Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Pachatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx §254 xxxx. 1 xxxxxx 3 xx. xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx) osoba, která xx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §114 odst. 1 xx. zákoníku.

Může xx být i xxxxx, xxx xx xx podkladě smluvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a zpracovávat xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx přečinu tedy xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx doklady x xxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx zadržovacího xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx a tím, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. podané xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Ústí xxx Xxxxx xx xxx 11.5.2017, xx. xx. 5 Xx 95/2017, x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x- Xxxxxxxxx xxx xx. xx. 29 X 301/2013.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Okresního xxxxx v Chomutově xx xxx 1.11.2016, xx. xx. 29 X 301/2013, byl xxxxxxxx X. K. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx §254 xxxx. 1 xxxxxx 3 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx rozsudku.

2. Xxxx rozsudkem bylo xxxxx §44 tr. xxxxxxxx upuštěno od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx to, xx xxxxx uložený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v České Xxxx ze xxx 22.6.2015, xx. xx. 32 X 15/2014, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxx 2.12.2015, xx. xx. 31 Xx 406/2015, xx xx-xxxxxxxx. Xxxx xxxx podle §229 odst. 1 xx. x. poškozená xxxxxxxx společnost X. x. xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx-xxxxxxxx.

3. Proti shora xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx od-volání xxxxxx xxxxxxxx I. K., xxxxx xx xxxxxxx xxxxx výroku x xxxx, x jednak xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxx xxxxx výroku x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu. X xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx Krajský xxxx x Xxxx xxx Xxxxx rozsudkem xx xxx 11.5.2017, xx. xx. 5 Xx 95/2017, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), x), odst. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §259 xxxx. 3 xx. x. xxxxx rozhodl o xxxxxx. Odvolací soud xxx nezměněném xxxxxx x vině xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §254 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx §67 odst. 2 xxxx. x), xxxx. 3 x §68 xxxx. 1, 2 xx. zákoníku x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 20xxxxxxx sazeb x xxxx xxxxx xxxxx 500 Kč, xxxx v xxxxxxx xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxx §69 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonán. Xxxxxxx xxxx x Ústí xxx Xxxxx pak xxxxx §256 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedůvodné.

II.

Dovolání xxxxxxxxxx

4. Obviněný I. X. xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obhájce xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) x 1) xx. x. x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

5. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx x tzv. xxxxxxxx větě xxxxxx x vině x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx náležitě xxxxxxxxxxxxx, jaké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nevydal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. x které xxxxxxxxx xxxxxx knihy xxxxxxx. X provedeného xxxxxxxxxx xxxxx nevyplývá, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx např. prvotní xx-xxxxxx doklady či xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jak dále xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ú. x. xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx A. X., xxxxxx jednatelem xxx xxxxxxxx, zadržet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxx. Xxxxxxxx obviněný xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. C. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x.

6. Xxxxxxxx poukázal xx xxxx dovolání x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. k., xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx věřitelům; svědek X. K., společník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záležitostech xxxxxxxxx před soudem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx A. X. xxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nahradit, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx však xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx neměla xxxxxxxx společnost X. x. xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx nárok.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx on ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx X. x. xxxx xxxxx sama xxxxxxx xx základě jí xxxxxxxxxx originálů xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Obviněný xxxxxxxxxx xxxxxx odvolacího soudu, xxxxx dovodil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jemuž xx končit xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tak obviněný xxxxxxxxxx xx závěrem, xxxxx něhož není xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, ale xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx subjektu, xxxxxxx x této souvislosti xxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx represe xxxx „xxxxxx ratio“ x xxxxxxxx xx rozdílné xxxxxxxxxxx v jiných xxxxxx. Obviněný zpochybnil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jaké xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daným xxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx partnerem xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřeně xxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxx x náročnost xxxxxxxxx řízení.

9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. navrhl, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx nad Xxxxx x xxx přikázal xxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

10. X dovolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce činného x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x jaký xxx xxxxxxxx xxxxxxx šlo.

Protože xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxxx zadržovací xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, státní zástupce x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že není xxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx určené xxx xxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx neshledal xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trestného xxxx podle §254 xxxx. 1 xxxxxx 3 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx vyplývá xx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx smluvně převzal xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx knihy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x v konečném xxxxxxxx x pro xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx věděl x xxx xxxxxxxx x tím, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

11. Pokud xxx x námitku xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zástupce xx x poukazem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx finančním xxxxxx xxxxxxx trestněprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného, x nemožnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x nemožnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx vyměřit xxx.

12. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx dovolání xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx důvodnosti dovolání

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx formální x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, dospěl x xxxxxxxxxxxx závěrům.

14. Xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §265b xxxx. 1 písm. x) x 1) xx. x. Xxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx právním posouzení xxxxxx xxxx na xxxxx xx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo usnesení xxxxxxxxx x §265a xxxx. 2 písm. x) xx x) xx. x., xxxx xxxx splněny procesní xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přestože byl x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) tr. ř.

b) X xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x.

15. K xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 xxxx. g) xx. x. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, že je xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx skutek, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x odsouzen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo nenaplňuje xxxxx xxxxxxx trestného xxxx. Nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklad x xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx činem, popřípadě x xxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxx xx platí o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pouze xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxxxx.

x) K xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx hospodaření x jmění xxxxx §254 xxxx. 1 xx. zákoníku

16. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxxx x jmění xxxxx §254 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx řádném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ochranu majetkových xxxxx dalších osob x xxxxx státu xx řádném xxxxxxxx xxxx. Zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxx alinea, xxxx xxxxxxxxxxx odstavce, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případy vadného xxxxxx x uchovávání xxxxxxxxxx, xxxx nevedení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx účetním x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx bylo x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx spáchání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §254 xxxx. 1 xxxxxx 3 tr. zákoníku, xxxxxxx podle soudů xxxxxxx stupňů zatajil xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x ohrozil tak xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx stupňů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxxxx ohrožení včasného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X otázce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x obdobných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx připomenout, xx xxxxxxxx je xxxxxx zejména xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpravidla kontrolním xxxx daňovým orgánům, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx umístí nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx orgány xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění xxxxx §254 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x podobným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx má zákonnou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx a uchovávat, xxx nevyžaduje xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx XX. §140 xx 421. Komentář. 2. xxxxxx. Praha: X. H. Xxxx, 2012, x. 2590 x 2592).

17. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dovolání xxxxxxxx X. X. x xxxxx níž on xxx a xxx xxxxxxxx společnost, jejímž xxxxxxxxxx byl, není xxxxxxxxx, xxxxx by xxx zákonnou povinnost xxxx jakoukoliv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx U. x., a xxxxx xxx nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxxx, g) xx. x. Nejvyšší xxxx xx ovšem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §254 xxxx. 1 alinea 3 tr. xxxxxxxx x xxxx xx xxx zdůrazněno xxxx, xxxxxxxxxx (subjektem) tohoto xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx fyzická (x právnická) xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §114 tr. xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daní x xxxxxxxx společnosti X. x., nakládal s xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx potřebnými xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx nevěděly o xxx, xxx xx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod x. 7/2009 Sb. rozh. xx.), xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přečinu xxxxxxxxxxx xxxxx o stavu xxxxxxxxxxx x jmění xxxxx §254 xxxx. 1 xxxxxx 3 xx. zákoníku. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx činil xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní společností, xxx xxxxxxxxxxx bylo, xx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. x., xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx je x znemožnil xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx obviněný uznán xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xx, xxx x xx xxxx míry byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obviněného, xxxxx nichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx specifikován xxxxxxxx skutek xx xxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nevrátil) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ú. x. Jak je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tzv. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x vedení xxxxxxxxxx xx xxx 2.2.2010 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. xx xxxxxx zpracování její xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, x jaký xxxx xxxxxxxx dokladu jde, x časové xxxxxx, x xxxx byl xxxxxxxx. Stejně xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konstatováno, že x xxxxxxxx nevrácení xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání daňového xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx x daně x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx daňová xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx obviněným xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx §120 odst. 3 tr. x. x xxxxxxxx učinit xxxxxxxxxx závěr x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §254 odst. 1 xxxxxx 3 xx. xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxx námitka xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx obchodní společností X. C., za xxxxxx obviněný xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. k., x xxxxx účetnictví xxx. Xxx totiž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx být xx xxxxxx §1395 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zadržen x xxxxxxxxx dluhu (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.3.2017, xx. zn. 21 Xxx 4172/2016, xxxxxxxxxx xxx č. 88/2018 Xx. xxxx. xxx.). Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení důkazů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jednak x toho není xxxxxx, proč by xxx xxxxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchaného xxxxxxx, x xxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx následku x xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx daň.

d) Xxxxxxxxx xxxxxxx

20. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx přečinu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §254 odst. 1 alinea 3 xx. zákoníku xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x právnická) xxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §114 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxx xx xxx x xxxxx, jež je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou xxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx přečinu xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdo xxxx x zpracovává xxxx xxxxxxxxxx.

21. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx vypořádal x ostatními námitkami xxxxxxxxxx X. X., x protože xxx xx xxxxxxxxx důvodnými, xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné.