Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx možnému xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§124 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx] xxxxx proto, xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavlečením xxxxxx xxxxx-19. Xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx pokračovat xx jiného xxxxx Xxxxxxxx xxxx) xx xxxx xxxx možné xxxxxxxx cizince xxxxxxxx x důvodu nebezpečí xxxxxx xxxx ztěžování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx [§124 xxxx. 1 písm. x) citovaného xxxxxx].

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2420/2011 Xx. XXX, č. 3429/2016 Xx. NSS, č. 3935/2019 Xx. NSS.

Věc: X. X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx 31.7.2020 zastaven xx xxxxxxx xxxxxx německo-českého xxxxxxxxx x spolu x xxxxxxx 10 xxxxxxxx minibusu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxx xx. 2 readmisní xxxxxx xxxx ČR x SRN (xxxxxxxxx xxx x. 5/1995 Xx.), jelikož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx schengenského xxxxxxxx. X případě žalobce xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nezajištěnou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené x xx. 6 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/399, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx“). Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx ze xxx 2.8.2020 (xxxx xxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“) x téhož xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx správního xxxxxxxxx xx xxxx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to z xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx xxxxxx. Důvod xxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žalobce xxxxxxxxx xxxxxxx bez potvrzení x negativním testu xx COVID-19, ani xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx ochranné xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxx 17.7.2020 (xxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxx xxxxxxxx důvodnou xxxxx, že xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123b xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx žalobce neměl xxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xx xxxx pobývat, a xxxxx ani xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx napadl xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxx rozsudkem xx xxx 2.10.2020, xx. 41 X 23/2020-56. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx vstoupil xx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19, x tudíž xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxx xxxxxx opatření xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxx, nahlížet jako xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tudíž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x českých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účelem je xxx ochrana veřejného xxxxxx. Xxxxx §20 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neudělí xxxxxxxxxx vízum x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zruší xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §37 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx téhož xxxxxx. X těchto xxxxxxxxxx xx xxx patrná xxxxxx priorita ochrany xxxxxxxxx zdraví x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx cizinců xxxxxx xx místě, xxxxxxx xx xxxxxx efektivní. Xxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx místo xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx nebylo xxxxx vykonat, xxxxx xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxxxxx xxx námitce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxx 1.8.2020 xxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důvodná xxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) kasační xxxxxxxx. Xxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel se xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxx nedbalostně, z xxxxxxxxxx, xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území XX a xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx polské xxxxxxxxxxx xxxxx. Nebylo xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x jeho strany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx opatření orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx navíc připomíná, xx xx xxxxxxxx xxx jednání nízké xxxxxxxxxx, xxx nemůže xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Uplatnění xxxxxx institutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemohlo xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 11.11.2020, xx. 41 X 60/2020-31, xxxxx xxxxxxx prosté porušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §124 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx totiž §119 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícími x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§119 xxxx. 1 xxxx. c) xxx 3] a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx [§119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2]. Proto xxxx možné tyto xxxxxx slučovat x xxxxx výkladu důvodů xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx zajištění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obávat se xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx hodnocením neztotožnil, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx krajského xxxxx xxxx namístě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx této xxxxxxxxx. Stěžovatel xxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx své xxxxxxx korigoval x xxxx xxx do Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.2.2017, xx. 5 Xxx 294/2016-18, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nevědomý xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx nad Xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx k xxxxxxx řízení.

Z ODŮVODNĚNÍ:

[8] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx naplněny xxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xx účelem správního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě §124 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxx cizinců.

[9] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx posoudil xxxxx xxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tohoto ustanovení xx policie „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 let, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx vstupu xxxxxx xxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x nepostačuje uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebezpečí, xx xx cizinec xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

[10] Xxxxxxxx a xxxxxxxx x krajský soud xxxxxxx x xxxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxx narušoval xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

[11] Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, xxxx. „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx podrobně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 26.7.2011, xx. 3 Xx 4/2010-151, č. 2420/2011 Xx. XXX. Xxxxxxxx, xx „[x]xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závažné ohrožení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti (srov. xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX). X x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx života xxxxxxx x přihlédnout x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“ Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xx xxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se rozšířený xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx „veřejný pořádek“ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x zajištění za xxxxxx správního xxxxxxxxx. Xx však xxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxx posuzované xxxx. Xxx xx xxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že „xxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx závažným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx přebírat xxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolnostem xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“ X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx plyne, xxxxx způsobem přistupovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx přímo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (srov. rozsudek XXX xx xxx 14.2.2020, čj. 8 Xxx 296/2019-24).

[12] Ač xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vysoká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odlišovat xx pojmu xxxxxxx xxxxxx, xxx to xxxx zákon. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx na §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2, dle xxxx „[x]xxxxxx xxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x dobou, po xxxxxx nelze cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, x xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xx xx 10 let, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx soudem). Xxxxxxx xxxx v písm. x) xxxx 3 xxxxx ustanovení je xxxxxxx, že „[x]xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx cizinci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xx xx 3 xxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění“ (zdůrazněno xxxxxx). Xxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx je xxxxxx, xx zákon o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxx trpí xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 17.2.2021, xx. 8 Azs 216/2020-61, zdůraznil, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §119 xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx „xxxxx §124 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxx, xx xxx x »xxxx« xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ochranu xxxxxxxxx zdraví obsahuje. Xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince jen x důvodu ohrožení xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 11.11.2020, xx. 41 A 60/2020-31, body 21 xx 24).“

[13] Nejvyšší xxxxxxx xxxx je xxxx toho xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx §119 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx xxx použít xxxxx x xxxxxxx, xx cizinec xxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxx. I x xxxxxxx xxxxxxx xxx se správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxx. Xxxx xx nelogické, xxx xxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neohrožuje, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx netrpí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx až xx 10 xxx (xxxxxxxx NSS xx xxx 16.12.2020, xx. 6 Azs 333/2020-30).

[14] X xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx toliko xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x ochranným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxx xxxxxxx onemocněním XXXXX-19. Xx by xxxxxxxxxx onemocněním COVID-19 xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xx správního spisu xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zmíněno, xx xx xx x xxx projevovaly příznaky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxx xxxxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx mohl xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx zdraví. Xx xxxxxx situace nelze xxxxxxxxx x žalovanou x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx představoval xxxxxxxx, aktuální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[15] Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx dne 21.10.2020, xx. 9 Xxx 166/2020-27, x xx xxx 29.10.2020, xx. 9 Xxx 165/2020-27, x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právě x xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx volný pohyb xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxx xxxxxxx pořádek. Xxxxx, xx „xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kohokoli xxxxxx svobody jen xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx šířit toto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxx zásahem do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx. XXX xxxxx xxxxxxxx na čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 Úmluvy, xxxxx xxxxxx zdůrazňují důležitost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx osobní xxxxxxx jakékoli xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx XX xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ Dále xxx x rozsudku ze xxx 12.2.2021, čj. 4 Xxx 284/2020-19, xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xx xx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx narušení veřejného xxxxxxx z jednorázového xxxxxxxx zákazu vstupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, stejná xxxxxxxx xxxxxxxx obsažená x §124 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx naplněna xxx x xxxxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxxx“.

[16] Xxxxxxxx správní xxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxx zabýval xxxxxx x tím, xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xxx xxx xxxxxxx testován xx onemocnění XXXXX-19. X již xxxxxxxxx xxxxxxxx čj. 8 Xxx 216/2020-61 dospěl x závěru, xx xx xxxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx testu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“ předpisů xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vedlo xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zázemím v XX. U xxxxxxxx xxxxxxx xx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, x „rozhodl x druhu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx uveden x §64 xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx imunologických preparátů xxxx xxxxxxxxxxxx, potřebnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxx opatření xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), xxxxx zjistí xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení „xxxxxxxxxx“ předpisů.“

[17] X xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx naplněn x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zásah xx xxxx xxxx. Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xx xxxx xx. 8 xxxx. 2, stejně xxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. 5 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx než x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §124 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx zákonné.

[18] Xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s., xx xxxxx uvést, xx xx xxxx x xxxx nezpůsobuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského soudu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 21.9.2017, čj. 2 Xxx 236/2017-36, xxxxxxxxxxx, xx: „I x xxxxxxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxxxxxx xxx §46x xxxx. 1 xxxxxx o azylu xxxxxxx, přičemž by x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx celek xx obstálo, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx jeden x xxxxxx zajištění x xxxxxxxxx by tak xxxxxx lze označit xx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 325/1999 Xx., o xxxxx, závěry x xxx uvedené xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx podle §124 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx (xxx rozsudek XXX xx xxx 22.8.2019, xx. 2 Xxx 330/2018-30, x. 3935/2019 Sb. NSS).

[19] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, jemuž bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx již bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx byl uložen xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx platný xxx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx mařit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tím, xx x řízení xxxxx nepravdivé xxxxx x totožnosti, místě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uvést xxxxx xxxxxxxx xxxxx území xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx takový úmysl xxxxxx z xxxx xxxxxxx“.

[20] Žalovaná tento xxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx neodůvodnila. X xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx xx stěžovatel mohl xxxxx xxxx ztěžovat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx vyhoštění, neboť xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx byla Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx destinace.

[21] Obecně xx xxxxx xxxxx, xx porušení ochranného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx podpůrným důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx xx. 8 Xxx 216/2020-61), a xxxxx xx xxxxx xxxxxx jen xxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jiný „xxxxxxxx“ xxxxxxx. Xx xxxxxxx potvrzuje xxxxxx xxx citovaný xxxxxxxx xx. 4 Xxx 284/2020-19, kde se Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx právě tím, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx, xxx xx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců x xxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx „xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, neuváděl xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx orgány spolupracoval, xxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx, kde vlastní xxx. Xxxxxxxxxx uvedl xxxxxx rodiny své xxxxx, kde xx xxxxxx v průběhu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx.“

[22] X projednávaném případě xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx uvedl, xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zaměstnání. Xxxx Českou republiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxx až xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx do Xxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx setrvat xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx, xxxxxx xx nezná x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxx problém xxxxxx xx policii x době xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x tom, xx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[23] Xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx vyhoštění, x xxxxxx na odůvodnění xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx neobstojí xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxx epidemie XXXXX-19, xx xxxxxx stál xxxxxx motiv cesty xxxxxxxxxxx (uvedl, že xx tam xxxxx xxxxxx x milenkou, xxxxxx zná x Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, že xx otcem jejího xxxxxx). Xxxxxx xxxxx xx nepochybně xxxxxx. X tom xxx xx žalovanou xxxxxxxxx. Xxxxxx motiv xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Německá xxxxxxx xxxxxxx stěžovatele xxxxxxx, protože neměl xxxxx peníze a xxxxx xxxxxxxxxx zpáteční xxxxx, což xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx území, k xxxxx se vízum xxxxxxxxxx, xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příkazem vyznačeným x xxxx xxxxx xxxxxx nerespektoval. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx konstatovala, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx vycestovat. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxx xxxxxxx xx moldavské velvyslanectví x xxxxxxxxx organizace x xxx, xx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Moldávie, xxxxx zvládne totéž x xxx xxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx, xx stěžovatel xxx xxxxxxxx xxxxx, xx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxx domů xxxxxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxxx měl xxx xxxxxxxxxx x řidiče xxxxxxx. Skutečnost, zda xxxxxxxxxx má možnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpáteční xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx považovány x xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.

[24] Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx byl xxxxxxxxx xx po xxxx propuštění vrátit xxxxxxxxxx domů. X xxxxx xxxxxx xx xxxx důvodná xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně zavádějícího xxxxxxx krajského soudu, xxxxx xxx x xxxx záměr xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx. Xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx vůbec neuváděla, xxxxxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx nepřípustně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úvahy správního xxxxxx chybějící x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxx za xxxxxxx xxxxx dovozovat xxx xx základě obsahu xxxxxxxxx spisu (rozsudek XXX xx 4.2.2010, xx. 7 Xxx 1/2010-53). X dané xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx nevyplývala. Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx otázku „xxxxxx xxxxxx, za jakým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxx xxx cíl Xxxx cesty“. X xxxxxxx částech xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odpovídá, xx xx chce xxxxxx do Moldavské xxxxxxxxx. X tomu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že cizince xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx v xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx další xxxx XX (xxx xxxx. xxxx 29 x 30 rozsudku XXX xx xxx 8.4.2016, xx. 8 Azs 171/2015-52, č. 3429/2016 Xx. XXX – xxx šlo xxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x XX xxxxxx xxxxxxx, a tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx soudy). Xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx neuváděl. Xxxxxx xxxxxxxxxx jistě xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevylučuje, xxxxx xx záměr cizince xxxxxxxxxx v cestě xxx xxxxxxx jinými xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxx je xxxx xxxxx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

[25] Lze xxx xxxxxxx, že x dané věci xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §124 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx hrozby závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. (…)