Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx x xxxxxx pravosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx popěrným xxxxxx toho kterého x xxxx) proti xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx), xxx x xxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxx, vůči kterému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxx x §198 xxxx. 1 xxxx třetí insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx x právnímu předpisu: §198, §410 IZ

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobkyně xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 14.2.2013, xx. xx. 59 XXx 2500/2011, 101 XXXX 347/2012 (MSPH 59 XXX 8688/2011), xxxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 251&xxxx;040 Xx, xxxxx x x xxxxxxx, v xxxx xx týkal xxxxxx x nákladech xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 14.2.2013, xx. xx. 59 XXx 2500/2011, 101 XXXX 347/2012 (XXXX 59 XXX 8688/2011), xxxxxx.
&xxxx;

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxxx ze xxx 28.8.2012, x. x. 59 XXx 2500/2011-52, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Praze (xxxx xxx „insolvenční soud“) xxxxxx (xxxxxxx

14. 9.2011), xxxxxx se xxxxxxxxx (Xx. J. X., XX. A.) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (X., X. S. a xxxx., veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka X. X.) xxxxxx, xx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 577&xxxx;028 Xx (bod X. xxxxxx), x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx 13&xxxx;440 Kč (xxx II. xxxxxx).

2. X xxxxxxxx žalobkyně Xxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14.2.2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx výrok) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xx xxxxxxx xxxxxxx odvolacího xxxxxx částku 12&xxxx;826 Xx (druhý výrok).

3. Xxxxxxxx xxxx xx „xxx výhrad“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jelikož xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx) xxxxxx i dlužník. Xxxxx (xxxxx), xx xxxx-xx pohledávka (xxxx) xxxxxxxxxx jako vykonatelná, xxx insolvenční xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přezkoumal xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pak je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který k xxxxxx žaloby vyzval xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X x režimu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx Nejvyšším xxxxxx x rozsudku xx. xx. „29 Xxx 327/2004“ [xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.10.2005, sp. xx. 29 Odo 327/2004, uveřejněný pod x. 45/2006 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 45/2006“), xxxxx xx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu].

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx splátkového kalendáře) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx pak xxxxxxx, xx věřitel xxxx xxxxx x incidenční xxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xx vůči xxxxx popírajícím. X xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx 325&xxxx;988 Kč) xxx insolvenční xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Žalobkyně xxxx žalobu takto xxxxxxx podala (x xxxxxxx stanovené xxxxx), xxx xxxxxxx xx xxxxxxx z 11.5.2012 xxxxx zpět vůči xxxxxxxx. Xxxxxxxx ze xxx 21.5.2012, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx) vůči xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Závěr, xx xxx, kde pohledávku xxxxx (při xxxxxxxxx) x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

5. V xxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xx shora xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žaloby xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxx.
&xxxx;

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

7. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu (x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §237 x. x. x. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ Nejvyššího xxxxx xx dne 17.2.2011, „x. j. 29 XXXX 29/2009-X-108“ [xxxxxxxx jde x xxxxxxxx xxx. zn. 29 XXXX 29/2009, xxxxxxxxxx xxx č. 108/2011 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 108/2011“)], jakož i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pohledávky x insolvenčním řízení xxxxxxxx listinou).

8. Xxxxxxxxxx xxxxx vytýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. ř.) x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx a věc xxxxxx insolvenčnímu soudu x xxxxxxx řízení.

9. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) insolvenčního xxxxxxx popřít přihlášenou xxxxxxxxxxxx pohledávku jako xxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x R 108/2011, xxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx), xx xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx soud (x citovaném xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálezem xxxx nevykonatelné xxxxxxx x x případě, xx xxxx podána xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx povolil xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxx zápověď „xxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx excesem x pravomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx dovolatelka), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx předložen xxxxx xxxxxxxx titul, xxxxx xxxxx xxxxx zpochybněn. Xxxxxx xxx nedává xxxxxxxxxxxxx správci právo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx za „neexistující"). Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx „vázán předložením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nikoli xxxxx §198 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx totiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx činil §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx (xxxx x xxxxx případě) xx xxxxxxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx odvolacího soudu xx X 45/2006 xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zařadí na xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx. Dovolatelka xxx xxxx, xx závěry xxxxxxxx x X 45/2006 xxxxx xxxxxxxxx xx její věc x xxxxx, xx xxxxxxxx závěrům xxxxxxxxx x R 108/2011.

12. Xxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) aplikaci §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx úvahy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dovolatelka.

13. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

14. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx pasivní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neúčastí „xxxxxx“ (správně xxxxxxxx) xx xxxxxx žalované. Xxxxx xxxxxxxxxxx (sice) xxxxx polemizovat x xxxxx §410 xxxx. 2 insolvenčního zákona, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx legitimaci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [XXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx. 1. vydání. Praha: X. H. Xxxx, 2010 (xxxx xxx „Xxxxxxxxx"), x. 1023-1024] xxxxx xxxxxxxxxx, xx:

15. „Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx dlužníkem xx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxx účinky, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xx určení xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak se x pohledávce xxxxxxxxxx. X xxxxxx, xx xxxxxxxxxx popřel xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx popřením dlužníka x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx žaloba na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx."

16. Xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx) dva závěry:

[1] Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx žaloby insolvenční xxxxxxx).

[2] Třebaže xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (věřitelka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), komentářová xxxxxxxxxx xx utvrzuje x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx neplynulo, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx, že postupovala x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx žalobu xxx, xx xxxxxx jen xxxx žalovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

18. Žalovaný xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, maje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správné. Xxxx, xx x xxxxxxxxxx otázkách xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obsažené x xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxx 28.11.2012, x. x. KSOS 13 XXX 8184/2012, 2 XXXX 843/2012-X2-10, a xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obsažené x „usnesení" Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.7.2012, „xx. zn. 29XXxx 1/2011“ (xxxxxxx xxx o rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2012, xxx. xx. 29 XXxx 1/2011, uveřejněný x xxxxxxxx Xxxxxx judikatura xxxxx 7, xxxxxx 2013, pod x. 99).

19. Xxxxxxx xxxxxxxxx 20.1.2014 doplnila xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx insolvenční xxxxxxx xxxx zařadit xx xxxxxxxxx xxxxxxx (a xxx přezkoumat jako xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.7.2013, „sp. zn.“ (xxxxxxx xxx. xx.) 29 ICdo 7/2013 [xxx x usnesení xxxxxxxxxx xxx x. 106/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „R 106/2013“], x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2013, xx. zn. 29 Xxx 392/2011, (xxxxxxxxxx x časopise Soudní xxxxxxxxxx číslo 9, xxxxxx 2014, xxx x. 110) s xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxx, xx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx liší xx xxxxxx obou xxxxx x této xxxx.

20. X xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxxx xx dne 16.7.2013, x. x. XXXX 59 XXX 8688/201 x-X-50) odvolal insolvenční xxxx z xxxxxx (xx vlastní žádost) xxxxxxxxxxx insolvenčního správce x novým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. T., x. o. s. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxx x dovolacím xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

21. X xxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx od 1.1.2013 xx 31.12.2013 (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 29.5.2014, xxx. xx. 29 XXxx 33/2014, xxxxxxxxxx xxx č. 92/2014 Xxxxxx soudních rozhodnutí x stanovisek).

22. Xxxxxxxx xxxx xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání.

23. Xxxxxxxx nesměřuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238x x. x. x., xxxxx zbývá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x.

X. K výrokům x nákladech xxxxxx

24. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx i xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil usnesení xxxxxxxxxxxxx soudu ve xxxxxx o nákladech xxxxxx a xxxxx xxxxxxx výroku o xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §237 x. x. ř. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx akcesorickým xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení; x xxxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 30.5.2013, xx. xx. 29 Xxx 1172/2013, uveřejněné xxx x. 80/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

26. X xxxxxxxxxx věci k xxxxx xxxxxxxxxxxx výrokům xxxxx též xxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx) výroky x nákladech xxxxxx. X xxx tyto xxxxxxxxxxx výroky xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. Xxxx ustanovení xxxxxx, že dovolání xxxxx §237 není xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx dovoláním xxxxxxxxx výrokem bylo xxxxxxxxxx x peněžitém xxxxxx nepřevyšujícím 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §120 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxxxxx X 80/2013 xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx se u xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neuplatní).

27. Dovolání xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nezpochybňuje xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxx v souhrnu xxxxxxxxxx o xxxxxx 26&xxxx;266 Kč. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 50 000 Xx (xxxx. x usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.9.2013, xxx. xx. 29 ICdo 34/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 5/2014 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx).

28. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dovolání v xxxxx xxxxxxx odmítl xxxx xxxxxxxxxx nepřípustné xxxxx §243x xxxx. 1 o. x. x.

XX. K xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx co xx xxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 251 040 Xx

29. Xxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzující xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxx x v xx xxxxx, xxx xx xxxxxx zamítnutí xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 251&xxxx;040 Xx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrok xx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx co xx xxxxxx 325 988 Kč (xx xx xxxxxx 251&xxxx;040 Kč je xxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (řešení xxxxx x právních xxxxxx předkládaných dovolatelkou Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x části, xx které xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx §243x xxxx. 1 x 2 x. x. x.

XXX. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx samé xx xx xxxxxxxxx xxxxxx ohledně požadavku x určení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 325&xxxx;988 Xx

30. Xxxxx xx dovolání přípustné (xxx §237 x. x. ř.), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

31. Vady xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. s. x.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x ze xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx xx proto - x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

32. Xxxxxx posouzení xxxx xx xxxxxx nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx daný skutkový xxxx nesprávně aplikoval.

33. Xxxxxxxx stav xxxx, xxx xxx zjištěn xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxx) zpochybněn x Xxxxxxxx soud x něj xxx xxxxxxx úvahách xxxxxxx.

34. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pak xxxxxxxx především skutkové xxxxxx, podle xxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxx ze xxx 23.6.2011 zjistil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníka x povolil xxxxxxxxx.

[2] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx řízení vedeného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku xx xxxx 577&xxxx;028 Xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx smluvních xxxxx) xx smlouvy x xxxxxx uzavřené xxxx právním předchůdcem xxxxxxxxxxx JUDr. X. X., Ph. X., (xxxx jen „L. X.“) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (X. X. starším) xxxx xxxxxxxxx. Dovolatelka xxxxxxxxxx nabyla xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x L. X. xxx 17.5.2010. Xxxxxxxxxx byla přihlášena xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 31.3.2010, x. x. Xxx 2/2010-05, xxxxxxxx xxxxxxxxx X. X.

[3] Při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx 6.9.2011, popřel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx) xx xx xxxx (xx xx xxxxxx 325&xxxx;988 Kč), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx neplatnou x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx popřel xxxxxxxxxx x dlužník.

[4] Usnesením xx xxx 7.9.2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[5] Podáním xxxxxxxxx 9.9.2011, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12.9.2011, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx, xx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx“ pohledávku xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx (xx do částky 325&xxxx;988 Xx) insolvenční xxxxxxx x dlužník x poučil xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x předepsané xxxxx a x xxx, že žaloba xxxx směřovat proti xxxxxxxxxxxxx správci a (xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[6] Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 16.9.2011 xxxxxxxxx původně xxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) dlužníku. Xxxxxxx x 11.5.2012 xxxx dovolatelka („s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dlužník xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxx zpět xxxx xxxxxxxx. Usnesením ze xxx 21.5.2012, x. x. 59 XXx 2500/2011-41, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 13.6.2012, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dlužníku x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx.

35. Xx xxxxx ustaveném skutkovém xxxxxxx Nejvyšší soud x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) právním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:

x) X xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx

36. Xxxxx §16 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

37. Xxx §198 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx určení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx uplynutím xxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §197 odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci. Xxxxxxx-xx žaloba xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx co xx xxxx nebo xxxxxx xx x xxxxxxx případě zjištěna xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx popření (xxxxxxxx 1). X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx dozvěděl xxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxxxxx 2). Vyjde-li x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 najevo, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pohledávkou xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §199 (xxxxxxxx 3).

38. Xxxxxxxxxx §410 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx určuje, xx xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně §190 xx 202 (odstavec 1). Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkem xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účinky xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pro xxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávku xxx přezkumném xxxxxxx, xxxxx se konalo xxxx schválením xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxx; xxxxx den xx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx lhůt x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravosti, xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vždy vůči xxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

39. X xxxx xxxxxx, xxx xxx rozhodné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona již x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (20.5.2011) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nedoznala xxxx.

40. Xxxxx §410 xxxx. 2 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tom, že xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oddlužení, xxxxxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo pořadí xxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §198 xxxx. 1 xxxx xxxxx insolvenčního zákona, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášenému xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx, xxx xxxxx žalobu (x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oddlužení xx tedy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx insolvenčního xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (stejně jako x této xxxx) xxx xx xx xxxx (v xxxx xxxx co xx xxxxxx 325&xxxx;988 Xx) xxx x tomto xxxxxx platí, xx:

[1] Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx popřené co xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§410 xxxx. 2 věta xxxxx a druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx (§410 odst. 2 xxxxxxxx věta xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx x určení xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v takovém xxxxxxx zjištěna ve xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx (§410 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxx x §198 odst. 1 větou třetí xxxxx věty xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[2] Xxxxxx-xx věřitel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§198 odst. 1 xxxx xxxxx x druhá insolvenčního xxxxxx) xxxxx dlužníku (§410 xxxx. 2 xxxxxxxx věta insolvenčního xxxxxx) xxxx žalobu x xxxxxx výše xxxxxxxxxx, je pohledávka x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxx jejím xxxxxxx (§198 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

41. Xxxxxx xxxxxxxxxx (pro xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky nepodá xxxx xxxxxx x xxxx určení) xxxxxxxxxxx §198 odst. 1 xxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx (xx x xxxxxxxxxx popřené xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx popření) xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) i tam, xxx xxxxxxx právo xxxxxxx (jako x xxxx xxxx) jak xxxxxxxxxxx správce, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

42. Xxxxx řečeno, popře-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxxxx x oddlužení, xxxx xxx žaloba x určení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx úkonem toho xxxxxxx x nich) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dlužníku). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx popřené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx x oddlužení xxxx xxxxxx o určení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxx dlužníku), xxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx tím x xxxxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §198 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx popírajícímu xxxxxxxxxxx xxxx zamítne.

43. Pro xxxxxx xxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx popřeli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx x xxxxxx 325&xxxx;988 Xx, xxxxx xxxxx, xx:

[1] Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x určení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §198 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxxxx xx zjištěna xx xxxx 251&xxxx;040 Xx).

[2] Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx 325&xxxx;988 Xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxx xx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x popírajícímu dlužníku x oddlužení) účinky xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

44. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nerozlučném společenství xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx), xxxx závěr, xx vzhledem k xxxx, xx xxxxxx xxxx podána (xxxx xxxxx zpět) vůči xxxxxxxx, xxxxx požadovanému xxxxxx vyhovět xxxx (xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx výsledku xxxxxxx.

45. Tvrdí-li xxxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx), že xx xxxxxxxxxx názoru, xx (při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x dlužníkem) stačí xxxxx žalobu xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, xx utvrzuje „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx11, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jde o xxxxxxxx x xxxx 2010), xxxxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 30.3.2011 (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx věc xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxx xx 31.3.2011 zákonem x. 69/2011 Xx.), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (větu: „Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx žalobu xxxx xxxx xxxxxxxx.“).

46. Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx stačí xxxxx xxxxxx pouze proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxx ani při xxxxxxx §410 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx účinném xx 30.3.2011. X xxxx xxxxxx xx (xxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. xx. 29 XXxx 1/2011 (xxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxx), v němž xxxxxxx, xx xxxxx-xx xx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx přezkumném xxxxxxx, xxxxx se konalo xxxx (xxxxxxxxx) schválením xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xx 30.3.2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x určení xxxx pravosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxxxx (xxxxxxxxx) insolvenčního xxxxxxx popřít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

47. V xxxxxx xxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx usnesením xx xxx 18.7.2013, sen. xx. 29 NSČR 25/2011, xxxxxxxxxxx pod x. 105/2013 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (dále xxx „X 105/2013“). X xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx x R 45/2006), xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx" a který xxxxxxx lhůtu x xxxxxx žaloby x xxxxxx pravosti xxxx xxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxx správce dle §197 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x §198 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx s ustanovením §185 xxxxxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxxx (jako xxxxxxx) xxxxxx založenou xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ (xxx niž xxxxx xxxxx §199 xxxxxxxxxxxxx zákona). Tamtéž Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx pouze x xxxxx xxxxx zahájeného xxxxxxxxxxxx sporu xxxx xxxxx prověřit výhradu, xx pohledávka je xxxxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxx (rozuměj x xxxxxxxx x R 105/2013) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx" jen xxxxx, že tak xxxx „xxxxxxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx, že (xx)xxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x možnost xxxxxxxx úsudku, jehož xxxxxxx (xxxxxxx) lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx incidenčního xxxxx.

48. Xxx poměry xxxx věci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x X 105/2013, xx xx-xx xxxxxxxxxx, kterou věřitel xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka jako xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx jednání insolvenční xxxxxxx x xxxxxxx x oddlužení, je xxxxxxxxxx spor (v xxxxx rámci xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §198 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx popřená xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) řádně xxxxxxx, xxxx-xx přihlášený věřitel xxxxxxx žalobu x xxxxxx pravosti, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předepsaným xxx nevykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxxxx toho, xx xxxxx povinnost podat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v oddlužení). Xxxxxxxx se prosadily xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx věřitel xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v R 105/2013 a x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx žalobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalšímu xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx) již xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, žádný xxxxxx.

49. X X 105/2013 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx přezkoumána při xxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), xxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx pohledávku popřel xx xx výše, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx určení, zabránil (xxxx dlužníku) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx (ve xxxxx x xxxxxxxxxxx §198 xxxx. 1 větou xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx insolvenčním xxxxxxxx) xxxx bezpředmětným xxxx x (tutéž) xxxx xxxxxxxxxx vedený xxxxxxxxx popřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X rozsahu, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xxx xxxxxxxxx (v této xxxx xx xx xxxxxx 325&xxxx;988 Xx), xxxxx věřitel v xxxxxxxxxxxx řízení již xxxx xxxxxx pohledávku, xxxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx).

x) X rozhodčímu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

50. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x prvním xxxxx xxxxxxx [ad a) x x)], xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto (xxxxx) xxxxxx, xxxxx ta xxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx incidenčního xxxxx (xxx) xxxxxxxxx (xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx), zda xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledávku.

51. Xxxxxxxx soud xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243xxxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zamítl [§243x xxxx. a) x. x. x.].

52. Xxxxx o nákladech xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o §243c xxxx. 3, §224 xxxx. 1 x §142 xxxx. 1 x. x. x., xxxx xxxxxxxx žalobkyně xxxx zamítnuto, xxxx xxxxxxxxxx vzniklo xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

53. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x dovolacím řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx služby (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 14.5.2013) xxxxxx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Xx., o xxxxxxxx advokátů a xxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) do 31.12.2013.

54. Xxxxxxxx žalovaného xxxxxxxx xx xxxxx úkon xxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ve smyslu §9 odst. 4 xxxx. x) advokátního xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení [z §2 xxxx. d) x §160 insolvenční- xx xxxxxx xx xxxxxx, xx spory xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx projednávají x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení], x kterého se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxx xxxxxxxx (xxx §7 xxxx 5. advokátního xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 3&xxxx;100 Kč. Xxxxx x náhradou xxxxxxxx výdajů dle §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx tarifu ve xxxx 300 Xx xxx o xxxxxx 3&xxxx;400 Kč. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 21% daň z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 714 Xx (§137 xxxx. 3 x. s. ř.) xxx xxxxxx x xxxxxx 4&xxxx;114 Xx.

55. X důvodům, xxx xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxxxxxx určena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanskoprávního x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.5.2013, xx. xx. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněný xxx x. 73/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

56. Xxxxx dodat, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx původního xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx XXXx. X. X., Xx. D., (xxxx xxx „X. X.“) xx po xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxxxx x 3.10.2013) xxx předmětné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (insolvenční xxxx, X-65), xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zástupcem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné moci. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx O. X. xxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxx, že xxx x xxxxx, xxx xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx-xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx řízení za xxxxxxxxx k dovolání xxxxxxxxxx O. Ř. X xxxx, xxx X. X. xxxxx xxxxxx původního žalovaného (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxx 14.5.2013), xxx xxxxx xxxxxx žádná xxxxxxxx, xxx by bránila xxxxxxxxxx.