Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta:

I. „Xxxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxx“ xx xxxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx vykládat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxxx nulovou), xxxxxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx).

XX. Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx zohlednit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXX. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx. c) zákona x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 1546/2008 Xx. NSS.

Věc: Xxxxxxx xxxxxxxxxx Karlovarské xxxxxxxxx xxxx proti Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a. x., xx xxxxxx Xxxxxx 3, Karlovy Xxxx, zastoupena XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Jungmannova 24, Xxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx Karlovarského xxxxx, xx xxxxxx Závodní 353/88, Xxxxxxx Vary, x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku Krajského xxxxx x Xxxxx xx dne 31.1.2014, x. x. 57 X 37/2012-201,

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx žalobkyni xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx 4.114 Xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Petry Xxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxx podanou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni ze xxx 31.1.2014, č. x. 57 A 37/2012-201, x věc xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Krajský xxxx x Xxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 14.3.2012, x. x. 185/SÚ/12-5, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx dne 2.2.2012, x. x. 173/OPP/11/Ha, x xx xx xxxxx objektů ve xxxxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x. xxx. 51304/4-930 x 21052/4-929 (xxxx xxx „xxxxxxx objekty“), a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.800.000 Xx xx správní xxxxxx, xxxxx xxx popsán xxxxxxxxxx: „Společnost Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a.s., XXX: 147 06 725, Xxxxxx 1361/3, Xxxxxxx Xxxx, 360 01, xxxxxxx xx 28.3.1991 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx x Xxxxx xxxx. xxxxxx X71, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXx. Petrou Xxxxxxxxx, XXX 11094, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 24 Xxxxx 1, 110 00, (xxxx xxx „xxxxxxxx“), xxxx vlastník xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx Kyselka v xxxxxx Xxxxxxx Vary, xxx, xx x xxxxxx xx roku 2004 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx čp. 64 xx xx.x.x. 69 x k.ú. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x neprovádění xxxxxxx oprav a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně střech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx komínových xxxxx xxxxx devastaci, nechránění x neošetřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x balkonu x xxxx podrobněji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x od xxxx 2005 do xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, x objektu xx 53 na xx.x.x. 57 x x.x. Xxxxxxx nedostatečnou xxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přilehlých xxxxx, neúdržbě xxxxxxxxxx xxxxx, nezajištění komínových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx objektu a xxxx podrobněji xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x xx roku 2005 do xxxx xxxxxxxx tohoto řízení, x xxxxxxx xx. 74 xx st.p.č. 107/1 x x.x. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údržbou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprav x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatékáním xx prostoru v xxxxx xxxxx schodiště, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx podrobněji xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §35 xxxx. x písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x státní památkové xxxx neplnila xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, tj. xxxx vlastník kulturní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx x nechránila xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx. §35 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxx xxxxxxxxx péči“) xxxxxxxxxxx čtyři ohrožovací x xxx poruchové xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx. §36 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx deliktu xxxx xxxxx přihlížet xx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Co xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ač xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx delikty, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx že při xxxxxxxxx výše pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škodě, xxxxx xxxxx pominul zásadu, xx trest xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se měla xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejím právu xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx si xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx delikty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx popsat x xxxxxx xxxxxxxxx té xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx x jak xx xxx stalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx shledaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx poškozením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx například xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx nezpůsobila, xx xxxx, co jí xxx xxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxx. §37 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nelze. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx závěr o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2004, xxxx. 2005, xxxx xxxxx je dovozován xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pořízení. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dotýkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nepřesného xxxxxx x přičitatelnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poruchového jednání xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx blíže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx zbytku xxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxxxxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxx opřel o xxx. §103 odst. 1 xxxx. x) x. x. s.

