxxx i v xxxxxxxx ze xxx 26.11.2008, xx. xx. 5 Tdo 598/2008). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxx odchylovat xx od svého xxxxx xxxxxxxxxxx závěru xxx v xxxx xxxx. Xxxxx může xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx xxx zločin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx materiálem xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vhodné a xxxxx opatřit odborné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sporu, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx pohledu (xxxx bez potřebné xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx předmětné xxxxx xx xxxxxxxxx materiálem, xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx MPO, xxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx materiálu (xxxxxxxxxx a věcných xxxxxx x podobě xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXXx4 xxxxxxx 1 xxxxxxxx x. 210/2012 Sb., xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx správy XXX, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobce, xxxxx xx xxx svá xxxxxxx, že jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx) samy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x naznačeném xxxxx (xx smyslu §2 odst. 5 xx. ř. xx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx nehodnotily xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx posudky, xxx xxxx xxxx x řízení xxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pominuty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx konstatovaly, avšak xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x srozumitelně nevysvětlily, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx náleží xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úvaha xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vychází xx xxxxxxx premisy, xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, ovšem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vysvětleno (x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a zjednodušený xx xxxx takový xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x nimiž obviněný xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky x. 210/2012 Sb., xxx xxx xx xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xx této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxx xxx. Ing. X. S., xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jaké obsahoval x předchozí obviněným xxxxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doc. Xxx. X. Xx. (xxxxx byl xxx xxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Před xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znalec xxx. Xxx. X. X. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednoznačným xxxxxxx (učiněným na xxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí na xxxxx), že xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxx odpovídající xxxxxxx x prostého xxxxxx (xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx materiálu). X tomu, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se rovnaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx se v xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx znaleckých xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx mu xxxxxx ustanovení §2 xxxx. 6 tr. x. Xx xxxxxxx xxxxxx z posudků xx x výslechu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhotoveny osobami xxxxxxxx oprávněnými xxxxxxxxxx xx odborně k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přesto xxxxx nižších stupňů xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závěrům (xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx x posouzení xxxxxx xxxxxx, není xx xxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxx. jaké xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu, xxx by mělo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nutno xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhotoveny daleko xxxxxxxxxx x detailněji x tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx váhy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyváženými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Č., xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx díly, xxxxxxxx se možností xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx stavu).

Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx soud (xxx xx xxxxx ani xxxx xxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxx odůvodnit xxx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx své přezkumné xxxxxxxxxx xxxxxxxx reagovat xx xxxxxxx výhrady xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx prostředku a xxxxxxxxxxxxxx způsobem xx x xxxx vypořádat.

Jak xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx trestní odpovědnost xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, x xxxx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, tedy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětných xxxx.

X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí, pokud xx šlo xxxxxxxx x rozložené, ale xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxx součásti xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx se obvykle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zničení xxxxxx) x tomu xxxxxx pověřeným XXX. X dosavadních výsledků xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx věci prodávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx raketám, protiletadlovým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxx xxxxxxx neměly xxxxxx xxxxxxxxx, nemohly xxx xxxxxxxxx a ani xxxxxx xxxxxxxx cíl xxxxxxx hlavicí. Xxxxxxxx xxxx x přes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxx x xxxxxx, raketové xxxxxx x příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, navíc xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx svému původnímu xxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxx i xx xxxxxxxxxxxx provedeném státní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) a xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxxxxxxxxx sborech, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úvahou, xxxx xx učinil xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxx ním x xxxx prvního xxxxxx x xxxxxx zástupce.

