Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §127&xxxx;xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, musí xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx musí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxx poruší povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoli xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx nutné xxxxxxx xxxxx v zajištění, xxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x zajištění.

Prejudikatura: x. 2206/2011 Xx. XXX, x. 2339/2011 Sb. XXX, x. 2757/2013 Xx. XXX., x. 3935/2019 Sb. NSS, x. 3974/2020 Xx. XXX, č. 4058/2020 Xx. XXX, x. 4059/2020 Xx. NSS, x. 4085/2020 Xx. XXX; xxxxx Ústavního xxxxx x. 45/2005 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx č. 230/2014 Xx. ÚS (sp. xx. XX. ÚS 2258/14), xxxxx Ústavního xxxxx x. 30/2019 Xx.; rozsudky xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2016, Xxxxxxxx x ostatní xxxxx Xxxxxx (stížnost x. 16483/12), ze xxx 22.10.2018, X., X. a X. xxxxx Xxxxxx (stížnosti x. 35553/12, x. 36678/12 a x. 36711/12), ze xxx 30.6.2020, Muhammad Saqawat xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxx x. 54962/18) x xx dne 22.12.2020, Xxxxxxxxxx Demirtaş (č. 2) xxxxx Turecku (xxxxxxxx č. 14305/17), xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx práva xx dne 18.6.1971, Xx Xxxxx, Ooms x Xxxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx č. 2832/66, 2835/66 x 2899/66), xx xxx 22.3.1995, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx (stížnost x. 18580/91), ze xxx 1.7.1997, Giulia Manzoni xxxxx Itálii (xxxxxxxx x. 19218/91), xx xxx 10.5.2007, Xxxx xxxxx Řecku (xxxxxxxx x. 199/05), xx xxx 6.9.2007 xx xxxx Xxxxxxxx proti Xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 2570/04), xx xxx 25.10.2012, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 30241/11), ze xxx 26.6.2014, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (x. 41970/11), xx xxx 4.6.2015, Xxxxxx Yakovenko xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 5425/11), xx xxx 19.5.2016, X. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (stížnost x. 37289/12) x xx xxx 6.10.2020, Xxxxxx Xxxxxxx proti Xxxxxxxxx (xxxxxxxx č. 1009/12).

Xxx: X. Ö. xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

Předmětem xxxxx byla xxxxxxxxx xxx v pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx žalobce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vady. Xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx proto musel xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx x xxxx těmto xxxxxxxx, zákonné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 19.9.2020 xx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx D1. Žalobce x xxxx ovšem xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxx xx konal den xx xxxx xxxxxxxx xx dálnici, vypověděl, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx organizaci xxxx oponenta Fethullaha Xüxxxx. Xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx policie. Xxxxxxxxxxx xxxxx Fethullaha Gülena xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Žalobce x Turecku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx x neděli 20.9.2020 xxxxxx xxxxxxxxxx („xxxxx xxxxxxxxx“), xxxxxx žalobce xx 60 xxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx vyhoštění xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxx xxxxxxx. Žalobce xxx dny po xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx („xxxxx o xxxxx“). Žalobce xxxx xxxx xxxxx žádost xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx zastavilo. Xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 13.10.2020 („xxxxx zajištění“). Xxxxxxx xxxx zajistila na 60 xxx.

Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx zrušil xxxxxxxxx xx dne 11.11.2020, xx. 41 X 60/2020-31 („první xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu“). Xxxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxx skutečnost, xx si žalovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ani xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xüxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zajištění xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx („ŘSCP“) xxxx xxxxxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21.9.2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx“). XXXX xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxx moc. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Proto XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxx 12.11.2020. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalobou.

Žalovaná xx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x té xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 9.12.2020, xx. 41 A 72/2020-40 („xxxxx rozsudek krajského xxxxx“). Žalovaná sice xxx xxxx xxx xxxxx druhého zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxx 21.9.2020 („xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva“). Xx xxxxx bylo xxxxxx obecné x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xüxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nepovažuje xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Tuto povinnost xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x existenci xxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Svůj xxxxx rozsudek krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 9.12.2020 x 10:00 hod. Xx xxxxxx schránky žalované xxx dodal x xxxxx xxx x 13:16 xxx.

X xxxxxx xxx, tj. xx xxxxxx 9.12.2020, žalovaná xxxxxx příkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ŘSCP, xxxxxxx xxxxxxxx dne 7.12.2020, xx se podařilo xxxxxxxx náležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxxxx x pátek 11.12.2020 v 19:40 xxx. Xxxxxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 11.12. do 12.12.2020. Xxxxx xxxxxx však xxxxxxxx nakonec xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx 10.12.2020 xxxxxx xxxx příkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců („příkaz x xxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx druhý rozsudek xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x příkazu x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx formálně xxxxxxxxxx 10.12.2020 x 17:30 hod., xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx opět xxxxxxxxx („xxxxx xxxxxxxxx“). Dobu xxxxxxxxx stanovila na xxx xxx. Xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx riziko, xx xx žalobce mohl xxxxx xxxx ztěžovat xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění [§124 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx] x xxxx x xxxxxxxx žalobce x Xxxxxxxxxxxx informačním systému („XXX“) jako xxxxxxxxx xxxxx [§124 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx]. Xxxxxxx soud xxxxx v xxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx důvod xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxx by xxx xxxxxxx naplňoval. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Žalovaná proto xxxxxx zajištění xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uvedla, xx xx xx x xxxxx praxe xxxxx, xx x xxxxxxx žalobce xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx bránila. Xxxxxxx xxxxx žalované xxxxxxx xxx, co xx xxxxxxxxxxxx neproveditelnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nezjistila, že xx mu hrozilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobce xx xxxxxx zajištění xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxx rozsudkem xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx den, xx. 10.12.2020, xxxxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců („xxxxxx x umístění“). Xxxxxx x příkazu x xxxxxxxx žalobce uváděl, xx xxx žalobce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 10.12.2020 x 17:30 hod. Xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxx, že xxx 11.12.2020 xxxxxxxx rozhodla x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“). Xxxx xxxxxxxxx prodloužila xx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.12.2020, xxxx xx xxxxxxx 21.1.2021. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prakticky xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxx navíc xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx-19. Xxxxxxxx jej xxxxx do xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Namítal, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxx zajištění. Žalovaná xxxx podle žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Namísto xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx zajištění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx každou xxxx. Xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx naprosto popírá xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx i čl. 15 odst. 2 xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/115/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x postupech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nezákonné, xxx xxxx xxx dotčený xxxxxx příslušník xxxxx xxxx xxxxxxxx propuštěn.

Kromě xxxx xxxxxxx namítl, xx xxxxx zajištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvážení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx musela xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx opakoval xxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, ale xxxxxxxxxxxxxxx, jak se xxxxxxxxxx x konkrétními xxxxxxxxxxxx, které žalobce xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx na xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxxxxxx obavy žalobce x návratu xx Xxxxxxx xx relevantní. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx k xxxx otázce xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx obává, xx xx xxx hrozí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx původně stanovila x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Covid-19, xxxx xxxx vyhoštění odložila x důvodu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nevydala xx každou xxxx, xxx xxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxx, xxx to xxxxxx xxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx žalobce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko. X xxxxxx uskutečnitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx pouze xxx, xxx xx takové xxxxxxxxx skutečné a xxxxxxxxxxxxx existující. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx žalobce xxxx xxxxx nebezpečí špatného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Svoji xxxxxx xxxx vzal xxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žalobě uvedl, xx xxxxxxxxxx stanovené x §127 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx žalovaná xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (bezprostředně xxxx) xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx shodnou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx in xxxxxxx legis. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx po zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Svědčí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalované x xxxx soudní moci x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx žalované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existence xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx důkaz xxxxxxxx nerespektování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jediné místo, xxx by byl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je eventuální xxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx muselo xxx xxxxxxxx zcela xxxxx, že xxxxxxx xx existence stávajících xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhoštění xx Xxxxxxx. Žalobce xxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a ve xxxxxxxxx soudní kontroly xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Brně rozhodnutí Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

XX. x) Xxxxxx xxxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx

[21] Xxxxxxx xxxx xx uvědomuje, xx xxxx xxxxxx x xxxxxx rozsudkem xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právě xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx však x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx ŘSCP zamítlo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zástupci. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §172 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx měla odkladný xxxxxx (xxx xxx 5 xxxx).

[22] Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx (předběžně) xxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx již vydal, xxxxx jej potvrdil xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx cizinec proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx nemusí xxxxx (předběžný) úsudek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Může x xxxxx xxxxx xxxxx x pravomocného x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx NSS ze xxx 26.8.2013, xx. 8 Xx 33/2013-35, xx xx xxx 16.3.2016, čj. 1 Xxx 5/2016-25, xxx 22).

[23] Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost – xxxxxx měla xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx – zabývat xx xxxxxxx překážkami xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx v xx době xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx. Proti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalovaná xxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Z xxxx xxxxxx zde xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajského soudu, x něž se xxxxx žalobce.

[24] Lze xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx třetího xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx k xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx dopady xxxx xxxxxxxxxxx v části XX. b), bod 69]. X xxxxxx xxxxx x třetího xxxxxxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx 11.12.2020. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx soudu přepjatě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx vysvětluje xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx namístě, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx (xxx xxxx. xxxxx ÚS ze xxx 16.12.2014, xx. xx. XX. ÚS 2258/14, x. 230/2014 Xx. XX, xxx 22).

[25] Námitky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxxxx důvodné.

VI. b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxx xx zákonnost xxxxxxx xxxxxxxxx

[26] Xx xxx xxxxx námitce žalobce xxxxxx, xx jej xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxx něj reálně xxxxxxx. X pokud xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx. Její xxxxxx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

XX. x. 1) Xxxxxx xxxxxxxxxx

[27] Právo xx xxxxxx svobodu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx základních xxxx xxxxxxx x nás. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx nás xxxxxxx xxx xxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx výjimky xxxxxxxxx xxxx vykládaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právech („Xxxxxx“), čl. 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod („Xxxxxxx“), xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[28] Relevantní xxxxxxxxxx xx. 5 odst. 1 Xxxxxx xxxxxxx: „Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx bezpečnost. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: […] x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx xxxxx […], xxxxx níž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx […].“ [xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx]. Xxxxxx 8 Listiny, xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx, obdobně ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: „Xxxxx xxxxx xxx […] zbaven xxxxxxx jinak xxx x důvodů a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx. [zvýraznění xxxxxxx xxxxxxx xxxx].

[29] Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xx své xxxxxxxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxx xxxxx xx. 5 Úmluvy xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx“. X toho xxxxxxxx tři xxxxxx xxxxxxxxx: 1) zbavení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x povolených důvodů xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) až f) Xxxxxx; 2) musí x němu xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx) a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; 3) xxxx následovat xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx přezkum (xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx ze xxx 22.10.2018, X., X. x X. xxxxx Xxxxxx, stížnost x. 35553/12, x. 36678/12 x x. 36711/12, §73).

[30] Xx xxxxxxxx uvedený xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx kterého platí: „Xxxxx, xxx xxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx právo xxxxx xxxxx xx řízení, xx xxxxxx by xxxx urychleně rozhodl x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx svobody nezákonné.“ [xxxxxxxxxx doplnil krajský xxxx]. Xxxx přezkoumávající xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivce, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pouhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepostačuje (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 15. 12. 2016, Xxxxxxxx x xxxxxxx proti Itálii, xxxxxxxx x. 16483/12, §128). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. 15 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterého x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy XX „xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rychlé xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xx zahájení xxxxxx […].“

[31] Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx zdůrazňuje, že x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivci odepírat xxxxxx svobodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho propuštění. Xxxxxxxx xxx uznává, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx snížit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx xx xxx 1.7.1997, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x. 19218/91, §25). Xxxxxxxxx pak Evropský xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemohou xxxxxxxxxxx zdržení o xxxx xxx pár xxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx 4.6.2015, Ruslan Xxxxxxxxx proti Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 5425/11, §68, xx xx xxx 22.3.1995, Quinn xxxxx Francii, xxxxxxxx x. 18580/91, §39–43).

[32] Xxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Pokud v xxx krajský xxxx xxxxxxxx x nezákonnosti xxxxxxxxx [xx. xxxxxxx xxxxxx svobody podle xx. 5 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx], xxx následky xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxx otázku propuštění xx xxxxxx xx. 5 odst. 4 Xxxxxx – xxxx §127 odst. 1 xxxx. b) zákona x pobytu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: „Zajištění musí xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeno, xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, […]; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zrušujícího xxxxxxxx.“ [xxxxxxxxxx doplnil krajský xxxx]. Xxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx „[x]xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxx xxxxxxxxx“. [zvýraznění xxxxxxx xxxxxxx xxxx].

[33] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců x xxxxxxxxxx propuštění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedl, xx „[z]rušení rozhodnutí x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx, nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx propustit, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trvá xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno, x xx xxx, do xxxx míry xx xxxxxxx x rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění zabývala xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.“ (rozsudek NSS xx xxx 22.8.2019, xx. 2 Azs 330/2018-30, x. 3935/2019 Xx. NSS, bod 23).

XX. x. 2) Xxxx žalovaná xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce?

[34] Xxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.8.2019, xx. 2 Xxx 330/2018-30, xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxx xxxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx propustit xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx.

[35] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxx xxxxx rozsudek xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx. Xxx vedl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tu x xxxx jeho xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx namístě xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ptát, xxx x xxxx xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx povinnost žalobce xxxxxxxxx.

[36] V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.9.2017, xx. 2 Xxx 236/2017-36 (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx pracuje x xxxxxxxx na něj, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu; xxx xxxx bod 24). Xxxxx xxxxxx rozsudku „xxxxxxxxx žalovaného propustit xxxxxxxxxxx […] xx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx zrušujícího xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx 46 xxxx citovaného xxxxxxxx). To se xxx přesně xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozsudkem xxxxxx x té xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zbavení xxxxxx svobody žalobce, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[37] Xxxxxxxx proto xxxx povinnost xx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §127 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. x. 3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okamžité xxxxxxxxxx žalobce?

[38] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx 9.12.2020 x 10:00 xxx. Xxxxx xxx x 13:16 xxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx den, tj. xx čtvrtek 10.12.2020. X xxxxxxxxxx podle xxx mělo xxxxx x 17:30 hod. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx aspekt xxx xxxxxxxxxx propustit xxxxxxx. Xxxxxxxx minimálně 28 xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxx směrnice xxx odůvodnitelné zdržení x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská práva. Xxx srovnání, ve xxxx Xxxxx proti Xxxxxxx štrasburský soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx propuštění xxxxxxxxxxx x délce 11 xxxxx (Xxxxx xxxxx Francii, xxx. xxxx, §42). Z xxxxx xxxxxx akceptoval, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 7 hodin (Giulia Xxxxxxx, xxx. xxxx, §23-25). Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx 28 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx překračuje. Xxx xx stala první xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx postupovala, xxx xx připravila xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

[39] Xxx se krajský xxxx xxxxxxx x xxxxx rovině odpovědi xx výše položenou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepostupovala při xxxxxxxxxx žalobce x xxxxxxxxxxx rychlostí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 Úmluvy x xx. 15 xxxx. 2 xx fine xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx k xxxxxxxx x svobodnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx dostat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovšem xxxxxxx.

[40] Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx založení příkazu x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxx propuštění shoduje x časem xxxxxx (xxxx. volně xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx nikdy xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xx xxx 10.5.2007, Xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x. 199/05, §33). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ten xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transferu do Xxxxxxx. Pokud xx xxx žalobce nedodržel x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Žalovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (byť x x xxx xxx x xxxxxxx xx zcela xxxxxx xxx propuštění x xxxxxx xxxxxxxx žalobce xx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx lze xxxxxxx xx druhou xxxxx.

[41] Xxx důvodně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx popírá xxxx smysl a xxxx. Xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxx pro pokračující xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx. Xxxxxxxx důsledku xx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x něj plynoucí xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xx zákazem svévole. Xxxxxxxx xxxx samotnému xxxxx ochrany práva xx osobní svobodu xxxxx xx. 5 Xxxxxx x xx. 8 Xxxxxxx.

[42] Krajský xxxx shrnuje xxxx xxxxx xxxxx: žalovaná xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx okamžitě nepropustila xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou proto x tomto xxxxxxx xxxxxxx.

[43] Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx důvodnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX. x. 4) Jakou xxxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx, která nesplnila xxxxx povinnost propustit xxxxxxx?

[44] Žalobce namítá, xx jeho zajištění xxxx, ačkoliv xxxxx xxxx, protože ho xxxxxxxx měla po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx námitku nezákonnosti xxx detence. X xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx soud xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nařídil xxxxxxxxxx, je-li zbavení xxxxxxx nezákonné. Krajský xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx posoudit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vznášet x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx nastolenou otázku xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x následkům xxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

[45] Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v právě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxx, že x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x) musí rozhodnout xxxx, a (x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[46] X xxxxxxx xxxxxxxxx plyne, xx každá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx prostor, xxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx správními xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 9.10.2014, xx. 2 Xxx 57/2014-28, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx xx xxx 18.6.1971, De Xxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx x. 2832/66, 2835/66 x 2899/66, §79).

[47] Kritérium xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zbavení xxxxxx xxxxxxx, které poté xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu, xxxxxxxxxx soud, ale xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx se již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu „xxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 Úmluvy (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 26. 6. 2014 xx xxxx Xxxxxxxxxx proti Xxxxx, xxxxxxxx x. 41970/11, §65-70; Jurisconsult. Guide xx Xxxxxxx 5 xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx and xxxxxxxx. Xxxxxxxxx: Rada Xxxxxx/Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, 2020, x. 45, xxx 264).

Prostředky xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx

[48] Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatnitelné x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince zkoumat, xxx xxxxxx zajištění xxxxxx [§126 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx], řešením xxxx. To platí x xxx xxxxxx x propuštění ze xxxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx nyní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[49] X xxxx xxxx x xx rozhoduje xxxxxxx. Tu nelze xxxxxxxx pod pojem xxxxx podle xx. 5 odst. 4 Xxxxxx. Xxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxx, xx „[x]xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zařízení“. Xxxx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxxx x situaci, xxxxx nastala v xxxx xxxx, tedy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (tím xx xxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx [xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx vést x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx]. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění.

