Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., stavebního zákona, x správní xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, o xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §9 xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx památkové xxxx xxxxx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení podle §10 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx: Xxxxxx Č. xxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx památce.

Dne 7.12.2004 xxxxxxx Xxxxxxxxx hl. x. Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx péče) xxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxx §10 odst. 1 zákona ČNR x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona, xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou (xxxxxxxxxx konstrukce xxxxxxxx, x dalším xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx zasklená, xxxx xxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, agregát nad xxxxxxx, koupelnová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx pasáže xxx volně xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plochy).

K žádosti xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx sdělil Národní xxxxxxxxx xxxxx (NPÚ), xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx žádný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 13.1.2005 oznámil Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx 7.2.2005 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx do 15.3.2005. V xxxxxxxxxx xx. xxxxx, že xxxxx nalezen žádný xxxxxx v archivech x tom, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, že xxxxxx xx více xxx xxxxxx letech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řešením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx uplatnit xxx případné námitky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Následně xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xx věci xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Proto xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx rozhodl xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 8.4.2005 x xxxxxxxxxx X. stupně xxxxxx toliko x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx 31.5.2005). X xxxxxxxx xx. xxxxx, xx státním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není XXX, nýbrž xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se odvolatel xxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx roku 1989 xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx rozsáhlá xxxxxxxxxxxx xxxxx řádného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxx správy i Xxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, který xxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxx se x navrhovaným stavebním xxxxxxx vyjádřit, popř. xxxxx x rekonstrukci xxxxxxxxxx. "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx" však negativní xxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedena x 26.9.1994 xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxxx po více xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx I. stupně xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kolaudované xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zachování kulturních xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx památkové xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schváleno. Xxxxxxx xxxxxx namítal, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ale x řízení xxxxxxxxxx, xx kterém státní xxxxx památkové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je orgánem xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxx pravdivé xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x snést námitky x průběhu stavebního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tomto xxxxxxx odbor xxxxxxxxx xxxx Magistrátu hl. x. Prahy. Proto xxxxxxxxxx Pražského ústavu xxxxxxxxx péče, xx xxxxx se odvolatel xxxxxxxx, xxxxxx nahradit xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zákon x xxxxxx památkové xxxx (x stavební xxxxx) xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxxx x projednání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x doklad xxxx xxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právě v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ani xxxxxxxxx nepožádal, xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení (§54 xx §77 xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §76 až §84 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx správní řízení xxxxx xxxxxx ČNR x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, x opatřeních, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle §9 tohoto xxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxx správní řízení. Xxxxxxx xxxxxx stavebního x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy (xxxxxxxxxx §66 xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro péči x xxxxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podílely xx rozvoji xxxxxxx, xxxxx, vědy x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §1 xxxxxx xxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx z uvedených xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dovodit, že xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §10 xxxxxx xxxxxx nemělo místo xxxxx, pokud by xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x které xxx xxxxxxx proběhlo xxxxxxxx x kolaudační řízení (xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx pečovat x xxxxxx zachování, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx před ohrožením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx způsobem, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotě x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §9 xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx směřující k xxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložena xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxxxxx.

Xxxxxxx namítal, že x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rámci kolaudačního xxxxxxxxxx vyplynulo, xx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odstranění xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx - Pražský xxxxx památkové xxxx - x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, však xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx povolení x rovněž xxxxxx xxxxxxxx zmíněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxx xxx xxxxxx x odstranění xxxx úprav, xxxxx xxxx vzhledově nepřijatelné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x degradují xxxxxxxxxxx xxxxxxx fasády x xxxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povoleny, xxxxxxxx xxxxx vyjádření XXX xx xxx 5.1.2005, xxxxx uvádí xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx, xx žalobce, xxxx. xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnil xx xxxxxx v době xxxxxxxxxxxxx stavebního a xxxxxxxx kolaudačního xxxxxx, xxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx povinnosti nesplnil x xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xx xxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx primárně jiný xxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx si xxx xxxxx toho, xx xxxxxxxxx nemovitost xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jejich neplnění xxxxx odůvodnit ani xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx jistotu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebude muset x xxxxxxxx xx xxx náklady xxxxxxxxxxx, xx třeba znovu xxxxxxxx na xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxx většině xxxxxxxxx úpravy, byly xxxxxxxxx již v xxxxx stavební rekonstrukce, x především xx xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxxx xxxx.

Xx třeba xxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §9 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx vydání xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx X. stupně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx předmětu, tak x xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.