Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Prominout zmeškání xxxxx dle §3 xxxx. 1 zákona x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, nelze xxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxx naopak xxxxxx a xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx zmeškaného úkonu „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ x důsledku xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx: M. F. xxxxx Krajskému úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dne 30.4.2020 xxxxxxxx zrušení rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx 31.1.2020, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx X. xx xxx 21.10.2019 (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon) x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §94x xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon) x §13a xxxxxxxx x. 503/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx rozhodování, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx spojení x §15 xxxx. 1 xxxxxxx zákona.

Krajský xxxx v Xxxxx xxxxxx o prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zamítl x xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

[2] Xxxxxxxxx žaloba xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §65 x násl. xxxxxx x. 150/2002 Xx., x. x. x. Xxxxx §72 xxxx. 1 x. x. x. lze xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx poté, xxx xxxxxxxxxx xxxx žalobci xxxxxxxx doručením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní zákon xxxxx xxxxx. Podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. s., xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) odmítne, jestliže xxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[3] Podle §40 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. ř. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžet xxxxxxxx xxx následujícího poté, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx. Podle odstavce 2 věty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx uplynutím xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx shoduje xx xxxx, xxxxx určil xxxxxxx xxxxx. Xxxxx §40 odst. 4 x. x. s. xx lhůta zachována, xxxx-xx xxxxxx v xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxx soudu xxxx xxxx zasláno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

[4] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.5.2020 xx xxxx xxxxxxx napadené rozhodnutí xxxxxxxx xxx 3.2.2020. Xxxxx xxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx den oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §72 xxxx. 1 s. x. s. Xxxx xxxxxxxxx počátek xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pondělí 3.2.2020, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx počala xxxxxxx x úterý 4.2.2020 a xxxxxxxx x xxxxx 3.4.2020.

[5] Xxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx žalobu xxxxxxxxxx xxx 3.4.2020 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx předala xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx žalobkyně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx žalobu soudu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne 30.4.2020, xxx vyplývá xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x. l. 29 xxxxxxxx spisu, xx. po uplynutí xxxxxxx stanovené xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[6] Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx.

[7] Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx je xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třeba podat xx xxxx týdnů xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění úkonu, x je xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx úkon. Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[8] Usnesením vlády Xxxxx xxxxxxxxx č. 69/2020 Xx. xxx x souladu x xx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx“), xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (označovaný xxxx XXXX XxX-2) nouzový xxxx xx 14.00 xxxxx dne 12.3.2020 xx xxxx 30 xxx. Xxxxxxxxx č. 156/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30.4.2020 x xxxxxxxxx x. 219/2020 Xx. xx 17.5.2020. Xxxxxx o prominutí xxxxxxxx xxxxx podanou xxxxx x žalobou xxx 30.4.2020 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[9] Podle §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx z vážného xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobě znemožňovalo xxxx xxxxxxxxx ztěžovalo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zmeškání xxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx soud, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxx.

[10] Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x každém jednotlivém xxxxxxx tvrdit x xxxxxxxx, xx žadateli xxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu „xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“. Žadatel xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

[11] Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zmeškání lhůty xxx podání xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxxxx osob v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx SARS XxX-2. Xxxx xxxxx, že xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx čehož xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Praze xxx xxxxx, mimo xxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx. Xxxx advokát XXXx. Xxxxx Xxxxxxx pracoval x omezeném režimu x nemohla ho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

[12] Vláda xxxxxxxxx xx dne 15.3.2020, x. 85/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření (dále xxx „usnesení xxxxx x xxxxxxx svobody xxxxxx“), zakázala s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 23.3.2020, x. 126/2020 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzala xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 23.3.2020, xx. XXXX 12745/2020-1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx opatření x omezení svobody xxxxxx ze xxx 23.3.2020“), kterým bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob až xx výjimky x xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místech x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxx do dne 1.4.2020 xx 6:00 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 23.3.2020 xxxx nahrazeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.3.2020, xx. XXXX 12745/2020-4/XXX/XXX, xxxxx xxxx xxxxxx xx xx dne 3.4.2020.

[13] Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dvouměsíční xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynout x xxxxx 4.2.2020, xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxx 15.3.2020. Žalobkyně xxxxx, xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po Xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx sídla. Xxxxxxx xxxx, že by xx svým právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x kontaktu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx JUDr. Miloše Xxxxxxxx pouze uvádí, xx tento xxxxxxxx x omezeném xxxxxx. Xx xxxx xxxx x xxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žaloby. XXXx. Miloš Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx x xx xxxxxx stupni, a xxx tak x xxxxxxxxxxxxx věcí seznámen. X období od 4.2.2020 xx 14.3.2020 xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zakazující volný xxxxx osob x xxxxxx xx 15.3.2020 xx 3.4.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, xxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxx advokáta. Xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxx XXXx. Miloš Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pohybu xxxx x xxxxxx xx 15.3.2020 do 3.4.2020 xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxx které xxxxxx nezbytné xxxx. xxxxxxxx xx správního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx možné xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx učinil. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pro které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nemohly xxxxx uvedeným „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx proběhnout.

[14] Xxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x proto xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxx nevyhověl.