Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Logikou věci xx xxxx, že xxx, kde vyvratitelná xxxxxxxx, xx dlužník „xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxxxx xx skutečnosti, xx dlužník xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem x vede účetnictví) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx disponibilních xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), které xxxxxx k závěru, xx xxxx rozdíl xxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx tak vyvrátí xxxxxxxx dle §3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx x období, na xxxxx xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednu desetinu xxxx jeho splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx ačkoli xxxxxxxx platební schopnosti xxx §3 odst. 3 insolvenčního zákona xxxxxxx („xxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle §3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak jen xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx stále jen x vyvratitelnou xxxxxxxx); x xxxxxxxx vyvrácení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) domněnku xxxxxxxx neschopnosti dlužníka xxx §3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: §3, §128, §131 xxx. x. 182/2006 Xx.; čl. II  zák. x. 64/2017 Xx.

XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedy JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx a XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx XXXXXXXXX PETROL x. x. x., xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 47, XXX 552 11, identifikační xxxxx 25252771, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxx xx. zn. XXXX 45 XXX 15262/2016, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x., xx sídlem x Xxxxx 5, Xxxxxxxx 333/150, PSČ 150 57, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby 00001350, x dovolání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, Gočárova xxxxx 504/54, XXX 500 02, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 24. xxxxx 2018, x. x. KSHK 45 XXX 15262/2016, 3 XXXX 1003/2018-A-78, xxxxx:

X. Dovolání xxxxxxxx xxxxx usnesení Vrchního xxxxx x Xxxxx xx dne 24. xxxxx 2018, č. x. XXXX 45 XXX 15262/2016, 3 XXXX 1003/2018-X-78, se xxxxxx x xxxxxxx, x němž směřuje xxxxx xx části xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx x zjištění úpadku xxxxxxxx.

XX. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

[1] Usnesením xx xxx 6. června 2018, x. j. XXXX 45 INS 15262/2016-X-60, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“), rozhodl xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, x. s., xxx, xx:

1/ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXXXXXXXX XXXXXX x. x. x.) [xxx X. xxxxxx].

2/ Xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

3/ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

4/ Xxxxx, kdy xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx (bod XX. výroku).

5/ Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (bod X. xxxxxx).

6/ Xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníky, aby xxxxxx xxxxxx poskytovali xxxxxxxxxxxxx správci (bod XX. výroku).

7/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XXX. výroku).

8/ Nařídil xxxxxxxxx jednání (xxx XXXX. xxxxxx).

9/ Uložil xxxxxxxxxxxxx správci, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx IX. xxxxxx).

10/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx X. xxxxxx).

[2] Xxxxxxxxxxx soud – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 3, § 105, § 136 xxxx. 1, § 143 xxxx. 3 x § 148 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona) – xxxxxx xx provedeném xxxxxxxxxx k následujícím xxxxxxx:

[3] Insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníkem xx xxxx 2.542.823,68 Xx.

[4] Xxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xx dlužník 19 věřitelů s xxxxxxxxxx splatnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výši 179.775.037,94 Xx, xxx (xxx xxx xxxxxx) x současné době xxxx schopen plnit. Xxxxxxx xx xxxx x úpadku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx.

[5] Dlužník xx xxxxxx x xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx má xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho závazků (xxxxx) [179.775.037,94 Xx] xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (která xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxx Xx).

[6] S xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx § 143 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x „rozhodnutí“ (xxxxxxx usnesení) Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 29. června 2011, xxx. xx. 29 XXXX 21/2010 [usnesení xx (xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího soudu], xxxx na zjištění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníka, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx x daňovém xxxxxxxxxx ve xxxx 89.281.414 Xx x xxxxxxxx zajišťovací xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj (xxxx xxx „finanční xxxx“). Xx nedůvodný xx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

[7] K xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 2018, x. j. KSHK 45 XXX 15262/2016, 3 VSPH 1003/2018-A-78, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[8] Xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 1 a 2, § 97 xxxx. 3, § 105, § 136 xxxx. 1, § 141 odst. 2, § 143 xxxx. 3 x § 148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[9] Insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx přijal xxxxxx závěry, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxx odvolací xxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx § 3 insolvenčního xxxxxx, xxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx, nadto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx § 104 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soudem (§ 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xx x/ xxxxxxxxxxxxx zákona). X (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx dlužníka chybí xxxxxxx xx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx.