Stěžovatel xxxxxx, xx xxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx - „xxxxxxxxxx“ a „xxxxx“. X toho xxx xxxxxxx, že xx xxx o jednání xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v podobě „znehodnocování“ xxxx „ničení“ kulturní xxxxxxx xx., xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx soustavné „xxxxxxxxxxxxxx“ xxx „xxxxxx“ xxxxxxxx památky jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx ohrožovací, x xx „neudržování kulturní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx“ x „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx stavu, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx skutkové podstaty xxxxxxx pouhé neprovádění xxxxxxxx, ale musí xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx). Pokud vlastník xxxxxxxx památky xxxxxxxxx xxxxxxxx památku x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výsledkem musí xxx změna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx stavu kulturní xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro naplnění xxxx skutkové podstaty x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jako x případě „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jejíž projevy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x projevují se xxxxxxxxx změnou stavu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx nedošlo k xxxxxxxxx změně xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx prokázat xxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stavu“ a „xxxxxxxxxxxx“ kulturní xxxxxxx xx xx předmětu xxxxxxx xxxx odrazit xxxxxxxx jiných xxxx xxxxxx, které pro xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxx. Znehodnocením xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx oken, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx neudržování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx propad xxxxx x xxxxxx. Komentář xxxxxx, xxxxx použil xxxxxxx xxxx, neobsahuje xxxxxxxxx skutkových xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx pominutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx“. Xx xxxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx, xxxxxx projevem xx xxxxxxxx jednorázové poškození xxxxxxxx památky. Xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podstaty. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovnítko xxxx xxxxxxxxx x jednorázové xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x trvající xxxxxxx. Obě skupiny xx xxxxx prolínat x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytýká, xx x xxxxxxxxxxx deliktů xx musí xxxxxxxx, xxx xxxxxx konkrétní xxxxxx, což x xxxxxxxxxx poruchového deliktu xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x horšímu soustavná x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx ke xxxxx minutě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpadla xxxxxxxxx xxxxxxxx omítky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokračování správního xxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ kulturní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx za xxxxx logického x xxxxxxxxxxxxxx výkladu xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. c) x §9 zákona x xxxxxx památkové péči. Xxxxx souhlasit, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx proto xxxxxx, xxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajského soudu, x věc xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xx xxxxxxx stížnosti uvedla, xx xxxxxxx xxxxxxx x ust. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx určeny x xxxxxxx téhož xxxxx - zachování kulturní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx znehodnocení xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx) x ohrožovací xxxxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výsledný xxxx dotčených objektů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jednání popsané xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. §35 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumal kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx x ust. §109 odst. 3 x 4 s. x. x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krajského xxxxx, xx prvostupňový xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožovací xxxxxx, zatímco v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx hodnocení důkazů. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závěru, xx xxxxxxx delikty xxxxxxx x xxx. §35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x poruchové, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž x případě žalobkyně xxx x delikt xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx není xxxxxxx.

Xxxxx xxx. §9 xxxx. 1, věty xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxx náklad xxxxxxx x její zachování, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx citovaného xxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxx xxxxxxx x technickému xxxxx.

Xxxxx xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokutu xx xx xxxx 2.000.000 Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, památkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ohrožením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxx. §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až do xxxx 2.000.000 Xx. Xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, také x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxxxx za jedinou xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx, nýbrž jako xxxxxx relativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx o xxxxxxxx některé z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. §9 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x krajským xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx správní xxxxxxx xxxxxxx x xxx. §35 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na delikty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxx xxxxxxx zjevně postačuje xxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxx, zatímco xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxx.

Xx xxxxx skupiny spadá „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx“, „xxxxxxx xxxxxxxx památky způsobem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kulturně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technickému xxxxx“ a „xxxxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu nemusí xxxxx x xxxxxx, xx. změně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx konkrétně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx tvoří „xxxxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx“ x „zničení xxxxxxxx xxxxxxx“. X xxxx xxxxxx skutkových xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx stavu kulturní xxxxxxx (x jejímu xxxxxxxxxxxx či xxxxxxx). Xxx tedy o xxxxxxx poruchové.

Způsobení účinku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx deliktem. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx žalobkyně xx xxxxx stranu kvalifikovaly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx způsobené xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx jednání x xxxxxxx xx vzniklý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poruchového xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx na ochranu xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx-xx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrožovacího xxxxxxx x navíc xxxxx znak účinku, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx okolnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx deliktu, xx xxxxx jednání (při xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výlučně jako xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx posoudit, xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx delikty obsaženými x xxx. §35 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a pokud xxx, xxx s xxxxxxx na správními xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxx dojít k xxxxxxxx některé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poruchových xxxxxxx.

Xxxxxxx je xxx xxxxxx pojmů „znehodnotí“ x „zničí“, x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxx xx xxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, x něhož xxxxxxxxxx dovozuje, že xx jedná o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xx za xx, xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ a „xxxxxxx“ xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podstatné snížení xxxxxxxx xxxxxxx památky (xx xx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poškození (xx xxxxxxxxx). Zatímco x xxxxxxx „xxxxxxx“ jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxx památky x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), xxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx fresky, xxx xxxxxx je dům xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tedy nemusí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx chybějících střešních xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruchových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či zničení xxxxxxxx památky.

Dojde-li xxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nepodstatnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se jednat xxxxx o xxxxxxx x ohrožovacích xxxxxxx xxx xxx. §35 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxx památkové xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxx účinkem, xxxxx xxx zohlednit xxx stanovení výše xxxxxx.

Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx, zákon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomuto účinku xxxxx. X naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx kterýmkoliv způsobem, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx delikt „xxxxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx“ kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx x němu xxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxx xxxxxxx“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dobrém xxxxx“, „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinek. Xx-xx účinek x xxxxxx míře naplněn, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx delikt.

Lze uzavřít, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzniklé škodě xx xxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nebylo a xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tudíž x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx kulturní xxxxxxx“ (xxx dále). X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx slovesa x dokonavém vidu (xxx „xxxxxxxxxx“, xxxx. „xxxxx“) může xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jednáním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X samotnému xxxxxx spočívajícímu xx xxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxxx poškození, xxx xxxx vyloženo xxxx) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x důsledku xxxxxxx (xxxxxx či xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které nabude xxxxxxxxx „xxxxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“. Jeho xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slovesem x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx vid xxx xxxxxxxxxxxxxxxx samotné jednání, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxx kvalitativně x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxx představovala xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není tedy xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx) x x řízení xxxxxxxx xxxxxx postupnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání vlastníka x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxx. Xxxx stavy xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx částečka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx houba xxxxxxxxx xxxxxxxxx spóru. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx závěry xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxx.

X případě xxxxxxx x. x. 64 xx xx. x.x. 69 x x. ú. Xxxxxxx x výroku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x údržby xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx technické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x neošetřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schodiště x xxxxxxx“, a to x xxxxxx xx xxxx 2004 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

V xxxxxxx xxxxxxx x. x. 53 na xx. p. x. 57 x k. x. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vytýkáno „neprovádění xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx objektu x přilehlých xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadní xxxxx xxxxxxx sutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fasádu xxxxxxxx xxxxxxx“, x to x xxxxxx od xxxx 2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

V xxxxxxx xxxxxxx x. x. 74 xx xx. p.č. 107/1 x x. ú. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „neprovádění xxxxxxx xxxxx x xxxxxx klempířských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx statických xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukcí xxxxx xxxxxxx poškozování xxxxxx xxxxxxxx“, x xx v xxxxxx xx xxxx 2005 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x poruchových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. §35 odst. 1 písm. c) xxxxxx o státní xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx x ohrožovací xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x části X („Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“) xxxxxxxx na poškození xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx střechy xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx Löschnerova xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx být velké xxxxxxxx suti x xxxxxxxx do xxx xxxxxxx. A x xxxxxxx Hotelu Xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx x dlouhodobé xxxxxxxx. Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx popisuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx: „Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx značného xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. […] Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, ale o xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxxxx a nevratné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. […] Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx i k xxxxxxxx celku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“

X ohledem xx xxxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zcela xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nepodstatné. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx jako nepodstatné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx v xxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxx nutno xxxxxxxxx xx „xxxxxxx“ xx xxxxxx xxx. §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

Správní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx žalobkyni xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objektů x xx straně xxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx „xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, neudržovala xx x dobrém xxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx odcizením.“ Je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odůvodněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx x věci xxxx.

X xxxx řadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx delikt, xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Tento xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx deliktu, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx postižena (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“). Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx senát Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxx 15.1.2008, x. j. 2 Xx 34/2006-73, č. 1546/2008, dostupné xx xxx.xxxxxx.xx ), „[x]xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx deliktu xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx spáchání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx nemohl xxx xxxxxxx s xxxxx. […] Xxxxxxx-xx xxxxxxx orgán takové xxxxxxxxxxx xx výroku xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx [§76 xxxx. 1 xxxx. c) x. x. x].“

Xxxxxxx xxxx xxxx správně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výrok xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které x xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxx xx zcela, xxxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxx kasační xxxxxxxx xxxxx §110 odst. 1 poslední xxxx x. x. s. xxxxxx (xxxx. též xxxxxxxx rozšířeného senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.4.2009, x. x. 8 Xxx 15/2007-75, x. 1865/2009 Xx. NSS, xxxxxxxx na xxx.xxxxxx.xx ).

Xx věci xxxxxxx x souladu x xxx. §109 xxxx. 2 x. ř. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x náhradě xxxxxxx řízení se xxxxx x xxx. §60 xxxx. 1 xxxx xxxxx s. x. x xx xxxxxxx s xxx. §120 x. ř. x., xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxx ve xxxx plný xxxxxx, xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx neměl. Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxx moci advokátem xxxx v xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úspěch, x proto xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vznikly x xxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx úkon xxxxxx xxxxxx (vyjádření xx xxxxxxx stížnosti) x xxxxxxx 3.100 Xx [§1 odst. 1, §7, §9 odst. 4 xxxx. d), §11 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxx x. 177/1996 Xx., xxxxxxxxxxx tarifu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen: „advokátní xxxxx“)] x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 300 Xx (§13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx zastupování x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx 714 Xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx 4.114 Xx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

X Brně xxx 29. xxxxxx 2014

JUDr. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx senátu