Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxx věku, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zatímně xxxxxxx poměry – x xx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxx vyvráceny; tomu xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx x řádu xxxxxxxx xxx, xxxxxx týdnů xx xxxxxx.

XX. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxx §124 odst. 1 ve xxxxxxx x §124 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx (či přemístění) xx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x režimových xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2524/2012 Xx. XXX, č. 3559/2017 Xx. XXX, x. 3982/2020 Sb. XXX.

Xxx: X. X. proti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, odboru xxxxxxxxx xxxxxxx, oddělení xxxxxxxx xxxxxxxx, pátrání x xxxxxx, x xxxxxxxxx cizince, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) domáhal xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalované xx xxx 14.1.2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx žalovaná xxxxxxxxxxx zajistila xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 písm. x) xx xxxxxxx s §124 odst. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xx §124 xxxx. 3 x xxxxxxxxxx na §125 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxx xxxx zajištění xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stěžovatele, xx xxxxxxx došlo xxx 13.1.2020 v 14.30 xxx.

Xx xxxxxxxxx spisu xxxxxxx, xx dne 13.1.2020 x xxxx xx 14.20 hod. xx 14.30 xxx. xxxxxxxx hlídka xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytovou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx nad Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx uvedl xxxxxxxx: X. H., xxx. 2003, xx. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx prokazující nákup xxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx 1330 srbských xxxxxx, v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx/Xxxxxxxx Xxxx Frontieres x xxxxx 25. 12. 2019, x xxxx xx kromě xxxxxx uvedeno: jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx 20 xxx, x xxxx kartičku x fotografií xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx o zemi xxxxxx: Xxxxxxxxxxx x xxxxx narození: 1999. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil a xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx.

Xxx 14.1.2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx Ústí xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí), xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17 let (xxx. 2003) x xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx věku xxxx ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkony ke xxxxxxxx věku stěžovatele – xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx centrum, xxxxxxxxxx DC-Flipper, x.x.x. xx xxxxxx x Xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zápěstí x xxxxxx prstů xxxxxxxx x xxxxxxxxx přibližného xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3. x 4. zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájila, provedla xxxxxxx stěžovatele, x xxxx xxxxx, xx xx jmenuje X. X., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Afghánistánu x xxxxxxx xx x xxxx 2003 (přesné xxxxx xxxx). Xxxxxx xxxx rokem xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xx Xxxxxxx. Xxxx otec xx důstojníkem afghánské xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxx“ a xx xx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx, rozhodl xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx Íránu, pak xx Xxxxxxx, xxxxx xxx převezen xxxx xx Xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxx. V Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx hranice x Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx Xxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx asi xxxxx x xxx xxxxxx. Jednou xxxxxxxxx xxxxxxx přejít xx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x vrácen xxxx. X Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jenž xx spolu s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx do Xxxxxxx. Xx vlaku xxxx tři xxx. Xxxxxxx xxxxxx jídlo xxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx koupit xxxxxxxx do Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx stěžovatel xxxx xxxxx, že xxxx dost xxxxx xx složení finanční xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, kdo by xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytl. X případě xxxxxxxxx xx Afghánistánu xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx, xx ve xxxxxxx, xx které xxxxxxx, xxx xxxxxxx „Xxxxx“ vypálila xxx, xxxxxxx xx něm x xxxxxxxx. X xxxx původu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx v Xxxxxx, xxxxx xxxxx bratr xx v Xxxxx x jeden x Xxxxxxx.

Xxxxxxxx žalovaná xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx 90 xxx xx xxxxxx správního vyhoštění, xxxxx xxxx xx xx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx být poskytnuta xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx „xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx Xxxx Jezová, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodin x xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xx xx tímto účelem xxxxxxxxx vybaveno x xxxxxxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 13.2.2020 stěžovatel x xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx uprchlíkům xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xxxx, xx xxx xx xxxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxxxxxxx právě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx komplexního xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx, xx xxxxxxxxx detence xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cíle a xxxx trvat xx xxxxxxxxx xxxxxx dobu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepřiměřené, x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, ale x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x Zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxx Bělá Xxxxxx. Odtud xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxx žalovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezohlednění xxxxxxxxxx k zajištění, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxx, zda je xxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dle §78 xxxx. 7 x. ř. x. Xxxxxxx XX. xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX. určil xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podal žalobu xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. X xxxxx směru xxxx stěžovatel xxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, že §124 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajišťovací důvod, xxx jako právní xxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx v §124 xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takového tvrzení. Xxxxx xx zjištění, xx cizinec xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §124 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx stěžovatele, jakož x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx je osobou xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx jedná x časově xxxxxxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xx spojení x §124 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx napadat závěry xxxxxxx určení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx limity xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. ř. x. Xxxxxx xxxxxxx xxxx stěžovatele a xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx.

X přesto xx však xxxxxxx xxxx otázkami souvisejícími x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx odůvodnění xxxxx rozsudku xx xxx 12.9.2019, xx. 50 X 1/2019-24, xxxxxxxx x obdobné xxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx v současnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věku xxxxxx. Xxxxxxxxx, xx biologický xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx kalendářního xxxx ± 2 xxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xx osobou s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 21 xxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx objektivních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx nemohl zpochybnit xxx případný výsledek xxxxxxxxxxxxxxx pohovoru, xx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxx na podkladě xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 28.1.2020 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxx, xx xx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nemocnice x Xxxxxx a xxxxxxxx kostního xxxx xxxxxx xxxxxx XX3 (Xxxxxx-Xxxxxxxxxx). Xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení kostního xxxx xxxxx uvedená xxxxxx, xxx x xxxxxx XX (Greulich, Xxxx); x podstatě xxxx uvedených metod xxx xxxx.

Xxxxxxx soud xxxx konstatoval, xx xxxxxxxxx nezletilých xxxxxxx xxxx vyloučeno, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zohlednila. Xxxxxxxxxxx umístila xx Xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx Xxxx Jezová, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob nezletilých x xxxxxxxxxxxx – x to bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx zařízení, xxxx. xxxxxxxx v xxx, xxxxx považoval xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydala xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Balková, xxxxx xx xxxxxx xxx dospělé xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx nemohl xxx xxxxxxx do Xxxxxxxx pro xxxx – xxxxxxx x Xxxxx, neboť x xxx, že je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx, xx xxxx zařízení xx xxxx xxxxxxxxxx kdykoliv xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx by xxx zmařen. Xxxxxxxxx xx tedy o xxxxxx xxxxxxxxx alternativu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx neopomněla. Nicméně x ohledem na xxxxxxx stěžovatele x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx schopen xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx krajský xxxx xxxxxxxxxx x poukázal xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx stěžovatele a x toho xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx složit xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxxx či xxx xx xx xxxx xxxxxxxx ubytování, xxxxx xxxxx zajištěno xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx správní xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možné. Xxxxxxxxxx sice poukázal xx xxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx, že xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx cesta xx Evropy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx újmy xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění. X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx potenciálně xxxxx, xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx „xxxxx klást xx finalitu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného xxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx zajištění xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx týdny. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nepodstatné xxxxxxxx úkonů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx vliv. X daném xxxxxxx xxxxxxxx uvedla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – zjištění xxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx náhradního cestovního xxxxxxx, obstarání xxxxxxxx xxx předání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odhadla xxx, po jakou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 90 xxx, xxxxxx krajský xxxx nepovažoval xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx výroku X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x vrácení xxxx x dalšímu řízení. Xxxxxxx xxxx v xxxxxx zpochybňoval primárně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx zletilé, x xx xx xxxxxxx lékařské xxxxxx (XX) radiologického xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx touto lékařskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stěžovatele x xxxxxxx skutečnostech, které xxxxxxx samy o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o věku 17 xxx, xxxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx uváděn opakovaně xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx stěžovatel xxxxxxxxx, že pochybnosti xxxxxxx xxxx věku xxxxxxx xxxx, domnívá xx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotná metoda xxxxxxxx xxxx nezletilých xxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxx by xxxxxx xxxx xxx upřednostňováno xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx krajní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx radiaci, xxxx. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zápěstí xxxx, xxxxx xxx xxxxxx k určení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, neboť vycházela xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navíc xx xxxxxx XX xxxxxxxxx soukromým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxx metoda TW3, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nemocnice x Xxxxxx. Závěry xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx využít x nelékařskou xxxxxx – a sice xxxxxxxxxxxxx pohovor xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jako xxxxxxxxx xxxxx xxx doprovodu (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx věku) xxxxx xxx zajištěn a xxxxxxx x Zařízení xxx zajištění cizinců Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx. Xxxxx se xxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxx s přítomností xxxxxxxxxxxxxx prvků. Proto xxx xxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx pochybnosti o xxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx pro xxxx – xxxxxxx v Xxxxx, xxx nedochází xx zbavení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Balková (pozn. xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxx – xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců Xxxx Xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určená xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X hlediska xxxxxxx alternativ x xxxxxxxxx stěžovatel uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx neposoudily xxxxxxx; xxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx ubytování. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jež x xxxx době umožňovalo xxxxxxx stěžovatele xx Xxxxxxxx xxx xxxx – xxxxxxx v Xxxxx, které je xxxxx určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx.

Xxxxx samotného zajištění xxxxxxxxxx zpochybnil xxx xxxx zajištění, která xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 3.4.2020, xx. 2 Xxx 198/2019-81, xxxxx xx xxxxxxx obdobným xxxxxxxx a dospěl x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxx nezbytnou ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx věku. Xxxxxxx žalovaná xxxxxxxxx xxxx zajištění na 90 dní x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxx xx proti xxxxxxxxx zkoumání xxxx xxxx a postupovala x xxxxxxx se xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozsudku. X xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129x zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nezávislého přezkumu, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx stejný správní xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx. Xxx xxxxx pochybovat, že xxx x efektivní xxxxxxx prostředek, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx až po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nepřicházelo xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové – xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

[22] Jádrem xxxxx xx otázka xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xx x něho xxxx provedena pobytová xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17 xxx – tedy xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu; tím xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xx 18 xxx, jenž xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zletilé xxxxx, která by xx něj xxxxxx xxxxxxxxxx (§180x xxxxxx x pobytu xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, který x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zranitelné osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx oprávněna takového xxxxxxx xxxxxxxx – xxx §124 odst. 6 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a je-li xx v jeho xxxxx x souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx dítěte. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez doprovodu xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxx xx zletilého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx“ (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[23] Z xxxxxxxxxx ustanovení je xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx musí xxx xxx dosti xxxxx xxxxx [xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx], xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kritériem xxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxx x právech xxxxxx (x. 104/1991 Sb.). Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx k imigrační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx opravdu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žalovaná xxxx pochybnosti, že xxx opravdu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx k postupu, xxxxx xxxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 xxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx.

[24] Status xxxxxxxxxxx cizince bez xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xx x touto xxxxxx vedeno – xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx výše), xxx též x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (přístup xx xxxxxxxx, vhodnému xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx atd.). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto statusu x tom smyslu, xx se xxxxxxx xxxxx xxxx prohlašovat xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bude xxxxxx zletilou. Xxxxx xx-xx policie xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x nezletilého xxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xx zákon x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistila x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx jen „do xxxx, než je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx“.

XX. x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x nezletilého, důvod x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. účinného xxxxxxxx přezkumu

[25] X xxxxxxxxxxx xxxxxxx právě xx xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx cizince xxx doprovodu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odmítnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxx stalo nezákonně, xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uváděném xxxx 17 let. Xxxxxx xxxx pochybnosti byly xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx žalované, xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx – x xx xxxxxxx prvním xxxxxxx xxxxxxxxx vzhledu xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x vůbec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxx, které stěžovatelem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

[26] X této souvislosti xxx vzpomenout výslech xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx velmi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxx x Srbsku. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Srbsku, xxxxx xxx stěžovatel x xxxx pobytové xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 17 xxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx: 2003; konkrétně xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx/Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jako „XXX – XXX BALKANS XXXXXXX, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, 2019“ x xxxxx 25.12.2019, x xxxx je xxxxxx xxx stěžovatele: 20 xxx, x xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxx: 1999. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxx, že xx xxx stěžovatelem xxxxxxx xxx 17 let xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozpory xxx jednoznačně xxxx xxxx x spolu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x nezletilého xxxxxxx.

[27] Na základě xxxxxx důvodných pochybností xxxx žalovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx §124 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx nemá Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx stěžovatel své xxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxx jinam. Xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx připomenout, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xx své xxxxx xx Německa, xxx xx bratra. Xxxxx vůli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx: „xxxxx xxxx xxx xx nejdříve xxxxxxxxx, xxxxx mohl pokračovat xx Německa, nechtěl xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx Afghánistánu“. X citovaného xx xxxxxx nebezpečí, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. rozhodnutí xxxxxxxx obstojí. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x dobu zajištění.

[28] Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xx zde xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx věku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx jeho skutečného xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postup policie xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věku cizince, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx tak xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx – viz §124 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x téhož dne, xxx stěžovatele zajistila, xxxxxxx xx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX-Xxxxxxx s. x. x. „xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx věku x stanovení xxxxxxxxxxx xxxx“, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) rentgenového snímku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx stěžovatele. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx „x xx xxxxxxxxxx možném xxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx ovšem xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxxx x xxx stanovení xxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx, xxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.

[29] Žalovaná sice xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obstarat xxxxxxxx xxx transfer xxx.). Xx xxxxxxx xxxx pak žalovaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 90 dnů, xxx xx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx (xxxx. §124 xxxx. 1 ve xxxxxxx x §125 xxxx. 1 zákona x pobytu cizinců). Xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxx se provádí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx tímto xxxxxxxx i xxxxxx – xxx §124 xxxx. 6 věta xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nic xxxxxx xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx připravovaných xxxxx xxxxxxxxxx k realizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x odhad, xxxxx xx reálný a xxxxxxxxx, xxxxxx excesivní x xx svém xxxxxxxx nerespektující právní xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx.

[30] Xxxxx §124 odst. 3 xxxx xxxxx má xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xx jiných osob x xxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jasné xxxxxxxx §124 xxxx. 6 věty xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, že xxx o nezletilého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx takového xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věk, xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx je xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx po xxxx zajištění“. Žalovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věku, xxx ovšem xxxxxxx x podstatě popřela xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na 90 xxx. Xxxxxxx xxxxx xx potřeba xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nedávno Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 3.4.2020, xx. 2 Xxx 198/2019-81 (ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16.4.2020, xx. 2 Xxx 198/2019-91).

[31] X xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zajištění xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §129 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx konstrukce tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx doprovodu xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxx §124 zákona x pobytu cizinců. Xxxxx xxx mutatis xxxxxxxx odkázat na xxxxxxxxx závěry xxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxxxxxxx (xxx 28 xx xxxx x 29) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx: „[…] xx xxxxx xxxxx na xxx, xxx policie x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xx nezletilou xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x účelu §129 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x názorem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx podstatné, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celkově i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozpor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §129 odst. 5 xxxxx druhou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[32] Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §124 xxxx. 1 ve xxxxxxx x §124 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, neboť xxxx je také xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odpovídat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx doba xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkonů směřujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dobu zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x §124 xxxx. 6 větou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stěžovatele x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

[33] Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx XX-Xxxxxxx x.x.x. xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xx xx dne 20.1.2020 x žalovaná xx obdržela dne 28.1.2020 – xxxx xx 14 xxxxx xx xxxxxxxxx stěžovatele. Xxx s výsledky xxxxxxxxx, dle xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 21 xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx nemění xxx xx, že §124 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 xx xxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Pakliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx omezení v xxxxxxxxx praxi xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx žalovaná. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: (x) prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx o nezletilého, x (ii) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxx xxxx skutečný věk, xxxxxxxxxxx základní předpoklady xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxx x xxxxx xxxxxxx naplněn xxxxx.

[34] Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx žalované nezrušil x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §124 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxx věku, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx – x to xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která by xx měla xxxxxxxxx x xxxx jednotek xxx, xxxxxx týdnů xx měsíců. Nejvyšší xxxxxxx soud xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zájem xx xxxxxxx výsledku xx xxx zcela xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxxxxx okruhu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx prioritou.

[35] X xxxx, aby xxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx spolehlivé, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx (§75 xxxx. 1 x. ř. s.), x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, i když xx x němu xxxxxxxx (viz xxxx). Xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §129x zákona x xxxxxx cizinců.

[36] Xxxxx §129x xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxx, xx o xxxxxxx o propuštění xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců xxxxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“, xx možné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx obdržela xxxxxxxxx xxxxxx DC-Flipper x.x.x. xxxxxxx předpokládaného xxxx xxxxxxxxxxx (21 xxx), mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cizinec xxxx xxxxx x propuštění xx zajištění, avšak „xxxxxxxx po xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx žalobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 dní xx xxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajištění cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění cizince xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx“ [§129x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx].

[37] X xxxxx nastaveným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 13.11.2019, xx. 6 Xxx 170/2019-50, č. 3982/2020 Xx. NSS, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx „[x]x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx před ‚Xxxxxxxx volbu‘, xxx xx ve třicetidenní xxxxx podat správní xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx s xxxxxxx na §75 x. ř. s. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podat xx žádost o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přístup x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx po xxxx 30 dnů xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx značně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx žádat o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, a činí xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxx rychle xxxx xxxxxxx vyhotoví xxxx xxxxxxxx a xxxxxx jej xxxxxxxxxx)“.

[38] Xxxxx rozhodující ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx. x tom, xx xxxxxxxxx ze stavu xx xxxx, xx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx pravidlo xxxxxxxx x §75 odst. x. x. x. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xx nepodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxx tuto možnost xxxxxxxx komplikuje x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx v rozumných xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 5 xxxx. 4 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (x. 209/1992 Xx.).

[39] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nastaven xxx, xxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „na xxxxxxx“, ale rovněž „x průběhu“. K xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxx xxxxx §129x xxxxxx x xxxxxx cizinců; xxxxxx xxxx omezující xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zařízení je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxx de xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx účinný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxx. Xx svém xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx §129x xxxx. 3 zákona o xxxxxx xxxxxxx rozporným xxxxx x xx. 5 xxxx. 4 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, ale x x čl. 8 a čl. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx o xxxxxxx stížnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx navrhl Xxxxxxxxx xxxxx dle xx. 95 odst. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení (xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xx xxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 12/19; x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx senát Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx návrhem xxxxxxxxxx a konstatuje, xx §129x xxxx. 3 zákona x xxxxxx cizinců zamezuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

[40] Xxxx skutečnost xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kasační stížnosti x xxxx věci xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stěžovatele, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stěžovatele „xx počátku“ [xxxx xxxxx ani xx xxxxx přerušit xxxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx. x) x. x. s. x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx pod xx. xx. Pl. XX 12/19]. Xx xxxxxx xxxxxx, nelze xxxx, xx xx nemožnost xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §129a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Krajský xxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x 75 xxxx. 1 x. x. x., xxxxx xxxxx xx odmítl meritorně xxxxxxx zákonností xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx po vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stěžovatele. Xxxxxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx xxx xxxxx nutného xxxxxxxxxx rozsudku. I x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považuje Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx x korektní, xxx se alespoň xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[41] Xxx xxxx xxxxxxx, xx zákon x xxxxxx cizinců xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx platí, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lékařského vyšetření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; navíc ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx – viz §89 odst. 3 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx o xxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění xxxx xxxxx, xxx stanoveny xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx (nikoli právní) xxxxxx, xx xxxxxx x tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrech x xxxxxxxx xxxxx XX3 x GP, xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

[42] Lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tří nezletilých xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §129 zákona o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx čj. 2 Xxx 198/2019-81, x xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx. Závěry o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx přezkumu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx; x xxxx xxxx. rozsudek Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 24.7.2019, xx. 17 X 121/2019-74, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xx xxxxx poukazuje xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxxx zpráv vyplynulo, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx metodě xxx cizincům zjištěn xxx xxx 18 xx 19 xxx (xxxxxx GP), resp. 16,5 let (xxxxxx XX3). Už xxxx xxxxxxxxx výsledů vyšetření xxxx ukazuje xxxxxxxxxx xxxxxxx metod, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx možné xxxxxxx xxxx. na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx podpůrný úřad xxx xxxxxx azylu (XXXX – Xxxxxxxx Xxxxxx Support Xxxxxx, xxxxx xxxxxx, 2018), x níž xx – x xxxxxxxx xx xxxxxxxx literaturu – xxxxxxxxxx, že xx vyhodnocován xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx částí x stupeň osifikace xxxxxxx právě pomocí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx:

x) podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k určení xxxxxxxxxx stadia; referenční xxxxxxxxx se stal xxxxx Greulicha x Xxxxxx (XX) – xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1935.

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxx zralosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stadia xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x přístup Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx (TW), který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

[43] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x metoda XX xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx kostního xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nejpřesnější, xxxx. xxxxxxxxx xxx metoda XX3, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kosti. Xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou xxxxx xxxxx xx xxxxxx XX3 xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, XXx., xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důkazu během xxxxxxx.

[44] Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Federálního správního xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotu – xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 16 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nižší x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxxx zpochybnit, xxxxxx by xxx xxxxx o 3 x xxxx xxx xxxxxx cizincem udávanému xxxx. Xxxx jediný xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 3 roky; xxxx. rozsudky xx xxx 10.3.2016, sp. xx. X-5785/2015, x xx dne 4.3.2019, xx. zn. X-7333/2018. Xxxxx xx je xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx metody xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx materiálu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx ze xxx 8.8.2018, xx. xx. X-891/2017, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx x Plzni x citovaném rozsudku xx. 17 A 121/2019-74, x který xx vyjadřuje x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx bylo vedeno xxxxx znalecké xxxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřilo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx XX3 x XX, vč. xxxx, xx xxxx xxxx je xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx okolností xx nutné xx xxxxxxx.

[45] K xxxx xx xxxxxx připomenout, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x rentgenového xxxxxx karpálních kostí (xxxx/xxxxxxx) xx možné xxxx x jiné xxxxxxxx xx nelékařské xxxxxx, jak uvedl xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxx též x xxxxxxxx XXXX x posuzování xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec nutného xxxxxxxxxx x této xxxx. Xxxxxxxx správní xxxx proto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx musí xxxxxx x rychlý postup, xxxxx může xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyšetření, x něhož xxxxx xxxxx – x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxx chybovosti xx xxxxxxxx; podle xxxxxxxxx xxxx může xxx vhodná x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hodnocením xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

[46] Xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezákonnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 90 dnů, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx, xx stěžovatel xxxxxxx xxxxxx zákonnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nevydala x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nemohl xxxxx xxx xxxxxx x propuštění xxxxx §129x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Při respektování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxxx xxxx sice xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx 24.2.2020, xxxxx písemně xx xxxxxxxxx xx xxxxx x měsíc později x doručil xxxxxxxxxx xxxxxx dne 23.3.2020, xxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx I. x XX.); xx xxxxxxx, xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 22.4.2020 – xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx (pozn. xxxxxx x propuštění ze xxx 10.4.2020 xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx). Xx vztahu x xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je proto xxxxxxx stížnost xxxxxxx.

[47] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxxx, že má-li xxxxxxx xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištění xxxx x xxxxxxx x §124 odst. 6 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stanovit xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx jeho xxx – xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx; xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx osobní xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nastat, xx možné xxxxxxxx xxxxx způsobem:

a) Pokud xx xxxxxxx, že xx cizinec nezletilý, xxxxxxx musí cizince xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx v souladu x §124 xxxx. 6 větou xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x nadále důvod xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx předpokládané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(xxx) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx propustí, příp. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x náročnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zjišťování xxxx xxxxxxx.

XX. b) Absence xxxxx zajištění – xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxx potenciálně možné

[48] Xxx rozhodování o xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx policie náležitě xxxxxx, xxx vůbec x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx. zda je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.11.2011, xx. 7 Xx 79/2010-150, x. 2524/2012 Xx. XXX, dle xxxxx xx „xxxxxxx xxxxx […] povinnost xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124, §124x xxxx §129 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxx x řízení xxxxx xxxxxx. V xxxxxx situaci je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potenciálně možné. […] X zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákonný xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx naopak xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[49] Xxxxxxxxxx v posuzované xxxx xx samého xxxxxxx xxx výslechu xxxxxx, xx z Xxxxxxxxxxxx vycestoval z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxx otce – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxx pak xx xxxxxxxxx o výslechu xxxxxxxx xxxxx: „[…] X xxxxxxx xxxxxxxxx xx Afghánistánu xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx […], xx xxxxx pocházím, xxx Sayaf xxxxxxx xxx, dvakrát xx xx xxxxxxxx. Moje xxxxxx xxx xxxx x Xxxxxx.“ Žalovaná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx bránily xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xx země xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možné, xxxx by však xxxxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxx stěžovatele. Xxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxx xxxxxx) xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak požaduje xxxxxxxx usnesení rozšířeného xxxxxx.

[50] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští, xx xxxxxxxx rozhodovala o xxxxxxxxx xxx časovým xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nelze xxxxx přehnané nároky, xxx xxxxx krajský xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostojí xxxxxxx xxxxxx. A xxxxxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx. Zajištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx práva xx osobní svobodu x xx-xx obstát, xxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx být xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxx možný. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aniž xx jakkoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele x jeho obavy, xxxx. xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x činí xxxxxxxxxx žalované částečně xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

[51] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx odůvodnění nebylo xxxxxxxxxxx vůbec způsobilé, xxxxxx xxxxx nepřezkoumatelnosti x xxx rozhodnutí (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 13.6.2007, xx. 5 Xxx 115/2006-91, x ze xxx 28.1.2009, xx. 1 As 110/2008-99). Xxxxx xxxx situace xxxxxxx i x xxxx xxxxxxx věci, xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxx byl xxxx zajištění v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx žalovaná xxxxx vůbec xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jakékoli xxxx předběžné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx k tvrzením xxxxxxxxxxx a situaci x xxxx zemi xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxx v činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx selektivním x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu; x xxxxxx obsažené xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx XXXX x xxxxxx 2019) xxxxxx xxxxxxx.

[52] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx x xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xxx možné xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx posouzení je xxxxxxx, xx nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx povahu x xxxxxxx státům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizince xx území státu, xx xxxxxx mu xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trestání, xx. xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx všeobecným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx níž xx být xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.2.2016, xx. 5 Xxx 7/2016-22, a xxxxx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx).

[53] Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx [IV. a)] xx tedy důvodná x další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx [XX. x)] x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Zbývající xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx Xxxx Xxxxxx [XX. c)], naopak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v Zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx zařízení

[54] Xxxxxxxxx xxxxxxx je institutem, xxxxx xx xxxxxxxx xxx případy, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx – xxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vycestování. Xxxxxxx zákon zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxx, xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx“ (§124 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx).

[55] Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx v §123x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx opakovaně xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 15.7.2011, xx. 7 Xx 76/2011-50, k xxxx xxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být vyhrazeno xxx případy, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ust. §123x xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výklad xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxx správního xxxxxxxxx. X když xx xxxxx bylo xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhnout xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, policie xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, co xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx nevedlo xx xxxxxxxx xxxx, neboť xxxxxxx xx začal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx by již xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx zmařen x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vůbec nemohlo xxx xxxxxxxxxxx.“ Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx cizinec xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x toho xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx důvodná xxxxx, xx by byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnoprávních povinností, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností; x xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.2.2017, xx. 5 Xxx 20/2016-38, x. 3559/2017 Sb. XXX.

[56] Xxxxxxxx úvahu xxxxxxxx xxxxxxx, promítla xx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nemajetnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžní prostředky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx si xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx cestě xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx opatření tak x xxxxx xxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxx xxxxx individuálními (xxxxxxxxxxx x osobními) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx – a xx xxxxxxxxx – jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úmyslu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx vstoupit na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx schengenského prostoru.

[57] Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx namítal xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx pro xxxx – xxxxxxx v Xxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění. Xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx stěžovatele, xxxxxx bylo xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx vycestování xxxxxxx (§123x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxx neuložila x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx §124 odst. 3 xxxx první xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxx, je xxxx jinou – xxx výše).

[58] Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – x sice Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určuje, xx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§130 xxxx. 4 zákona x pobytu xxxxxxx). Xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Bělá Xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx v odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx stěžovatele x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx to, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx věk náležitá xxxx; tu je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx slouží xxx zajištění xxxxx x xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx osobě byl xxxxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejlépe xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. A xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, konstatuje Xxxxxxxx xxxxxxx soud, xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

[59] Způsob xxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XII xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, že mezi xxxxxxxxxxxx zařízeními není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxx. x věznic, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx – věznice x xxxxxxxx x věznice xx xxxxxxxx ostrahou, xxxxxxx xxxx určuje, xx kterého xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, zařadí – xxx §56 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx; xxx xxx xxxx zmíněno, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nerozhoduje xxxxxxx, nýbrž provozovatel xxxxxxxx – tedy Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ze zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx režimem. Xxxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců Xxxx Xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx přemístění xx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx dána xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx předmět xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx se x xxx, xx jakého xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[60] Pokud xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx, xxxx. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxx – a xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§82 x. x. x.). Xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zásah xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxx zajištění cizinců xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx některého x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x pobytu cizinců. Xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx např. ve xxxxxxxx řádu, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specificky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§138 xxxx. 2), x xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§143 xxxx. 1) xx v xxx, xx xxx určení xxxxxxxxxxx prostor xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezletilí xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx cizinců xxxxxxxxx [§141 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců].

[61] Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx x xx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx má xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx možnost xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §65 x. x. x. Xxxxxxx xxxxx to xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx mnoha režimovým xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx. zásahovou xxxxxxx xxxxx §82 x. ř. x. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozlišovat xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkum xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinec xxxxxxx xxxxx, resp. xxxx xxxx xxxxxxxxx (propuštění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. určení, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx).