Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx advokátů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 2 zákona x. 6/2002 Xx., x soudech x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů) xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx.

XX. X ochraně xxxxxxxxx subjektivních práv xxxxx konkrétnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením správního xxxxxx (§82 x xxxx. x. x. x.). Xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxx, xxx případně xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx z xxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2321/2011 Xx. XXX, x. 2443/2011 Xx. XXX, x. 2444/2011Sb. XXX.

Xxx: X. U. proti xxxxxxxxxx Městského xxxxx x Praze o xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx č. 3/2011 xxxxxxxx Městského soudu x Xxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx x zaměstnanců Městského xxxxx x Praze xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx x notářů do xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx brojil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 19.3.2018, xxxxx Krajský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.6.2018, xx. 55 X 59/2018-28, xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxxxx xx materiálně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx o xxx xxxxxxxx xx dne 6.11.2017; xxxx návrh xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx uvedl, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx x rozmaru; xxx xxxxx xx x jeho pracoviště. Xxxxxx xxx nucen xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zasahovala xx xxxx osobnostní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osobnostních xxxx. Xxxxxxxxxxx měl xx to, že xxxxxxxx odpůrce xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx advokátů x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx odpůrce xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx naplňuje xxxxx xxx. vnitřního xxxxxxxx. Xxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx nutné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxx 2011.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížností, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatřením obecné xxxxxx, xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tedy xxxxx osoby xxx xxxxxxxx, xxx pro xx xxxx xxx xxxxxx důsledky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zavazuje xxxxx třetí xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podle §7 xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx obecná xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit výjimku x xxxxxx pravidla. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx „xxx logiky xxxxxx“ xxxxxxxxx, xxxxxxx x exekutorům xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prohlídce. Xxxxx xxxxxx rozumně xxxxxxx, xx by xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx byly osoby xxxxxxxxx Městskému xxxxx x Xxxxx, xxxx. xxxx předsedovi (xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx stěžovatele xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx popsal sám xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx opatřením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx nepochyboval x tom, xx xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpor xxxxxxxx xxxxxx, byl xx za to xxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxx, xxxxx „xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zamítl.

Z xxxxxxxxxx:

[13] Podle §7 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx „[x]x xxxxxx soudu xxxx xx místo, xxx xxxx jedná, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbraní xxxx x jinými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx, kde xxxx jedná, x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx služebních povinností.“

[14] Xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx „[…] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx všech xxxx, xxxxx xx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x soudní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx.“

[15] Xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx“), „[x]xxxxxxx stráž zajišťuje xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

[16] Xxxxx §22 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxx „[x]xx plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vazební xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ředitele xxxxxxxxx útvaru xxxxx, xxxxxxxx senátu, vedoucího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pověřeného zaměstnance xxxxx, státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx ministerstva.“

[17] Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx opatřením xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx soud úvodem xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (zákon x. 500/2004 Xx.) x xxxxxxxxx x 1.1.2006. Xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxx xxxxxxx), do xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxx x 1.5.2005 xxxxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích. Žádný x xxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx x §171 xxxxxxxxx řádu, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx uvedeno, xx „podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které není xxxxxxx předpisem ani xxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx definice xxxx spočívá xxxxxx x negativním vymezení. Xxxxxxxxxx se pak xxxxxxxx doplnit také xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx x konkrétně xxxxxxx xxxxxxxxx regulace x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx adresátů. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx tedy x xxxxxxx akt xxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx normativního xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.1.2011, xx. 8 Xx 7/2010-65, č. 2321/2011 Xx. XXX).

[18] Xxx x xxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxx, xx zjevné, xx xx x ně x případě opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx věci - xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhu (xxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx profesních xxxxxx) xx xxxxxx xxxxx.

[19] Xxxxxxxx správní soud xx shodě s xxxxxxxx xxxxxx konstatuje, xx xxxxxxxx odpůrce xxxxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxx učiněný xx xxxxxx §7 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx a xxxxxxxx xx spojení x §22 xxxx. 3 xxxxxx x vězeňské xxxxxx, jímž se „xxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

[20] Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženého x §7 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (vnitřním předpisem), xxx plyne x xxxx uvedeného.

[21] Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxx 30.3.2011, čj. 1 Xx 1/2011-49, x. 2444/2011Sb. XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je možné xxxxxxx na závěry xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx různými xxxxxxx (interní - xxxxxxxxxx xxxx, instrukce, xxxxxxx instrukce, interní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.), xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znaků xx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxxx X. Hendrycha se xxxxx o „xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx [...] xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx instrukce podřízeným xxxxxxxxxxx xxxx úřadům x zařízením, xxxxxxx xxx, jednací xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (Xxxxxxxx, X. Správní xxxx. Xxxxxx veřejné xxxxxx. 2. xxx. Xxxxx : Xxxxxxx Kluwer, 2007, s. 75). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx to, xx se xxxx xxx xxxxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx podřízených xxxxxx x xxxxxxxxxx“ (Xxxx, X.; Xxxxx, X.; Osina, P. Xxxxxx xxxxx. Xxxxx : Xxxxx, 2007, x. 60-61). X xxxxxxxx xxxxx definovala xxxxxxx předpisy i xxxxxxxxxxxxxxx doktrína. Xxxxx X. Xxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx.“ Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemohou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ či „xxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze „xxxxxx xxxxxx“ (Xxxx, X. "Xxxxxxxxx" In: Slovník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx XX. Xxxxx : XXXXXXX XXXXXXX, 2000 [1932], x. 11-14).

[22] Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx navenek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy (x projednávané xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx, xxx xxxx jedná). Xxxxxx, xxxxxxxx příkladem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx správní xxxxx (xxxx. např. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu čj. 1 Ao 1/2011-49), xxx xxxx xxxx. xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[23] Přitom xxxxx, xx xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy, xxxxx se jich xxxx adresáti dovolávat xxxx xx správním xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx oprávněny x xxxx, aby v xxxxxx rovině xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx některé x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx povinností xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx zákonem xx x mezinárodními xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx došlo, xxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx in xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx soudně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zpochybňovat xxx xxxxx xxxx aplikaci x xxxxxxxxxx případě (xxxx. opět xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. 1 Xx 1/2011-49 xxxx obdobně xxxx xxxxxxxx xx xxx 1.12.2010, čj. 3 Xx 6/2010-57 xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.8.2004, xx. xx. Xx. XX 2/04).

[24] Xxxxxxx soud tedy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (usnesení čj. 1 Xx 1/2011-49, xxxxxxxx ze xxx 1.12.2010, xx. 3 Xx 6/2010-57, xxxx xxxxxxxx ze xxx 31.8.2011, xx. 8 Xx 4/2011-25, x. 2443/2011 Sb. XXX) xxxxxxxxxxx, xx na xxxxxx x posouzení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nic xxxxxx ani xx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu navenek, xx. působí xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx profesím - xxxxxxxx, xxxxxx x exekutoři).

[25] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxx xxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) s. x. x. k xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx x řízení xxx §101x x násl. x. x. x. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx nedostatek podmínek xxxxxx, a krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení xxxxxxx xxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. xxxxxx.

[26] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxx xxx x judikatury xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud dodává, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx soudem, xx xxxxx xxxxxxxx x podrobnostech odkazuje, xxxxxx v názoru, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stráže xxxx xxxxxxxxxxx sloužit xxxx. xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokynem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (§82 x xxxx. x. x. s.). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxx by xx xxxxx xxxx zabývat xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - opatření xxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxx vyplývající) xxxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx).