Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nebylo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xx „xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bránila xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx řádně x xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx dluhu, xxxx xxxxxxxx neuspokojené pohledávce xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx").

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §413, §414, §430 zák. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx xxxxxx dovolání xxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 3.2.2015, xx. xx. XXXX 56XXX 15155/2012, XXXX 561XX 15157/2012, 1 XXXX 2510/2014-X.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 11.11.2014, x. x. XXXX 56 XXX 15155/2012-B-14, XXXX 56 XXX 15157/2012-B-4, xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx (xxxx xxx „insolvenční soud“), xx xxxxxxxx [X. X. x X. X.] se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také na xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíželo, x xx xxxxxxxx, xxxxx své pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, xx tak xxxx učinit, xxxxx x na xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx postihu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x toho, xx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19.6.2012.

[2] Xxxxxxxxx xx xxx 10.7.2012 spojil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dlužníků xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjistil xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho řešení xxxxxxxxxx.

[3] Usnesením ze xxx 17.9.,,2013“ (xxxxxxx „2012“) schválil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx.

[4] Xxxxxxxxx xx dne 16.10.2014 vzal insolvenční xxxx xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení a xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx.

[5] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 5.11.2014 xxxxxxxx xxxxxxxx x osvobození xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (X-13).

[6] Xxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 30.9.2014 xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X-11).

3. Xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud - xxxxxxxxx x §414 zákona č. 182/2006 Xx., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenčního xxxxxx) - dospěl x xxxxx závěrům:

[1] Xxxxxxxx splnili xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxx uspokojeny) x xxxxxxxxxxx xxxxxx skočilo xxx, xx insolvenční xxxx vzal xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[2] Xxxxxx přiznaného xxxxxxxxxx určil xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §414 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx x xxx, xxx tato ustanovení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 24.11.2010, xx. xx. 29 Xxx 3509/2010, xxxxxxxxxx xxx x. 63/2011 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx [xxxxxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže) xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx]

4. X xxxxxxxx C. X. plc (xxxx xxx jen „věřitel X“) Xxxxxx soud x Praze xxxxxxxxx xx dne 3.2.2015, x. x. KSPL 56XXX 15155/2012, XXXX 56 XXX 15157/2012, 1 XXXX 2510/2014-X-21, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Odvolací soud „xxx xxxxxxxxx" odkázal xx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto skutkovém xxxxxxx pak (xxxxxx §414 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[1] X §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx-xxxx uspokojeny, xx xxxxxxxxxx xxxxx všude xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx oddlužení xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §412 xxxxxxxxxxxxx zákona), tedy xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oddlužení xx xxx, že xx xxxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§395 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], eventuálně xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxxxx splátek (§398 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxx-xx xx dlužník s xxxxxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxx xxxxxx [§392 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx],

[2] Xxxxxxxx, xx xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx 17.10.2014) [tedy xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (16.10.2014) usnesení „x splnění xxxxxxxxx", xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx insolvenční xxxxxx xxxxx (§413 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)], xxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx X (podle §430 xxxxxxxxxxxxx zákona) jako xxxx xxxxxxx věřiteli xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

[3] Jinak řečeno, xxxxxxxxxx X. X., xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx C jako xxxxx nezajištěného xxxxxxxx „x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení" (xxxxxxx „x insolvenčním návrhu xxxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k tíži, xx pohledávka věřitele X xxxxxx xxxx (x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx splátkového xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[4] Přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx se jeho xxxxx xxxxxxx se xxxxxx x některém x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx Xxxxxx (§430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx.

[5] X dané xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[6] Xxxxxxx xxxxxxxx řádně x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx tomu bránily (xxxx. §417 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx podle §414 xxxxxxxxxxxxx zákona.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx „x. x. ř.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx procesního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu dosud xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, aby Nejvyšší xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu řízení.

7. Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), že xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241x xxxx. 1 x. x. x.), xxxx vymezuje (xx xxxxxx §241x xxxx. 3 x. x. x.) xxxxxxxxxx:

[1] Xxxxxxx je zahraniční xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (ve smyslu §430 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Třicetidenní xxxxx pro podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xx xxx xxxxxxxxxx.

[2] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 17.10.2014, xxxx včas x xxxxx. Xxxxx přihlášená xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx ani x xx nebylo xxxxxxx naloženo. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx.

[3] Xxx 16.10.2014 xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx (x. x. XXXX 56 XXX 15155/2012-B-12), xxxx „vzal xx xxxxxx oddlužení xxxxxxxx", xxxxx nabylo xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx výroku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce).

[4] Xxxxxxxxx proto xxx 10.11.2014 (ještě xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx právní xxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x poté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx

[5] Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věřitele xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxx Xxxxxx (x Xxxxx), xxxxxxxxxx (xxxxxxxx usnesení) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášku dovolatele (xxxxxxxxxxxx xx ani x xx xxxxx xxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx došlo k xxxxxxxxxx dovolatele.

