Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta:

Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není xx xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x sobotu, xxxxxx nebo svátek). Xxxxxx xxxxxx by xxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv osob xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx).

Xxx: Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx CORS Xxxxxxx proti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x soudců XXXx. Xxxx Xxxxxxxxx x Olgy Stránské xx xxxx žalobkyně: X. P., x. x. x., xx xxxxxx x, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, s. x. x., xx sídlem Xxxxxxxx 1113/8, 148 00 Xxxxx 4, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Masarykova 427/31, 602 00 Brno, x xxxxxx proti xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxx x Praze xx xxx 20.3.2012, x. x. 1371/12-1300-203299,

xxxxx:

X. Xxxxxx xx xxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx druhé, xxxx xxxxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „x. x. s.“), xxxxxxx x Krajského xxxxx x Xxxxx xxx 21.5.2012, xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Finančního xxxxxxxxxxx v Praze xx xxx 20.3.2012, xx. 1371/12-1300-203299 (xxxx xxx „xxxxxxxx rozhodnutí“), xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze dne 19.8.2011, č. x. 149583/11/063911203497, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx potvrzeno. Xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2008 xxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xx xxxx 218.614 Xx.

Xxxxxxxxx x žalobě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx spatřuje x xxx, že jí xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se seznámit x výsledkem kontrolního xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x němu xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx doplnění. Xxxxxxxxx dále namítla, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabránil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx opakovaně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx a předání xxxxxx x daňové xxxxxxxx x přistoupil x doměření xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx dřívější xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx a kvalifikované xxxxxxxxxxx. Dále žalobkyně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx prodloužil xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádal o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad pak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nařízeném xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nedůvodnou. Xxxx xxxxxxxxx namítla, xx xxxxxxxx xxxxx xxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx §75 xxxx. 2 zákona č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x XXX“), xx x xxxxxx xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2006/112/XX, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xx. 177. Žalobkyně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx XXX na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ředitelství x Xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soudu 25.6.2012 xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx žalobkyně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxx xxxx xxxxxxx x vyjádření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a navržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 8 xxx x vyjádření x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx doplnění. Xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kontrolními xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx do xxxx xxxxxx povinnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zjištěním vyjádřit x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §88 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx“) x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxxxxxxx žádná práva xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.3.2011, x. x. 44165/11/063932200897, xxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění xx 1.4.2014. Žalobkyně xxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx předvolání x projednání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx xx ztotožnilo x xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx žalobkyně xxxxxxxx projednání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x postupoval tak xxxxx §88 xxxx. 5 daňového řádu. X xxxxxxx námitce, xx finanční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx žalobkyně xx do xxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx kontrole ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx důkazní prostředky, xxxxxxx xx xx xxxx čtyři měsíce. Xxxxxxxxx xx x xxxxx vyjádřit xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxx nečinná. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx žalobkyni xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx její xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upozornil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx dostatečného xxxxxx. Xxxxx finančního ředitelství xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x jednání xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x neúčast xxxxxxxxxxx. Finanční xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxxxxxxxxxxx upřesnil, xxxxxxx či prokázal. Xxxxxxxx žalobkyně xxxxxxx xxxxxx důvody, xxxxx xx bránily xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx termín xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xx xxxxxx projednání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx daňové kontroly. X žalobní xxxxxxx, xx hmotné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 177 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedlo, xx tato xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxx námitce však xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výluka xxxxxxx x případě nákupu xxxxxxxx automobilu xxxx x xxxxxx x XXX, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 2008, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o XXX x roku 1992“). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx o XXX xx x xxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxx XX. Xx. 177 směrnice Xxxx 2006/112/XX xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx čl. 176, kdy ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpočtu XXX x xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx DPH xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedenou směrnicí x xxxx xxxxx xxxxx pro její xxxxxx aplikaci. Finanční xxxxxxxxxxx xxxxx navrhlo xxxxxxxxx žaloby.