[10] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxx xxxxx vyvrácen xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předlužení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činí xxx 25 xxxxxxx Xx, xxxxxxx jeho xxxxxxx (dluhy) xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 64 xxxxxxx Kč.

[11] Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 237 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx soudního řádu (xxxx xxx jen „x. x. x.“), xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x:

1/ Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

2/ Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xx smyslu xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx znění účinném xx 1. xxxxxxxx 2017 (xxxxxx xxxxx).

[12] Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx věci (dovolací xxxxx dle § 241x odst. 1 x. s. ř.), x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

[13] K otázce x. 1 argumentuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx. xx. 29 XXXX 21/2010 xxxxxxxxxx na xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxx úřadem (státem).

[14] X xxxxxx x. 2 xxxxxxxxx odvolacímu xxxxx vytýká, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxxxxxxx znění) x xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx § 86 xxxxxxxxxxxxx zákona sám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[15] Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx z xxxx 2., článku XX, části xxxxx xxxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[16] Xxxxxxxxx napadá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx celek, tedy x x té xxxx části, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx (xxxxxxx) výrocích, xxx x xxxx X. xxxxxx o xxxxxxxx úpadku xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx však dovolatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 241x xxxx. 2 o. x. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxx neargumentoval. V xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxx § 243c xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. K vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 25. xxxx 2013, xx. xx. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 4/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x stanovisko xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28. xxxxxxxxx 2017, xx. xx. Xx. XX-xx. 45/16, xxxxxxxxxx xxx číslem 460/2017 Sb. Xxxx XX. xx X. xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dlužníka (bod X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx). X xxxxxx ustanovení § 242 odst. 2 xxxx. x/ x. x. ř. by xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné (xxxx XX. a XXX. xxxxxx usnesení insolvenčního xxxxx) byly automaticky xxxxxxxxx (zrušeny), xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx odvolací xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xxxx xxx nemění xx xxxxxxxxxxx, xx směřuje-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX. a XXX. xxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx. k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 12/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 110/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x (x přípustnosti xxxxxxxx) usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2013, xxx. zn. 29 XXXX 45/2010, xxxxxxxxxx xxx číslem 86/2013 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

[17] X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dlužníka, může xxx dovolání přípustné xxx xxxxx § 237 x. x. x. (xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 237 x. x. x., xxxxxxxxxxx x § 238 x. s. x.).

[18] Xxxxx xxxxxxxxx dovolání xxx xxxxxx xxxxxx x. 1 (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[19] Xxxxx, xx xxxx důvod zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, použit, xxx xxxxxxx-xx dlužník (xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 143 xxxx. 3 insolvenčního zákona), xx (xxxxx vzniklou) xxxxxxxx neschopnost bude xxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dluhů), xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx x usnesení xxx. xx. 29 XXXX 21/2010. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx názor, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na danou xxx xxxxxx, jelikož xxxxxxxx situaci, kdy xxxxx xxxxxx byl xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx „xxxxx xxxxx“ z xxxx xxxxxxxx není). Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxx závěrům xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx např. též x usnesení xx xxx 21. února 2012, xxx. xx. 29 XXXX 40/2011 [xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxx xxxx usnesením xx dne 4. xxxxx 2013, sp. xx. XX. ÚS 3192/2012, které xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx níže) dostupné x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavního xxxxx], x usnesení ze xxx 21. února 2012, sen. xx. 29 XXXX 41/2011 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítl Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2013, xx. xx. XX. XX 3193/2012), x xxxxxxxx xx dne 29. xxxxx 2014, sen. xx. 29 XXXX 104/2014 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxx 23. února 2015, xx. xx. IV. XX 143/2015), v xxxxxxxx xx dne 29. ledna 2015, xxx. xx. 29 XXXX 73/2013, x xxxxxxxx xx dne 27. xxxxx 2016, xxx. xx. 29 XXXX 177/2016, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31. xxxxxx 2018, xxx. xx. 29 XXXX 107/2016.

[20] Xxxxxxxx xx xxxx přípustné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 2 (xxxxxx xxxxx), dovolacím xxxxxx xxxxx neřešené.

[21] Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx – x hranicích xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – zabýval xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx právního posouzení xxxx odvolacím xxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx krytí).

[22] Právní xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx posoudil xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

[23] Xxxxxxxx xxxx věci, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, dovoláním xxxxx (ani xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx z xxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[24] Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx:

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

[zákona x. 64/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx]

1. Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(…)

§ 3 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x úpadku, xxxxxxxx xx

x/ xxxx xxxxxxxx x

x/ peněžité xxxxxxx xx dobu xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a

c/ xxxx závazky xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „platební neschopnost“).

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxxx

x/ zastavil xxxxxx xxxxxxxxx části svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b/ xx xxxxxx xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x/ není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x/ xxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx v § 104 xxxx. 1, xxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen „xxxxxx krytí“) xxxxxxxxx xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu představuje xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, že mezera xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx sestavuje, pod xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. X předlužení xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx více věřitelů x souhrn jeho xxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx majetku xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(…)

(6) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazu stavu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx vymezení jednotlivých xxxxxxx majetku, xxxxxxx, xxxxxxx, výnosů, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx likvidity x výhledu vývoje xxxxxxxxx, xxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx výhled xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§ 86 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx

§ 128 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(…)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxx xxxxxxx v § 104 xxxx. 1 x případně xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vývoje xxxxxxxxx předložil x xxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; má-li xxxxxxxxxxx navrhovatel vůči xxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxx. Seznam xxxxxxx, xxxxx stavu likvidity x výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx rozhodnutí x xxxxxx.

§ 131 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(…)

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx pro xxxxx § 3 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx dlužník xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx do 14 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

Ve xxxx xxxxxxx xxxxxx (pro xxxxxx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2017 (xx xxxxxx insolvenčního zákona xxxxxxxxx xxxxxxx č. 64/2017 Sb.).

[25] K xxxxxxx dovolatele, xx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 3 odst. 3 insolvenčního xxxxxx (x rozhodném xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (a xxxx xxx xxxxxxxxxxx soud) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „výkaz xxxxx xxxxxxxxx“, respektive „výhled xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[26] Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 86 insolvenčního xxxxxx) důvod (povinnost) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úřední povinnosti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

[27] Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (6. června 2018), x dikce xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona (xx xxxxx téže xxxxxx) xxxxx, xx xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx likvidity x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 14 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x insolvenčním rejstříku. Xxxx druhá téhož xxxxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

[28] Xxxxx xxxxxx ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtou, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx „xxxxxxxxxx“. X xxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2004, xx. xx. 30 Xxx 493/2004, uveřejněném xxx xxxxxx 84/2005 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek, Nejvyšší xxxx xx téma xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty, xxx xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx, xx x prodloužení xxxxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx lhůty. Xxxxxx xxxxx (musí platit) xxx xxxx xxx, xxx zákon (x xxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx) dovoluje soudu xxxxxxxxxx (xx stanovených xxxxxxxxxxx) procesní xxxxx xxxxxxxx. X dikce § 131 odst. 2 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx (před xxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx odůvodněné „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele“. Xxxx. k xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxx dílo Xxxxxx, X., Jirmásek, X., Xxxxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxxx, X. x xxx.: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2019 (xxxx xxx „Xxxxxxxx“), str. 337 (x tou xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojata xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx).

[29] Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního návrhu), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2016, v 11.22 xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, že x xxxx, kdy ustanovení § 131 odst. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxx xxx poprvé xxxxxxxxxx (1. července 2017), xxxxxxxxx tuto xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx ustanovení § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2017 xx byly xxxxxxxx). Xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplynulé xxxxxxx procesní xxxxx xxxx možné) dlužník x xxxx od 1. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxxx xxxx x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx.

[30] Xxxxxx lze xxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx smyslu § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxx 14 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k předložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely § 3 odst. 3 insolvenčního xxxxxx, xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx a žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x 1. xxxxxxxx 2017 xxxxx určená ustanovením § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx uvedeného xxxx xxxxxxxxxx.

[31] Xxxxx určit, xxx do xxxxx xxxxxxxx koncepce „(xx)xxxxxxxxxx“ x výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxxxxxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložení xxxxxx xxxxx likvidity a xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx x xxxxxxxx, „xxxxx xxxx insolvenčním navrhovatelem“ (xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) [xxxx. xxxx první xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx] x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) má xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost (xxxxxxxxx předložit výkaz xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx likvidity) xxxxxxxx uložit [srov. xxxx xxxxx část xxxx xx středníkem].

[32] Xx xxxxx místě Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx norem Ústavním xxxxxx již ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dne 21. xxxxxx 1996, xx. xx. Xx. ÚS-st.-1/96, xxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, svazku 9, xxxxxxx 1997, xxxxx I., pod xxxxxxxxx xxxxxx 9. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vázanost xxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky priority xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podmínky, jež xx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxx. Xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx, že xxxxx x xxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxxx o vůli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx něž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx souhlasu zákonodárce x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jejími xxxxxx) x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Smysl x xxxx xxxxxx xxx dále dovodit x xxxxxxx xxxxx. Xxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx je nutno xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx doslovného znění. Xxxxx xx podmínky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx např. xxxx interpretací), xxxxx x rozporu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze upřednostnit xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[33] Vládní xxxxx xxxxxx insolvenčního zákona, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017 jako xxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 7. volebním xxxxxx (2013 - 2017) xxxx xxxx x. 785/0, úpravu xxxxxxxx xx mezery xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx návrhu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (příslušná ustanovení xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předloženého xxxxxxxxxxxxxx výborem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x. 785/6) a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dispozici xxx xxxx xxxxx x xxxxxx zákonodárce xxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení § 128 odst. 3 insolvenčního xxxxxx (x rozhodném xxxxx) x ustanovení § 131 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxxx znění). Xx „xxxxxx“ xxxxx obsažených x označených xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komentář (xxx. 338), jenž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavírá, xx xxxxx 14 dnů xx xxxx xxx xxxxxxx „přes xxxxxx xxxxxxxx rozpor“ označených xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx výzvy xxxxx, xx xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx výzvě xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s tím, xx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čtrnáctidenní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx zkoumaných xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx soudu nicméně xxxxxx, xx má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úpadku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx se xxx, xx kdykoli po xxxxxxxx lhůty určené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxxx nastavených úpravou xxxxxxxxx x ustanovení § 131 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx dle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykládáno x xxxxxx úpravy xxxxxxxx x § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxxxx xxxxx jen „xxxxxxxx“ (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkazu xxxxx likvidity x xxxxxx xxxxxx likvidity (§ 128 odst. 3 xxxx první xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx tuto „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx jako „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx soudu plynoucí x § 86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tam, xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§ 128 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxx věty xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx), xxxx zapotřebí xxxxxxxxx se (xxx) xxxxxx (xxxxxxxx) ustanovení xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx § 86). X xxxxx xxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx soud oprávněn xxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxx „možnou“ xxxx xxxx „xxxxxxxx“), xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx projednání insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

[34] O xxxxxxxxxxx zákonné procesní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Podmínky xxxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxxx v § 131 xxxx. 2 xxxx druhé insolvenčního xxxxxx (xxxxxx žádost xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx § 128 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního soudu, xx insolvenční xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku (xxx xxxxx postupu dle § 128 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxx dlužníka xxxxxx). Xxxxx xxxxx, xx x výkazu xxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxx xxxxxx (shrnuto), x výkazu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx, předložil-li xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dle § 128 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx. Xxxxx insolvenčního soudu xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx včasná xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxx ustanovením § 131 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xxxxxxxx x závěrům xxxxxxxxxxxx x odstavcích [31] xx [35] xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx odvolací xxxx bude xxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“, xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx § 128 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx x xxxx, kdy insolvenční xxxx poprvé mohl xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1. xxxxxxxx 2017), již zákonná xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx výzva mohla xxx xxxxxx (lhůta xxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x 1. xxxxxxxx 2017 lhůta xxxxxx xxxxxxxxxxx § 131 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxx § 128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[37] X xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se (xx xxxxx xx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, x rozhodném znění) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx to, xx xxx xxxxx dospěly xxxxx x xxxxxx, xx dlužník xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i k xxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[38] X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx zjištění úpadku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x § 3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017). X xxxxxxx xxxxxxxx konstruovaných xxx účely zjištění xxxxxxxxxx úpadku ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ale xxx xxxxxxxxxx.

[39] X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017) xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mezery xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 3 x 6, § 128 xxxx. 3, § 131 odst. 2 x § 431 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemný vztah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

[40] Především xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx posouzení, zda xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx souběžné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx úrovni xxxxxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxx (xxx stejný xxxxxx xxxxxx) domněnka, xx xxxxxxx „není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (§ 3 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx), „xx schopen xxxxx xxx peněžité xxxxxxx“ (§ 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[41] Xxxxxxx xxxx xx dáno, xx xxx, kde vyvratitelná xxxxxxxx, že xxxxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxx xxx peněžité xxxxxxx“, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx dlužník neplní xxx peněžité xxxxxxx (xxxxx) po dobu xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§ 3 odst. 2 písm. b/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), které povede x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx představuje xxxx xxx desetinu xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Stejně xxx vyvrátí xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sestavuje, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx platební schopnosti xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx („xxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního zákona, xxxxx xxx jen xx té xxxx, xxx xxxx domněnka xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvrácena (xxx stále jen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx); x takovému vyvrácení xxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxx § 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[42] X usnesení xx xxx 30. xxxxx 2015, xxx. xx. 29 XXXX 24/2013, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx judikatura, číslo 3, xxxxxx 2016, xxx xxxxxx 33, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníka (xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx dále xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx doprovázené xxxxxxxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domněnku xxxxxxxx neschopnosti xxx § 3 odst. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; ba xxxxxx, vědomé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx § 3 odst. 3 insolvenčního zákona), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plnění „xxx xxxxxxx“. Xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (xxx. 15).

[43] Xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx může insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx domněnku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx.

[44] X domněnce xxxxxxxx neschopnosti xxx § 3 xxxx. 2 písm. d/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x § 104 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou mu xxxxxx insolvenční xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 - 2006 xxxx xxxx x. 1120). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (x § 3 xxxxxx) xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx nečinnost xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“. X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx není způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx (str. 15).

[45] Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx (nahrazuje) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx § 3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 3 xxxx. 2 xxxx. x/, x/ x x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 3 xxxx. 2 xxxx. x/, c/ x x/ xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx insolvenční xxxx xxxxx zkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxx se domněnky xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx v § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona.

[46] Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx k založení xxxxxxxx platební schopnosti xxx § 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že dlužník xx v xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxx vyvrátit xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti dlužníka xxx § 3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona.

[47] X dovolatelem namítaným xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dovolací xxxxxxxxxxx xxxxxxx především z xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxx) názoru, xx xxxxxxxx xxxx se xxx (xxxx) x xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x. 1 (xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx, xx xxxx hodnocení xxxxx úspěšně napadnout (xx zřetelem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x § 132 o. x. x.) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. února 2011, xxx. zn. 29 XXXX 29/2009, xxxxxxxxxxxx xxx číslem 108/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (včetně xxx zmíněného xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6. xxxxx 1997, xx. xx. XX. XX 191/96, xxxxxxxxxx xxx číslem 1/1997 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx přihlíží u xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxx povinnosti (§ 242 odst. 3 x. x. ř.), xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx.

[48] Xxxxx xxxxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dlužníka (§ 243x xxxx. x/ x. s. x.).

Xxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (případně) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Brně xxx 27. xxxxx 2020

XXXx. Xxxxxx Krčmář

předseda xxxxxx