[50] Xxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx periodického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx intervalech. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx, xx jej xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění §129a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx urychleného xxxxxxxx xxxxxxx směřující xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx domoci [xxxxxxx xxxx doplňuje, xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxx §129a xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 5 odst. 4 Xxxxxx (Xx. XX 12/19); srov. také xxxxxxxx XXX ze xxx 25.6.2020, xx. 5 Xxx 107/2020-46, x. 4058/2020 Xx. XXX, bod 39].

[51] Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x §129a odst. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxxx xxxxxxxx právu. Xxxxx xx se xxxxx xxxxxx zajištěný xxxxx xxx bránil xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx §129x odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 1.11.2012, xx. 9 Xx 111/2012-34, x. 2757/2013 Sb. XXX). Žádost x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§129x xxxx. 1 in xxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx], s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx propustit xxxxxxx (xxxxxxx soud opět xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §129 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[52] Xxxxxxx soud xxxx dospěl x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx „xxxxxxx“ cestu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx, ke splnění xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vyžadovaný xxxxxx xxxxxxx námitky, xx xxxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxx zajištění, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx žalované x xxxx žádosti. Byť x xxx žalovaná xx xxxxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxx by x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx pochybovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. A xxxxxx žalovaná xxxx xxxxxx. Ustanovení čl. 5 odst. 4 Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx reálně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyžaduje xxxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přezkoumal. Nadto xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx veřejné správy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonnosti xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a předvídatelnosti xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 19.5.2016, X. X. xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxx x. 37289/12, §90).

[53] Ani případné xxxxx §129x odst. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxx xxxx popsané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxx xxxxx by mohly xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx přezkumu zajištění. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx napadnout xxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx důsledků xxxx být proto xxxxxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smyslu xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svěřuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x některém x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x s. ř. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[54] Vztah xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x. x. s. xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§65 x násl. s. x. s.). Žalobce xx využil a xxxxxxx ji xxxxx xxxxxxx zajištění. Xx xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§79 a xxxx. x. x. x.). Xxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx nebo osvědčení. Xx xxxx tento xxxxxx. Zbývá zásahová xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřipadá xx xxxxx. Účastník xxxxxx si nemůže xxxxxx, xxxx žalobní xxx xx byl xxx xxx xxxxxxxxxx x jaký xxxxxxx xxxxxxx (Xüxx, X. §4. In: Kühn, X., Xxxxxxxx, X. x xxx. Soudní xxx xxxxxxx. Komentář. Xxxxx : Xxxxx, 2019, x. 18).

[55] Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zabýval xxx, zda žalobce xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žalobě na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žalované. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx svobodu. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxxxx“ xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 16.11.2010, xx. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Xx. XXX; xxxxx xxx také Xüxx, X. §82. In: Xüxx, X., Kocourek, X. x kol. xxx. výše, x. 698-699). Ten xx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx reálně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k propuštění x žalobce xxxxxxxxxxxx. Xxxxx „nečinnostní“ zásah xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Proti každému x xxxxxx zásahů xx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nabízet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[56] Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X rozsudku xx xxx 25.6.2020, čj. 9 Xxx 63/2020-96, x. 4059/2020 Xx. XXX, xxxxxxxxx uvedl: „Xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li xxxxxxx x xx, xx xxxxx či xxxx xxx zajištěn, x xxxxxx xx xxx ze xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65 x. ř. x. Xxxxxxx xxxxx to xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mnoha režimovým xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxx se lze xxxxxx zásahovou xxxxxxx xxxxx §82 x. x. s. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxx zachován xxxxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, proti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx brojí, xxxx. xxxx xxxx dosáhnout (xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx zajištění, příp. xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx).“ (xxx 30 citovaného xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx).

[57] Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotném xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viz x xxxxxxxx NSS xx xxx 25.6.2020, xx. 5 Azs 107/2020-46, č. 4058/2020 Xx. XXX, xxxx 60–61). Další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx cizince x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xx xxxxxx xx xxx policie žádné xxxxxxxxxx nevydala x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Případně xxxx jít x xxxxxxx, x jakou xxx x rozsudku XXX ze xxx 21.9.2017, xx. 2 Xxx 236/2017-36. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) proti xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx aktuálnějšího rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx soud. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx aktuálnějšího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx již xxx xx xxxxxxxx zajištění xx svobodě. Xxxx xxxxxxxx žaloba xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

[58] Xx xxxx východiska lze xxxxxxx x právě xxxxxxxxxxxx xxxx. Žalobce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx žalobní xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ji xxxxx xxxxxxx zajištění. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxx x zásahovou xxxxxx, která xx xxxx xx subsidiární. X části, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení [xxxxxx xx xxxxx následovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobním xxxx (viz nález XX xx xxx 14.8.2019, xx. zn. XX. XX 2398/18); xxxxx xx žalobce xxxxxx svůj petit xx zásahový, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nikoliv xxxxxxxxxx (xxx xxxx. rozsudek XXX xx xxx 17.12.2010, čj. 4 Xxx 2/2010-44, x. 2339/2011 Sb. XXX)].