Podáním xxxxxxxxx xxxxx xxx 27.4.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxx dvůr“) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odpočet u xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx zachovat xxxxxxx xxxxx xx čtyřech xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx?“.

Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vyjádřil tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx názoru, xx každé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx otázku Xxxxxxxx xxxxx.

X účinností xxxxxx x. 456/2011 Xx., o Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx xxxxxx“), xxx ode xxx 1.1.2013 xxxxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxx správy příslušné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §20 xxxx. 5 xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxxx Odvolací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízené podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x §69 s. x. s., xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ten xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx působnost přešla, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§33 xxxx. 1 x. x. x.) Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství.

Ze xxxxxxxxx xxxxx xxxx zjistil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx 6.4.2010 xxxxxxx finanční xxxx u žalobkyně xxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dne 2.11.2010, xx. 101914/10/063932200897, xxxx xxxx vyplývá, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX TOUAREG X6 XXX, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xx xxxx 218.614 Xx, xxx tento vůz xxx xxx pořízen 4.4.2008 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nákladní xxxxxxxxx terénní xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 25.6.2008, xxxxxxxxx odpověděla, xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 22.11.2010 xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedla, xx nebyla vznesena xxxxx otázka a xxxx xxxxx, x xxxx xx má xxxxxxxxx vyjádřit x xx xxxxxxx nákupu xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx myslel. Xxxx xxxxxx, že xxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx úřad xx xxxxx xx dne 14.12.2010, č. x. 112513/10/063932200897, xxxxx, xx x xxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nákladní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxx 7.4.2008 xxxxxxxxxxxxxx jako osobní xxxxxxxxx, a vyzval xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX. Xx svém xxxxxx xxxxxxxxx finančnímu xxxxx xxx 18.2.2011 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dne 23.4.2008 xxxx vydáno rozhodnutí x povolení xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxx přestavba xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx přepážka.

Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx čj. 35960/11/063931201271, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx tak, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x dospěl xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx §75 xxxx. 2 xxxxxx x XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2008 xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx daně ve xxxx 218.614 Xx. X výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žalobkyně xxxxxxxxx xxx 22.3.2011, xxx vyplývá x xxxxxxxxx z téhož xxx, č. x. 38829/11/063931201271. Xxx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovena xxxxx 8 xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x navržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 28.3.2011 x xxxx xxxxxxxxxxx o 15 xxx. X xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx úkonů x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx 30.3.2011, x.x. 44165/11/063932200897, xxxx xxxxx sice xxxxxxxxxx, xxxxx pouze xx 1.4.2011, xxxxxxx xxxxxxx na §36 xxxx. 2 daňového xxxx.

