Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xx xxxxxx §49 xx §51 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační služby xx odpovědným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx na realizaci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí za xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx nad Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxx 15.11.2012, sp. xx. 55 Xx 502/2012, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v trestní xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxx xx. xx. 4 X 107/2012.

X odůvodnění:

Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxx 17.8.2012, xx. xx. 4 X 107/2012, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx v xxxx I. xxxxxxxx xxxxxxx podle §209 xxxx. 1, xxxx. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx, v xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx a x xxxx XXX. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §326 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 3 tr. xxxxxxxx xx xxxxxxx §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx k xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx xxxxx §56 odst. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 15.11.2012, sp. xx. 55 To 502/2012, odvolání xxxxxx xxxxx xxxxx uvedenému xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx o xxxxxx, xxxxx §256 xx. x. xxxx nedůvodná xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně prostřednictvím xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř. dovolání. Xx vztahu ke xxxxxx xxx xxxxx X. xxxxx, xx xx xxxxxxxxx O. X. nedostal xxxxxx 500&xxxx;000 Xx, xxx xx xxx xx xx obdržel xxx 90&xxxx;000 Kč x xxxxxxx 410 000 Xx xx poškozená xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx připustil, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxx xxxxxx neodstranil xxxxxxx xx výpovědích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, obviněnému xxxxxxxx x odsoudil xx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx strany xxxxxxxxx. Ke skutku x bodě XX. xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx 190&xxxx;000 Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X. X., x čemž xxxxxx x záznam o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxxxx pravost xxxxxx, věrohodnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posudku x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx bodem III. xxxxxxxx xxxxx, xx xxx spáchat xxxxxx, xxxxxxx telefon, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, byt xxx xxxx vlastnictvím, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, avšak x xxxxxxxx zemřela, xxx činí obhajobu xxxxxxxxxx x danou xxxxxx x podstatě xxxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxx výhradu xxxx xxxxxxxxx skutkový xxx, xxxxx xxx zjištěn, x namítal, xx xxxxxxx, které je x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx působit na xxxxxx xxxxx podle §326 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx uvedený čin xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx zákoník x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx postoupeno jako xxxxxxxxx. X závěru xxxxxxxx obviněný navrhl, xxx napadené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx vrátil x novému projednání x xxxxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx podáno xxxxxx oprávněnou, v xxxxxxx lhůtě x xx xxxxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. ř. xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §265x xx. x.

Xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. g) tr. x. xxx podat, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesprávném hmotně xxxxxxx posouzení. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní, xxxx xx, že xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nesprávně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, ačkoli x xxxxxxx čin xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Přezkoumávat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx úplnost xxxxxxxxxxx dokazování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 5, 6 tr. ř. xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 30.7.2002, sp. xx. 7 Xxx 421/2002, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.8.2002, xx. xx. 5 Xxx 482/2002, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.4.2003, xx. xx. X. XX 412/02, příp. xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx dovolací xxxxx s xxxxxxx xx shora vymezená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjištěním, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x nimiž xx ztotožnil x xxxx odvolací. Jde xxxxxxxxx x výhrady xx xxxxxx xx xxxxxx pod bodem X., jimiž zpochybňoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx. X bodu II. xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx sice xxxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, avšak xxxxxx, xx poškozená x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx znaleckém xxxxxxx x xxxxx písmoznalectví. X xxxx XXX. xxx xxxxxxxx dovolací xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx, xx to xxxxx xx, kdo xxxxxxx výhrůžné XXX xxxxxxxx úřednici.

Za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodem xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x bodu XXX. xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx zde xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §326 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx tento xxxxxx předpokládané, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v něm xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x této části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx formálních xxxxx a neuplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Nejvyšší xxxx x xxxxxx xxxxxxx zkoumal, xxx xxxx opodstatněné.

Přečinu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxx §326 odst. 1 xxxx. b) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx způsobením xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úřední osoby.

Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxx, jsou jimi "xxxxxxxxxxx usmrcením, ublížením xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx", x xx "pro xxxxx xxxxxxxxx" "xxxxxx xxxxx". X naplnění xxxx xxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx některou xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx stačí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví nebo xxxxxxxxxx škody velkého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx apod. Xxxxxxxx na xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zda xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poškozeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx uskutečnění (xxxx. xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxxxx pod č. 5/1963 a x. 37/1995 Sb. xxxx. xx.). Xxxxxxxx xxxx xxx míněna vážně x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx to, xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx skutkových zjištění xxxxxxxxx x bodě XXX. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, že x X. v xxxx xx 26.1.2011 do 4.3.2011 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxx sp. xx. 1 X 94/2009, xxxxx xxxxx xxxxxx moci xxx 12.11.2010, xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx dvou xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkušební xxxx xxx xxxx x xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reakci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. X., xxxxx xxxxxx probačního xxxxxxxx realizovala, xxx, xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, SMS x výhružným textem, x xx:

xxx 26.1.2011 x 15:36:11 xxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu xx xxxxx "Ještě jedna xxxxxx na to xxxx nemám xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ... xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx ... Komunisti xxxx xxxx naše xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx",

xxx 4.3.2011 x 02:11:44 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu xx xxxxx "Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx o co xx xx snažíš! Xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xx tu xxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx komunisty xxxxxxxxxx systému. Nech xxxx, xxxxx xxxxxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx špatně."

