Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičského průkazu, xxxxx xx x XX xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 3 zákona x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx lhůtě xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxx řidičské xxxxxxxxx. Pouze xxxxxx x xxxxxxx prokazovat xxxx existenci xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx takového xxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx potrestán xxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxx x §125c xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx však xxxxxxxxx xx osobu xxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxxx řidičského oprávnění [§3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxx] a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx §125c odst. 1 xxxx. x) bodu 1.

Xxxxxxxxxxxxx: nález Xxxxxxxxx xxxxx x. 22/2012 (xx. xx. Xx. XX 14/09).

Věc: X. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx věci xxxx xxxx otázku, xxx xx žalobce dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx [§125x xxxx. 1 písm. e) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx provozu)].

Žalobce xx izraelským xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v Xxxxx xxxxxxxxx má uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2011 a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx žádný záznam. X červnu 2016 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (kterou xxxxxxxxx) x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2008. X xxxxxx x xxxxxxxxx, které x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sdělil, xx xx xxxxxxxxx x xxxx 2015 xxxxxxx x xxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx řidičského průkazu xx xxxxx (§116 xxxx. 3 xxxxxx x silničním provozu). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se tehdy xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx izraelský xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 83/2013 Xx. x. x.) – konkrétně x xxx chybějí xxxxxxx xxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, že jedinou xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkaz, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx – po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx volantem – xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyřeší).

Po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen xxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxx xxxxxx xxxx xxxx zamítnuta x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx 27.12.2016 mu xxx xxxxx český xxxxxxxx průkaz.

Dne 23.6.2017 xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx shledal xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx – tedy xxxxxx xx xxxx 25 000 Xx x zákaz řízení xx xxxx jednoho xxxx [§125x odst. 5 xxxx. x) x §125c odst. 6 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx]. Magistrát také xxxxxxxxx, že od xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxx (§125x xxxx. 9 téhož xxxxxx). X žalobcovu odvolání xxxxxx žalovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 26.9.2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx však xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 1.4.2019. Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neobsahoval xxxx pět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle Vídeňské xxxxxx (1. xxxxx xxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx průkaz vydal; 2. xxxxxx xxxxxxxx; 3. místo narození; 4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx; 5. datum xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění). Česká xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx cizozemský xxxxxxxx průkaz, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxxx dospěl xxxxxxxxx x Xxxxxxx soud x Xxxx nad Xxxxx a xxxx xxxxxxx ochránkyně xxxx xx svém xxxxxxxxxx x roku 2016.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žalobce (xxxxxxxxxx) xxxxxxx stížnost. Setrval xx xxx, xx xxx správní xxxxxx, xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx tím, xx xxxxx §116 odst. 3 zákona x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx poté, xx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řidičského xxxxxxxxx; v každém xxxxxxx z §116 xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx x §118 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx x Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx věc x xxxxxxx řízení.

Z XXXXXXXXXX:

[8] Xxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

– Skutková xxxxxxxx, xxxxx níž byl xxxxxxxxxx potrestán (xxx xxx [1]), xxxxxx xx toho, xxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x rozporu x §3 odst. 3 písm. x) xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

– Řídit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osoba, „xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (…) xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána x která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu“ [§3 xxxx. 3 xxxx. x)].

– Řidičské xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx xxxxxx podle Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx 1968)“ [§104 xxxx. 2 xxxx. x)].

„Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx […], xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx řidičský xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx do 3 měsíců […] xxx xxx, xxx xx xxx povolen xxxxxx xxxxx […]. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx“ (§116 xxxx. 3).

„Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizím státem, xxxxx držitel má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx […], neopravňuje k xxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx řidičského průkazu xxxxxxxx cizím státem xx řidičský průkaz xxxxx §116 xxxx. 2 nebo xxxx. 3“ (§118 xxxx. 2).

[9] Z Vídeňské xxxxxx xxxxx:

– „Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx, xx řidič xx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx“ [xx. 41 xxxx. 1 xxxx. b)].

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řidičský xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxx xxxxxx“ [xx. 41 odst. 2 xxxx. x) xxx x)].

X xxxxxxx 6 xxxxxx jsou xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (viz xxx [5]) x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řidičském xxxxxxx xxxxxxx.

XXX.X Řidičské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxx osvědčení

[10] Xxxx souhlasí xx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx řidičským xxxxxxxx (xxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx) a xxxxxxxxx oprávněním xxxx xxxxxxx [viz k xxxx xxxxx xxxxxxxx §104 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 16.6.2010, xx. 2 Xx 41/2009-62]. Jak xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx autorů Xxxxx Xxxxx x Xxxx Xxxxxxxx (Wolters Xxxxxx, Praha 2016, xxxxxxxx x §118 xxxx. 2), xxxxx xxxxx stěžovatelova xxxx (xxxx držitel řidičského xxxxxxx xxxxxxxx cizím xxxxxx, xxxxx xx x XX trvalý xxxxx) nepožádá x xxxxxx řidičského průkazu xxxxx §116 xxxx. 3 (xx tříměsíční xxxxx ode dne, xxx xxxxxx povolení x xxxxxx), xxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platným řidičským xxxxxxxx.

[11] Xx současně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx, že zaniklo x xxxxx vyměnit xx xxxxxxxxx (zde xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx ochránkyně práv xx xxx 13.1.2016, xxxxx xxxx xx xxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx řidičského xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tomu, že xxxx xxxxxx xx xx uplynutí lhůty xxxxxxxxx v §116 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx o výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx až xxxxxx později, během xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx xx xx xxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxx informace, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxxxxx). Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ani s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákonné xxxxx xx stěžovatel nebyl xxxxxxxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx jeho izraelský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné náležitosti xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

[12] Xxxxx zde nepřísluší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxx xx xxxxxxxxxx xxx x nebyl xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Obecnější xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx zní xxxxx: xx soud xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou (očekávatelně, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úvaze xxxxxxxxxxx) xxxx x xxxx, xx účastník neuspěje xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xx požadovaného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx hrubé xxxxxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx, trestané xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazem xxxxxx? Xxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.X Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejzávažnější xxxxxxxx xxxxxx?

[13] Sankční skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §125x odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ty xxxxxxxxx, xxxxx řídí vozidlo, xx x tomu xxxxxx oprávněni. Stejná xxxxxxxxxx, která upravují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 25 000 xx 50 000 Xx x rozmezí xxxxxx řízení od xxxxxxx xxxx do xxxx xxx [§125x xxxx. 5 xxxx. x) x xxxx. 6 písm. x) xxxxxx], xx uplatní x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

- „xxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxx jede xx xxxxxxx xx xxxxx vylučujícím xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx užitím xxxx xxxxxxxx xxxxx;

- pachatel xx odmítne podrobit xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx řidičského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx bodů;

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx utrpí újmu xx zdraví.“

Z xxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – na xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx nerespektují opakovaně, xxxx xxxxxxxxx jinému xxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxx návykové xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx [xxxx. §125x xxxx. 5 x 6, xxxx písm. x) x xxxxxxxxxxx] xxx xx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx třeba x pro xx xxxxxx, xxxxx překračují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožující ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx přecházející xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx se x couvají na xxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[14] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §125x odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ty xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx nikdy xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xxxx – xxxx xxx ty, xxxxx sice xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§123c xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx dvanácti xxxx; §94x xxxx. 1 zákona – xxxxx zákazu činnosti). X xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx vozidlo): xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx právě xxx xxxx zmíněný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx izraelském xxxxxxxxx průkazu.

[15] Xxxxxx xxxxxx xx 25 000 xx 50 000 Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx Xx. XX 14/09 xx xxx 25.10.2011, x. 22/2012 Xx. [xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §22 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákona č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx §125x xxxx. 5 xxxx. a) x xxxx. 6 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx]. Xxxxxxx xxxx xxx zdůraznil, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upustit xx xxxxxxxx ohraničení výměry xxxxxx. „Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx tak xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxx v individuálním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; […] xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x výší xxxxxxx xxxxx.“

[16] Typová xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx tresty podle §125x xxxx. 5 xxxx. a) a xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xx, aby xxxx xxxxxxxx §125x odst. 1 písm. e) xxxx 1 zákona (xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.X Řízení s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ryze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[17] Xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx autoři xxxxxxx, xxxxxxxxx §118 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx §104 xxxx. 2 [Řidičské xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx osvědčuje… (řidičský xxxxxx)]. X xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. [Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 2, xxxxxxxx xx 31.12.2011, „x řízení motorových xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx… (xxxxxxxx xxxxxx)“.] Významnější xxxx xx, xx xxxxxxxxx §118 odst. 2 neodpovídá xxx xxxxxx obsažené x §3 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hledisku – xxxx xx xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx –, nikoli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, opřeném x xxxxxx xxxxxxxx x formálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. I xxx xx xxx xxx xxx řidičský xxxxxx chápán xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx řidičské xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neznamená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx připomínají, že xxxxxx xxxxxxxxxxx cizozemských xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[18] K xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx nejen xxxx x xxxx xxxxxx, ale xxx xxxxx uspokojivě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx stěžovatel – xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Vídeňské xxxxxx (xxxx xx xxxxx x xxxx Xxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxx, xx xx takto xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxxx být xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx) nucen x xxxx, xxx bez xxxxxxx považoval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxx bezvadný x xxxxxxxxxxx výměnu xx xxxxxxx. Ostatně podle xx. 41 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx i) Xxxxxxxx xxxxxx musejí xxxxxxx xxxxxx xxxxx právě (x xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 úmluvy.

[19] Xxxxx xx ale xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx – a průkazem, xxxxx xxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxx) xx xxxx xxxxxxx použily – xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx. Xxxx výkladová zkratka xx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx (zde vnitrostátní xxxxxxxxx – český xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxx použít x potrestání držitele xxxxxxxx nedostatečného xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů x xxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[20] Xxx xxxxxxxxxxx stěžovatelova xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx českého řidičského xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx svůj a xxxxxx [§6 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx o silničním xxxxxxx], x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§6 odst. 8 xxxxxx). Pokud xxxxx u sebe xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xxx nepředloží, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§118 xxxx. 1), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zbytkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx xxxxxxxx v §125x xxxx. 1 xxxx. x) [xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v xxxxx XX xxxxxx xxxxxx] a xxxx xxxxxxxxx podle §125x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxx od 1 500 Xx xx 2 500 Xx.

[21] Kdyby stěžovatelův xxxxxxxxxx řidičský průkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxx či později xxxxxx výměnou český xxxxxxxx průkaz. Xxxxxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxx nesplňuje a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxx. (Xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxx vyřešil xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Původně xxxxx xxxxxxxxx řidičský průkaz xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx měsících xx okamžiku, xxx xxxxxxxxxx získal xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx svou osvědčující xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x řidiče, xxxxx řídí s xxxxxxxxx xxxxxx průkazem (§118 xxxx. 1). Xxxxxxxxxx xx tak – xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxx být potrestán xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §125x xxxx. 1 písm. x).

[22] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné ochránkyně xxxx není xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §125x odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 (xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx řidičský xxxxxx – kdežto řízení x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Vídeňské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, xx Xxxxx republika xxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxx. X xxx má xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nerozvíjí x nevysvětluje, xxxx xx zrovna xx xxxxxxx, jehož se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.