Podobně xx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na obsah xxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů xxxx závěry xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx, xxxx to učinil xxxxxxxx soud, xxx xx xxxxxx "simulátory". Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zjištěného skutkového xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úvahami soudu xxxxxxx stupně, které xxx xxxxx k xxxxxxxx zajištěných věcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti kterékoli x xxxxxxx XXXx 4 xxxx. x) xxxxxxx 1 xxxxxxxx x. 210/2012 Xx. (xxxxxxx xxxx, torpéda, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx střely, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, demoliční xxxxxxxx, xxxxxxxxx soupravy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx), xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve zmíněné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx předmětné xxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx nasimulovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx bojové xxxxxxx, nemohly xxxxxxxxx, xxxx. xxx vystřeleny, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx funkční, xxxxxx xx tak xxxxxxxxx xxx jejich let, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na cíl xxx., xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxx hlavic, které xxxx xxxxxxx delaborovány. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx slov "simulátor" x "maketa", xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx rozumí model xxxx prostorový xxxxx x xxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stroje nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx XXXXXXXXXX, X., XXXXX, X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxx, 1995, x. 474 a 692). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx díly, jak xx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx úvahy. Xxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střely, xxxxx xxxxx xxxxxx představy x zásadě xxxxx xxxxxx x bojovým xx výcvikovým účelům xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx návratový modul, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zničen x xxxx třeba xxx xxxxxxxx a opravovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zničena (xxxx xxxxxx by xx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx odpalovací xxxxx, xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx kompletu S-200 Xxxx). Xxxx xxx xxxxx xxxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, vytýkal-li obviněnému, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které ze xxxxxxxxxxx xxxx tím xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx náležitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx posouzení, xxx xxxxxxxx xxx x vojenský materiál xx xxxxxx §5 XXXXX x xxxxxxx XXXx 4 písm. x) xxxxxxx 1 xxxxxxxx č. 210/2012 Xx., xxxxxxxxxxx náležitá xxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některé z xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxxxxx materiál". X xxxxx xxxxx xx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx náležité xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxx xxxxx nahradit xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx (xxxx x xxxxx případě) xxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem. Xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, jak xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx §5 XXXXX (xxx xxxx). X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zřejmé, xx zajištěné věci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aerodynamické xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx měly xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx ztratily xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx a (xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx pro bojové xx xxxxxxxxx účely. Xxxxx xxxx závěry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přišly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů, že xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.) xxxx xxxxx obchodovat na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestaly být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §279 a §280 xx. xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx mohl obviněný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xxxxxxx již xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx, resp. xxxxxx, není xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx by x takovými xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x nečlenských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx takové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xx xxxxxx §5 XXXXX. Tyto xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx již řízené xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx "xxxxxx" - xxx nyní znění xxxx 1. xxxx. x) xxxxxxx 2 x ZoZ ("xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx střely - xxxxxx a jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízené x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, raketové xxxxxx"), xx znění xxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxxxx šlo x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bodu 4. xxxxx xxxxx přílohy x ZoZ ve xxxxx xxxxxxx xx 31.7.2017 (šlo x "xxxxxxxx xxxxxxxx pro ... xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,", xx xxxxxx se považovaly xxx "xxx xxxx xxxxxx části, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nábojky, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"). X xxxxxxx xxxxx xxxxx novelou zákona x zbraních xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 229/2016 Xx. Teprve xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx", xxxx xxx doposud xxxxxxxx xxx pojem xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 2. xxxxxxx 2 x XxX koncipována xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx muničních náplní, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxxx xx xxxxxxx, znehodnocení, výrobě xxxx munice xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x. 371/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxxxxx a ničení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 632/2004 Xx., xxxxx ovšem byly xxxx x xxxxxxxxx xx 1.8.2017 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2017 Xx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxx x. 219/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xxxxxxxxxxx xxxx zbraní x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x minimálním obsahu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxxxxxx značkou stává xxxxxxxxxxxxx municí, xxx xxxx §12 xxxx. 1). Xx "znehodnocenou xxxxxx" xx podle xxxx 3. xxxxxxx 2 x ZoZ xxxxxx "delaborovaná xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx znehodnocovací značkou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" (xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx shora, xx xxx xxxx x xxxx předpis). Xx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx tvarově x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x náhradního (xxxxxxxxx) materiálu", xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxx xxxx xxxxxx." Znehodnocená xxxxxx, xxx munice x xxxxxx munice se xxxxx §70 xxxx. 1 XxX považuje xx xxxxx xxxxxxxxx X xx xxxxxx §7 ZoZ, xxxxxx xxxxx §15 odst. 1 ZoZ xxxx xxxxxxx xx vlastnictví x xxxxx (xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx 18 xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba. Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx) se xxxxx §70 xxxx. 1 ZoZ xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx se zakázaným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ustanovení xxxxx XXX. zákona x xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx x §4 XxX xxxx xxxx zbraně xxxxxxxxx X, u xxxxx xx podle §9 xxxx. 1 XxX zásadně zakazuje xxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxx §9 ZoZ). Je xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přísně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxx xxxxxxx vůbec xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx raketami, xxxxx xxxx zbraní kategorie X, jež xxxxxxx xxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx od 1. 8. 2017. Xxxxx xxxxxx platné x účinné xx xx xxxx (xx 31.7.2017), kterou by xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxx x XxX xxx xxxx 5. xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx střelivem x xxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx muniční xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x munici, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x munici, xxx střeliva x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx"), x xxxx 15. xxxxxxxxxxxxx střelivem x xxxxxx ("střelivo x xxxxxx, na kterých xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Znehodnocené xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), x bodě 17. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ("xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx výbušnin x xxxxxx aktivních xxxxxxxxx náplní, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx"), v bodě 18. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx značkou označené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx §7 písm. x) XxX x xx xxxxx účinném xx 31.7.2017, takže je x podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x aniž xx xxxx xxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx absurdní, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x zbraň či xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X (xxx. xxxxxxxx xxxxxx), k xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx licenci, a xxxxx se x xx věc xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X (xxx. zbraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx x nejvolnějším xxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xx xxxxxx historických xxxxxx, flobertek, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, luků x xxxx apod.), x jejichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx osoba zbrojní xxxxxx), x to xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx Evropské xxxx, xxxxxx by xx taková xxx xxxxxxxxx xxxxxx "vojenského xxxxxxxxx", xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x nečlenského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svoji funkčnost.

K xxxxxx xxxxxxxxxx statku (xxxxxxx)

X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §265 xx. xxxxxxxx. Ten vyplývá x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel zahraničního xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zmíněném xxxxxx x. 38/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ve xxxxxxx "XXXXX"). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. Xxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx politickými, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx §1 XXXXX). I xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x §5 XXXXX je "xxx xxxxxxxxx charakteru xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyvíjen x xxxxxxx. Xx-xx tento xxxx nedostačující xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx skutečné xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx smyslu uvedené xxxxxxxx se za xxxxxxxx materiál xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx x xxx ozbrojené xxxxxx, xxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.). Vymezení pojmu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisech, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zákoně.". Uvedené xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxx důvodové xxxxxx xxxx rozhodující xxx xxxxxxxxx věcí xxx xxxxx "vojenský xxxxxxxx", však předmětné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx delaborací (xxxx-xx provedena xxxxx). Xxxxx se xxx, xx by xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x vojensky nepoužitelnými xxxxx xxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pokud xx xxxxxx (xx své xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxx členem xx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx stránce skutkové xxxxxxxx)

Xx důvodnou xxxxxxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §265 xx. zákoníku. X xxxxx xxxxxxx xxxxx nižších stupňů xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zajištěné xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu (např. x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důvodu zařazení xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx delaborovány), xxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx náležitě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zavinění, xxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxx nevyřešily správně. Xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx totiž xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx alespoň xxxxxxxxx úmyslu xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxx, že trestný xxx xxxxxxx x §265 xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x §13 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx zaviněním xxxxx - xxxxxxxxx k xxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx šlo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §265 odst. 1 tr. xxxxxxxx. X xxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxx xxxxxxxxx pominuly, xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx závěry x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx obou xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx podobě (xxxxxx) xxxxxxxxx xx vztahu x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx prvního xxxxxx poněkud xxxxxxx xxxxx, xx nepřímý xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx výpovědí xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx specifikoval xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyplývá xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx se po xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx hájil xxxxx xxx, xx byl x je (x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dalším xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx zavinění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.) xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x proč xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx doplnit, xx v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxx 13.1.2014, x. x. XXX 331/2014, xxxxxx byla xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kerosinového xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx konci roku 2012, x němž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 XXXXX, postižena xxxxxxx xx xxxx 2 000 Xx xxxxx §25 odst. 8 písm. a) XXXXX xxxxx obchodní xxxxxxxxxx X., xxxxx xxxxxxx uznala xxx xxxxxxxxx a vyjádřila xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx x postižení xxxxxx subjektu, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx zboží, x jiné xxxx x do xxxx xxxx, x xx xxxxx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 50 milionů Kč. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx, zda xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vztahuje x xxxxxxxxx přestupkovému xxxxxxxxx, či k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x raketových xxxxxxxx, x čeho xx xxxx xxxx xxxx, xx obviněný x rozhodné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx, xx obchoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zřejmě xxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx 2012, ale xxxx xxx xxxxxx, jakou xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x července 2017 x co xx xxx xxxxxxxxxxx). Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx léta xxxxxx xxxxx problematikou x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx v odůvodnění xxxxx rozsudku mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, není ani xxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu "předpokládá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", x xxxxx xx xx úzkou xxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dovodil "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spácháním xxxxxxxxx xxxxxxx". K xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx "xxxxxxxxx" je xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nikoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx existence určité xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx takovou okolnost xxxx představovat xxxx xxxxxx, aby x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a xx alespoň x xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx). Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: 1. xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, chce xx, 2. xxxxx xxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (a xx xxxxxxx xxx, xx xx s xx xxxxxx), x 3. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx níž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že taková xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního stupně xxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxx názor nejen xx xxxxxxxxxxxxxxx zajištěných xxxx (xx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx x xx xxxxxxxx (že xxxxx x nepřímý xxxxx - viz k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxx 12.2.2019, xx. xx. 62 X 2/2019), se xxxxxxxx x subjektivní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, aniž xx xx xxxxxx změny x xxxxxxx domáhal xx svém xxxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xx odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx xx peius (§259 xxxx. 4 xx. x.) xxxxxx k xxxxxx x závažnější xxxxx zavinění. Nadto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx změně, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx doplněné xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obviněnému) dovolují xxxxxx skutkové závěry xxxxx prvního stupně, xxxxx následně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x proč xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx nepřímého xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxx xxxx složek xxxxxxxx a rovněž xxxxx neuvedl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx volní, x xxx je xxxxx vždy xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx složka xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hmotným x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, že xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx opět stavěl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx obviněným a xx rozporech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x průběhu celého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že se xxxxxxxx xx odborný xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který o xxxxxx xxxxxxxxxx deklaroval, xx xxxxxx vojenským xxxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxx znehodnocení (xxxxxxxxxxx ztrátě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyplynulo, že xx xxxxxxxx xxx xx mohl mít xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx závěru xxxxxxxxxxxxxx XXX, xxxx subjektem xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx s xx xxxxxxxxxxxx. Přitom x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx např. XXXX, F., RICHTER, X. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, č. 10/2018, x. 18 x xxxx.), xxx x x judikatuře (xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 19.1.2011, xx. zn. 5 Xxx 848/2010, xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.12.2014, xx. xx. 6 Xxx 1112/2014), xxx xxxxxxx, xx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx odbornou radu, x xx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx okolnosti, z xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx takových xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zavinění.

Bylo zjištěno, xx obviněný X. X. zakoupil xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2010 xx 2017 od Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x. x., xxxxxxxxxx xxxxxx X. Tyto věci xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx x technologickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx patrné x delaborační značky. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xx X. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx materiálem. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xx xx xxxxxxxx prodáván xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kompletů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx původní xxxxxxxxx x může xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx prokázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. xxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx na postižení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx o jiný xxxxxx, z jiného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podstatnou xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x němž xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zcela nesprávná xx jeví xxx xxxxx odvolacího xxxxx, xx se předchozí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx svým zamýšleným xxxxxxx, xxxxx obviněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx bylo předmětem xxxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx tím, xx xx obchodní společnost X. i obviněný xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxx xx zahraničí, spoléhali xx na xxxxxxxxx XXX, tedy subjektu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx). Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx upravoval, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), prováděl xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tedy xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx konkrétního důvodu xxxxxx spoléhat na xxxxxxxxx xx odborníků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx zařadit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxx provedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rozvedeno. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx od xxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx zavinění, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 19.1.2011, xx. xx. 5 Xxx 848/2010, či xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.12.2014, xx. xx. 6 Xxx 1112/2014), kterou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xx obviněný xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má Nejvyšší xxxx xx xx, xx rozhodnutí soudů xxxxxxx stupňů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx", kterým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx munice, x xx nesprávných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Dále xxxxx xxxxxxx stupňů pochybily xxx xxxxxx formy xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zavinění xxxxxxxx, pominuly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustálenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhajobou xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístup, který xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obžaloby, xxxx zastavil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxx zjištění, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků skutkové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx nastíněného xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx obšírněji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úvahy se xxxx jeví nadbytečnými, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx princip xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx užije i xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxxx pak méně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pojmů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx - xxx k xxxx xxx stanovisko pod x. 26/2013-XX. Sb. xxxx. xx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x proto xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx soudu, tak x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxx. xxxxxxxxx cohaesionis

Protože důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., bylo namístě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxx něj samotného, xxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx kasační xxxxx xxxxxxxxxx soudu xx základě tzv. xxxxxxxx beneficia xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx §265x xxxx. 2 x §261 tr. x. V xxxx xxxx, xxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxx ona měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zabrání (xxx xx xxxxxxx vyplývá x poněkud chaotických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. xx x těmto xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx podání, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxx výše x xxxx XX. tohoto xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx zločinu provedení xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx materiálem bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §265 xxxx. 1 xx. zákoníku (xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx věci nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, protože pak xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §101 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, neboť xxxxx x xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti ve xxxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. a) xx. zákoníku xx xxxxxxx x §135a xx. xxxxxxxx. Proto xxxxxx obstát xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

