Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X rozhodnutí xxxxx §73a xxxx. 1 xx. ř., xx složená peněžitá xxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxx §73a xxxx. 2 písm. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se nepřijímá x obviněný xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, protože x xxxxxxxx vyšly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §67 písm. x) xx. ř., je x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx soud (soudce).

Státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx nemůže xxxxxxxxxx podle §73a xxxx. 5 xx. x. x zrušení xxx složené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládá, xx obviněný xx xxxxxxxxx xx vazbě.

Vztah x xxxxxxxx předpisu: §73a xxxx.1, xxxx. 2 xxxx. a), xxxx. 5 xxx., §67 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x. 141/1961 Xx.

Xxxxxx xxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxx obviněného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Praze xx xxx 9.11.2018, xx. zn. VZV 34/2018.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §73x xxxx. 5 xx. x. xxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx X. H. shledáno xxxxx §73x odst. 2 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxx xxx existenci xxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. c) tr. x. xxxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.11.2018, xx. zn. 7 Xx 103/2018, x xxxxx xxxx xxxx xxxx usnesením stanovena xx xxxxxx 10 000 000 Xx, xxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 8.11.2018 xxxxxxxx xxxxxx částku 10 000 000 Kč xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.11.2018. Xxxxx dne xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx prověrku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 7. a 8.11.2018 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k přijetí xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx §73a xxxx. 1 xx. x. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx dán xxxxx vazby uvedený x §67 xxxx. x) xx. x. Xxx xx odvíjí xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx používal x xx xxxxxxxx dne xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx telefonní xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxx Xxxxxxxxx službou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx povolena možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x obhájci. Xxxxxxxx xx byl xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxxx, x proto xx xxxxxxx k xxxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx XXXx. X. R. (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx &xxx; partneři) xxxxx xxx 1.10.2018 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx X. X. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (G. K., X. X., X. X., Z. X.) x xxxx zprostředkovávala xxxxxxx obviněného x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (X. J., J. X., V. Ř.).

Vedle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxxxxxxxxx zjištění, xx xxxxxxxx v telefonátech xx xxx 7.11.2018 x 8.11.2018 xxxxxxxxxx xxxxxxxx G. X. (xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx), aby u xxxxxxxx xxx 9.11.2018 xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxx bude působit xx xxxxx nevyslechnuté xxxxxx, dále dokreslují x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k již xxxxxxxxxx xxxxxx P. X., X. X. x X. X. Xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx x dřívějšími zjištěními, xx obviněný x x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxx xxxxxxxxxxxx) důvodnou obavu, xx obviněný xxxx xxxxxxxxxx dosud nevyslechnuté xxxxxx x obviněné, xxx nevypovídali v xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx mařit xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx to xxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx shledává důvody xxxxx uvedené x §67 xxxx. x) xx. x. [xx xxxxxxx §72x odst. 3 a §68 xxxx. 3 písm. x) tr. ř.]. X xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §73x odst. 5 xx. x. in xxxx.

XX.

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a posléze xx ještě obsáhleji xxxxxxx.

Xxxxxxxx nepopírá skutečnost, xx používal ke xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen, xxxxxxx poukazuje xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxx xxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx státní xxxxxxxx xxxxxxx nedovolených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx touze xxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx umožněno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je víc xxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx telefonáty x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

X xxxxx části xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věnuje xxxxxxxx vazebního zasedání x Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxx 16.11.2018, xxxxxxx obhajobě xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx seznámit x xxxxx spisovým xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx byly xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxx soud x Xxxxx x xxxx xxxxxx zaujal xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úspěšné xxxxxxx jiných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx ztotožňuje xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §22 xxxxxx x. 293/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ovlivňováním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x materiálům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx soud xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx vazebního důvodu xx xxxxxx §67 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx. xx. X. ÚS 470/05, x něhož xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx označit, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx obhájce xxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x výši xxxxxxxx záruky x xxxx xxxx vzápětí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §73x xxxx. 1 tr. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby (xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), čímž xxxxxx do ústavních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx proces x xx 8.11.2018 xxxxxxxxxxxx xx 12.11.2018 byl xxxxxxxx držen xx xxxxx xxxxxxxxx. Dne 12.11.2018 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx procesní xxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx a upřesňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx skutečnosti známé xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx předchozího xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyprovokované x xxxxxxxxxxxx, přičemž státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx vůli, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx veden - xxxx smyslem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxx 6.11.2018, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxxxx zárukou, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupné x xxxxxxxxxx.

Xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx", xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxx výpověď svědkyně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx názor vyslovený xxxxxxx soudem x xxxxxxxx xx xxx 6.11.2018 xxxxxxx majetkových xxxxxx obviněného ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx nadále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k těmto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x zdůrazňuje, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesouvisejících x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx tímto způsobem xxxxxx vysvětlit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx peněžními xxxxxxxxx x XXXx. X. X., xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jej x xxxxx nehodlá xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §73 odst. 1 xxxx. x) xx. x. zakázat xxxxx činnost xxxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x důrazně xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rovnítko xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx druhé.