[59] Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx ze dne 25.6.2020, xx. 9 Xxx 63/2020-96, x. 4059/2020 Xx. XXX, x xx. 5 Xxx 107/2020-46, č. 4058/2020 Sb. NSS) xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx až xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx post). Toto xxxxxxxxxx samo o xxxx bylo možné xxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mířila žaloba xxxxxxxxxxxxx zákonnost zajištění xxxxx xxxx xx xxxx vzniklým xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx judikatorní xxxxxx (xxx 56) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xx xxxxxx xx skutečnostem, jež xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (ex xxxx). X x takovém xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X jde-li xxxxxxx x xx, xx xxxxx (či xxxx) xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx (či xx) být xx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxx detenci x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx. V xxxxxx xxxxx třetímu xxxxxxxxx xxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxxx 65–70 xxxx).

[60] Xxxxx krajského xxxxx totiž xxxxx xxxxxxx specifickou povahu xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx často vydává x xxxxxxx zbavení xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx už xxxxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xx xxxxx zrušení rozhodnutí x xxxxxxxxx soudem). Xxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx případech chápat xxxx xxxxxx x xxxxxx úkonu (§124 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx souvisejících úkonů, xxxxx podmiňují xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X této xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxx zajištění x příkaz x xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx úkonů xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozhodováním x xxxxxxxxx, hovořit x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx zde xxxxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxxxx x propuštění. Xxxxx xxx xxxxxxxx například xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx systémový pohled xx zajišťování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx jako samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

[61] Xxxxxxx xxxx výše popisoval, xx by se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx žalované xxxxxxxx xxxx xx samostatně xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ zásah xx práva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxx xxxxx zajištění. X xxxxxxxxxxx okolnostech xxxx věci xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nahlížet xxxxx. Xxxxxxxxx žalobce již xx 20.9.2020 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxx xxxx 65–70 níže). „Xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na detenci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx praktickou x efektivní, ale xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 5 Úmluvy xxxxxxxx [xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xx xxx 22.12.2020, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxş (č. 2) xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 14305/17, §386].

[62] Xxxx xxxxx „dělením“ xxxxxxx nedávno xxxxxxx x Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx případ, xx xxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toto xxxx zajištění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Evropského soudu xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2020 xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Belgii, xxxxxxxx x. 54962/18, §73). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vznikat xxx xx xxxx žalobce. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx svévoli xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[63] Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx standard xxxxxxx ve xxxxxx xx. 5 odst. 4 Xxxxxx než xxxxxxxx žaloba. Xxxxxxxxx xxxxxx xx sice xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx x přednostním xxxxxx (§56 odst. 3 x. ř. x.). Xxx jinak xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx žádnými zárukami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 Úmluvy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx doprovází xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§172 xxxx. 1 x. x. x.) xx lhůty x xxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkony (§172 xxxx. 4 x. ř. x.). X xxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§172 xxxx. 5 x. x. s.). Xxxxx xx se xxxxxxx xxx xxxxxx zásahovou xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx procedurální xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění (xxx nález XX xx xxx 18.12.2018, xx. zn. Pl. XX 4/18, x. 30/2019 Xx., xxxx 61–62). X xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odkázat, xxxxxxx xx xx xxxxx k nedůvodnému xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx žalobou xxxxx xxxxxxx zajištění xxxx předchází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xx xxxxxxxx soudnictví (xxx xxxxxxxx XXX xx dne 29.1.2020, xx. 10 Afs 304/2019-39, č. 3974/2020 Xx. NSS, xxxx 9, 23 x 24).

[64] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze namítat x xxxxxxxx námitku xx jemu předcházející xxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx slovy xxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx okolnostech této xxxx xxxx žaloba xxxxx třetímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx §127 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xx odporovalo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxxxxxx.

XX. b. 5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx?

[65] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xx zajištění xxxxxxx – xxxxx xxxxxxx xxxx dodnes xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx – xxxxxxxx „globálněji“ xxxx xx xxxxx xxxxx (xxx bod 61 xxxx). Xxx x xx, xxxx může xxx jednání xxxxxxxx xx druhém rozsudku xxxxxxxxx xxxxx (kromě xxxxxxxxxx souvislostí popsaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxx žalobce xx xxxxxxx třetího xxxxxxxxx.

