Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

I. Xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx čl. 5 x čl. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx [s odkazem xx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx] xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 2 xxxx. c) a §101a x. x. x.

XX. Vydání xxxxxxxx xxxxxx povahy nelze xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který ho xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, proti němuž xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §82 x xxxx. x. ř. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 625/2005 Xx. XXX, č. 738/2006 Xx. NSS, x. 740/2006 Sb. XXX, x. 1794/2009 Xx. XXX, č. 2000/2010 Xx. XXX, č. 2009/2010 Xx. XXX, x. 2321/2011 Sb. XXX, x. 3311/2015 Xx. XXX, 3687/2018 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 190/2007 Sb. XX (xx. xx. IV XX 301/05), x. 198/2008 Xx. ÚS (xx. xx. Xx. XX 14/07), x. 67/2010 Sb. XX (XX. XX 2087/07), x. 132/2012 Xx. (xx. xx. Xx. XX 19/11), x. 94/2018 Xx. ÚS (xx. xx. II. XX 635/18).

Věc: X. X. xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx stížnost navrhovatele xxxxxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze dne 28.4.2020, xx. 10 X 50/2020-25, jímž xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx 12.3.2020 x. 194, o vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 69/2020 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“), x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13.3.2020 x. 203, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 76/2020 Xx. (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.“).

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x městského xxxxx původně domáhal xxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krizového xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx svůj xxxxx změnil xxx, xx se xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrkyně x. 76/2020 Xx., které xxxx odpůrkyní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 30.3.2020 x. 334, vyhlášeného xxx x. 142/2020 Xx., xxxxxxx určení, xx xxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx dospěl k xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. V xxxxx návrhu xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. zn. Xx. ÚS 8/20, x xxx, xx x ohledem xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.11.2015, xx. 9 As 207/2015-46, xxx xxxxxxx soud xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) s. x. x. Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx §46 xxxx. 1 písm. a) x. x. s. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx x. 76/2020 Sb., xxxxxxx xxxx s xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xx xxx 26.3.2020, xx. 10 X 35/2020-52, xxxxx, xx napadne-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, avšak opatření xx v xxxxxxx xxxxxxxx řízení zrušeno, xxxxx xxx tento xxxxx podle názoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx žalobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, xx xxx, xxxxx němuž navrhovatel xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx soud s xxxxxxx na výše xxxxxxxxx usnesení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, dospěl k xxxxxx, že krizová xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx nim xxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany, x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx před nezákonným xxxxxxx (srov. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.7.2016, čj. 5 As 85/2015-36, x. 3460/2016 Sb. XXX, x dále xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 16.5.2019, xx. 10 Xx 228/2018-23, a xx xxx 20. 9. 2006, čj. 3 Aps 4/2005-63).

Navrhovatel xxx městského xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jemu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx by měl xx xxx povahu xxxxxxxxxx podle §65 xxxx. 1 x. x. s., xxxx xxxxxx xx smyslu §85 x. x. x. (spíše xxx xxxxxxx soud xx xxxxx §82 x. x. x. – xxxx. XXX). Pokud xx k takovému xxxxxxxxxxx xxxxxx došlo, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx možné xxxxx xxxx brojit xxxxxxxxxx žalobou a x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x krizových xxxxxxxxxx jsou nezákonné xxxxxx předpisy. Soud xx xxx xxxxx xxxxxxxx posoudit soulad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx věty xx xxxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx posuzované xxxx směřovala xxxxx xxxx odpůrkyně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx i xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro neodstranitelný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §46 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 23.5.2018, čj. 6 Xxx 8/2018-37, x. 3757/2018 Xx. XXX, xxx 18 x ze xxx 10.1.2019, xx. 1 Xx 202/2018-33, bod 24).

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx akty odpůrkyně xxxx dle jeho xxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Městský xxxx v napadeném xxxxxxxxxx pominul xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx ze dne 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20. Xxx stěžovatele xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx to, xx xxxxxxxxx obecných soudů xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx (xxx nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 13.11.2007, xx. xx. XX. ÚS 301/05), x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ve Xxxxxx nálezů a xxxxxxxx Ústavního soudu. Xxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.11.2008, xx. zn. Xx. XX 14/07, x xxxx Xxxxxxx soud xxxxxx k xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx svobody. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxx §171 správního xxxx („xxxx právním xxxxxxxxx xxx rozhodnutím“), x xxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxx §173 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx určená v xxxxxx xxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx měl xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dle xx. 5 x xx. 6 xxxxxxxxx zákona x bezpečnosti XX, xxxx usnesení xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx x správní xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx akty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) společně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx s xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxx stěžovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx především xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR (Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X.; Xxxx, X.; Xxxxx, P. a xxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: XXXX, 2015), který xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stěžovatel xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čehož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na straně xxxxx xxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, že Xxxxxxx xxxx x xxxx 31 svého xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 12 ústavního zákona x xxxxxxxxxxx XX.

X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxx stěžovatel xx xx, xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx významnou xxxxx xxxxxx v xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx pod negativní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu. Soudům xxx xxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx procedurální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx ČR, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx nijak xxxxxxxx prostor výkonné xxxx pro xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxx úvahy xxx vyjádřen x xxxxx xxxxx. Současně xxx xxxxxxxxxxx platí, xx xx každá xxxx xx xx xxxxxxxx neplatnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx trpí vadami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ve xxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx jako opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stěžovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce XXXx. Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx xx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření určené x xxxxxx krizové xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx osob“. Xxxxxxxxxx považuje uvedenou xxxxxxxx xx doklad x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx smyslu, xxxxxxx Ústavní xxxx xx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx §9 odst. 3 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Pl. XX 8/20, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx usnesení odpůrkyně x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, obsahově xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx [dle §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx je „xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx“)], měla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sui xxxxxxx, zatímco xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111) xxxxxxxxxx xxxxxx povahy.

V doplnění xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 6.5.2020 xxxxxxxxxx xxxx namítl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx zamezit xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx samotný krizový xxxxx, ale opatření x ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx xxx xxxx xxxx výslovně xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx povahy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 č. 197, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxx x. 70/2020 Xx., kterým xxxxx x odkazem §6 xxxx. 1. xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Ministerstvo xxxxxx xx. xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znovuzavedení xxxxxxx xxxxxxxxx hranic s Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxx §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx bylo dle xxxxxxxxxxx následně přijato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 15.3.2020, xxxx xxxx xx xxxxxx xx 16.3.2020 xx 4.4.2020 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hranic x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx napadené krizové xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxx xxxxx xxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxx dospět x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx práv xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení městského xxxxx x x xxxx odůvodněním. Odpůrkyně xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx identifikuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. ÚS 8/20, x xxxxx x souladu x xx. 89 odst. 2 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X důvodům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prokázat xxx xxxxxxx, pouze xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx správního xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odpůrkyně poznamenala, xx stěžovatel xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx věci, xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx Ústavního soudu xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Pl. XX 8/20, x xx xxx 21.4.2020, xx. zn. Xx. XX 7/20, dle xxxxxxxxx xxxxxxxx precedenční xxxxx xx smyslu xx. 89 xxxx. 2 Ústavy, ačkoliv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.7.2016, xx. zn. Xx. XX 20/15, x němž Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx ve smyslu §89 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx. Xxx odpůrkyně xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „meritorní“, neboť x nich Xxxxxxx xxxx přezkoumával xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx a charakter xxxxxxxxxx aktů, xxxxx x xxxxxx příslušnosti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zdůraznila, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 13.11.2007, xx. xx. XX. ÚS 301/05, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x „precedenční“ x „kasační“ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx, že xxxxxxxxxxxx x části xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. XX 8/20, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx odpůrkyně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx principům závazných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25.1.2005, xx. xx. XXX. ÚS 252/04, xx xxx 13.11.2007, xx. xx. XX. XX 301/05, xx xxx 19.7.2016, sp. xx. Pl. XX 20/15, x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx uvedla xx xxxx vyjádření argumenty xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktů, tedy xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx opatření č. 76/2020 Xx. Především xxxxxxx xxxxxx stěžovatele, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx a svobody xx základě ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x tohoto xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxx. Xxxxxxxx odpůrkyně vyplývá xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti XX. Xxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20. Xxxxx xxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle xx. 6 odst. 1 x xx. 12 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, xxxx xxx odpůrkyně xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, než xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxx x xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uložení xxxxxxxxxx „xxxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx stavu“ neznamená, xx by xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně vymezen xxxxxxx xx §5 xxxx. a) až x) a §6 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx byl xxx xxxxxx názoru xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vhodný, xxxxxxx xxxxxx důvodnosti vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudnímu xxxxxxxx vůbec. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení důvodu, xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxxx stav: „[X] důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“ Rozhodnutí x xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx odpůrkyně obsahují xxxxxxxxxx, přestože je xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx na xx xxx §38 krizového xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx sledují xxxxxxxxx xxx ochrany xxxxx xx život x xxxxxxx zdraví x xx xxxxx x xxxxxxx jednotlivců xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx odpůrkyně stručně xxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx i x xxxxxxx k vyjádření xxxxxxxxx setrval na xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx směru xx xxxxxxxxxx judikaturu a xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx podporu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxx x doporučení Xxxxxxxx komise shrnutých x její aktuální xxxxxxxxx xx téma xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.4.2020 [XXXXx(2020)003, xxx. 19], x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx aktů xxxxxxxx xxxxxxxx mocí x xxxx xxxxxxxxxxx stavů. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx soudců XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, JUDr. Xxxxxxxx Šimíčka a XXXx. Xxxxxx Uhlíře x předmětnému xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. ÚS 8/20.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx §11 xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.11.2008, xx. xx. Xx. XX 14/07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x opatření, xxxxx je formálně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx má nepochybně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X uvedeném xxxxxx také Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pojetí xxxxxxxx xxxxxx povahy xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx přednosti takového xxxxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxx co nejméně xxxxxxxx xx xxxx x svobod.

Stěžovatel xxxxxxxx xxxxxx námitky xxxxxxxx xx tvrzeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktů. Xxxxxxxxxx xx za xx, že xxxxxxxx xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxx stěžovatel odkázal xx xxxxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spis, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx xxxxxxx stížnosti. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak dle xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přímý vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxx soud xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx věci.

Stěžovatel v xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydat (avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x napadených aktů xx xx mysli), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxx xxxx xxxxxx nebyl xxxxx spis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx věnovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jej x opatřeními xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx na pandemii xxxx tzv. prasečí xxxxxxx X1X1 (k xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxx). Dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedostál xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx „sám xx xxxx rozhodl tak, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx jinak xxxxxxxx xx věci xxxx“, xxxxxx. Ve zbytku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X.1 Xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx

[29] X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odmítnutí xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx xxx 21.4.2005, xx. 3 Xxx 33/2004-98, x. 625/2005 Xx. XXX). Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6.12.2005, čj. 6 Xx 4/2004-53). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx meritornímu xxxxxxxxxx městského soudu, xxxxxx se xxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx posouzení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx otázka, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správně, xxxx xxxxx stěžovatele xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. odmítl xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[30] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tudíž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xx zabývat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx otázkami xx xxx městský xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx stěžovatel xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xx stěžovatel xxxxxxx v xxxxxx xxxx městským xxxxxx, xx xxxxxx §104 xxxx. 4 s. x. x. xxxxxxxxxxx, xxxxx se opírá x jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx kasační xxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 s. x. x. (xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 16.12.2003, čj. 6 Xxx 44/2003-31, x. 738/2006 Sb. XXX). X xxxx xxxxx xxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nepřípustnost xxx §46 odst. 1 xxxx. x) xx spojení s §120 x. x. x. xxxxxx.

[31] Ve xxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tedy x xxxxxx posouzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí městského xxxxx netrpí xxxxxx, x xxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 4 s. x. x.), x xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvodná.

V.2 Obsah xxxxxxxxxx aktů odpůrkyně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

[32] Nejprve xx vhodné xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odpůrkyně, že xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 x. 194, xxxxxxxxxxx xxx č. 69/2020 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona x xxxxxxxxxxx ČR xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2. X předmětném xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nouzový xxxx vyhlašuje xx 14:00 xxxxx dne 12.3.2020 xx xxxx 30 xxx a xxxxxxx nařizuje pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 krizového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 30.4.2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 9.4.2020 x. 396, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x epidemií viru XXXX XxX-2, xxxxxxxxxx xxx č. 156/2020 Xx., se souhlasem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx xxx 7.4.2020 x. 1012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.4.2020 x. 485, x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxxxxxxx xxx x. 219/2020 Xx., byl nouzový xxxx xxxxxxxx prodloužen xx 17.5.2020, s xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna XXX vyslovila xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 28.4.2020 č. 1105.

[33] Xxx též xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxx zmiňovaném usnesení xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20, v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xx xxx 13.3.2020 x. 203, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx x. 76/2020 Xx., xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x účinností xx 16.3.2020, 00.00 xxxxx, xxxxx vstupu xxx xxxxxxx cizince s xxxxxxxx cizinců pobývajících x přechodným xxxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxx pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx vstup byl x xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přechodným pobytem xxx 90 dnů xx xxxxx České xxxxxxxxx vycestovat x xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx udělena xxxxxxx. Xxxxxxxxx vlády xx xxx 30.3.2020 x. 334, o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 142/2020 Xx., xxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. zrušeno x xxxxxxx xxx byl xxxxx §5 písm. x), §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx od 31.3.2020, 00.00 xxxxx, do 12.4.2020, xxxx stanoven xxxxx vstupu na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zmocněno, xxx xxxx sdělením xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx 14 xxx. Xxxxx povinnosti byly xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx neplatila uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx chřipkového onemocnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky x xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx celé České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, cesty nezbytně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních potřeb, xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx, xxxx.).

[34] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 334 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády ze xxx 6.4.2020 x. 387, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx č. 150/2020 Xx., do 13.4.2020, 23.59 xxxxx. X xxxxxxxxx xx 14.4.2020, 00.00 hodin, xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxx xxxx xxxxx §5 písm. x), §6 xxxx. 1 písm. b) x §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxx podrobná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, povinnosti xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx 14 xxx, jakož x xxxxx oznamovací xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx by xxxxxx nařízena karanténa, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 387 xxxx xxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 23.4.2020 x. 443, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx pod x. 193/2020 Xx., xxxxxx xxx xx 27.4.2020, 00.00 xxxxx, znovu xxxxxxxx upraven zákaz xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxx x další xxxxxxxxxx a omezení xxxxxxx xxx, která xxxx stanovena dřívějšími xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 443 xxxx zase xxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 30.4.2020 x. 495, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx č. 222/2020 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vstupu xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xx 1.5.2020, x xxxx x xxxxxxxxx xx 11.5.2020 xx xxxx xxxxxx nouzového stavu (xx 17.5.2020) nahrazeno xxxxxxxx usnesením vlády xx xxx 4.5.2020 x. 495, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxx x. 226/2020 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soudem xxxxxxxx, xxx naopak xxxxxxxxx posouzen. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele x xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx neměl xxxxx, xxxxxxxx, že xxx xxx přednost xxxxxxxxx stěžovatelem specifikovaných xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxxx případ.

[36] X xxxx řadě xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx plenární xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. ÚS 8/20, x které opřel xxx xxxxxxxxxx městský xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x aktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní povahu xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx (x. 85/2020 Xx.), xxx je xxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx., x xxxx xxxxxx xxxxxx tří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Povaha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (společně x xxxxxx xxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x jeho pozdějších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, sp. xx. Xx. ÚS 10/20 x xx. xx. Xx. XX 13/20, xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxx úplnost xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx argumentace Ústavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ze dne 21.4.2020, Xx. XX 7/20 x ze xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 15/20, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 122/2020 Xx., x také x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx opatření vlády x. 106/2020 Sb. x jednoho x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx opět xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx stavu (xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. zn. Xx. XX 12/20, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zásah Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx práv xxxxxxxxxxxx v uvedené xxxx).

[37] Přitom xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zmiňovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu především xx pasáže, xxxxx xx týkají přímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, většinové xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrkyně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

„21. X ohledem xx argumentaci stěžovatelky xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zabýval xxxxxxxx xxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx možný - xxx je k xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxx xx xxxxx zaměřit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jedinečného x xx značné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxx xx. 5 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohrom, xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových havárií, xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx rozsahu ohrožují xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx pořádek a xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx stavu neprodleně xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx stav xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu a xxx určité území; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx práva stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx (x v xxxxx xxxxxxx) xx x xxxxxxx x Listinou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (a x xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhlašuje se xxxxxx jako xxxxx; xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Speciální xxxxxxxxxxxx formu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxx ústavní pořádek, xxx xxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen „xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx“). X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx. Xxxxxxxxx, X., Xxxxxxxx, X., Herc, X., Xxxxx, X. x xxx. Ústava Xxxxx republiky; Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2015, x. 1154-1155; xx Xxxxx, X. x Novák, D. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, x. 53).

24. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx usnesení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména x ohledem na xxxxxxxxxx, xx vládní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x forem xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxx xxx exekutivní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměřeno na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx samotné xxx xx není xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx ukládal, xxxxx xx xxxxx konkrétní xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx stojícím xxx systému vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

25. Ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx (jiný) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) xxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx akty, xxxxx (ani „jiným“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska formy (xxxxx, xxxxxxxxx, zveřejnění xxxxxxxxxx publikačním orgánem), xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxxx (xxxxxx regulovat chování) [xxxx. Xxxxx, J., Xxxxäxxxx, X., Xxxxxxx, X. Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2007, x. 224]. Z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx klasifikaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx řadě od xxxxxx xxxxxx normy [xxx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 24/99 xx dne 23.5.2000 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Xx.) či xxxxx xx. zn. Xx. XX 27/09 ze xxx 10.9.2009 (N 199/54 XxXX 445; 318/2009 Xx.)]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx - xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

26. Xxxxxxxxx nouzového stavu xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx aktem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx „xxx vládnutí“, který xx xxxxxxxxxx dopad, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu a xx „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx politickým („xxxxxxxxx“) orgánem, kterým xx Poslanecká xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxx politickou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 68 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx pak může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx vyjadřuje J. Xxxxxx, podle xxxxxxx „xx xxxxx zřejmé, xx xxxxx-xx soudy xxxxxxxxxxxx veškerá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, budou to xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx orgány, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx“ (Xxxxxx, X. Xxxxxx mezi právem x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx teorie. Xxxxx: Xxxxx, 2014, xxx. 299). Xxx xx ostatně podává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyhlašuje xx jím xxxxxxx xxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod x bez uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tím xx napadené xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxx xxxx.

27. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx x xxx xx představit xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxx (x měl) xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o zákonnosti xx xxxxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxx xx xx. 1 xxxx. 1 x xx. 9 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxx x xx xx. 10 x 10a Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx soud mohl xxxxxx, xxx-xx by x rozporu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx.

28. X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxxx: X čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx republiky xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx stavu. X xxxx projednávané věci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijala x publikovala xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx formálně xxxx xx xxxxxxx vlády xxxxxxxxx x minulosti xxx vyhlašování nouzových xxxxx [xxx např. xxxxxxxxxx vlády ze xxx 2.6.2013 xxxxxxxxx xxx x. 140/2013 Xx. (přijaté v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.1.2007 xxxxxxxxx xxx x. 11/2007 Xx. (přijaté v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) či xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 2.4.2006 xxxxxxxxx xxx x. 121/2006 Sb. (xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx)].

29. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxx implicitně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxx) x xx xxxxxxx zároveň xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx rozsah), xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x usnesení x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx omezovaná xxxxx xxxxxxx xx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxxxxx xxxxxx x xx další konkretizující xxxxxxxx vlády. X xxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx excesivní xxxxxxxx xx zneužití xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vážnost a xxxxxxxxxxx situace, která x xxxxxxxxx nouzového xxxxx vedla. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxx xxxxxxx základních xxxx xx garantována xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

30. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx-xx samotné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 6 odst. 1 ústavního xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyloučen, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru. Xxxxxx - v xxxxxxx, xx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx x nouzovém xxxxx, přezkum Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx části xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx věci.

31. Xxxxxxx xx třeba xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx. 12 je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu musí xxx maximální, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Otázku, zda xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soudy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx bod 27). Ústavní soud x tomto ohledu xxxxx uvádí, xx xxxxxxxxx-xx právní řád xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jich vláda xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xx x vyhlášení xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu (xxx) xx tiskové xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxx - xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nic xxxxxx.“ (xxxxx xxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx soudem).

[38] Tyto xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx i ve xxxx následném xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20.

[39] Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx závěr Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx z formálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X většinových xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že tento xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dle §101x x násl. x. x. s.

[40] Xxxxxxx x usnesení xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20, Ústavní xxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrkyně xxxxxx x dále xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxxxxxxxxx:

„15. Xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx krizovými xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vydání xx xxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxx předpokládá, xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxx, která práva xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxx rozsahu se x xxxxxxx s Xxxxxxxx omezují a xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx ukládají (xxxx. xxxxxxxx xx dne 21.4.2020 xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 21-23, usnesení xx xxx 22.4.2020 xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxx 43-45).

16. Xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx úpravou xxxx xx. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx. Podle xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx a jen xxx zachování základních xxxx x svobod. Xxx zmíněný xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx zasaženo xxxxxxxxxxx stanovenými rozhodnutím xxxxx, x vládě xxx xxxxxxxx uvážení, xxxx xxxxxxxxx povinnosti x x jakém xxxxxxx stanoví. V xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxx omezoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (jak činí §6 krizového xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx, xxx specifikuje xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx oprávnění k xx. 4 odst. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx meze základních xxxx a svobod xxxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxxx rozhodnutí vlády xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády xxxxx xx. 78 Xxxxxx, která xxxxx xxx vydávána xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona x v jeho xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 21-22, xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 8/20, xxxx 43-44).

17. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ x něj ještě xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx. X čl. 6 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx základních xxxx x svobod na xxxx trvání nouzového xxxxx a pro xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 x 6 krizového xxxxxx poskytují xxxxx xxxxxx prostor x xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx tvořících obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x osob x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx týkalo x xxx určité xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxx. Xxxxxxx §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx následků, xxxxxx opatření, jimiž xx zasahuje xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx nutně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akt, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx, xx musí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Různá povaha xxxxxxxxx opatření xxxxx xxx nemění xx xxx, že tyto xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx „x xxxxxxx s Xxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx, xx by xx vůči xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavek xxxxx xx. 4 odst. 4 Listiny, že xxx používání xxxxxxxxxx x mezích základních xxxx x svobod xxxx být šetřeno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xxx která xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxx ústavně xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx, do xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením, byla xxxxxx x ochrany xxxxxx moci xx xxxxxx čl. 4 Xxxxxx. Takovýto xxxxx xxxx xxxx podléhat xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx přinejmenším xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zasahováno do xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx takovýto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vytvářejí xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx mít různou xxxxxx a xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podřadit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxx, z xxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx právní xxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxxx xx jiný xxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

19. Xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Napadená rozhodnutí xxxxx, xxx měla xxx vydána xxxxx §5 xxxx. x), §6 xxxx. 1 xxxx. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx byl stručně xxxxxx xxxx, stanovila xxxxxxx svobody xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx jiné povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxx adresována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx předmět x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx to, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyhlášena xx Sbírce zákonů. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx byla právním xxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 23.5.2000 xx. xx. Xx. XX 24/99 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.)].

20. Xx xxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx nepřisvědčil xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o opatření xxxxxx povahy xxxxx §171 správního xxxx, xxxxxxxx xxxxx §101a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxxxxxx podústavního xxxxx, jehož smyslem xx umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 29.3.2010 xx. xx. IV. XX 2087/07 (X 67/56 XxXX 757)], xxxx by tak xxxx nutné činit xxxxxxxxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nějž xx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx institut „xxxxxxxxxxx xxxxxx překlenutí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx forem jednostranných xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x individuálních (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx druhé“. Xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx aktů, xxxxx „xxxxxx výlučně xxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kombinací; xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx smíšené xxxxxx x xxxxxxxxx určeným xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vymezeným xxxxxxx xxxxxxxx“ [xxxxx xx xxx 19.11.2008 xx. xx. Pl. ÚS 14/07 (X 198/51 XxXX 409)].

21. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx Ústavního soudu xxxx xxxx. Nelze xx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx koronaviru xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, aby xxx xx správním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxxxxx xxxxxxx regulace (xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx Xxxxľxxx, L., Hejč, X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2017, x. 24-26). Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepodává.

22. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx zákonů nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 a xxxx. zákona o Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx mohl xxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x) x §74 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx podat xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx – x xxxxxxx xx xx, xx xxx jsou xxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxxxx neústavnosti [xxxx. xxxxx xx xxx 27.2.2018 sp. xx. Pl. XX 15/17 (X 33/88 XxXX 457; 69/2018 Xx.)], xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uplatněním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx. Xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (x to xxxxxxxx xx zjevné, xx xxxxx zákaz může xxx s ohledem xx účel tohoto xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx krizové xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx vztahu x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nikoli ve xxxxxx k zahraničí). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxx stěžovatel nenapadá.

23. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx právě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx „xxxx zásah“ xx xxxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy x §72 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx či jiným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx [např. xxxxxxxx xx dne 3.10.1996, xx. xx. XXX. XX 246/96 (U 25/6 XxXX 583)]. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx ústavní stížností xxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxx o návrh xx xxxxxxx právního xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.“ (důraz xxxxxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx).

[41] Xxxxxxx xx Ústavní xxxx vyjádřil k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxxxxx x. 142/2020 Sb., xx svém xxxxxxx xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 13/20:

„22. Napadené xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezena xx xxxxxx vymezené xxxx (xxxxxxxx) a xxx x plošné xxxxxxx pohybu osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx potřeby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx určitý xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu regulace x xxxxxxxx prostorového. Xxx zohlednění xx xxxxx xxxxxxxxx obecnosti xxxxxxxx dané xxxxxxxx (xx. všechny xxxxx xx území xxxxx) xxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xx předmětu x xxxxxxxx).

23. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x třídou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlády xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 78 Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx normativního xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x projednání návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich zrušení, xxxxx xxxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů podle §64 a xxxx. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x rámci xxxxx by mohl xxxxxxxxxx, xxx stěžovatelem xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx na xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xx vymezených místech xxxx území.“ (důraz xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[42] Xx tedy xxxxxx, xx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxx vydané xxx xxxxxxxxx zákona může xxx xxxxxxxxxxx povahu, x xxxxx tedy x priori xxx xxxxxxxx, že by xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x opatření obecné xxxxxx (x x xxxxx smyslu je xxxxx korigovat právní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xx xxxx citovaných plenárních xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Sb. z xxxxxxxxxxxx ani formálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akt, xxxx o právní xxxxxxx, xxxxx tudíž xxxxxx xxx samostatně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx x xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx, ovšem xx xxxxxxx návrhu x tomu oprávněných (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

[43] Xxxxxx je pravdou, xx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xx x otázce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 89 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xx xxxx plenárním xxxxxx xx xxx 19.7.2016, xx. xx. Xx. ÚS 20/15, x xxxx xxxxxxxxxxxxx x svou předchozí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx:

„98. Xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx judikatuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závaznosti xxxxx xxxxxx, která xxxxxxx z xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx netýká xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx. xxxxx decidendi (xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 2/03, XXX. ÚS 252/04, IV. XX 301/05, Pl. XX 4/06).

99. Podrobný xxxxxx x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního soudu xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. XX. XX 301/05, xx xxxxxx navázal xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. XXX. XX 252/04.

100. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutích zejména xxxxxxxxxxx, že x xx. 89 odst. 2 Ústavy xxxxxxx xxx xxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ratio xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx důvod), x něž xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. „Nesplnění xxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxxxx xx. 89 xxxx. 2 Ústavy xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotyčné xxxxx dle xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx, totiž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nezávislého x xxxxxxxxxxx soudu“. (nález xx. zn. IV. XX 301/05, obdobně xxxxx xx. xx. XX. XX 2127/14).

101. Xxxxx argumentů xxxxxxxxxx xx xx. 89 xxxx. 2 Ústavy xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (specializovaného) xxxxxxxxx soudnictví, xxxxx xx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx judikatury x xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx, xx z čl. 4 Ústavy, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxx, vyplývá, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx autoritu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. čl. 83 Xxxxxx). X xxx xxxxxxx často Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x regulativních xxxxxxx x vyzařování xxxxxxxxx principů xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Připustil xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx „vztahy xxxx Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jednosměrným xxxxxxxx“. Xxxxx, že xx xxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx případech, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx princip x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

102. Xxxxxxxxxxxxx (xxxxx nerespektovat) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx obecný xxxx ratio xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx východisko xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx obecný xxxx zcela opomene xxxxxx Ústavního xxxxx x jejich odůvodnění x xxx jednoduše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvek. X xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx slovo). X xxxxxxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. v xxxxxx xxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx, že byl xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx byl odmítnut (xxxx. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 4/06).

103. Xxxxxxx xxxx připustil i xxxxxx, kdy za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx: „nutnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkladu xx xxxxxxxx práva“.

104. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ospravedlňující takový xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; totiž dojde-li „xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přesvědčivějšími xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx celkem a xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx judikatury x xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx“.

105. Xxxx xxxxx, xx x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx interpretace xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxx xx „xxxxx maxima, x xxxx xx xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dobré xxxx. Xx znamená, (...), že xx xxxxxx soud smí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvahy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x objektivně ospravedlnitelných xxxxxx, že x xxxxxxx x ústavněprávními xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx případ xxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxx odlišení), xxxxx xx-xx na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx, ale xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx) přesvědčen, xx Ústavní soud xxxx x xxx xx dotyčný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxx.“

[44] Xxxxxxx k dané xxxxxx judikoval v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx. x xxxxxxxx xx dne 3. 12. 2009, xx. 2 Xxx 2/2009-52, x. 2000/2010 Xx. NSS, xxxxxx xxxx konstatoval:

„Platí totiž, xx xxxxxx názor, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu x mající precedenční xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxx případů, xx. x xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodované xxxx. Xxx xxxxx xxxxx svědčí zejména xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x princip xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx stejné rozhodování x xxxxxx obdobných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

X rozhodovací xxxxx Ústavního xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx ústavní xxxxxxx závaznosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13.11.2007, xx. xx. XX. XX 301/05 (http://nalus.usoud.cz), xxxxxxxxxxx, xx „(x)xxxxx soud xx povinen respektovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidlo (xxxxxxxxxxx důvod), x xxx xx opíral xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, při rozhodování xxxxxxxxxxxxx skutkově xxxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxxxxx xxxxx, xxxx právní xxxxx x nálezu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx je z xxxxxxxxxxxxxx x důkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxx přesvědčen x tom, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xx právní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nekonzistentní a xx je xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Reflektování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přesvědčeny x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx interpretačních principů xxxxxxxx aplikaci xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx i x případě, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx činěno x xxxxx xxxx.“ Xxxxxxx xxxx dovodil, xx „xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx…“ x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx odmítnutí xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 89 xxxx. 2 Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 14.9.2005, xx. 2 Xxx 180/2004-44 (www.nssoud.cz), konstatoval, xx „xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx jako naroveň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xx xxxx xxxxx odklon, to xxxx pouze ve xxxxxxxxxxx x racionálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx…“. Xxxx xxxxx xxx dle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, „a xx např. … xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepředstavovala xx xxxxx xxx. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) judikaturu; xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zároveň xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx patrno, xx x tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nýbrž x důsledku opomenutí xxxxx by xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, což by xxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

[45] V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx plenární usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 10/20 x xx. zn. Xx. XX 13/20, x ze xxx 12.5.2020, sp. xx. Xx. XX 11/20, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stěžovatele, xxxxxxxxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názorů, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx týmiž xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxx správní xxxxx x správní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právním xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (x tomu xxx xxxxx Ústavního soudu xx dne 13.11.2007, xx. xx. IV. XX 301/05, č. 190/2007 Sb. ÚS, xxxx 57 a 58, xxxxxxx xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 2.6.2009, xx. xx. Xx. XX 9/06, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 2.9.2009, xx. 6 X 76/2001-143).

[46] Xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx xx x xxxxx případě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxx x usnesení, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 301/05 xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx „povinnost xxxxxxxxxxx dřívější rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (a xxxxx výlučně) na xxxxxx; v xxxxxxx, xx xx soud xxxxxxxxx precedenční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxx převáží xxxxxxxxxxx xxxxxx nálezu“. Zároveň xxxxx Ústavní xxxx x xxxxx nálezu xxxxxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro Xxxxxxx xxxx, xxx xx obecně precedenčně xxxxxxxx. Přirozeně to xxxxxxxxx, xx nemohou xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx proto xxxx xxxxx a xxxx by být xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

[47] Závaznost xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nutné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x předmětné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx povahu xxxxxxxxxx xxxx odpůrkyně vyplývá xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, např. x xxxxxx neopodstatněnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx se o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx soudní, reprezentované xx xxxxx straně Xxxxxxxx soudem x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xx. xxxxx x xxxxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně v xxxxx rozsahu, jakož x v otázce, xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správními xxxxx xxxx. v xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy a x kterých se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx Ústavním soudem, x xx navíc xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 83 Ústavy).

[48] Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx pravdu x xxx, xx xx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x usnesení xx dne 22.4.2020, xx. xx. Pl. XX 8/20, xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx konstatováno, závěr, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20 x xx. xx. Xx. ÚS 13/20, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ze xxx 21.4.2020, xx. zn. Xx. XX 7/20, xx dne 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 15/20, x xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx., posouzena xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xx dne 12.5.2020, xx. xx. Xx. XX 11/20, navíc xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx ani rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx obecné xxxxxx.

[49] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názoru xx xxxx xxxxx podstatné, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 8/20, xx. xx. Pl. XX 11/20, sp. xx. Xx. XX 10/20 x sp. zn. Xx. XX 13/20 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., xxxx xxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx skutkově odlišil (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.7.2016, xx. xx. Xx. XX 20/15, bod 105).

[50] Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xx Xxxxxxx xxxxxxx soud x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx postup xxx xxxxx silné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x citovanou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podrobně předestřít x xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx svou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx revidoval. Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx x posuzovaném xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx neshledal, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx ve xxx kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx.

X.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxx námitek xxxxxxxxxxx

[51] X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx xxxx úkolem není xxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxx, jimiž xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx usneseních zabýval. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx pouze xxxxx, že ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxx opatřeními xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx budoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx možnost kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v širším xxxxxxx, xxx jaký xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určitou nedůslednost (x xxxxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečně xxx. xxxxxx právními předpisy xx smyslu xx. 87 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxx podzákonnými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zda xxx, x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx přímo v xxxxxxxx zákoně o xxxxxxxxxxx XX, o xxxxxx xxxxxxxx sui xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sílu xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxx to, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxx xxx skutečnost, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxx, xx by rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx., xxxx být xxxxxxxxxx obecné povahy.

[52] Xxxxxxxxx bodem xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jedná o xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx usneseních, x xxxxxx teorii i xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx xx smíšený, hybridní xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx rozhodnutím, neboť xx určité xxxxx xxx normativních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxxxx správních aktů xx straně druhé. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětem x xxxxxx určenými xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx správního xxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx zájmů blíže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.2005, xx. 1 Ao 1/2005-98, x. 740/2006 Sb. XXX, či xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 19.11.2008, xx. zn. Xx. XX 14/07).

[53] Xxx xxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxx x hlediska xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahem napadeného xxxx, xxx by xxxx xxxx zákonodárce xxxxxxxxxxx (viz usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.1.2011, xx. 8 Ao 7/2010-65, x. 2321/2011 Xx. XXX, či xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 31.1.2012, sp. xx. Xx. ÚS 19/11, x. 132/2012 Xx.). X případě, že xx objeví rozpor xxxx xxxxxxxxxx formou x obsahem napadeného xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx naplnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znaků xxxxxxxx obecné povahy, xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx dopadá, přičemž x xxxxxxxx projednatelnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx nutné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.11.2009, xx. 9 Xx 3/2009-59, x. 2009/2010 Xx. XXX, xx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 29.3.2010, xx. xx. XX. XX 2087/07, x. 67/2010 Xx. ÚS). X uvedeného xxxx xxxxx, xx v xxxxxxx posuzování, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tzv. xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx.

[54] X xxxxxxxxx xxxx judikatury postupoval Xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou rozhodnutí x vyhlášení nouzového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. opatřeními obecné xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.11.2008, xx. zn. Xx. XX 14/07, x. 198/2008 Xx. XX, xxx namítal xxxxxxxxxx, neboť jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že xxx ústavní xxxxx x bezpečnosti ČR xxx krizový zákon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, xxxx. xxxxx „xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních“ použitý x §8 xxxxxxxxx xxxxxx, neznamená, že xx xx xxxx x xxxx případech xxxxxx x individuální xxxxxxx akty), zabýval xx Xxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx, xx xxx jeden x nich, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Není xxxxx, xxx Xxxxxxxx správní xxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx opakoval, xxxxxxxxx xx, xx xxxxx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx argumenty, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrů Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx otázce.

[55] Pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxx polemizuje x xxxxxxx Ústavního soudu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivcům xxxxx x povinnosti, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx dle xxx x tohoto xxxx odpůrkyně naplněny xxxxxxxxx materiální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx sice xxxxxxxxxx opírá x xxxx xxxxxxxxx komentář x xx. 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxx příslušné pasáže xxxxxxxxx nijak nezdůvodnil, xxxx se xxxxxxx, xx „[x]x formální xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx (stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx) xxx, xx xxxxxx a xxxxxxxx praxe i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy“. Xxx xxxxx xxxxx však, xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, xxxx x následujících xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ podléhalo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx nebyla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx správního xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx x návrhu xxxxxxxxx, kdo xx xxxx byl xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxx xxx „xxxxx“ xxxx xxxxxxxxx předvídaným xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1993 (xxxxxxx xxxx), xxxx. xx xxxx 1998 (nouzový xxxx x stav xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx xx xx ústavního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx jakkoli xxxxxxxxx xxxx předpokládal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudem, xxx učinil xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx kroky xxxxxxxxxxx, xxxxx vytvořily x rámci xxxxxxxxxx xxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx Městským xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx hravě xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroku, xx xxxx o xxxx potvrzením xxxxxx, xx jakýkoli xxxxxx xxxxxxx ústavodárce xxxxxxxxxx.“ Xx shodnému xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dospěl i xxxxx komentář k xxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxx XX (xxx Xxxxx, M., Xxxxx, X. Ústavní xxxxx x bezpečnosti České xxxxxxxxx: Xxxxxxxx. Praha: XXXX, 2019).

[56] Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx znak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stěžovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že xxxx krizové xxxxxxxx xx charakterizováno „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazy x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)“. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx samozřejmě xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jistě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „konkrétně“, xxxx xxxxxxxxxxx a určitě, xxx xxxx právně xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nevede k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výklad xx vedl x xxxxxxxxxx závěru, xx xx xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veškeré xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx.

[57] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona a xxxxxx Ústavnímu xxxxx, xx xx x xx ve svém xxxxxxxx ze dne 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, xxxxxxxxxxx, měl xx xxxxxxx xxxxxxxxx pozdějšímu xxxx citovanému xxxxxxxx xx dne 5.5.2020, xx. xx. Pl. XX 10/20, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx x odkazem xx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx krizového xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx posuzovanou xxx xxxx je, že xxxxx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxxxx.

[58] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx krizový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx s krizovými xxxxxxxxxx xxxxx vydávanými xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x §6 x §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nad xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxxxxxx x xx xxxx třeba x xxxxxxx z xxxx xxxx posoudit xxxx xxxxx.

[59] Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Xx. ÚS 8/20, xxxxxxxxxxx:

„52. Xxxxxxx zákon x ochraně veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydané xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x materiálním xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [viz xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx X. 2 x)].

53. Přestože xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx jako „xxxx právní předpis“ xx xxxxxx §64 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx formu xxx xxxxxxx „prolomit“. Xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx brojit xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101x x násl. x. ř. x., xxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx.“

[60] Xxxxxxx soud xxxx x xxxxx xxxxxxxx x rámci formálně-materiálního xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx §94x xxxxxxxxx xxxxxx předpokládá, xx xxxx akty budou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nastat situace, xxxxxx namítá xxxxxxxxxx, xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx krizové opatření xxxxx x druhý xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx jako xxxxxx předpis (xxx xxxxx obsahu) xx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx (z hlediska xxxxx) xx straně xxxxx. Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx vydání xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. zn. Xx. XX 11/20, x xxxxxx k xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 38 tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nouzového stavu xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx svým xxxxxxxx x obsahem, včetně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, obdobná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti XX x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx obecně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Městský xxxx v Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23.4.2020, xx. 14 X 41/2020-111, přičemž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx. xx. 6 Xx 114/2020.

[61] X doplnění xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx xxxx namítal, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krizový xxxxx, xxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx umožňuje vydat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx §11 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic. Xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2020 x. 197, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx, zveřejněné xxx x. 70/2020 Xx., xxxxxx vláda x xxxxxxx xx §6 xxxx. 1. xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx uložila ministrovi xxxxxx, xxx Ministerstvo xxxxxx xx. xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x dočasnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic x Německem a Xxxxxxxxx a xxxx xxx vládě xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §11 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx x vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x širokou xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxx xx práv x xxxxxxxxxx jednotlivců. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx §12 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydat, xxxx. jej posléze xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxx §11 zákona x xxxxxxx státních xxxxxx xxx 15.3.2020 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, xxxx byla xx xxxxxx xx 16.3.2020 xx 4.4.2020 xxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxx se XXX x Xxxxxxxxx.

[62] V xxxxxxx stěžovatel xxxx xxxxxxx xxxxx srovnání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. s opatřeními xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrkyní xxx §11 xxxxxx x ochraně státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx vláda xxxxx zavedla xxxxxxx xxxxxxxxx hranic. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. odpůrkyně, xxx xxx bylo konstatováno, xxxxx §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx na území XX v zásadě xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx pobytem a x xxxxxxxx udělení xxxxxxx výjimek a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx xxxxxxxxxx x území XX, xxxx x xxxxxxxx udělení výjimek (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zdůrazňuje, že x xxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx). Znovuzavedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xx XXX x Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedeným xxxxxxxx xxxxxx xxxx sice xxxxxxxxxxxx, nicméně odlišným, xxxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx využilo k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §12 xxxxxx o xxxxxxx státních xxxxxx, x následně xxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydala, jak xx x xxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, §11 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx hranic xx xxxxxxx s xx. 25 x xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/399 xx xxx 9. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxx pohyb osob (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxxxxxxxxxx znění), xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxxxxx hraniční xxxxx“). V xxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx. tedy odpůrkyně xxxxxxx xxxxx xxxx x x xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx, xxx xx xxxxx xx. 2 bod 10) Schengenského hraničního xxxxxx („xxxxxxx vykonávaná xx hranici x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx tohoto nařízení xxxxxxxx jako xxxxxx xx záměr překročit xxxx xxxxxxx xxxx xx úkon překročení xxxx xxxxxxx, x xx bez ohledu xx jakékoliv jiné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x ostrahy xxxxxx“).

[63] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x plenárního xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. ÚS 8/20, xxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x krizové xxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 76/2020 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx městským soudem, xxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx. Následně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 10/20 x xx. xx. Pl. ÚS 13/20, Xxxxxxx soud xxxxx závěr potvrdil x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx.

X.5 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx

[64] Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx uvedených xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správně, xxxxx x xxxx xxxxx návrh xxxxxx xxx §46 xxxx. 1 písm. a) x. x. x. x xxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 7.1.2009, xx. 2 Ao 3/2008-100, x. 1794/2009 Xx. NSS, xx xx xxx 4.6.2015, xx. 7 Xx 249/2014-102, č. 3311/2015 Xx. XXX).

[65] Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx návrh x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že xx xx vztahu xx krizovému opatření xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx., které xxxx xxxxxxxxx zrušeno x xxxxxxxxx krizovým opatřením x. 142/2020 Xx. (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx novým xxxxxxxx xxxxxxxxx), domáhal xxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx původním xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2020 Xx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx opatření x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nepochybil, xxxxx odmítl nově xxxxxxxxxxxx formulovanou žalobu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2020 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx odmítl „návrh“ xxxxxxxxxxx (v xxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx.

[66] Xxxxxxx xxxxxx xxxxx městského soudu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxx, jemu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx měl xxxxxx zásahu ve xxxxxx §82 x. x. s. (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx takového konkrétního xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx x. 76/2020 Xx.), xxxxx samotné krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xx třeba x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxx xxxxxx směřující xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zásahem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxx §46 odst. 1 písm. a) x. ř. s. xxxxxx (x xxxx xxx městským xxxxxx xxxxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.11.2017, xx. 7 Xx 155/2015-160, x. 3687/2018 Sb. NSS, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 15.5.2018, xx. xx. XX. XX 635/18, x. 94/2018 Xx. XX, avšak x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx relevantní x xxxx xxxxxxxxxx xxxx).

[67] Nejvyšší správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úvahu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx možné xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. není), které xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, změnit xx xxxxxxxxxxxx zásahovou xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx totiž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxx orgánu dle §82 a xxxx. x. x. x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rámci xx xxx domáhat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxx xxxx žalob, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správním x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx akt xxxxxx, xxxx. přestane xxxxxxxxx.

[68] X xxxxxx xx dne 15.1.2019, xx. zn. XXX. XX 2634/18, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 4.6.2018, xx. 3 Xx 121/2017-51, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x jiných xxxxxx), xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 s. x. x. a xx proti xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx konstatoval: „Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určit xxxxxxxxxxx jen x xxxxxx (§87 odst. 2 x. ř. x.), případně zakázat xxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxxxx x porušování xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zásahem, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx výrokem xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, jelikož xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§78 xxxx. 1 x. x. x.), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§76 odst. 2 x. x. s.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Ani x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ale x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx x rozsudku xxxx (§101x xxxx. 2 x. x. x.). Výrokem rozsudku xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x žaloby xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kde x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx (§81 xxxx. 2 s. x. x.). Lze xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx může xx xxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx, x xxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zákonný xxxxxxx, xxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxx čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx.“

[69] Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nic xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy v xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxx xx taková xxxxxxxxxx xx následek, xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tomuto xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obdobně původní xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xxxxxxxxx (§79 xxxx. 1 x. x. x.) od xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxxxx xxxx ukončena x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a přisvojovaly xx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezákonnost takového „xxxxxx“, obcházely xx xxx zmiňovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx x něm hovoří x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

[70] Tímto xxxx závěrem xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx související xxxxxx, xxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx skutečně xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx (xxxxxx jsou xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x nahrazeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx se xxxx domáhal xxxxxxx xxxxxx nového opatření, xxxx, zda xx xxx eventuálně xxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx x své xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X nyní xxxxxxxxxx xxxx, vzhledem x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpůrkyní xxxxxxx krizové xxxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx relevantní a Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jí xxxxx xxxxx nezabýval.

[71] Nejvyšší xxxxxxx soud tedy xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx popsaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stěžovatelova návrhu.