X takovým konstatováním xx bylo možno xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx, kterých xx odvolací xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx symptomatických pro xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, ač xxxxxxxxx xxxxxx propadnutí. Soud xxxxxxx stupně (xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxx disponovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx X., xxxxx xx koupila od XXX a následně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx ostatně xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxx xxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxxxxxx ... byl xxxxxxxxxx D. X. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X." - xxxx xxxxxx mínil, xx kupní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Č., x xxxxxx obviněný, jak xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dalo xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx tedy xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nenáleží, xx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xx x xxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx úvahou xxxxxxxxx xx xx zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo) x xxx xxxxxxx dokazování (xxxx. nezjišťoval, zda xxx nedošlo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx měly xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxx xxxxx xxxxxxx x kdy xxxxx xx mělo xxxxx x převodu vlastnického xxxxx xx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx vědomí xxxx, že xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce propadnout, xxxxxxx obviněnému, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv jako xxxxxxxxxx osobě podle §42 xx. x., xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx (x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xx však x xxxxxx zřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxx přisuzovaly obviněnému) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neposkytl xx xxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, jak mu xxxxxx ustanovení §42 xxxx. 2 tr. x., xxxxxxxxxxx xx xxx x konaném xxxxxxxx zasedání. Přesto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx sankci v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §101 odst. 1 písm. x) xx. x., xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sankci xxxxxxxx, xxxxx xx xx té doby xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx vyjádřit. Xxxxxxxxxx xxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx X. zcela xxxxxxxxxx, během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyla xx xxxxxx důsledek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx obranu xxxxx xxxxxx postupu. Xxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx navíc xxxx upřeno xxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx (viz k xxxx výše x xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx), v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní nárok, xxxxx xxxxxx výlučně xx uvážení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx založeného xx xxxx x xxxxxx x svobodám fyzických x xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, je-li xxxxx jí xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznat, xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx již xx xxxx xxxxxx xx xxx 19. 1. 1994, xx. xx. Xx. XX 15/93, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx 1 xxx x. 3 Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Především i xxxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxx xxxxxxxx, jako xx zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx obhajobu xx xxxxxx xx. 36 x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (vyhlášené xxx x. 2/1993 Xx.) x xx. 6 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Xx., dále jen "Xxxxxx"), x xx xx všemi jejich xxxxxxxx (xxxx. právem xx spravedlivý, veřejný xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na obhajobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.). Xxxxxx xxxxx xx přiznává jak xxx Xxxxxxx soud, xxx x Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx (xxx x xxxx např. XXXX, X., XXXXX, X., XXXXXXXXXX, X., XXXXX, X. Evropská xxxxxx x lidských xxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2012, x. 607; x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx např. xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx Xxx And Xxx Xx proti Xxxxxx xx xxx 12.11.2002, xxxxxxxx x. 32559/96). X Xxxxxx xx i na xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx celá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx zajišťovacími xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx majetku, jde xxxxxxxxx o čl. 1 (prvního) Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokojně xxxxxx xxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxx, xxx ovšem xxxxxxx xxxxx států xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx zájmem a xxxxxxxxx placení xxxx x jiných xxxxxxxx xxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxx x průběhu trestního xxxxxx xxxxx xx (xx proti xxxx xxxxx) je xxxx x souladu x xxxxx ustanovením, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i dalších xxxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, xx každý xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx užívání majetku xxxx xxxxxxxxxx spravedlivou xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivce, xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx rozumné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem, xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx zasahujícím do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx xx xxx 20.11.1995 ve xxxx Xxxxxxx Compania Xxxxxxx x. X. x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x. 17849/91, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx 23.11.2000 ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx č. 25701/94, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 9.10.2008 ve xxxx Xxxxxxxxxx Enterprises Limited xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 38238/04). Xxxxxxxxxxx pro takové xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postiženou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx x samotné xxxxxxxxx xxxxx, významnou xxxx xxxx xxxx xxx doba, xx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx případě xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tím xxxxx xxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxx zúčastněné xxxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx práv xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, dokonce xx xxx xxxxxx doručována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx. Těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx náležitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx zabrání xxxx, xxxxxx vůbec procesních xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, nezabýval xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx právními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx ustanovení §101 xxxx. 1 písm. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyplývají xxxxxxxxx z §38 x §96 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxx nezdůvodnil xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx trestní sankce (xxxxxxx xx xx xxx podstatě xxxxxx xxxxxxxx odůvodnění svého xxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx větě řešil xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx druhé xxxx xxxxxx uložení xxxxxxxxxx opatření).

Lze tak xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxx" zúčastněné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxxx (xxx xxx XX. xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx principu xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx neumožnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx §265k xxxx. 1 xx. x. ohledně obviněného X. H. a xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxxx §261 xx. ř. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx společnosti Č., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xx dne 26.5.2020, xx. xx. 12 Xx 6/2020, a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Hradci Králové - pobočky x Xxxxxxxxxxx xx dne 4.11.2019, sp. xx. 62 X 2/2019. Xxxxxxx zrušil x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx došlo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx v potřebném xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.