[66] X xxxx xxxx xxxx perspektiva xxxxxxx xxxxxxxx realitě. Xxxxxxx xx xx xxxxxx 20.9.2020 x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx. Xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx trvající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx na xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kromě xxxx xxxxxxxxx xxxxx pojímá x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§125 xxxxxx x pobytu xxxxxxx). Tím xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxx novém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvá x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx možné xxxxxx.

[67] Xxxx na xxxxx kontinuální zbavení xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxxx i x xxxxxxx čl. 5 Xxxxxx. Evropský xxxx xxx lidská xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoumá, xxx xxxxxxx x novému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx záruk xxxxxxxxxx z xx. 5 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx osobní svobody, xxxxx došlo x xxxxxxxx změně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx počátečního xxxxxxx osobní xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx detence. Xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x typu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx detence, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx měla (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx xx xxx 6.10.2020, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 1009/12, §42-52). Třetí xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx“ xxxx.

[68] Zákonný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx každou xxxx celé xxxx xxxxxxxxx (xxxx. Reid, X. X Practitioner’s Xxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxxx : Sweet &xxx; Xxxxxxx, 2019. x. 478; x xxxx xxxx. xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ze dne 6.9.2007, Xxxxxxxx proti Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 2570/04, §188-192). Xxxxx xx xxxxxx moc x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xx. 5 Xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx x xxxxxx podobá věci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx lidská xxxxx xx xxxx John xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xx x xx xxxxxx pokusila obejít xxxxx. Chtěla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x azyl, xxxxx xxxx skončit (byť xx zákona). Stěžovatel xxxxxxxx propouštěcí příkaz, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx – xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxx – xxxxx reálně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. „Propuštění“ xxxxxxxx jen xx xxxxxx. Nové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odůvodnila xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx měnil potřebu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s cíli xx. 5 odst. 1 Xxxxxx (Xxxx xxxxx Řecku, cit. xxxx, §32–33).

[69] Xxxxx xxxxxxxxx žalobce tváří x xxxx těmto xxxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxx obstát. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx žalovaná xxxxxxx v souladu xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx k propuštění xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx ve xxxx Xxxx proti Řecku xxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druhé xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x nápravu xxxxx xx slova xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, v xxx se natolik xxxxxxx situace oproti xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx i po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x důvod xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx x XXX). Tento xxxx důvod xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Žalovaná xxx xxx z neznámých xxxxxx neuplatnila xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx, xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění cizinců.

[70] Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finále x xxxxxx leteckého xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx ohledu na xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx. Žalovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 Xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx x štrasburského soudu xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx princip subsidiarity Xxxxxx a xx. 4 Ústavy, podle xxxxxxx xxxx základní xxxxx a svobody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx krajský xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx se třetí xxxxxxxxx neslučuje s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 Úmluvy.

[71] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx způsobilo nezákonnost xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

XX. x. 6) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxxxx?

[72] Xxxxxxx soudy by xxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x závěru o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx možnost jim xxxx xxxxx nedává (x xxxx srov. xxxx 80–84 xxxx). Xxxxx dokonce v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nevrací xxx xxxxxxx k xxxxxxx řízení (§78 xxxx. 4 s. x. x.). Xxxxx §124 xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx předání xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí x zajištění x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xx dne 26.8.2020, xx. 1 Xxx 495/2019-43, č. 4085/2020 Xx. XXX, bod 30). Xxxxxxx xxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxx výjimečné xxxxxxxxx této xxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodné výslovně xxxxxx, jaké xxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxxxx xxx xxx. Xxx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[73] Pokud xx xxxxxxx dále xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.8.2019, čj. 2 Azs 330/2018-30, x. 3935/2019 Sb. XXX. Krajský xxxx xxxxxxx, xx v xxx Xxxxxxxx správní xxxx uvedl, xx „[x]xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx cizince v xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění uplynula, xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trvá xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění. Další xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu, xxxxxxx xx důvodech, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, x xx xxx, xx jaké xxxx se policie x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx otázkou, xxx jsou podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.“

[74] Xxxxx xxxxxxxxx žalovaná xxxxxx na xxxx xxxx dnů. Xxxx xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodla x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx rozsudek xxxxxxxxx soudu tedy xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nemá žádné xxxxxx xxxxxx. Jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx žalované xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx důvodech, xxx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxx třetí xxxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxx míry xx žalovaná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx otázkou, xxx xxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx splněny.

[75] Xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxx xxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx propustit. Xxxxxxx je x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx xx 20.9.2020. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxx xx snaze xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx počínání xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovalo xxxx den xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx stále blízkou xxxxxxx souvislost x xxxxx, xx xxxxx xxxx žalovaná xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x tomto xxxxxxx (xxx dny) by xxxxx xxxxxxxxx nikdy xxxxxxxxxx soudu rozhodnout x jeho xxxxxxxxxx x době, kdy xxxxx xx právní xxxxxx.

[76] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx držení xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx nová xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 69 xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nemocí Xxxxx-19. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxx podle §124 xxxxxx xxxxxx cizinců (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, body 20–24). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx nyní xxxxxxxxxxxx již xxx xxx žalobcem popisovaná xxxxx dosáhnout realizace xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cenu. Xxxxx xxxxx však xxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx by to xxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxx (xxx analogicky xxxxxxxx XXX xx xxx 21.9.2017, xx. 2 Xxx 236/2017-36, xxx 16; srov. xxxx xxxx 80–84 xxxx).

[77] Xxxxx xxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx podle krajského xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx ukončit xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx novým termínem xxxx vyhoštění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[78] Lze x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx citovaný rozsudek Xxxxxxxx Saqawat xxxxx Xxxxxx (bod 62 xxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxx cizinec nedosáhl xxxxx xxxxxxxxxx navzdory xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x čistě x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, by se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx odporoval čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx.

XX. x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[79] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx shrnuje, xx xxxxxxx shledal xxxxxxxxxxx námitky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajištění. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx žalovaná xxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, pokud jeho xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Další trvání xxxxxxx žalobce xx xxxx xxxxxxxxx nepropuštění xxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xx nyní povinnost xxxxxxx propustit.

[80] Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxx. Nástroje, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxxx ve – xxx xxxxxxx soud xxxxx věří – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x. 5 xxxx. 3 Úmluvy, xxxxx by se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxx 47 xxxx). Mezi xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 5 odst. 4 Xxxxxx xxxxxxxx úzký xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská práva xx xxx 25.10.2012, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 30241/11, §44). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxx, co xx xxxxxxx soud (xxxxxxxxx) xxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxx, nadále držela x nepropouštěla xx xx xxxxxxx, nepochybně xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx důvodné xxxxxxx xxx svévoli xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx nemůže být xxxxx.

[81] Xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soudu nařídit xxxxxxxxxx nezákonně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x. x. x. xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx tuto povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx policii xxxxxxx x dalšímu řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povinnosti propustit xxxxxxxxxxx cizince v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx učinil krajský xxxx v xxxx xxxx, považovat xx xxxxxxxx propuštění. Xxxxxxxxxx, xx §127 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx (xxx ostatně xxxxxxx xxxx věc). Xxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx konstrukce xxxxxxxxxx.

[82] Xxx xxxxx uvedl Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva ve xxxx Buishvili xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: „[i] xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nezákonnosti xxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx […] systém, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxxxx, postačuje ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx. 4 Xxxxxx. […] Jak Xxxx xxxxx xxxx, xxxxx soudy xxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxxxxxx x neměly xxxxxxxx stěžovatele propustit. Xx xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx vydat nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. […] Xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxx. 4, x xx x rozsudku xx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx, cit. xxxx, §36. X xxxxx případě xxxx xxxx vlastně jen xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx x zákonnosti xxxxxxx svobody, xxx xxxxxxx xxxxxxx propuštění. […]. Výše xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxx Soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nařídil jeho xxxxxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxx 5 odst. 4 Xxxxxx.“ (§41–43 x §46; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxx se tento xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxx o xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx – xxx je xx xxxxx – x x případě xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx.

[83] Na xxxx situaci, kterou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xx. 5 odst. 4 Xxxxxx, se xxxxxx xxx relevantního xxxxxxxxx. Xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 101/2014 Xx., která xxxxx x výmazu podmínky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx soudem xxxxxx nové xxxxxxxxxx xx tří xxx xx právní xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx toho xxxxxx xxxxxxxxx. Krajský soud xxxxx zvažoval, xxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Ústavy x xxxxxxxxx se xx Ústavní soud x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx §172 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z čl. 5 odst. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx výrokem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx (x možnosti xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxxxxxxx pozitivních xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx – tedy xxxxx „xxxxxx, xx x xxx xxxx“ – xxx např. xxxxx XX xx xxx 30.11.2004, xx. xx. Xx. ÚS 15/04, x. 45/2005 Sb.).

[84] Xxxxxxx xxxx xx xxx xxx ovšem xxxxxxx, x xxxxx xxxxx jde x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ochranu při xxxxxxxx jeho zajištění. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Sám xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx. Alespoň xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, že x budoucnu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx.