Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Postižní právo xxxxxxxxxxx xxxx pojištěnému xx xxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx. (xx znění xxxxxxx xx 31.12.2009) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody ve xxxxxx ustanovení §416 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se neuplatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobil xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx [§10 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 168/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx 31.12.2009].

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §416 xxx. č. 182/2006 Xx., §10 xxx. x. 168/1999 Xx., §268 odst. 1 xxxx. x) zák. x. 99/1963 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xx xxx 29.3.2016, xx. zn. 9 Xx 1232/2015.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 24.8.2015, x. x. 28 XXX 5218/2011-111, Xxxxxxx xxxx ve Frýdku-Místku (xxxx xxx „exekuční xxxx“ xxxx „okresní xxxx"):

[1] Xxxxxxxx exekuci xxxxxxx soudním xxxxxxxxxx Xxx. P. X. xx základě usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.10.2011, x. x. 28 EXE 5218/2011-12 (xxxx xxx „xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx"), xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád (xxxx xxx jen „o. x. ř.“), xx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), x x xxxxx dalších xxxxxx (xxx 1. xxxxxx).

[2] Určil, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení (xxx XX. výroku).

[3] Xxxxxx oprávněnému (Xxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovně, x. x., Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx) zaplatit X. X. náklady xxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxx (xxx XXX. xxxxxx).

2. Exekuční xxxx xxxxx x xxxx, xx:

[1] X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 14.10.2011 nařídil exekuci xx xxxxxxx povinného (X. B.) xxx xxxxxxxx xxxxxx 278 244 Xx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nalézacího xxxxxx x náklady exekuce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.7.2010, x. x. 119 XX 167/2010-27, který xxxxx xxxxxx moci xxx 25.8.2010.

[2] Xxx 22.9.2014 požádal xxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce x tím, xx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx, které nabylo xxxxxx moci xxx 14.9.2013, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení xxxxxx xxxxx.

[3] Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od 27.6.2015 X. X.

[4] Oprávněný xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §416 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[5] X xxxxxx xx vydání elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dne 18.10.2009 řídil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obci Č. X. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vozidlo. X xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx zkouška; xxxxxxxx xx xxxxxxx podrobil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1,91 x/xx xxxxxxxx. X xxxxxx pojistné xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxx 278 244 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla. Protože xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Polské xxxxxxxxx, xxxx škoda vyčíslena xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx. Povinný xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx.

[6] „Xxxxx povinnému" xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě (xxxx xxx jen „xxxxxxxxxxx soud") xxx 28.2.2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx ze xxx 22.3.2011 povolil xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[7] Usnesením ze xxx 26.8.2013, x. x. XXXX 33 XXX 3223/2011-X-39, vzal xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 29.8.2013) a xxx bodem XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx pohledávky do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx měli xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 14.9.2013).

[8] Povinný x xxxxxxx svých xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx oprávněného xx xxxx 278 000 Xx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[9] Xxxxxxxxx xx xxx 29.6.2015, x. x. 9 Xx 814/2015-100, Krajský xxxx v Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 10.2.2015, č. x. 28 XXX 5218/2011-64, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxx pohledávkou z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxx - odkazuje xx §268 xxxx. 1 písm. x) x. s. ř., §414 xx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona x §6 xxxx. 1 x 2 x §10 odst. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx) - xxxxxx x následujícím závěrům:

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxx dlužníka.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna (xxxxxxxxxx), která xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x poškozeným. Xxxx pojistitelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvou. Xxxxx-xx xx zákonné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 věty xxxxx zákona č. 168/1999 Sb. xxxx xxxxxxxxxxx právo, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxx pojistitel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x právním xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx protiprávní stav, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxx x. 168/1999 Sb. Právo „xx xxxxxxx" je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona x x pojistné smlouvy, xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §416 xxxx. 1 insolvenčního zákona xx xxxx mimosmluvních xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojišťovna, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx existuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx škůdcem x xxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx od xxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx tudíž xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx pohledávku.

7. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přihlásit xx insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx ji xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx xxxxxxx xxxxx zastavil xxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. ř. xxxx xxxxxxxxxxxx.

8. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Ostravě xxxxxxxxx xx dne 29.3.2016, č.j.9Co 1232/2015-181:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx výrok).

[2] Xxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxxxxxx na náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 19 424,13 Xx (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

10. Představuje-li §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na náhradu xxxxx způsobené úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx insolvence určitou xxxxxxx, je xxxxx, xx xxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. To xxxx xxxxxxx, xx absence xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx plnění pojistitele xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xx i xxxxx, způsobil-li pojištěný xxxx xxxxxxx [písmeno x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx], xx porušil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx x příčinné souvislosti xx vznikem újmy, xxxxxx je pojištěný xxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx x) xxxxxxxxxx ustanovení].

12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (jak xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx postižním xxxxxx xxxxxxxxxxx (oprávněného) xxxx xxxxxxxxxxx (povinnému), xxxxx xxxxxxx než xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx placení pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxx akcentovaný xxxxxx xx to, xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákonodárce xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx namítanou xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §237 x. x. x. argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x.), a požaduje, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx stupňů x xxx vrátil exekučnímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx zastavení xxxxxxx xx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pohledávka není „xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2008, xx. zn. 25 Xxx 799/2006 (xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx)]. Xxxxxx však xxxxxx, xx xx x xxxxx zjištěním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souvislostech x xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx a účelem.

15. Xxxxxxxxx míní, že xx xxxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx sui xxxxxxx, když se xxxxxxx snížil xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx mu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující náhradu xxxxxx xxxxxxx majetku. Xxxxxxx vztah tedy xxxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x „xxxxxxxx" xxxxxx pohledávky na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx, xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx o xxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.5.2010, xx. xx. 25 Xxx 358/2008, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx předpokladem vzniku xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx zákona x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx (xxxx xxx „xxx. zák."), je xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, popř. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zavinění (§420 xxx. zák.), xxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxx xx zavinění (§427 xxx. xxx.). X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb.

16. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhy škody. Xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxx hradí poškozenému xxxxxxxxxx xxxxx. Pohledávka xxxxxxxxxxx xxx vznikla xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx vedle xxxx, xxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxx provozu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx pojištěný, xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx pojištěna, xx stanovených xxxxxxxxx xxx podílel xx xxxxxx škody, a xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx byl on xxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxx; srov. „xxxxxxxx zákonu x. 168/199 Xx. Lucie Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx" [xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx: XXXXXXX, X., XXXXXX, X. Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012 (xxxx xxx „Komentář")].

17. Xxxxxxx x účelem §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx to, xxx xx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx x jeho úmyslném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx xx. z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uložené v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx blíží xxxxxx, neboť xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zakládá xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx (nebýt xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) nevznikla. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx postižní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nevznikl. Xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxx povinnému bylo xxxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxx, byly xx podmínky §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxxx (šlo xx x povinnost k xxxxxxxxxx xxxxxx uloženou x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin). Platný xxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx se xxxx nárokem xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx zahájeno xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinným. Xxxxxxx xxx pořád o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinného, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx projednána x xxxxxxxx řízení x x jiných xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Při xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx uplatněním postižního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx práva. X xxxxx xxxxxxx xxx x pojištění, xxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxxxx sjednat, xxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx spíše zájmy xxxxxxxxxxx. Je xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxx alkoholu. Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řidiči xx nesli prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx postižní xxxxx. Xxxxx proto xx xxxxxxxxx přesvědčen, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx podaný xxxxxx daleko xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 168/1999 Sb. (x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Ústavního soudu x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k aplikované xxxxxx normě a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smysl x xxxx právní xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx rozporu x principy xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dovolatele xxxxxxxxx xxx xxxxx.

20. Xxxxxxxxxx xxxxx dovolatel vytýká xxx závěr, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plynoucí xx zákona x. 168/1999 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevyplývá x pojistné smlouvy, xxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Sb. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, že x xxxxx x výjimkách (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxx xxxxx ani x pohledávku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxx si celou xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx nepřihlásil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

22. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxx dovolací xxxxxx (xx 1.1.2013 xx 31.12.2013) xx xxxxxx x xxxx 2. xx. II xxxxx první xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

23. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238x x. x. x., a xxx xxx xxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxxxxxxxxx x §238 x. x. x., xx xxxxxxxxx podle §237 x. x. x., xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pojišťovny) xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx x přípustného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 o. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx tím, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx odvolacím soudem.

25. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx skutkový xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

26. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§52 (exekučního xxxx)

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

...

§268 (x. x. x.)

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx.

...

§414 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx splní xxxxx x xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dlužníka xxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxxxx, x němž dosud xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx jen xx xxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, x na xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlásili, ač xxx měli učinit.

...

§416 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §414a415se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx majet-kové xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, a xxxx pohledávek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

...

Xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx

§6 (xxxxxx č. 168/1999 Xx.)

(1) Pojištění xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx osobu, která xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxx x xxxxxxx x ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) způsobenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx odcizením věci, xxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právním zastoupením xxx uplatňováni xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x); v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx c) však xxx x xxxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nárok uplatnil x prokázal x xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx škoda xxxxxxx x xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Škoda xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx hradí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění stanoveného x pojistné xxxxxxx.

...

§9 (xxxxxx x. 168/1999 Xx.)

Xxxxxxxx plnění

(1) Poškozený xx xxxxx uplatnit xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Kanceláře, xxxxx-xx xx o xxxxx xx plnění x xxxxxxxxxx fondu xxxxx §24.

...

§10 (zákona x. 168/1999 Sb.)

Právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx proti pojištěnému xxxxx xx náhradu xxxx, xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že pojištěný

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx provozem xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 a x xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx pojistitele podle §9 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zákazem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxxxxxx xxxx, přepravovaných xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx nebyla schválena,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx učí xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx, x xx xxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výcviku,

d) xxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x době xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vozidla xxxx xxx vlivem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx léku xxxxxxxxxx zákazem řídit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) předání xxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), d) xxxx x).

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti pojištěnému xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxxxxx-xx, xx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx vozidla utrpěl x době, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xx xxxxxx xxxxxxxx pojištěný, x xx do xxxx, xx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx odpovědnosti.

(4) Pojistitel xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxx škody xxxxxxxxx provozem xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx nepravdivé xxxx neúplné odpovědi xxxxxx xxxxxxxxxx zjistit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxxxx pojistitelem x xxxxxxxx škodné xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx pojistitele xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx pojištěný xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx události nebo xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností. Xxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxx odstavce 1 xxxx. e). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jak x xxxx podání xxxxxx xx zastavení xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) o. s. x. xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013, pro xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx bod 2. xx. II xxxxx xxxxx xxxxxx č. 293/2013 Xx.). Xxxxxxxxxx §414 a §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx zbytku xxxxx (26.8.2013) a §6 x §10 xxxxxx x. 168/1999 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx došlo x xxxxxxxx události (18.10.2009).

27. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx §414 insolvenčního xxxxxx xx ustálena x xxxxxxxxxxxxx závěrech:

28. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx řešení xxxxx úpadku xxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx zákon (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (v §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxx „xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx"... Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oddlužení) xxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxx dlužníkových xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 29.9.2010, xxx. zn. 29 XXXX 6/2008, uveřejněné xxx č. 61/2011 Xx. rozh. obč.).

29. Xxxxxxxxxx vydané podle §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nezbavuje xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 24.11.2010, xx. xx. 29 Xxx 3509/2010, xxxxxxxxxx xxx x. 63/2011 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx (dále xxx „X 63/2011“)].

30. Xxxxxx xxxxxxxx x §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxx to, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx do oddlužení (§414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) nebo xx xxxxxxxxxx označené x §414 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X 63/2011).

31. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezaniká, x xxxxxxx či xxxxx řízení xx xxxx již nelze xxxxxxxx přiznat; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pohledávka xxxxxx xxxxx xxxx promlčená xxxxxxxxxx (X 63/2011).

32. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxx přihlášena xx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 insolvenčního zákona xxx xxxxxxx k xxxx, xx jde x příslušenství xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení vedeného x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přiznaným xxxxxxxx v době, xxx jej již xxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.3.2015, xxx. xx. 29 XXxx 62/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 85/2015 Xx. xxxx. obč.).

33. Xx xxxx ustaveném judikatorním xxxxx (x nějž xxxx Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx) lze x xxxxxxxxx věci xx xx xxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvést xxxxxxxxxxx:

34. I. X xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušením právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávek, xxxxx - xx xxxxx (xxxx) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxxx - xx x neuhrazeném xxxxxxx xx xxxxxxx splněném xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku dluhů) x naturální obligace. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „úmyslným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postavené na xxxxx pohledávkám xx xxxxxxxxxx podstatou [xxxx. §169 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx]. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uložena v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx výluka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx však x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení x uspokojení podle §170 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. x tomu x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.11.2017, xxx. zn. 29 XXXX 116/2015, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.12.2017, xxx. zn. 29 XXxx 7/2016, xxx. xx. 29 XXXX 16/2016, sen. xx. 29 XXXX 82/2016 x sen. xx. 29 NSČR 85/2016.

35. X obou typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobození xxxxxxxx xxxxx dlužníka (v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxx“ x v xxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx způsobenou „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti"). Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které by xx xxxxxxxx neměla xxxxxxxx „xxxxxxx trestná xxxxxxx" x xxxxxxxx xxx „úmyslně xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se „doplňují" (xxxx jistou xxxxxxxxx). X xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx trest xxxx xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxx xxxxx povede xx xxxxxx škody xxxxxxxxx (xxxxx) „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti". Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u obou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působit xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx předestíraná x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

36. XX. X xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x subjektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), konkrétně k xxxxxxxx. Zavinění xxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx jako xxxxxxxx takového xxxxxxx. Xx založeno na xxxxxx xxxxxx (intelektuální), xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x představu xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx dříve xxxx xx kterým xxxxxx svým xxxxxxx xx základě znalostí x xxxxxxxxxx, a xx složce xxxx, xxxxx zahrnuje především xxxxxx xxxx srozumění, xx. xxxxxxxxxx jednat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx. shodně xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 25.9.2014, xx. xx. 21 Xxx 2811/2013, uveřejněný xxx x. 24/2015 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 24/2015"). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku xxxxx se prosadí xxx u xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxx.

37. Xxxxxxxx xx formě xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx věděl, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx (úmysl xxxxx), xxxx xxxxx, xxxx jednající věděl, xx škodu může xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx ji xxxxxxx, x tím xxx srozuměn (xxxxx xxxxxxx). Srozumění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx cílem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxx, nýbrž xxxxxxxxx (vedlejším) následkem xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxx sledovaného xxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx okolností, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx představoval xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx X 24/2015).

38. Budiž xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx úmyslu xx (xxxx) xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxx dluhů x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx této subjektivní xxxxxxx xxxxxxx škůdce (xxxxxxxx) jinak nevyžadují, xxxx tam, xxx xx xxxxxx (dlužník) xxxx odpovědný xx xxxxx škody, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx zavinil (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za škodu).

39. Xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx §416 insolvenčního xxxxxx xxx považovat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla xxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx (§6 odst. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx.) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xx smyslu §10 xxxx. 1 zákona x. 168/1999 Sb.

40. Xx vztahu x xxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 168/1999 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na závěru, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx škůdce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx - xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx škůdcem - xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x titulu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12.12.2007, xx. xx. 25 Xxx 113/2006, xxxxxxxxxx xxx x. 93/2008 Xx. xxxx. xxx., xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 28.11.2012, xx. xx. 32 Xxx 4765/2010, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.2016, xx. xx. 25 Cdo 1896/2016, xxxxxxxxxx xxx x. 26/2018 Xx. xxxx. xxx., xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 29.11.2017, xx. xx. 25 Xxx 564/2017, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 24.4.2009, xx. xx. 21 Xx 139/2009, xxxxxxxxxx xxx č. 81/2011 Xx. xxxx. xxx..

41. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 odst. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx cessí xxxxxx nároku xxxxxxxxxxx; xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. zn. 25 Xxx 799/2006, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.1.2010, xx. xx. 25 Xxx 4724/2007, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2010, xx. xx. 25 Cdo 1096/2008, xxxx rozsudek Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 29.3.2011, sp. xx. 25 Cdo 4321/2008. Xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.3.2008, sp. xx. XXX. XX 812/06, xxxxxxxx (xxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx) na webových xxxxxxxxx Ústavního xxxxx.

42. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formulovaná pro xxxxx xxxxxxxx regresního xxxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx. (xxxx xxxxxxxxx xxxx, že xx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výluku x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx od placení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx náhradu xxxxx (x to ani x xxxxx xx xxxxxxx škody „xxx xxxxxxx“, xxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx. Xxxxxx xxx jiný xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx. xxx. 225 xxxx. 2 Xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxxx poznamenal xxx xxxxxxxx xxxx (srov. xxxxxxxx [10] xxxx), xxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhů xxxxxxx x §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx x §414 x §415 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z povahy xxxxxxx pak xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx je aplikovat xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; obdobně xxxx. např. odůvodnění xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.2.2004, xx. xx. II. XX 624/2002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.9.2008, sp. xx. 29 Xxx 2287/2008, xxxxxxxxxxxx xxx x. 67/2009 Xx. rozh. xxx.

43. Lze tedy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx pojistitele vůči xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 168/1999 Xx. xxxx nárokem xx náhradu xxxxx xx xxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pojištěného) xx xxxxxxx zbytku xxxxx popsaná x §416 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx pojistitel za xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx [§10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 168/1999 Xx.].

44. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx nad xx xxxxxx, xx exekučním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx). U xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx otázka xxxxxxxxxx základu xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx peněžitého xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx (x návrhu na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx); na xxxxxx xxxxxxx totiž xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx zaplacení požadovaného xxxxxxxxxx plnění (xxx xxxxx xxxxxx může x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2013, xxx. xx. 29 XXxx 31/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 3/2014 Sb. xxxx. xxx.].

45. Xxx xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxx [2] pod bodem 5.) dovolatel (xxxx xxxxxxx) x návrhu xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx (xxxx pojistiteli) zakládaly xxxx xxxxxxxxxxx (dlužníku) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x žádné x xxxx forem (xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxx xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, x xxxxxx titulu) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

46. Argumentaci xxxxxxxxxx x odstavci [18] x xxx, že xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přiznáno xxxxx x trestním xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx §416 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx splněny, xx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x hrubě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx spekulací, xxxxx (xxx xxxxxxx x xxxxxxxx [45]) nemá xxxxx ani v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxx na xxxxx občanskoprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx řízení xxxx. xxxx. již rozsudek xxxxxxx senátu občanskoprávního x obchodního kolegia Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 8.12.2010, xx. xx. 31 Xxx 3620/2010, uveřejněný pod x. 70/2011 Sb. xxxx. xxx.

47. Nejvyšší xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), dovolání zamítl xxxx neopodstatněné [§243d xxxx. x) o. x. ř.].