Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx strach x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenství, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x důvodu xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx x budoucnu vystaven. Xxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx shledat x x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx náboženském xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxi xxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1951/2009 Sb. XXX; xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 5.9.2012, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx xxxxx Y a X (X-71/11 x X-99/11, XX:X:2012:518), x xx xxx 7.11.2013, Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx X x Y, x X proti Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (xxxxxxx xxxx C-199/12 xx X-201/12, EU:C:2013:720).

Věc: X. X. proti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

Žalobce xxxxx dne 29.5.2016 xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Žalovaný xxxxxxx xxx 1.2.2018, xx žalobci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx §12, §13, §14, §14x a §14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu.

Žalobce xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx x Pardubicích xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19.12.2018, čj. 61 Xx 2/2018-146. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx žalobce xxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx, že x xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“. Xx příletu měla xxxxxxxx horečku, xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx. Poté xxxxxx xxxxxx do Brna, xxx bloudili x xxx xx xxxxx xxxxx odvezl xx Xxxxxxxx x Brna. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xx. na xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podání žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxx xxxxxxxxxxxx k Xxxxxx Všemohoucího Xxxx (Xxxxxx Quannengshen). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkrétních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ale je xxxxx shledat individuální xxxxxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxx §12 písm. x) xxx xxxxx xxxx. x) zákona x xxxxx. Žalobce xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxx takového xxxxxxxx x xxxxxxxxx tří xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx shromažďovacího xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla projevem xxxxxxxxxxxx víry, xxxx xxxxx xx vyznání, xxxxxxx xxxxxxx uplatňovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadržen, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx Koreji, xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx např. právě xxxx zemi xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x kulturně bližší, xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxx vycestování xxxxxxxx důvodný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxx, xxxxxxx toliko xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neplyne, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 xx 4 xxxxxxx xxxx) na xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pronásledování. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxx křesťané, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Církve Xxxxxxxxxxxx Xxxx, byli xxxx xxxxx terčem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx že xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každý xxxx xxxxxx. Sám xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v její xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx může xxx x Xxxx xxxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx x přiměřenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čínských xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx intenzitu, xxx xxxxx xxx x xxx. „pronásledování xx xxxxxxxxxxxx základě“.

Krajský xxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx zákona, xxxx xxxxxxxxx závazný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx založit pouze xxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitý xxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský soud xxxxxxx, xx jiná xxxxxxxxxx žalovaného xx xxx 1.2.2018 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Číně xxxxxxxx xxxxx policií, xxxx xx liší xx xxxxxxxxx příběhu. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx třeba vždy xxxxxxxxx přísně individuálně, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x téže xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx, s xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx vystaveni xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxx xx xxxxxx, ani xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx něho xxxxx zatykač. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že žalobce xxxx je xxxxxx xxxxxxx církve, xxxxx xxxxxxx x něj x xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx čínskými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jakýchkoliv xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, x čemuž xxxxxx xxxxx let x Xxxxxxx, xxx, xxx sám xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Byl xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxx totožnosti, z xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, zjevně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „ESLP“) xx xxx 19.10.2017, X. L. xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 53110/16.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesídlení, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx žalovanému xxxxxxx, xx xx nedoporučil xxxxxxxxx místo, xxx xx má v Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx bez problémů xxxxxxxxxx x Číny, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxx důvodu, xx xx xx xxxx xxxxxx nevrátil xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx turistické xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx skupina šedesáti xxxxxxxx státních příslušníků xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x náboženských xxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x takové xxxxxx uvedeny xxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx stížnost. Xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v žalobě x replice x xxxxxxxxxx přejal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Nesnažil se xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splněny x všech křesťanů xxxxxxxxxxxxxx z Číny, xxx xxxxxxxxx krajský xxxx. Xxxxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, x krajský soud xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx x xxxx případě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx církev xx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxx čl. 300 čínského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xx xxxxx odnětí xxxxxxx xx 3 xx 7 xxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx správním spisu xxxxxxxxxx v xxxx 2016 xxxxxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxx x náboženské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sice xxxxx x Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx náboženských xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx podle xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx žadatel x xxxxxxxxxxx ochranu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pronásledování. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx Církve Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxx pronásledování, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v provincii, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx praktikování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pronásledování, xx x rozporu s xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x utajení xx xxxxx xx, xx xxx o xxxxxx zakázanou. Xxxxxx xxxxxxxxx stíhání za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 2 písm. c) xxxxxxxx 2011/95/EU x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jednotném xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx na doplňkovou xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany (xxxx jen „kvalifikační xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx přeceňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx z Xxxx xxx problémů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vycestování xxxx sama x xxxx relevantní

pro posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx si xxxxx vyřídil xxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxx pronásledování, x xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pořizování cestovních xxxxxxx. Přes stejné xxxxxxx xxxx stěžovatel xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxx Y. X. xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkově nevěrohodnou, x to x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx xx ČR xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nepodložených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx hrozit žádné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx neobstaral xxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx Xxxx. Případ xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx byl medializovaný x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vízum a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jeho platnosti, xxxxx by jej xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

X xxxxxx xxxxxx stěžovatel xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žalovaného, x xxx vrátil xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxx xx vyjádření xx kasační stížnosti xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx. X otázkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vypořádal, ostatně xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Velké Británie x března 2016 x xxxxxx Xxxx: Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vypořádal x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové - pobočky v Xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx věc xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XXX. x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx náboženství

[19] Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxx xxx odůvodněný xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx. Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, aby byl xxx xx xxx x minulosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktům xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx pronásledování xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx x Církvi Xxxx Xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx se Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[20] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx sám xxxxxxxxxx xxx vystaven xxxxxxx, které by xxxx xxxxx xxxxxxx xx pronásledování xx xxxxxx §2 xxxx. 4 zákona o xxxxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx obdobná xxxxxxx xxxxx jednání, která xx svém souběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx pronásledování, xxxxx xxxx prováděna, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx pronásledování.“

[21] Xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, kdy xx x roce 2011 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, xx x roce 2015 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxx Xxxxxxx, v provincii Xxxxxxxx, odposlouchávací xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx byla x xxxx 2016 sledována xx ulici xxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, stěžovatel x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx postel, xxxxxxx sílilo, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odešli. Xxxx xxxxxx, xx náboženská xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dvakrát xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků církve, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx jen xxxxxxx, neboť xx xxxxxxx perzekuce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx x manželkou x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx cítili xxxxxxxx.

[22] Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x azylu, xxxxxxxxxx článkem 9 xxxx. 1 kvalifikační xxxxxxxx, kterou xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx, „[x]xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 1 xxxx. A Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, zejména xxxx, od xxxxx xx podle čl. 15 odst. 2 Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xxxxx odchýlit, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx závažný x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podobným xxxxxxxxx x písmenu x).“

[23] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx x Xxxx xxxxxxxx, této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že x minulosti aktům xxxxxxxxxxxxxx stěžovatel xxx xxxxxxxx nebyl. Xx xxxxx xxxxx zdůraznit, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obav x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x minulosti již xxxxxxxxx akt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx ze xxx 24.8.2017, xx. 1 Xxx 227/2017-33, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prospektivním rozhodováním, xxx znamená, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Pouhá xxxxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx násilí […] xxxxxxxx, neznamená, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“ X xxxxxxxx xx xxx 26.7.2018, xx. 7 Xxx 162/2018-47, xxx xxxxx, že „xxxxxxx xxxxxxx azylu xxx §12 xxxx. b) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pronásledování v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx, obdobně xxxx u posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážné xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.1.2008, č. x. 4 Xxx 47/2007-60, xx ze xxx 9.6.2008, x. x. 5 Azs 18/2008 - 83). Xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx pracuje x xxxxxx xxxxxxx xxxx subjektivním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx strachu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prvkem, nestanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx využíván xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxxxxxx.“

[24] Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 26.3.2008, xx. 2 Azs 71/2006-82: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návratu xx xxxx xxxxxx […] xx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ojedinělý. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxx., že xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx‘ představuje xxxxx důkazní standard xxx v xxxxxxxxx xxxxxx) [xxx méně xx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxx xxxx xxx nastání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx., xx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx‘ xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nižší xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ‚xxxx xxx pochybnost‘ x xxxxxxxxx věcech)], xxxxx xx, že x xxxxxxxxxxx důsledku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxx xxx, xxxx takový xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx vcelku xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx výjimečným.“

[25] Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx odůvodněné xxxxx x pronásledování xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ostatně x x xx. 4 xxxx. 4 kvalifikační xxxxxxxx: „Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx újmu nebo xxx vystaven xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vážné újmy, xx xxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx důvody xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxx způsobení xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx opakovat.“ Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obav x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx citovaném xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. v xxxxxxxx xx dne 25.4.2019, xx. 5 Azs 207/2017-36: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx úzce spjato x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, jak Nejvyšší xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx §12 xxxx. x) zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx návratu žadatele xx xxxx původu, xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx doplňkové xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.1.2008, x. x. 4 Xxx 47/2007-60, xx xx xxx 9.6.2008, x. j. 5 Xxx 18/2008-83). Xxxxxxx §12 písm. x) xxxxxx x azylu xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx subjektivním xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx strachu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx prvkem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktického xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxxxxx (xxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kdy x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (obdobné závěry xxxxxxxxx z čl. 4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). […] X rámci xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravděpodobnosti, xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dosahovat xx xxxxxxxxxx 50 % (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.3.2008, x. j. 2 Azs 71/2006-82, x ze xxx 13.8.2010, x. j. 4 Azs 11/2010-112).“

[26] Xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx strach x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx 2014 xxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx Všemohoucího, xxxx byly xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motivované xxxxxxxxxx xx xxx 28.5.2014. Xxxxxxxx k xxxx xxxxx na straně 14 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx řízení x konkrétní xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ale xx xxxxx shledat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx.“ K ní xx xxxxxx 21 xxxxx, xx „žadatel xxxxx x xxxx xxx xxxxxx příslušnosti x xxxxxx příslušnosti xx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxx nikdy vystaven xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho základních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx čínských xxxxxx, x xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx, xx se xx této xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.“ Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Církve Xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že při xxxxxxxx xxxx původu xxx xxxxx ekonomickými, xxxxxxx azylově xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx nešlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obav z xxx.

[27] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx Všemohoucího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obavy x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx není, xxxx xxxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x samotné otázce xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx „xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx všemohoucího, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx církve xxxxxxx v základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx informacím, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx církve x x ohledem xx xxxx xxxxxxxx, věk x xxxxxxxx původ xxxx xxx.“ Xx xxxx situace xx xxxx xxxxxxxx nemohl xxxxxxxx u názoru, xx samotný xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pronásledování, xxx měl xx xxxxxxxx xxxxxxx otázkou, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx členství x Xxxxxx Xxxx Všemohoucího.

[28] Xxx žalovaný x Xxxxxxxxx OAMP - Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 23.6.2016 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx v Xxxx xxxx xxx. xxx xxxxx a xx roku 1995 xxxxxx x ilegalitě. X roce 2014 xxxx šest xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ženy v xxxxxxxxxx XxXxxxxx‘x xxx 28.5.2014 a xxx x nich byli xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 18 xxxxx xxxxxxxxxx xx Zprávy Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx XXX xx xxx 10.8.2016, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx šikanovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nezaregistrovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxxx vírou x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

[29] Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázku, xxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxx členům Xxxxxx Xxxx Všemohoucího x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx náboženských xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx Číně, xxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx x provincii Liaoning, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx 20 xxxxx: „Správní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jen xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo během xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx návratu xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx […].“ Obdobně xxxxxxx xxxx x xxxx 33 uvedl: „Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx třeba xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx členem xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx negativně zacházeno x xxxxx někteří xxxxxxxxxx členové xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx azylu xxxxxxxxxxxx není. Xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx, x níž xxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dosahuje xxxxxx x zákoně x xxxxx xxxxxxxxxxxxx intenzity.“

[30] Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vytknout, že xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx k budoucnosti xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx pravděpodobnosti“ xxxxxxxxx pronásledování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 2 Xxx 71/2006-82; x xxxxxxx xx nijak xxxxxxxx hrozbou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx samotné xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x hrozbou xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx, x němuž xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx církev je x Číně zakázána x xxxxx xx. 300 xxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx odnětí xxxxxxx xx 3 až 7 xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx 22 xxx, xx xxxxxxxxxx „xxx jeho xxxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx možnosti vnitřního xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx Xxxx. Žadatel xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxx, že zatýkání x mučení věřících xxxxxxx v xxxx Xxxx, xxxxxxx orgán xx xxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx mohl x xxxxxx své situace x policií xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xx provincie x xxxxx Xxxx.“

[31] Takovou xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x pronásledování nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxx občanství xx, xxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx cizinec bezpečně x xxxxxxxxx odcestovat xx jiné xxxxx xxxxx, do ní xxxxxxxx x x xx se xxxxxx, x pokud x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x této xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx části xxxxx

x) xxxx odůvodněný xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dány xxxxxxx obavy, že xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy, xxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vážnou xxxxx.“

[32] Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx přesídlení xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxx, xxxx že „xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx část území xxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx má“. Xx xx xxxx x xxxxxxx s celým xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx vycházel x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx bydliště xxxxx. X xxxxxxxx pasáži xxxxxx xxxxxxxxxx připouští, xx takové obavy xxx, xxx xxxx xx jim xxxxxxx xxxxx vnitřním xxxxxxxxxxx. Xxxxx logický xxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx ani xx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx domovské xxxxxxxxx, x z xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx byla x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vychází x xxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xx xxxxxx xxx celou Čínu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[33] Xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx hrozbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 30.9.2008, xx. 5 Azs 66/2008-70, x. 1749/2009 Xx. NSS, xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx uprchlíka plyne, xx „žadatel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §12 písm. x) xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxx, xxxxx je xxxx skupina jako xxxxx xxxxxx pronásledování. Xxxxx závěr xxxxxxx x xxxxxxxx uprchlíka, xxxxx požaduje xxxxx xxxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxx‘ x xxxxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx x x judikaturou xxxxxxxxxxxx soudů.“ Žalovaný xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx „[…] x xxxxxxxxx možné xxxx (1) xxxxxxxxxx, (2) xxxxxxxxxxx x vyvážené, (3) xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x (4) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx ze xxx 31.7.2008, xx. 5 Xxx 55/2008-71). Xx xxxxxx podkladě xx xxx důkladně xxxxxxxxx x s možností, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx církve, k xxx podle - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx samotného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, xxxxxxxxxx x Xxxx, a xxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zemi xxxxxx xxxxxxxxxx obavy x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vystaven xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxx je, xxxxxxx bylo povinností xxxxxxxxxx se x x touto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[34] Xxxxxxx soud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx 48 xxxxxxxx xxxxx: „V xxxx xxxx přitom x xxxxxxxx shromážděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxxxx čínských křesťanů, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Boha xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tedy xx xx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxx xx ta xxxxxxxx, xx xx žalobce xxxxxxxx xxxxxx významnější xxxxx x hierarchii xxxx xxxxxx. X xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx řadového xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sympatizantem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x církvi xxxx xxx x Xxxx xxxxxxx k zatčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx (podle některých xxxxxx až 3 xx 4 xxxxxxx xxxx) xxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxxxxx.“ Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx 31 xxxxxxxx xxxxx: „X žádného xxxxxxxxxx relevantního xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx členové církve (xxx některých xxxxxx 3 až 4 xxxxxxx xxxx) xx xxxxx území Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ani xxxxxxx.“ Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx netvrdí, že xxxxx xxxx xxxxx xx nesprávný, xxxx xxxx fakticky x xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 24 odůvodnění xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx práva xx věci X. X. xxxxx Xxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx pouze x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stížnosti x xx xxxxxxxxxx bod 24 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx rekapitulací vyjádření xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 Evropské xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod. Pokud xxxx xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Boha Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx zdroj, xxxxx xx prokazuje.

[35] Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10.12.2018, čj. 50 Xx 2/2018-144, x xxxx ocitoval xxxxxxxxxxx xxxxx: „Xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx uznáváno, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx praktikována, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx ‚x xxxxx‘ (xxxx) povede x xxxxxx o pronásledování, xxxxxxx činností ‚xx xxxxxx‘ (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx slovy xxxxxx: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jistých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o azylu, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx XXX xxxxx xxxx xxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx u xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx CVB xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, aby xx xxxx upoutali (x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx především věcí xxxxxxxxx přesvědčení a xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvykle nemají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prezentovat xxxx xxxxxxxxxxx [lze xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx: ‚Xxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xx rozích xxxxxxxx cest, xxx xx xxxx viděli. Xxxxxxx vám xxxxx: Xxxx svou plnou xxxxxx.‘ (Xxx. 6:5)].“ Xx xxxxx základě xxxxxxx xxxx v xxxx 49 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel: „Xxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxx x utajení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu ani x přihlédnutím x xx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

[36] Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx krajský xxxx zde xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxx spise xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx Boha Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx však xxxxxxxxx svůj vlastní xxxxxx názor, že xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxx pronásledování xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx.

[37] Xxxxxx xxxxx xx ovšem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU (xxxx xxx „SD XX“). Konkrétně x xxxxxxxx xxxxxxx senátu xx spojených věcech xx xxx 5.9.2012 Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx X x X, C-71/11 x X-99/11, XX:X:2012:518, xxx x běžné příslušníky xxxxxxxxxxx muslimské xxxxxxxx Xxxxxxxx x Pákistánu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. XX XX xxxxx xxx xxxxxxxxx klíčového xxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, že by x xxxxxxx xxxxxxx xx Pákistánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, aniž by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx:

„62. Xxx konkrétní xxxxxx, jaká jednání xxxxx být považována xx pronásledování ve xxxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ‚samotná xxxxxxxx‘ (‚xxxxx xxxxxxxx‘) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (‚xxxxx xxxxxxxx‘), x xxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxx‘ xxxxxxx xxxx.