[6] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x „xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (potažmo xxxxxxxxxxxxx správci) xxxxxx xxxxxxxxxxx zákon.

[7] X xxxxxxxxxxxx x §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx. Jelikož nemůže xxx xxxxxxxxx x xxxx daného xxxxxxxx, xx xxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oznámí xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx řízení dodatečně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxx), xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx.

[8] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx dovolatel xxx známým xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §430 insolvenčního zákona (xxxxxxx xxx xxx xxxx svého věřitele xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Insolvenční přihláška xxxx podána xxx 17.10.2014 (xxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení), xxxx x xxxxxxxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

[9] Xxxxxxxxxxx xxxxx klade xx věřitele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, když xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x kontrolovat, zda xxxxx nim xxxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lhůty xxxx xxxxxxx dodržovat xxx sankcí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její „xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx snižuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodné xxxx. Xxxx ochranu (xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx" (xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (xx xx xxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dovolatele porušením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí je xxx dovolací xxxxxx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014 (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 30.4.2014, xxx. zn. 29 XXXX 45/2014, xxxxxxxxxx xxx č. 80/2014 Sb. rozh. xxx.).

9. Xxxxxxxx x xxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. ř. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předestřené x dovolacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Xxxx xxxxxx, k xxxx Nejvyšší soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx normy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, případněji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

12. Xxxxx §413 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx končí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx.

13. Xxx §414 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx jen xx xxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xx xxxxxx x tzv. známému xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ustálena v xxxxxxxxxxxxx závěrech:

[1] Xxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx běžet lhůta x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx mu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) zvlášť [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.9.2008, sen. xx. 29 NSČR 4/2008, xxxxxxxxxx xxx x. 25/2009 Xx. xxxx. xxx. (xxxx xxx „X 25/2009“)].

[2] Xxxxxxxxxx §430 insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinnost vyrozumět x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výzvu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx věřitelům x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Dánska; xx xxxxxx xx „známým xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" x k „xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.7.2011, xxx. zn. 29 XXXX 21/2009, xxxxxxxxxx xxx č. 150/2011 Xx. xxxx. obč. (xxxx xxx „X 150/2011“)].

[3] Xxxxxx xxxxxxxx x §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [ve xxxxx x xx. 40 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1346/2000, ze xxx 29.5.2000, x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxxx"), xxxxx xxxxx verze xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx vydání úředního xxxxxxxx XX (Kapitola 19, Xxxxxx 01, xxx. 191-208) xxx 20.8.2004] xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx úpravou diskriminující, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx. X 25/2009, xxxxxxxx xx xxx 26.1.2009, xx. zn. X. XX 2536/08, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxx xxxxx X 25/2009 (xxx je veřejnosti x dispozici xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xx xxx 22.10.2009, xxx. xx. 29 XXXX 27/2009, xxxxxxxxxx xxx x. 63/2010 Sb. xxxx. obč. x X 151/2011.

[4] Známým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxx sídlo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx Xxxxxx, xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xx insolvenční soud, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxxxxx x xxxxxx) insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx buď z xxxxxx, xxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu [xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účetnictví) z xxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx x závazků (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx, který (xxxxxxxxx, xxx xxx x podnikatele) xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx x x svých xxxxxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx právo spoléhat xx to, že xxxxxxx (xxxx xx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxx xxxxx xxxx - xxx xxxxxxxx chodu xxxx - xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx) přijde v xxxxxxxx dlužníkovy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [usnesení Nejvyššího xxxxx ze dne 31.5.2012, xxx. xx. 29XXXX 13/2010, xxxxxxxxxx xxx č. 138/2012 Xx. rozh. xxx. (xxxx xxx „X 138/2012“)].

[5] Xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, o xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty určené x xxxxxxxxxx o xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x závazcích xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx jde o xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx později (xx xxxxxxxx xxxxxxxx přihlašovací xxxxx), není insolvenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xx smyslu §430 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxx čl. 40 xxxxxxxx (plnit xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx takovému věřiteli xxxxxxx (X 138/2012).

15. X daném případě xxxx xxxxx x xxx (i odvolací xxxx xxxxxxxxx), že x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako se „xxxxxx xxxxxxxxx" dlužníka xxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx procesního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

16. Xxxxxxxxx xxxx je, xx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (přihláškou pohledávky) x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x přihláška xxxxxxxxxx xx bezcenná - xxxxxx vyvolat žádné xxxxxx účinky xx xxxxxx k „xxxxxxxxxxx" xxxx „xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení).

17. Stejně xxx není xxxxxx x xxx, xx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, z xxxx xxxxx odvolací xxxx) xx není dlužník, xxxxx xx xxxx xxx přičíst x xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zacházeno x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx „xxxxxx věřitelem" xxxxxxxx xxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxx dluhů xxxxxxxx xxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poté, co xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx, xx x xxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx „xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde x xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku dluhů (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx neuspokojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx věřitele").

20. Xxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxx dotčena.

21. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx [§243d xxxx. x) o. x. ř.].