Xx správního xxxxx xxxx xxxxxxx, že xxx 29.3.2011 žalobkyně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx moc, xxxxxx x zastupování xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxx. X. X., xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxx 31.3.2011 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx, čj. 46113/11063932200987, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx, jakým xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx finančním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx vyrozuměna xxxxxxxx xx xxx 29.4.2011, x.x. 74662/11/063932200897. Následně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, doručenou xxxxxxxxxx xxxxx dne 4.4.2011, xx postup xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledkem xxxxxxxxxxx zjištění. Kromě xxxx žalobkyně xxxxxxx, xxx finanční xxxx xxxxxxx kontrolní zjištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX V6 XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svědka. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnou x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx přípisem xx dne II.4.2011, x.x. 56784/11/063932203841. Žalobkyně, xxxx. její xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.5.2011, x. j. 76248/11/063932200897, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xx den 18.5.2011. Xxx 5. 5&xxxx;2011 xxxxxx žalobkyně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. S ohledem xx xx, xx x obsahu xxxx xxxxxxxxx vyplývalo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx stížnost xx dne 4.4.2011 xxxxxx řádně xxxxxxxx, xxxxxxxxx ji finanční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobkyni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18.5.2011, xx. 2649/11-1500-200379, o xxx, xx neshledalo, xx xx finanční úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxx 17.5.2011 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx finančního úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxxxxxx zjištění a xx xxxxxx vedení xxxxx. Zároveň v xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxx 18.5.2011 xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xx x xxxxxxxx jejího obsahu xxxxxxx opětovně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx finančnímu ředitelství. Xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx vyřídilo xxxxxxxx xx xxx 13.6.2011, xx. 3063/11-1500-200379, xxxxxx xxxxxxxxx vyrozumělo, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx uvedlo, xx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předvolání xx nezákonné, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx tehdejšího xxxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž vyjádřilo xxxxx, že tímto xxxxxxxx žalobkyně xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxx 20.6.2011, xx. 118259/11/063932200897, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobkyni, xxxx. xxxxxx tehdejšího xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x daňové kontrole xx xxx 13.7.2011. Xx předvolání žalobkyně xxxxxxxxx stížností na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X ní xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13.7.2011 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předvolání povinnost xxxx si x xxxxx xxxxxx průkaz xxxxxxxxxx. Zároveň xxx xxxxxxxx žalobkyně finančnímu xxxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxx názoru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx finanční xxxx, xx jeho xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jakoukoliv potřebu xx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx, a xx xxxx xxxx z xxxxxx nezákonnosti xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 31.7.2011 xx 14.00 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 19.7.2011, x.x. 138150/11/063932200897, xxxxxxx tuto stížnost xxxxxxxx důvodnou, xxxx xxxxxxxxx xx žalobkyní, xx v předvolání xx dne 20.6.2011 xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx podle xxx xxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vyřízeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx z téhož xxx xx. 138880/11/063932200897, xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xx den 1.8.2011 x 8.00 hod. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 28.7.2011, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se x xxxxxxx xxx 1.8.2011 x xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx ředitelství. Jinak xxxx důvody nespecifikovala. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xx xxx 19.7.2011, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxx nedostavení se xx xxxxxxx jsou xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x v xxxxxxx z 2.8.2011, x. j. 145310/11/063932200897, x xxx žalobkyni xxxxxxxxx x dodal, xx xx xxxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx pak xxx 2.8.2011 xxxxxx xxxxxxxxx xxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rovněž xxxxxx x daňové xxxxxxxx DPH za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx prosinec xxxx 2007, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2008 x xxxxx až xxxxxxxx xxxx 2009 xx dne 2.8.2011, xx. 137154/11/063931201271. Na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19.8.2011, xx. 149583/11/063911203497, xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx 2008 DPH xx výši 218.614 Xx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně xxx 13.9.2011 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Finanční xxxx xxxxxxxxx xx xxx 21.9.2011, x. j. 155897/11/063911203497, xxxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx včasnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.10.2011, č. x. 159041/11/063911203497, xxxxxxxxxxx do 1.11.2011. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.11.2011 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění vad xxxxxxxx. Tato žádost xxxx zamítnuta rozhodnutím xxxxxxxxxx úřadu xx xxx 22.12.2011, x. x. 174003/11/063911203497, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 26.4.2012, x.x. 1952/12-1300-203299. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 23.8.2011 xxxxxxxxxx úřadu stížnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 29.8.2011, x. x. 150567/11/063932200897, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žalobkyni, xx xxxxxxxx xxxx posouzena xxxx xxxxxxxxxxx. Následně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 9.9.2011 požádala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prošetření xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyřízení xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 3.10.2011, x. x. 5101/11-1500-200379. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 19.8.2011 xxxx doplněno xxx 16.11.2011. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství napadeným xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.8.2011 xxxxxxxxx.

Xxxxxxx soud v Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxx bodů x xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Vycházel xxx xxx xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx tu xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. §75 x. x. x.), přičemž xxxxxxxxx x návaznosti na xxxxx podle §51 xxxx. 1 x. x. x. souhlasili x rozhodnutím xx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx procesních pochybení xxxxxxxxxx xxxxx resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx nichž xxxx xxxxx k porušení xxxxxxxxxx o řízení x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx žalobkyně xxxxxx rozpor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 177 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §88 xxxxxxxx řádu, podle xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxx x xxxxxxxxx (xxxx. 2). Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx lhůtu, ve xxxxx se může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x navrhnout xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx zprávy x daňové kontrole xxxxxxxxx jeho další xxxxxxxx (odst. 3).

Xxxxx §88 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx seznámit xx xxxxxxx x xxxxxx kontrole xxxx xx projednat xxxxx xx jejímu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx doručení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jakoukoliv xxxx, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyně, xx jí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxx seznámení x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a tento xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx konkrétních xxxxxxxxxxx případu x xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx x možných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybral xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxx daní, xxx xxxxxxx xxxxxx subjekt xx nejméně xxxxxxxxx (xxxx. §5 xxxx. 3 daňového řádu). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jednání xxx 22.3.2011, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx žádosti xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx 8 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx požadovaný způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správy daní. Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx požadovala. Kromě xxxx z protokolu xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobkyně chtěla xxxxxxxx až xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tomu stanovené xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx x xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx během xxxxxxx x rámci předcházející xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyjádření. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx finančního xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta k xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doplnění. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spisu, k xxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 8 dní. Na xxxx včasnou xxxxxx xxxx xxxx lhůta xxxxxxxxxxx o xxxxx 2 xxx. Z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §88 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx lhůta xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxxx krátkou, xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stižena xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx“ (Žišková, X. In: Xxxx, X. et al. Xxxxxx xxx. Komentář. X. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2011, x. 482). Lhůta xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.6.2001, xx. xx. Pl.ÚS 46/2000). X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvala bezmála xxxxx xxx. Přiměřenost xxxx lhůty xx xxxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx vztahujícím xx x nároku xx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx automobilu. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která by xxx xxxxxxxxx mohla xxx jakkoliv xxxxxxxxxx, xxxxxx navazuje xx xxxxxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxxx a x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx, xxx také xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx ani s xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx dny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění. Xxxxxxxx xxxx zde xxxxxx xxxxxxxxx, která xxx něj xxxxxxx x §36 odst. 2 xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prodloužit xxxxx alespoň x xxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zbývá xx xxxxx, o jejíž xxxxxxxxxxx xx žádáno, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x lhůtu xxxxxx. V rozhodnutí x prodloužení xxxxx xx xxx 30.3.2011 xxxxxx finanční xxxx xxxxxxxxxx zdůvodnil, proč xxxxx neprodloužil xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy že xxx xxxx názoru xxxx xxxxxxxxx dostatečný xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx trvání daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx, xx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx pouze xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx reálně poskytnutý xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Během xxxxxx xxxxxx časového xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx kontrole učinila xxxxxxxxx vyjma xxxxx xxxxxx procesních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spis), xxxxx jediný návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx automobilu xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx xx xxxx finanční xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedl xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxx xxxxx setrvává xx svém xxxxxxxxxx. Xxxxx názoru zdejšího xxxxx xxx finanční xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x §88 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

Jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx námitku xxxxxxxxx, xx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx x xxxxxxx osobně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx roveň x doručováním elektronickou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx na posouzení xxxxxxx xxxx, který x xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxx forem xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 daňového řádu xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doručení (xxxx. Xxxxx, X. Xx: Xxxx, X. xx xx. Daňový řád. Xxxxxxxx. I. xxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2011, s. 228-229). X x případě xxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavřít, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx shledal xxxxxxx xxxx xxxxxx žalobní xxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxx nesplnil xxxx povinnost xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nařízeném xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za nedůvodnou. Xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx zástupce, neuvedla xxxxx dostatečný xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx účastnit jednání x místě a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sdělovat nebo xxxxxxxxx jen xx „xxxxxxxx xxxxxx“, které xxxx nebyly xxxx xxxxx specifikovány. Xxxxxxxxxx, xxxx. dostatečnost, důvodů, xxx které se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízeného xxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx byl správce xxxx seznámen s xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že již xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 13.6.2011, x. x. 3063/11-1500-200379, xxxx žalobkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezákonné, xxxx možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxx žalobkyně, xxxx. xxxxxx tehdejšího xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednání zúčastnit. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x mohla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x projednání zprávy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx xx xxx 27.7.2011 xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedla, xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx dle xxxxxx xxxxx nelze považovat xx dostatečný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na projednání xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX, a xxxxx xx podle xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zastupování. X xxxx soud předně xxxxxxxxx, že ustanovení §6 xxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxx xxxx řadí xxxx xxxx zásadu xxxxxxxx, zásadu vzájemné xxxxxxxxxx, zásadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx dovodit, xx daňový xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx mít x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxxx subjektům x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Správce daně xxx xxxx xxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v obdobných xxxxxxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překážkami xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx ČR xxxx xxxxxx však xxxxx xxxxxx zdejšího xxxxx xxxxxxxx překážku nepředstavuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobkyně, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR xxxx poskytovat ještě xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxx poradce. Zvolením xx člena Xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx poslanec xx senátor x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxxxx nebo jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x této zásady xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx řád, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx věc, však xxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastat xxxxxxx, xxxxx xx znemožnila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. naplánovaná xxxxxxxxxx cesta xxxx.). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxx sdělit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxxxx důvodu výslovně xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nelze x xxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxxxx, xx xx se v xxxxx ohledu nesnažil xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx kontrole, x xxxx xx xxx 18.5.2011, 13.7.2011 x 1.8.2011, kdy xx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxx xx žalobkyně nedostavila x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, který xx jí x xxx xxxxxx. Finanční xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšel xxxxxx x dvakrát změnil xxxxxx jednání. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx možný xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 31.7.2011. Xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx navrženým xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx neúřední x xxx pracovního klidu. Xxxxxxxx x uvedenému xxxxxxx takový postup xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx senátorem Xxxxxx Xxxxxxxxxx ČR. Krajský xxxx v Praze xx xx xxxxx xxxx, že xx xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx že xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezastupoval. Přesto xxxxxxxx zdejší xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vhodné xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx zájem xxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxx dřívější zástupce xxxxxxxxx senátorem Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxx, xxx xx xxx povinnost nařídit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx této xxxxxxxxxxx se zástupce xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx ustanovení zákona x střetu zájmů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx snažil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud proto xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxx xxx x xxxxxxx s §88 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx, xxxxx výslovně xxxxxxxx správci daně xxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odmítne xx xxxxxxx seznámit, xxxxxxxxx ji nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zabránil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx její stížnosti. Xxxx žalobní xxxxxxx xx natolik xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xx není patrno, x jakým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx postup xxxxxxxxxx úřadu v xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx postupu xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany (§261 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx x prošetření způsobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx v žalobě xxxxxx, že xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 xxxxxx x XXX, xx x přímém xxxxxxx x čl. 177 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, x čehož xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx DPH xx vstupu při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx tuto xxxxxxx xxxx xxxx neshledal xxxx důvodnou. Podle xx. 177 směrnice Xxxx 2006/112/ES xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx XXX xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zcela nebo xxxxxx vyloučit x xxxxxx odpočtů xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k dani xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo i xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx daň nepřekročila xxxx daně, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xx není xxxxx, xx xx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cyklu nastaly, x xx tedy xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx. 177 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX xxxxx xx projednávanou xxx vztáhnout, xxxxx xx tu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. 176. X názorem xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx ztotožňuje.

Podle xx. 176 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, x jakých xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx přísně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx například xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, na zábavu x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx v platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x 1. xxxxx 1979, nebo xxx-xx o xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xx Společenství xx xxxxx xxx, ke xxx svého xxxxxxxxxxx. Xxxxx §75 xxxx. 2 xxxxxx o XXX xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu; xxxxx odpočtu xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje x xxxxxxxxxx pronájmu; xxxxx xxxxxxx xx nevztahuje xxxxxx na pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vývoz xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. X xxxxx znění bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX, xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxx xx x xx rozhodnou xxxx, xxxx rok 2008. Xxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxx xxx 1.5.2004, tedy x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Do xxxxxx data xxx x xxxxxxxxx xxxxx x DPH z xxxx 1992, který x §19 odst. 4 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxx xxxxxx osobního xxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx technickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu x při nákupu xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx musí xxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxx xxxxx §20. Xxxxx §19 xxxx. 5 xxxxxx x XXX x xxxx 1992 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu, pokud xx uskutečňován plátcem. Xxxxxxxx xxx byla x České republice xxxxxx a účinná xxxx úprava xxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx (xxxxx obsažená x xxxxxx x XXX z roku 1992) a ode xxx přistoupení k Xxxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x DPH, xxxxx xxx aplikován xx projednávaný xxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx dvora mohou xxxxxxx státy zachovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxx, xx Rada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx ze xxx 30.9.2010, Xxxxx Xxxx, X-395/09, xxx 20). Xxxxxxxxx datem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 1.5.2004 xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx (srov. rozsudky Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.12.2008, Xxxxxxx, X-414/07, bod 28, x ze xxx 8.1.2002, Metropol a Xxxxxxx, X-409/99, xxx 41). Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x XXX x xxxx 1992, xxxxx xxx účinností xxxxxx x XXX (tedy xxxx 1.5.2004) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o XXX xxxxxxxx toto xxxxxxxxx zachoval. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx právní xxxxxxx rozšířen (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 22.12.2008, Xxxxxxx, X-414/07, xxx 41). Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx obsažené v §75 odst. 2 xxxxxx o XXX xxx xxxxxxxxxxx využil xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 176 xxxxx pododstavec směrnice Xxxx 2006/112/XX. Xxxxxx xxxx xx proto xxxxxxxxx xx žalovaným, xxxxx kterého xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx. 177 této xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Použití xxxxxxx podle xx. 177 xx bylo xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx DPH xxxxxxxxx xx xxxxx xx. 176 (srov. xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.1.2002, Xxxxxxxx x Stadler, C- 409/99). Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x §75 odst. 2 xxxxxx o DPH xx dni 1.5.2004 xxxxxxxx x §19 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x XXX x xxxx 1992, zůstalo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 176 druhého xxxxxxxxxxx směrnice Rady 2006/112/XX. Xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozporné x xx. 177 xxxx xxxxxxxx, protože xx xx projednávaný xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo x rozporu s xx. 177 xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES, x xxx tato xxxxxxx xxxx nemohla xxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimiž xx xxxxx (xxxx. §75 x. ř. x.), xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx jinou xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX nepřijala x členské xxxxx xxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučení xxxxxx xx tento xxxxxxx DPH, bylo xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x rozhodl, xxxxxx Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.

X ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nedůvodnou podle §78 odst. 7 x. ř. x. xxxxxx.

X xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 1 x. x. s. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx proto xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přesahující rámec xxxx běžné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxx stížnost xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Kasační xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx správního soudu, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx 6, Xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (den doručení xxxxxxxxxx). Připadne-li poslední xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx lhůty nejblíže xxxxxxxxxxx pracovní xxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx stížnost xxx podat xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §103 odst. 1 x. x. x. a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx o xxx, xxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec nebo xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno xxx xxxxx advokacie.

Soudní poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách: xxx.xxxxxx.xx

X Xxxxx xxx 26. listopadu 2014

XXXx. Xxxxx Podhrázký,v. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx správnost:

Božena Xxxxxxxxx