Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Příkaz k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a odst. 1 xx. x. xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx. xx xxxxxxxx. Tak xxxx xxxx např. x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx připravované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxxx dovolání xxxxxxxxxx X. X. a X. X. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-xx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.5.2018, xx. xx. 8 Xx 28/2018, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx věci xxxxxx x Městského soudu x Praze xxx xx. xx. 45 X 2/2017.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Městského xxxxx x Praze xx dne 13.2.2018, xx. xx. 45 X 2/2017, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 23.5.2018, sp. xx. 8 Xx 28/2018, xxx xxxxxxxx J. X. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zločinu xxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x), x) xx. zákoníku, xxxxx xxxxxxxxx, dílem xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx X. X. X. xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §209 xxxx. 1, xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x xxxxx spoluobviněný X. S. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x §175 xxxx. 1, 3 xxxx. c) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popsaným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Za xxxxxxx trestný xxx Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. podle §175 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody v xxxxxx 6 let. Xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Obviněnému X. X. X. xxxxxx podle §209 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx v trvání 2 xxx. Xxxxx §81 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x trvání 4 xxx. Spoluobviněnému X. X. uložil xxxxx §175 odst. 3 xx. zákoníku xx xxxxxxx §58 odst. 5 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 4 xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx §56 odst. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx újmy.

II.

Dovolání

3. Xxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.5.2018, xx. zn. 8 Xx 28/2018, xxxxxx xxxxxxxx J. X. x X. X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx.

4. Pokud jde x dovolání xxxxxxxxxx X. M., tak x něm mimo xxxx namítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provozu xxxxx §88x xxxx. 1 xx. ř. xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 26.9.2016, xxxx xxxxxx by měl xxxxxxxx xx minulosti, xxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx x dané xxxx (xx. xx 20.12.2016). Xxxxx uvádí, xx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxx XXXX, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx §88x xx. x. xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.11.2011, xx. zn. 4 Xxx 5/2011.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx soud dovolací (§265x tr. x.) xxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1, 2 xxxx. x) xx. x.], byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. x x xxxxxxx x §265x odst. 2 tr. ř., xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání byly xx smyslu §265x xx. x. xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §265x tr. ř., xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda námitky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx dovolací důvod, xxxxx existence xx xxxxxxxx nezbytnou podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 3 xx. x.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Ve xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx J. X. xxxxxxx zákonnosti xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88a xx. x. Xxxxxxxx xxxx především xxxxxxxx xx xxxxxx zdůraznit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx nemohla xxxxxxxxx xxxxxxx dovolací xxxxx, neboť nesměřuje xx xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přesto xxx xxxxxxxxx, že x pohledu práva xx xxxxxxxxxxx proces xx xxxxx zvažovat xxxx relevanci, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a Xxx xxxxxxx xxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx naplňovat zvolený xxxxxxxx xxxxx. Bylo xx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazu, xxxxx xx xxx xxx formulování skutkového xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pochybení xxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi provedenými xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.6.2016, xx. zn. 3 Tdo 791/2016, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.2.2010, xx. xx. 7 Xxx 39/2010). X xxxxxxx xxxxxxx xx ovšem x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx J. M. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxx xxxxx §88x xx. ř., xxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, což je xxxxxxxxx, xxxxxx že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby, xx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Přestože i x případě této xxxxxxxxxxx obviněný uvádí xxxxx xxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. 26.9.2016, tak xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x příkaz xxxxxx xxx sp. xx. 43 Nt 3159/2016 (xxx x. 1. 767).

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §88x xxxx. 1 tr. x. (x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx x. 301/2017 Xx.), xxxxx xxxxxxx je-li xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx trestné xxxx xxxxxxxx v. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zjistit xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx něž xx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx a zprostředkovacích xxx x nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxx bylo-li xx jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx xxxxxx na xxxxx státního zástupce. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §88x xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx zdůraznit, xx na institut xxxxxxx k zjištění xxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odposlechu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xx. x., xxx i xxx tomto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. A xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx trestního xxxxxx pro trestný (xxxxxxx) čin(y), xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx §88a xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.3.2018, xx. xx. 4 Pzo 5/2017).

10. X pohledu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxx xxxxx xxxxx tzv. xx xxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §88x odst. 1 xx. ř. xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nikoliv údaje x uskutečněném telekomunikačním xxxxxxx xx budoucna.

11. Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx xx minulosti, tedy xxxxxxxxxxxx x xx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provoz xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxx xx ovšem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikace, xxx xxx x xxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx případech, xxxxx xxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx vydat příkaz x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx budoucna. Takový xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx situace, xxx xxxxxxx činnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx tedy jednat x xxxxx xxxx xxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjišťované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx, zejména xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odhalení xx usvědčení xxxxxxxxx, xxxx. x zabránění xxxxxxxx připravované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do xxxx fáze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx trestné xxxxxxxx podílí, xxxxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod., xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx považovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xx. ř.

12. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxx xxx. xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx odpovídá základním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 4 xxxx xxx xx. x., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxx projednávají x plným xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx x svobod x mezinárodními xxxxxxxxx x xxxxxxxx právech x základních xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx dotýkají, xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky, xxxxx v xxxxx xxxx zasahují xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zasahuje xx větší míře. X takovou xxxxxxx xx x xxxx xxxx jednalo, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88x xx. ř. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zakotvuje xx. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxx §88 xx. x. Xx xxxx xxx xxxxx, že v xxxxxxx příkazu podle §88x odst. 1 xx. x. jsou xxxxxxxxxx jen xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx rámec xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx §88x xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxx telekomunikačním provozu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxx, xxx xxxx bylo x xxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxx obviněný xxxx xxxxxxx, xx předmětný xxxxxx xx vágně xxxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xx patrno, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxx telekomunikačního provozu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku, xxxx xx xxxx vést x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxx (xx xxxxxx X.-Xxxx-X.-xxxxxxxxxxx-Xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx x s xxx x xxx xxxx v kontaktu (xxxxxxxxx místo a xxxx plánování xxxxxxxxx xxxx). Neopomenul ani xxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pro závažný xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx čin xx zákonnou xxxxxxx xxxxxx 15 až 20 let xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxx xxxxx, xx odůvodnění xxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 26.9.2016, xx. xx. 43 Nt 3159/2016, xxx xx stručnější, xxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx v xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť závažného xxxxxxx xxxxxx xxxxx §140 odst. 2, 3 písm. j) xx. zákoníku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23 xx. xxxxxxxx, tudíž xxx xxxxx xxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxx příkaz xxxxx §88x xxxx. 1 xx. x. (xxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx podle §158x xx. ř. x xxxxxxx podle §88 xxxx. 1,2 xx. x., jež xxxx rovněž xxxxxxx xx volacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx případné xxxxx nedostatky xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x porušení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jako xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §256x odst. 1 písm. g) xx. ř.

15. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x dovolání xxxxxxxxxx X. M. X. xxxxxx podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxx xxxx xxxxxx x jiného xxxxxx, xxx je xxxxxxx x §265b xx. x.