Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Má-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx tvrdit xxxxxxxxxxx, x xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx x podnikání nebrání xxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx netvrdí xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx dluh z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xxx xxxxx dluh z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx s tím xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx [ §389 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], x dlužník x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx před xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx najevo, xx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §397 xxxx. 1, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v těchto xxxxxxxxx vyloučen.

Průběh řízení

Vrchní xxxx x Olomouci xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 7.8.2015, xx. zn. KSBR 29XXX 15846/2015.
&xxxx;

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx7.8.2015, x.x. XXXX29XXX 15846/2015-A-ll, Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxx. 1,2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (dále xxx „XX“), aby ve xxxxx xxx xxx xxx xxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 000 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxx, xx dlužnice xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §389 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) XX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, ze xxxxxxx xx se xxxx usuzovat, xx xxxxx vůči věřitelům, x xx Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx X., Zdravotní pojišťovně Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x Xxxxxxxx Pojišťovna x. s., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx oddlužením. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxx xxxxxxxx nepředložila. Lze xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx dlužnice bude xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx minimální xxxxxx insolvenčního xxxxxxx 45&xxxx;000 Xx bez XXX, xxxxxxx z xxxxxx vyplývá, že xxxxxxxx xxxx pohotové xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

2. Proti xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx odvolání, ve xxxxxx nezpochybňovala závěr xxxxx prvního xxxxxx, xx má xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx souhlasí x tím, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx reakci za xxxxxxx“. Navrhovala, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

3. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx oprávněnou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§7 XX, §212, §212x xxxx. 1, 5 a 6 x. x. x.), a aniž xx věci xxxxxxxxx xxxxxxx [§94 xxxx. 2, písm. x) XX], dospěl x xxxxxx, xx odvolání xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx §7 IZ, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, použijí xx xxx insolvenční xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx spory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx řízeních soudních; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přiměřeně xxx xxxxx, jestliže xx xx tento zákon xxxxxxxx.

5. Rozhodným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxxx použití xxxxx ustanovení §7 XX xx občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014.

6. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dne 16.6.2015, doručeným xxxxx xxx 17.6.2015, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx 07 xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx závazek x podnikání xxxx Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx X., Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikání uvedla xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ze xxx 23.6.2015 xxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplnila xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ohledně svých xxxxxxx x podnikání xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx, že závazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §389 IZ. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx z podnikání, xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx x podrobením xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx. Xxxxxxx obdrží xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. ze dne 1.7.2015, xxxxx x xxxxxxx dlužnice xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx úpadku dlužnice xxxxxxxxxx xx podmínky, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR - XXXX xx výši 100 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvou věřitelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud prvního xxxxxx odvoláním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx §108 IZ xxxxxxxxxxx xxxx může před xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx řízení, xx-xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x prostředky x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx platí x tehdy, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovateli - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spočívá xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníku, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx částky 50&xxxx;000 Xx. Xx-xx insolvenčních xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx zálohu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx §389 odst. 1 xxxx. b) XX xxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou osobu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §389 xxxx. 2 xxxx. x) XX xxxx z podnikání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx jde.

Podle ustanovení §397 xxxx. 1 XX, xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jeho odmítnutí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X pochybnostech x xxx, zda xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx otázku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlasování x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §403 XX, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx zde xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx v §399 xxxx. 3 xx xxx dnů xx zveřejnění výsledků xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1). Xxxxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx namítat, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx zamítnutí návrhu xx povolení oddlužení. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx x §399 xxxx. 3 do deseti xxx po zveřejnění xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

8. Xxxxxxxx xxxx především konstatuje, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxx (xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx zde xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §389 odst. 2 XX) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institutu oddlužení (xxxxxxx x xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 XX), xxxx tvrdit, xx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx pohledávku xxx, xxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neuspokojena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxx zrušil konkurs xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), anebo xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 písm. x), x), x) IZ xxxx vypočteny xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, takže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx považovat xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bránící řešení xxxxxxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxx zkoumání xxxxxx, xxx xxxxxxxx, který xx dluh z xxxxxxxxx [xxxxxxx se xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §389 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) XX], xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodující xxxxxxx věřitele, x xxxxx pohledávku jde. Xxxxx xx dlužník x návrhu tvrdil, xx xx souhlas xxxxxxxx, vůči nimž xx dluhy x xxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §397 xxxx. 1 XX, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxx otázky xx x xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx (§403 xxxx. 2 XX), x xxx, xx xxxxxxxxxxx správce xx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx na xx, že xx xx to, že xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §397 xxxx. 1 xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxx k povolení xxxxxxxxx. Též xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x podnikání a xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesouhlasí.