63. Toto xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxx definicí xxxxx ‚xxxxxxxxxxx‘, kterou xxxxxxxx podává x xx. 10 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx složky, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxxx xx soukromé, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, která mohou xxxxxxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxx‘ xx smyslu xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxxx závažná jednání, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx víru x xxxxxxxx, xxx rovněž xx xxxxxxxxx veřejně.

[…]

65. X toho xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nikoli x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx náboženského xxxxxxx, xxxxx byl dotčen, xxx v závislosti xx povaze represe xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a důsledcích xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedl x xxxx 52 xxxxx xxxxxxxxxx.

66. Xx, xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx, xx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx nebo mohou xxx přijaty vůči xxxxxxx osobě.

[…]

69. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx ‚xxxxxxxxxxx‘ xxxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx náboženských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sám xxxx společně x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx závažné ve xxxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dotyčné zemí xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxx, xx bude xxxxxxxxxxxxx xx s xxx bude xxxxx x původců xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx xxxxxxxx nelidským xx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx.

70. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx objektivních, xxx subjektivních xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx náboženských xxxxx xx veřejnosti určitým xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zachování xxxx náboženské xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx vystaven v xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx náboženského xxxxxxx, třebaže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dotyčné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

71. Xx xxxxx xx. 10 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice totiž xxxxxxx, xx působnost xxxxxxx přiznané x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx samotnou, x xxxx formy chování ‚xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx‘, tak xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doktrínou, x xxxx xxxxx chování ‚xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náboženským xxxxxxxxxxxx‘.

72. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx položenou x xxxxx x xxxx věcí xxxxxxxxx xxx, xx xx. 9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxx vykládán x tom xxxxxx, xx:

- xxxxx xxxxx xx svobody náboženského xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx. 10 xxxx. 1 Listiny, nemůže xxxxxxxxxxxx ‚xxx xxxxxxxxxxxxxx‘ xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- existence xxxx pronásledování xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

- xxx xxxxx posouzení, xxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx čl. 10 xxxx. 1 Listiny, xxxx xxxxxxxxxxxx ‚xxx xxxxxxxxxxxxxx‘, xxxxxx příslušné xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx situaci xxxxxxx osoby ověřit, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx či s xx bude xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx nelidským xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx či ponižující xxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX, xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyložil xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx směrnice, je xxxxx konstatovat, že xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxxxxx, jakým neblahým xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx dozvěděly. Xxxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhnout tím, xx xxxxx svou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx rozporné x právě xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX EU.

[39] Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Církvi Xxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 300 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx totiž xxxx xxxxx xxxx formální xxxxxxxxxxxxx členství x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkové xxxxxxxx x praxi, xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx XX XX. Xxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Sieře Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx konstatoval x xxxxxxxx xx dne 7.11.2013, Minister xxxx Xxxxxxxxxx en Asiel xxxxx X x X, a X xxxxx Xxxxxxxx voor Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxxx X-199/12 xx C-201/12, XX:X:2013:720, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přenositelné x xx pronásledování v xxxxxx hrozby trestního xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx: „Xxxxxx 9 xxxx. 1 xx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx 2004/83 xxxx xxx vykládán xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavuje xxx pronásledování. Xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx, xxxxx takovou právní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx.“

[40] X xxxxxx xxxxxx XX XX dospěl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvahy:

„50. Xxxxxxxxx třetí xxxxxx […] xx, zda xxxx xxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxxxxx x xx. 9 odst. 2 xxxx. c) směrnice xxxxxxxx tak, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx akt xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx, xx předkládající xxxx xxxxx vědět, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.

[…]

54. X tomto xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sexuální xxxxxxxxx, o xxxx xx xxxxx x xxxxx z xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 8 XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 14 XXXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, od xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

55. Xx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání považovat xx akt, xxxx xxxxxxxx postihuje tak xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxx x učinění xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx.

56. Xxxxxx trest xxxxxx svobody upravený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx pronásledování xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx, pokud je x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxxx přijala, skutečně xxxxxxx.

57. Takový xxxxx xxxxx porušuje článek 8 EÚLP, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx, x představuje xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 2 písm. c) xxxxxxxx.

58. Xx těchto xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxx x věcí x xxxxxxxx řízení, xxxx, xx v zemi xxxx původu existuje xxxxxx xxxxxx trestající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xx vnitrostátních xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx původu, xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx.

59. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zda xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravou x xxxxx ukládán.

60. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx konstatovat, xx žalobce skutečně xx oprávněné xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx vrátí xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pronásledování xx xxxxxx xx. 2 písm. c) xx xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 3 směrnice.“

[41] Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx stěžovatele xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Boha Všemohoucího. Xxxx xx neměl xxxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx závěru, xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx nebyl vystaven xxxxxxxxxxx xxxx pronásledování, xxxxx xxx zvážit x xxxxxxx, xxx xxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx pravděpodobné“, že xxxxxxxx pronásledování xxxxxxxx xxxx. Samotná skutečnost, xx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohl xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podaří xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx státními xxxxxx xxxx původu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XX nedostačuje x xxxxxx, xx xxxxxxxxx strach z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. (…)

XXX. x) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[47] Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx mít xxxxxx, xxxxx xx stěžovatel xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx přijímacího xxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxx. Žalovaný xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx příjezdu xxxxxxx xxxxxxxx křesťanů xx XX a xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx u Xxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxx 14 uvedl, xx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XX xxxxx zjevně x xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx neznal.“ Xx straně 15 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x biometrickými xxxxx, x xxxxx: „Xxxxxxx xxxxxx xxxxx ochoten xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vízum xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijímacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx, xxx bezprostředně xx xxxx příjezdu xx XX xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx. […] X xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx údajných xxxxxxxx, xxxxx dle svých xxxx (xx na xxxxxxx) xxxxx předtím xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a nekomunikovali xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxx správního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ČR x dokonce xx xx Xxxxxxxx x Xxxx.“ Xx xxxxxx 16 xxx uvedl: „Xxxxxx skutečnost, že xxxxxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahrnující x žadatele, xxxxxxxxxxxx xx ČR xxxxxxxx x období xx xxxxxxxx 2015 xx xxxxx 2016, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, přestože všichni xxx výjimky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých náboženských xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o jasné xxxxxxxxxxxxxxx příchodu xxxxxxxxxxx xx ČR x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x individuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx spontánně pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob, x jejíž xxxxxxxx x motivech xxx xxxxx xxxxxxxxxx.“ Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx náznaky xxxx, xx stěžovatelův xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo dokázal xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx opuštění Číny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx „jedno z xxxxxxx střežených x xxxxxxxxxxxxxx xxxx“, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 20 správního xxxxxxxxxx.

[48] Pokud xxx xxxx žalovaný xxxxxxxx, xx by stěžovatel xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x tomto xxxxx informace, xxxxx xxxxxx promítnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx připomenout, xx xxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xx xxxxxxxxx x čtení xxxx řádky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nutně xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx tedy žalovaný xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx stěžovatel xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx celkovou xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx tyto xxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí x neudělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zároveň umožní xxxxxx přezkum xxxx xxxxxxxxxx (k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxx 9.4.2009, xx. 7 Xx 5/2008-63, x. 1951/2009 Xx. XXX). Xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyjadřujících xx x údajné xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde xxxxx x xxxxx nepodložené xxxxxxxx xxxxxxxx oporu xx xxxxxxxx spisu.

[49] Xxxxxx, xx má xxxxx xx správním xxxxx, xx totiž xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx ale sám x sobě nezpůsobuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 8.4.2010, xx. 1 Azs 7/2010-114, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx celé výpovědi […] xxxxx na xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxxx. X xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadnější xxxxxxxxxxxxx xx stěžovatelově xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx informacemi x xxxx xxxxxx xxx.“ Xxxxxxx x xxxx 28 rozsudku xx xxx 4.1.2018, xx. 10 Xxx 254/2017-40, Xxxxxxxx správní soud xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx odchodu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx z Demokratické xxxxxxxxx Kongo: „Xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx potíže. Žalovaný xxxxxxx, xx se x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vízum a xx země xxx xxxxxxxx vycestoval. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx může xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, však xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx disponovat x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (ať xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. ‚xxxxxxxxxxxx‘ xxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx dalšího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx příslušným automaticky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xx třeba zohlednit xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pronásledování ve xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx.“

[50] Jinak xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odchodu x Xxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxxxxxx ohrožen, či xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx indicií x nedořečených xxxxxxx, xxxxx xxxxx soudně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x toho důvodu xx xxx krajský xxxx xxxxxx. (…)