Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxx ustanovení §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxxx xx 31. 12. 2000, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx příslušenstvím této xxxxxx pohledávky, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx věci, xxxxxxxxx pohledávky nebo xxxx majetková xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx uvedl. Xxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx její xxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx penále, které xx příslušenstvím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x tehdy, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uplatnění (xxxxxxxx xxxxx neuplynula xxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxx spojeno).

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxx: §58, §63, §72 xxx. x. 337/1992 Xx.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxx x senátě xxxxxxxx x předsedy xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx a soudců XXXx. Mojmíra Xxxxx x XXXx. Marka Xxxxxxx x právní xxxx xxxxxxx Finančního xxxxx xxx Královéhradecký xxxx v Hradci Xxxxxxx, Xxxxxx č. 824/17, xxxxx xxxxxxxxxx XXXX XX, a. x. se xxxxxx x Hradci Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx č. 247/27, XXX 25277782, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x Olomouci, X Xxxxxxxxx haly č. 542/3, x 6 593 113,81 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zástavy, xxxxxx x Okresního xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxx xx. xx. 18 C 7/2019, o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové xx xxx 19. listopadu 2019 x. x. 19 Xx 379/2019-139, xxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx ve xxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx se odmítá; xxxxx se zamítá.

II. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx 300 Xx xx 3 xxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxx 4. 1. 2019 xxxxxxx, aby soud xxxxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) pohledávku zajištěnou xxxxxxxxx právem xx xxxx 6 593 113,81 Xx „x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xx. 325/1 o xxxxxx 221 x2, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxxx x. x. 247, xxxxxx xxx, xxxxxxx na xxxxxxx KN xx. 325/1, zapsáno na xxxxx vlastnictví č. 21293, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx“ (xxxx xxx „předmětná xxxxxxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx splatný, xxxxxxxxxxx x neuhrazený xxxxxx nedoplatek za xxxxxxxxx XXXXX akciová xxxxxxxxxx, IČO 45534128, xx xxxx 6 593 113,81 Xx, xxx vyplývá x xxxxxx xxxxxxxxxx x. x. 1580359/16/2701-80541-602902 xxxxxxxxxxx xx xxx 23. 8. 2016, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx x. x. 62471/97/228940/5678 dne 2. 4. 1997 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx majetku – xxxxxxxxx nemovitosti, x xx xxx xxxxxx xx xxxx 13 947 604 Xx „x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx nemovitost „xxxxxx“ xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxx 16. 12. 1998, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „kupovaných xxxxxxxxxx xxxx“ zástavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, přičemž xxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 18. 2. 1999 byl Krajským xxxxxx v Hradci Xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx korporace FIREX xxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové xxxx 15 970 179,93 Xx. X xxxxxxx konkursního řízení xxxxx k poměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 846 145,53 Kč, xxx 26. 1. 2015 xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 9 095 926,40 Xx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů správce xxxxxxxxx podstaty v xxxxxxx konkursního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx daňový xxxxxxxxxx „xxxxxxxx se“ zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx. „X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva“ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatný xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 593 113,81 Kč vyplývající x výkazu xxxxxxxxxx xx xxx 24. 8. 2016 xxxxxxxxxxx xx dni 23. 8. 2016 x xxxxx evidence xxxx (xxxxxxxxxx položky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxx 5 440 605,85 Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. 1. 1997 x. x. 7081/97/XX/Xx, 248 110,23 Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. 10. 1997 x. j. 134875/97/228912/6250 x 904 397,73 Xx xxxxx platebního xxxxxx xx xxx 15. 1. 1998 x. j. 4376/98/228912/6250). Xxxx neuhrazená daňová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tvořena pouze xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx je xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx namítal, že „x xxxxx řízení“ xxxx pasivně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx „xx xxxxxx“ xxxxxxxxxx řízením, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxxx vede xxxx xxx neexistujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxxx) a xx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem“. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx přiložena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (penále, xxxxx), xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxx zástavním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx x xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“, vznesl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxx „xxxxxxxxx v xxxx 1997/98“ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx též na „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxxx § 160 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx soud x Xxxxxx Xxxxxxx rozsudkem xx dne 18. 6. 2019 x. x. 18 X 7/2019-110 žalobu zamítl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx 175 000 Xx x xxxxx xxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxx vyjádřeno xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx právním xxxxxxxxxxx sloužícím x xxxx, xxx zástavní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx tedy xxxxxx, kterou se xxxxxxxx věřitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx uspokojit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x že xxxxx xxxxxxxx lze vymáhat xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx zástavním xxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx není zavázaným x xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx; xxxxxxx legitimace žalovaného xx tedy dána. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lichou, xxxxx běh xxxxxxxxx xxxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx x xxxx 2027“). Xxxxx, xx ustanovení § 58 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xxxxxxx, xx xx zástavní xxxxx vztahuje x xx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxxxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx, nestanoví-li správce xxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx právo xxxx zřízeno 2. 4. 1997, tedy x xxxx, xxx „xxxx xxxxxxx – xxxx x příjmu xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známa, x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vyčíslena, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx“, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zaplacena x xxxx xxxxxx xx xxxx 5 440 665,85 Xx, xx xxxxxxxxx nemovitost xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx „xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x výši pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxx o existenci xxxxxxxxxxxxx (jeho výše)], x že xxxxxxxx xx „x výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“ dozvěděl x xxxxx xxxxxxxxxxxxx konkursu, xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx k závěru, xx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx vydal žalobce xxxxxxxxxx exekuční xxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x platební xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx x zřízení zákonného xxxxxxxxxx práva, „je xxxxxxxxx x nemyslitelné“, xxx xx bylo xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx x předmětné xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“; xxxxx x xxxx vydání rozhodnutí x xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxx příslušenství xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx samostatně exekučně xxxxxxxx“ (xxx „xxxxxxxxxx xx xxxxxx 9 490 850 Kč xxxxxxxxxx výměru x. 60/97“ xxxxxxxx xxx 21. 1. 1997).

X xxxxxxxx žalobce Krajský xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. 11. 2019 x. x. 19 Xx 379/2019-139 xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx stupně tak, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx 2 400 Xx. Xxxxxxxxx se xx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxx probíhajícího xxxxxxxx xx společnost XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se žalovaný xxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxx“, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx daně, xxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx právě xxxxxxxxxx vydané „x xxxxx řízení“, xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxx zástavního věřitele, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tímto způsobem xxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, „xxxxxxx x § 58 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že příslušenství xxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxxxx osud xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx svým rozhodnutím xxxxx“, xxx xxxxxxx, xx i kdyby xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neuvedl xxxxxxxx, xx xx xxx zajišťuje i xxxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxxxx daňových pohledávek, xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxx x xxxxx xx toto xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxx 2. 4. 1997 obsahovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezené v § 72 xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x něm xxxx xxxxxx upřesněno xxx xxxxxxxx, x xxxx jeho druh xxxxx § 58 xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx jednat, xx však xxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího soudu „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxxxx, k jejímuž xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx, xx vše pod xxxxx xxxxx xxxxx, xx obsaženo xxxxx x xxxxx xxxxxx“. Xx znění „xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxx xxxx xxxxxxx, že zástavním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx k xxxx vydání xxx xxxxxxxxxxx, xx teprve xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx „x plném xxxxxxx“. Namítá, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx „příslušenství“ neodstranitelné xxxx, xxxxx „xxxxx xxxx. d) xxxxxx“, xxx-xx o peněžité xxxxxx, xxxx tam xxx xxxxxxx částka xxxx xxxxxxx konstrukce xxxxxxx této částky, x „podle xxxx. xxxx. 7) xxxxxx“, xxxxx-xx xxxx v xxxxxxxxxx, xx x xxxx části neplatné. Xxxxx xxxxxx dovolatele xxx nebránilo věřiteli, xxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx mohl xxxxxxxxxx, xxxx., xx xxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x „xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 60/97 xx xxxxxx xx xxxxxx xx 1. 7. 1994 xx 17. 3. 1996, xxx xxxx xxxxxxxxxx, její xxxx, xxxxxxxxxx výpočtu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uveden, „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x „nemůže xxxxx xxx xxxxx absenci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“. Na xxxxx xxxxxx tedy „xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x pouze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ bez xxxx označení/vymezení x xxx konstrukce xxxxxxx x jeho xxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx zajištěné a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“. Dovolatel xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 2. 4. 1997 ve výši 13 947 604 Xx xxxx již xxxxxxxx; xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx tím x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx, coby xxxx věřitelského xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx že xx xxxx xxxxx nevyužil. Xxxxxxxxx rovněž xxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx § 256 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx nařídit xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx proti xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost, xxxxx xx „veškeré xxxxxx jsou vedené
proti XXXXXx x. x.“, xxxxx xxx xxx 2. 4. 2016 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx coby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx „x dané xxxx nejde x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 531 OZ, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx § 533 OZ; xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x xxxx nejde o „xxxxxxx ze zákona“. Xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako věcně xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Žalobce xx „xxxx zbytku xxxxxxxxxx“ x hodnocením, argumentací x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx „xxxx xxx pochybnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“, x xxxxxxxx odvolacího xxxxx považuje za xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dovolací [§ 10x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „o. x. x.“)] xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx řízení) ve xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx § 240 xxxx. 1 x. x. ř., se xxxxxxx zabýval xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání.

Dovoláním lze xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx (§ 236 odst. 1 x. x. x.).

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, xxx jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxx která x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má-li xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx otázka xxxxxxxxx xxxxx (§ 237 o. x. x.).

Xxxxxxxx soud dovolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ve xxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx § 243x xxxx. 1 x. x. x. odmítl, xxxxx xxxxxxxx xxxxx § 237 o. x. ř. není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x části týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení [§ 238 odst. 1 xxxx. x) x. x. x.].

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxx žalobce xxxxx xxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, „takový titul xxxxxxxxx právě rozhodnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxx“, xx x xxxxxxx s ustálenou xxxxxxxxxxx praxí xxxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 20. 1. 2016 xx. xx. 21 Cdo 1384/2014 a v xxx vyslovený právní xxxxx, že právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (§ 151x xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 8. 1998), xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávka xxxxx x xxxx splněna, xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (popřípadě xxx xxxxxx příslušenství) x tím, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x výtěžku xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, je tedy xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx domáhá xx xxxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx zástavní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zástavy; xxxxxxxxxx, které ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxx vyjadřující xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem zástavy; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx zástavou a xxxxx současně není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 18. 12. 1997 xx. xx. 2 Xxxx 967/97, xxxxx xxxx uveřejněno xxx x. 46 xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx. 1998, xxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. 3. 2010 sp. xx. 21 Xxx 2770/2009]. Xxxxxx-xx dovolatel, xx xxxxxx (xxxxxx) dlužník (XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxx 2. 4. 2016 xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, že zástavní xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníkem proto, xx zanikla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. 2. 2006 xx. xx. 21 Xxx 1198/2005, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x. 16 xx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, roč. 2007, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. 5. 2018 xx. xx. 29 Cdo 4828/2017).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxx – jak vyplývá x xxxxxxxxxx § 241x xxxx. 1 x § 242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x. – xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx ze xxx 2. 4. 1997 č. x. 62471/97/228940/5678, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 22. 4. 1997, Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx rozhodl, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předmětné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FIREX akciová xxxxxxxxxx (xx „XXX – 07/96“ ve xxxx 217 830 Xx, „XXX – 08/96“ ve xxxx 959 128 Xx, „XXX – 09/96“ xx xxxx 925 215 Xx, „XXX – 10/96“ xx xxxx 1 037 431 Xx a xxxx xx „XXXX – dod. PV x. 255/96“ ve xxxx 4 732 700 Xx x „XXXX – dod. XX č. 256/96“ xx výši 6 075 300 Xx, xxxxxx ve xxxx 13 947 604 Xx) a „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx“, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx daně nebyla xxxxxxx, že dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxx č. 255/96 xxxxxxx xxx 9. 2. 1996 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Králové xxxxxxxxxxx FIREX akciová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1993 xxxxxx 6 032 700 Xx, xx dodatečným xxxxxxxxx výměrem x. 256/96 xxxxxxx xxx 9. 2. 1996 xxxx Finančním xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx FIREX xxxxxxx xxxxxxxxxx doměřeno xx xxxx z příjmu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 1994 celkem 6 174 000 Xx, xx Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX xxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 21. 1. 1997 x. 60/97 xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx 1. 7. 1994 xx 17. 3. 1996 xx xxxx 9 490 850 Xx, x xx xxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx rok 1993 xx výši 6 044 765,40 Xx x 274 777,09 Xx x xx xxx 1994 ve xxxx 3 171 306,60 Xx, platebním xxxxxxx ze xxx 1. 10. 1997 x. x. 134875/97/228912/6250 xxxxxx za xxxxxx xx 16. 12. 1996 do 21. 7. 1997 x xxxxxxx výši 282 761 Xx, x xxxxx doměrek xx xxx 1993 xx xxxxxxxx byl vyčíslen xxxxxxx 138 487,65 Xx x doměrek xx rok 1994 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139 465,59 Xx, a xxxxxxxxx výměrem ze xxx 15. 1. 1998 č. j. 4376/98/228912/6250 xxxx x xxxxxxx xxxx 927 958 Kč xx xxxx splátek daně x příjmu právnických xxxx podle xxxxxxxxxx xx dne 12. 2. 1997 x. x. 28975/II/97/6250. Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX xxxxxxx společnost byl xxx 18. 2. 1999 xxxxxxxxx konkurs, „xx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx výši 15 970 179,93 Xx“, které xxxx xxxxxxxx konkursní podstaty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxxxx nemovitých xxxx. Xxxxxxxxx nemovitost však xxxx správcem xxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučena x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx do částky 9 377 066,12 Xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxxxxx xxx uspokojených xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x „xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx 1993 a 1994“). Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 16. 12. 1998 (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka XXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx je xxxxxxxx zástavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (mimo xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva, xxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 72 xxxxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx 31. 12. 2000, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Protože xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebyla x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve věci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 237 x. x. ř. xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 242 x. s. ř., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (§ 243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), Xxxxxxxx soud Xxxxx republiky dospěl x závěru, xx xxxxxxxx žalovaného není xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx věc je xxxxx x v xxxxxxxx xxxx posuzovat – s ohledem xx ustanovení § 264 xxxx. 15 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, x xx ustanovení xx. X xxxxxx
x. 367/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, x xx xx, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu v Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno xxx 2. 4. 1997 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 22. 4. 1997 – podle zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 30. 6. 1997 (xxxx xxx „zákon x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx“).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 72 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx pohledávkám nebo xxxxxxxxxx právům (xxxx. xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx) xxxxxxxx dlužníka nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxx správce xxxx x tom, xx které xxxx, xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx dlužníku nebo xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx může xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx ode xxx doručení; toto xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

Xxxxx ustanovení § 72 xxxx. 2 xxxxxx x správě xxxx a poplatků xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové pohledávky x její výši x předmět xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, jímž xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu nebo

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 72 xxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků x xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx zástavní xxxxx – jak xxxxxxx x citovaných xxxxxxxxxx – přímo xx zákona (xxx x tzv. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx xxxxxxxxxx; věci, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástavním xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo uplatnil. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xx zástavní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxxx xxx neměnila xx xxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx zástavní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x tom, xx xxxxx věci, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uplatňuje, totiž xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jen xxxxxxxxxxx, xxxxx věci, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zatíženy; xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ustanovení § 72 zákona x xxxxxx daní x xxxxxxxx dovršen (xxxx. například xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. 8. 2004 xx. xx. 21 Xxx 1012/2004).

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 72 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxx x poplatků – z jeho xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ – xxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxx, xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zástavní xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx“.

Xxxxx ustanovení § 58 věty xxxxx a druhé xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákona; příslušenství xxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pak xxxxxxxx x ustanovení § 63 xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zástavní právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxx xxxxxxxxxx § 72 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinném xx 31. 12. 2000, se xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxx xx příslušenstvím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx správce daně x xxxxxxxxxx o xxx, na které xxxx, popřípadě pohledávky xxxx xxxx majetková xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx, xxxx příslušenství (popřípadě xxxx výši xxxx xxxxxx výpočtu) xxxxxxxx xxxxx. Byla-li tedy x xxxxxxxxxx správce xxxx x tom, xx které xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx penále, xxxxx je příslušenstvím xxxx daňové xxxxxxxxxx, x xx i xxxxx, jestliže x xxxx xxxxxx zástavního xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx x ve xxxxxx k (částečně xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. 1. 2001 [xxxxx xxxxxxxxxx § 72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx od 1. 1. 2001, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle § 16; x ostatním xxxxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx x zástavním xxxxx], xx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 72 zákona x xxxxxx xxxx x poplatků xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 31. 10. 2016 xxx. xx. 29 XXxx 57/2014, xx xxxxx v projednávané xxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx).

X xxxxxxxxxxxx věci xxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx dne 2. 4. 1997 x. x. 62471/97/228940/5678 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označena xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx zástavní xxxxx, jehož xxxxx xxx dovršen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxx vztahuje – jak vyplývá x xxxx uvedeného – xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, že xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ani způsob xxxx výpočtu xxxxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx nemohla být xxxxx). Xxxxxxx dovolatele, xx žalobce v xxxxxxxxxxxx věci svůj xxxxx „xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xx xxxxx xxxxx, xx „podepsaný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx“, a xx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xx xx xxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nepřezkoumatelné“, proto xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxxxxxx některou x xxx uvedených v xxxxxxxxxx § 229 xxxx. 1 x. x. ř., § 229 odst. 2 xxxx. a) x x) x. x. x. xxxx x § 229 xxxx. 3 o. x. x. xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx za xxxxxxxx nesprávné rozhodnutí xx xxxx, Nejvyšší xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx samé xxxxx xxxxxxxxxx § 243d xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. zamítl.

O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx § 243x xxxx. 3 věty xxxxx, § 224 xxxx. 1 a § 142 odst. 1 o. s. x. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x proto xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bránění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx. paušální náhradu xx výši 300 Xx xx xxxxxxxxx x dovolání podle xxxxxxxxxx § 1 x § 2 xxxxxxxx x. 254/2015 Xx. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 151 xxxx. 3 x. x. x.

Xxxxxxx: Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný opravný xxxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 15. 4. 2020

JUDr. Xxxx Doležílek

předseda xxxxxx