Podstata xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, zasílal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxx považovat "xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx ... Xxxxxxxxx vaše xxxx xxxx budoucnost", "xxxx xxxx, xxxxx zkurvysyn X. bolševiská xxxx xxxxxxx špatně". X xxxx xx však xxxxx zdůraznit, xx xxx jen o xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx urážlivý, xxxxx obviněný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obecná xxxxxxx připomínající různé xxxxxxxxxxx x H., xxxxxxxxx, nacisty xxxx. X v xxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obviněný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx x s ohledem xx to, xx xxxxxxxxxx na místo xxxx probační xxxxxxxx, xxxxx dříve xxxxx xxxxxxx nad obviněným xxxxxxxxxx x jíž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx doloženy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx zejména, že Xxx. X. T. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, středisko X., xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx probačního xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xx xxx 14.4.2010, sp. xx. 1 X 94/2009, xxxxxxxxxxxx xxx 12.11.2010. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převzala xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 2011. Již x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odmítá podrobit (xxxx. x. 1. 527 až 539 xxxxx). X rámci xxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxx byla vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předali. Obviněný xxxxxxxxxxxxxxx mobilních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x. 1. 537 xx 543). Protože obviněný xx xxxxxxx dostavovat xx sjednané xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx navštíví, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxx skutkových zjištění x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vyhrožování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx smyslu §326 xxxx. 1, xxxx xxxxx (xxxxxx), xx. xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx věci úřední xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx podle §1 xxxx. 1, 2 xxxxxx č. 257/2000 Xx., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx o Probační x mediační xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxx. x. 257/2000 Xx."), Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, provádí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx úkony probace x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §2 odst. 1 xxx. x. 257/2000 Xx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nespojených s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxxxxx xxxxx obviněnému x xxxxxxxx na xxx, xxx vedl xxxxx život, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tím došlo x xxxxxx narušených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §4 odst. 2 xxx. x. 257/2000 Xx. xxxxxxxx x mediační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx o narovnání, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x) ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx probačním xxxxxxxx, x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx chováním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx sledování x kontrole xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx sledování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xx sledování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxx x xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xx. zákoníku tak, xx se xx xx xxxxxxxx; x) xxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x) xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx zastávající funkci x jiném orgánu xxxxxxx xxxx, x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx, x) xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx bezpečnostního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxx exekutor při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověření xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x) finanční xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x) fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx svěřené xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v §127 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) až x) xx. xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx považovat za xxxxxx osobu xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. d) cit. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Probační x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx podřadit pod xxxxx "xxxxxxxxx úředník xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".

Xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 30.3.2000, sp. xx. XXX. XX 371/99, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx autoritativně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx určení, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx státní správy xxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx, zda konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mocí vynutitelná, xxxx xxx může xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §4 odst. 2 xxxx. x) xxx. x. 257/2000 Xx. x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §81 odst. 1 x §84 odst. 1 xx. xxxxxxxx. Xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 51 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §49 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx probační úředník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx státu. Xxxxxx xxxxxxxx používá k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx přesto, xx xx svou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nepodílí xxx, že xx xxxxxxx x rámci xxxxxx procesu sám xxxxxxxxxx, tedy že xx "přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxx výslovně xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. zajišťuje xxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx výkonu. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydávání xxxxxxxxxx, ale x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx součástí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 30.3.2000, xx. xx. XXX. ÚS 371/99). Xx všech xxxxxx xxxxxx Nejvyšší soud xxxxxx k závěru, xx probační xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx xx smyslu §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

Xx xxxxx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx vyhrožoval xxxxx xx xxxxxx xx dokonce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx poškozené) xxxxxxxxxxxxxxx SMS zasílaných xx mobilní telefon xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxx' obviněným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx vykonávala xxxxxx, naplnil znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přečinu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §326 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku, xxxxx xxx činil xxxxx, xxx ji xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx nad xxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx (xxx §49 až §51 x §81, §84 tr. xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxxx shledal, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx naplňuje všechny xxxxx xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 1 xxxx. b) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx trestným činem x xxxxxxx xx xxxxxx subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx a x xx plynoucí xxxxxxx xxxxxx xxxxx. S xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx správně vypořádal xxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že trestným xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxx xxxxx označuje xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx). X xxxx xxxxxxx, xx xxxxx o xxx, xxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aplikovat xxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx, lze xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx podle §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx uplatňovat xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nepostačuje uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx spáchaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xx xxxx znakům zvažované xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx případu. Xxxxx x xxx, xxx xxx x čin, xxxxx x ohledem xx xxxxxx subsidiarity xxxxxxx represe xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v případech, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.1.2013, xx. zn. Xxxx 301/2012).

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, je zejména x xxxxxxx xx xxxxx vyřčených xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxx xxxxx. Jak totiž x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx je xx xxxxx invektivy xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx zvyklá, s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x způsob, xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míněné x vyvolaly x xx obavy, xx xx je xxxxxxxx xxxx vyplnit. Rozhodné xx x xx, xx xxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx probačního xxxxxxx, x tedy x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxx xxx vykonávána. Xxxxxxxxxx xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nepostačuje xxxxxxxxx odpovědnosti podle xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx zákona x xxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stavu.

Nejvyšší soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. je xxxxxx.