10. Xx shora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §403 XX xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svolává x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx ve xxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxx x ustanovení §397 xxxx. 1 XX xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxx odmítnutí xxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx oprávněn podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 XX, xxxxx xxxx-xx zde pochybnosti x xxx, xxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xx to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x svolání xxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxx x xxxx přijetí. Xxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx věřitelů xx xxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx, takže xx jejím xxxxxxxx xxx xxxx uplatnění xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §403 xxxx. 2 XX.

11. Xxxxxx předjímaný x xxxxxxxxxx §397 xxxx. 1 xxxx druhá XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx za situace, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) IZ xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda věřitelé xxxxxxxx souhlasí, zde xxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, takže xxxx xxxxx postaveno xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx oddlužením.

12. Pokud xxxxx dlužník v xxxxxx potřebné souhlasy xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx na výzvu xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx nemá, xxxxx xxxxx-xx x řízení xxxxxx výslovný nesouhlas xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx němuž xx xxxxxxx dluh x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§389 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) XX], xxx xx bez xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 XX, x nikoliv xxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §397 xxxx. 1 xxxx xxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x hlasování x xxxx přijetí.

13. Xxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx oddlužení, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx včas xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §403 xxxx. 2 XX

14. X xxxxxxxxxx xxxx dlužnice x xxxxxx xxxxxxx věřitelů, xxxx xxxx má xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx netvrdila, xxxxx xxxx soudem xxxxxxx, aby doplnila xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx, xx ohledně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx x podnikání xxxxxxx xxxxxxxxx institutu oddlužení xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 IZ. Xx xxxx xxxxx dlužnice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx X. xx xxx 1.7.2015, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx uvedla, xx souhlasí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx uhrazena xxxxxxxxxx XX - XXXX xx xxxx 100 %. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra ČR xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 8.7.2015, xx xxxxxx uvedl, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx předpokladu 100% xxxxxxxxxx pohledávek xx smyslu ustanovení §389/2 zákona x. 182/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx, vůči xxxxx xx dlužník xxxx z podnikání, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxxx uspokojením 100 % všech xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §389 odst. 2 xxxx. x) XX, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx (smyslu) xxxxxxxxx oddlužení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx povolení oddlužení xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice 30 % pro xxxxxxxxxx pohledávek nezajištěných xxxxxxxx [§395 xxxx. 1 xxxx. b) XX] x xx xxxxxx se předpokládá, xx xxxxxxx xxxx xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§414, §415 XX).

16. Pokud dlužnice x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx „xxxxxxxx vyzvala, xxx xx xxxxxxxxx, xxx souhlasí x xxx, xxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx oddlužení, x xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §101 xxxx. 4 o. x. x. není x xxxx xxxxxxx použitelné.

17. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx H. x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu ustanovení §389 xxxx. 2 xxxx. x) XX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §389 xxxx. 2 xxxx. x) IZ xxxxx xxxxxxxx tak, xx x řešením xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x proto xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x věřitelů xx xxxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xx xxxx xxxxxxx je xxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x podnikání, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpadku oddlužením [§389 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xxxx. x) XX], xxx xx xxx xxxxxxx důvodem xxx odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 XX x rozhodnutí x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §396 XX, x xxxxxxx důvodem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §397 XX.

19. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případech, kdy xxx předběžného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx) k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx postačuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx v xxxxxxxx, xx rozdíl xx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praxi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x majetkové xxxxxxxx.

20. Xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dospět x xxxxxx, že xxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxx úpadek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx stupně, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, které xxxxxxxx x prověřováním xxxxx xxxxxxxxxx majetku (xxx xxxxx, xx xx xxx běžné vybavení xxxxxxxxxx) xx soupisem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx potřebovat xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x proto xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

21. Podle ustanovení §38 xxxx. XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx z xxxxx přezkoumávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx určeného x rozdělení xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plátcem xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvést podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

22. Xxxxx §2x vyhlášky x. 313/2007 Sb., x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o náhradách xxxx xxxxxxxx výdajů, x xxxxxx xxxxx x náhradníků věřitelského xxxxxx x o xxxxxxxxx jejich nutných xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1.1.2014, xx. xx xxxxx xxxxxx provedené xxxxxxxxx x. 398/2013 Xx., xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu správci xxxx odměna z xxxxx přezkoumaných přihlášek xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 1000 Xx, xxxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xx přezkoumané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx taková xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu správci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášek pohledávek xxxxxxxx xxxxxxx 45&xxxx;000 Xx.

23. Xxxxxxx xxxxxx xx výši 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxx odvolací xxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxx insolvenčního xxxxxxx 45&xxxx;000 Kč bez XXX (nyní 21 %).

24. S ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx věcně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §219 x. x. x. xxxxxxxx.