Obviněný xxxx xxxxxxxxxx xxxx motivaci x porušení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx - nikoliv však xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důvody vazby. Xxxxxxxxx telefonní xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx vazby x obviněný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxx xxxxxxxx limitu 20 minut xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, daňovým xxxxxxxx, xxxxxx xxxx., xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx obhajobu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx záruky, xxxxx xxxxxx insolvence, xxxxxxxxx bank xxx. Xxxx chybu uznává, xxx zároveň xxxxxxx, xx stejně xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nikoho xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx fakt, xx xxxxxxx telefonních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, což následně xxxxxxxxxxxx.

X v další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx zástupce x xxxxxxx, že namítanými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Naopak xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx Vrchní xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx T. X. xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §331 xxxx. 1 alinea 1, odst. 2, xxxx. 4 xxxx. x) xx. zákoníku, xxxxx xxxxxxx vydírání xxxxx §21 xxxx. 1 x §175 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. d) xx. zákoníku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zakázky, xxx xxxxxxx xxxxxxx x veřejné dražbě xxxxx §256 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. x), b), x) tr. xxxxxxxx xxxxx dokonané, dílem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

Xx vazby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Obvodního soudu xxx Prahu 5 xx xxx 30.6.2018, xx. xx. 37 Xx 1622/2018, z xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x), c) xx. ř., o xxxx xxxxx xxxx xxxx mj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 5 xx xxx 30.10.2018, xx. xx. 37 Nt 2541/2018, xxxx xxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xx. ř. rozhodnuto x ponechání xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxxx ze xxx 8.10.2018 pod xx. zn. XXX 34/2018 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §73a xxxx. 2 xxxx. x) tr. x. xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xx určuje částkou 30 000 000 Xx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx ze dne 6.11.2018, xx. xx. 7 To 103/2018, Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx 10 000 000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xx dne 9.11.2018.

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6.11.2018 xxxxxx soud xxxxxxxxx, xx x dané xxxx xxxxxxxxx paralelně xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx především x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 30.10.2018 x Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 5, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x) xx. ř. Xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xx xxx 9.11.2018 xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 rozhodl xxxxxxxx xx dne 16.11.2018, xx. zn. 37 Xx 5901/2018, xxx, xx xx xxxxx §72x odst. 3 xxxx třetí tr. x. xxx xxxxxxxxx xx použití §73x xxxx. 4 tr. x. x §73x xxxx. 3 xxxx. x) tr. x. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx X. X. xxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x) tr. x. se obviněný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx §67 písm. x) xx. x. Xxxx xxxxxxxxxx dosud nenabylo xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud v Xxxxx. Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x) xx. x., xxxxx stížnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumal podle §147 xxxx. 1 xx. x. správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jemu předcházející x dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxx, byť x jiných, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů.

Podle §73x xxxx. 1 tr. x. xx-xx xxx xxxxx vazby xxxxxxx x §67 písm. x) nebo c) xx. ř., může xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx propustit na xxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx přijme složenou xxxxxxxxx záruku, jejíž xxxx xxxxx.

Xxxxx §73x xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř. xxxxx rozhodující o xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx nabízí složení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx přijetí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k osobě x k majetkovým xxxxxxx obviněného nebo xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nabízí, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx obviněný xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx vazby xxxx xxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxxxxxxx hodnotě xx 10 000 Xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx zákonných xxxxxx xx zřejmé, že xxxxx xxxxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx rozhodování, x xx nejprve podle §73x odst. 2 xx. ř. xxxxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx jejího xxxxxxx, x teprve xxxx xxxxx §73a xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx určena předchozím xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx X. H. xxxxx zůstalo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxx xxxx, během xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxx výši, x xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x pravomoci státního xxxxxxxx rozhodnout xxxxx §73x xxxx. 1 xx. ř. xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímá x obviněný xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx soudu, xx xx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vazbě xxxxxxx. X tomu xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx samotné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx opřeno x xxxxxxxxxx §73x xxxx. 1 xx. x., nikoli x xxxxxxxxxx §73x xxxx. 5 xx. x.

Xx xxxxx místě považuje xxxxxxxxxx soud za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §73x xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocí xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu rozhodovat x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx dalším xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §73x xxxx. 2 xx. x. smí xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx x propuštění z xxxxx na xxxxxxx xxxxx kladně a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xx. x. V xxxxxxxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxx jde xxxxx x xxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1.10.2018 x xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx facto xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 6.11.2018, jímž xxxx rozhodnuto, xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx. To xxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výlučné pravomoci xxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx, co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx věci nepříslušný xxxxx. Xxxxxxxx X. X. je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 tr. x. x tom xxxxxx, xx se x xxxx xxx xxxxxxxx peněžitou záruku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nepropouští x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx xxxxx xxxxx §67 xxxx. b) xx. x., spadá xx xxxxxxx pravomoci xxxxx, jemuž xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xx namístě xxxxx, xx xxxxxxxxxx §73x odst. 5 xx. x., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx. Xxxxx xxxxxx zákon x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx facto xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxx xxxx uvedené Vrchní xxxx x Xxxxx xxx xxxxxxx zrušil xxxxx §149 xxxx. 1 xx. ř. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx neoprávněným orgánem xxxxxx x trestní xxxxxx.