Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

X. Je-li xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§56 xxxx. 2 zákona x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxx], x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zánik xxxxxxx xxxxx zastupitelstva v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [§55 xxxx. 2 xxxx. x) uvedeného xxxxxx], xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §68 xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svou povinnost, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx náhradník xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §79 x. x. x.

XX. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§56 xxxx. 2 xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx], xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxx mandát xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se domáhat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 x. x. s.

Návrh v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volebních (§88 x xxxx. x. x. s.) není xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jehož zrušení xx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X zániku xxxxxxx xxxxxxxxx dochází přímo xx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 1683/2008 Xx. XXX.

Xxx: x) Josef X. x x) xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx X., o ochranu xxxx nezákonným zásahem, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx a).

Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxx Xxxxxxx a soudců XXXx. Michala Mazance x Xxx. Xxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxxx žalobců: x) X. Č., xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx třída 9, Xxxxx, b) obec Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx 31, xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx 23, Xxxx, proti žalovanému: Xxxxxxx xxxx Karlovarského xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxx 353/88, Karlovy Xxxx, xx účasti xxxxx zúčastněné xx xxxxxx: J. M., xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx 26. dubna 583/14, Xxxx, x xxxxxx x xxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a) xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Plzni xx xxx 23.6.2011, xx. 57 X 45/2011-138,

xxxxx:

X. Kasační stížnost xx xxxxxx.

XX. Xxxxxxx x) nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxx x kasační xxxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x nepřiznává právo xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx:

X.

1. Xxxxxxx xxxxxxx x Krajského soudu x Xxxxx xx xxxxxxx domáhali, xxx xxxx (1) uložil xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 27.4.2011 o nastoupení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxx, (2) zakázal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) x (3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx žalobce x).

XX.

2. Xxxxxxx xxxx x Plzni rozsudkem xx dne 23.6.2011, xx. 57 A 45/2011-138, xxxxxx xxxxxx.

(Xxxxxxx xxxxxxx legitimace)

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91 x. ř. s. (xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx, protože x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mandátu xxxxx xx xxxxxx [§55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, dále xxx „xxxxxxx xxxxx“]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by bylo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx §91 s. x. x. xxxxx xxxxxx naplněny.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xx situací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věci x neurčuje, xxx xx pravomoc rozhodnout, xxx byly splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx mandátu xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx zákona. Soud xxxxx dále posuzoval, xxx jsou splněny xxxxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §65 x. x. s., x xxxxxxx, xx nikoliv.

5. Xxxxxxxxx o tom, xx se náhradník xxxx xxxxxx zastupitelstva xxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stanovil, xx xxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx se x xxx, xxxxx xx xxxxxxxx pouze x rovině skutkové (xxxxx viz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu Nejvyššího xxxxxxxxx soudu ze xxx 16.11.2010, čj. 7 Aps 3/2008-98, x. 2206/2011 Sb. XXX, všechna rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx ). Xxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx závazně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že na xxxxx xxxxxxxxxxxx mandátu xxxxxxxxx náhradník. Osvědčení xxxxxx xxxxxx to, xxx k zániku xxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx skutečný xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxx zrušit xxxxx §156 odst. 2 xxxxxxxxx řádu.

6. Xxxx xxxxxxx soud zvažoval, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, proti kterému xx xxxxxxxxx žaloba xxxxx §82 x. x. s.

7. Xxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx uvedl x xxxxxxxx xx. 7 Xxx 3/2008-98, xx xx třeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Klíčovým rozlišovacím xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x povinností jednotlivce. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §65 x. x. s., xxxxxxx podle §82 x. x. x. x osvědčením xxxxx §79 odst. 1 x. x. s. xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Právě xxxxx xxxx být xxxxxx zmiňovaných ustanovení xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx podroben xxxxxx xxxxxxxx, a xx x tehdy, xxxxx se xxxxxxxx xx pomezí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zásah xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle §56 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ryze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx vydáno. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx své mocenské xxxxxx xxxxxxx najevo, xx xxxxxx původního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxx účely osoby x xxx xxxxxxx, xxx xxxx jistě xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

9. Xxxxxxx soud xxxx xxxx x xxxxx, xx zákonodárce xxxxxxx xxxxxx pozornost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mandát xxxxxx x xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxx mandátu xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxx zákona xx xxx být xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx krajský xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 27.4.2011 prostřednictvím žaloby xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx závadný xxxx, xxxxx xx xx xxxxx dotkl práv xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stav xx xxxxxx xxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mandátu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxx xxxx zasahovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vydat náhradníkovi xxxxxxxxx. Tvrzený zásah xx xxx xxxxx x xxxx věci x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx byla xxxxxxx činnost obce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(Xxxxxxx xxxxxxx legitimace)

12. Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx žalobci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx pasivní legitimaci xxxxxxxxxx stanovené x §83 s. x. x. proto xxxx xxxxxxx.

(Xxxxxxxx rezignace)

13. K xxxxxx mandátu člena xxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx §55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxx, xx třeba xxxx xxxxxxxx posoudit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. obdobně xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.1.2008, xx. zn. Pl. XX 72/06).

14. Z xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx x) xxxx vzdát se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx, xxx právní úkon xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxx určitě x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pravost xxxxxxx prokázal xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 4.1.2011, xxxxxxxxxxx znalkyní x xxxxx písmoznalectví.

15. Xxxxxxx, xx rezignace xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xx xxxxxxxx x xxxxxx chybějícího úmyslu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zdůraznil, xx xxx žalobce x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. X úředním záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 10.3.2011, xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx XX, xxxxxxx x) xxxxxxxxx, xx x rozčilení podepsal xxxxxxx xxxxxxxxxx „rezignace“, xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx pozici xxxxxxxx.

16. X rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.6.2009, xx. xx. 32 Cdo 1617/2007, xxxx xxxx xxxxxxx, xx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nečiní předmětný xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx, xxxx xx úkon určen. Xxxx-xx xxxxxxxxxx jednajícího xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx okolnost x xxxx druhé xxxxxx.

17. V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vážně. Ze xxxxxxx x důkazů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx žalobce x) získán xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xx podepsal xxxxxxxxx x xxxxx.

18. Námitku xxxxxxx a), že xx domníval, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, krajský xxxx xxxxxxxxx důvodnou. Xx prvé, xxxxxxx x) xx měl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx, x době xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tuto xxxxxx. Xx xxxxx, xx xxxxxx starosty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzít xxxx, proto xxx xxxxxxxx prohlášení žalobce x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

20. Xxxxxxx xxxx uzavřel, xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxxx, xxx platný.

(Okamžik zániku xxxxxxx)

21. Mandát zastupitele xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx na xxxx xxxxxx [§55 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx].

22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx svědeckých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx obdržel xxx 21.10.2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a) xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxx žalobce x) bez xxxxxx xx skutečnost, xxx xxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kdo xxxx rezignaci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Xxxxx krajský xxxx připomněl, xx xxxxx xx zodpovědný xx xxx xxxx x je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx podepíše xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx členům xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxx naloženo xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx věci.

(Pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

24. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx žalovaného, který xxx 27.4.2011 vydal xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxxxxx xxx.

25. Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxx 21.10.2010 x zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxx xxxx nastoupenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx, tato povinnost xxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx námitce, xx zastupitelstvo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx 20.1.2011 věc projednalo x vyslovilo negativní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nemohlo xxxxxx xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudil xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nezákonně xxxxxxxxx xxxxxxxxx registračního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx §53 volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx. Xxxxx zúčastněná xx řízení nenabyla xxxxxx zvolením, xxx xxxxxxx mandátu žalobce x). Registrační xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nemohla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx §56 odst. 2 xxxxxxxxx zákona, xxxxx obsahuje xxxxx „xxxxx “, x xxxxxx §53 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx úřad „xxxx “ osvědčení. Xxxxxxxxx k předání xxxxxxxxx v sobě xxxxxxxx i xxxxx xx xxxx vyhotovení. Xxxxxxx xxxxx nestanoví, xx xx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx který má xxxxxxxx xxx předat.

28. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

III.

29. Žalobce x) [xxxxxxxxxx] xxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx kasační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) a x) x. x. x.

30. Stěžovatel xxxxxxxxx, xx podepsal xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx pod xxxxxx psychickým xxxxxxxx. Xxxxxx, xx neměl xxxxxxxxx xxxxx rezignovat x xxxxxxxx se, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx starosty. Xxxxxxxxxxxx podpis předmětné xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vůle, xxxxx xxx učiněn xxxxxxxx, xxxxx, určitě a xxxxxxxxxxxx.

31. Dále xxxxxxxxxx xxxxxx, xx listina xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx rezignovat. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxx byly na xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx oni xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vycházet xxxxx xx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x) volebního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx ustanovení xx měl xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx zanikne teprve x případě, xxxxx xxxxxxxx obdržel písemnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

33. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx tvrzenou xxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně zabývalo (xx ustavujícím xxxxxxxx x xxxxxxxxx 2010 x xxxx xx xxxxxxxx v xxxxx 2011) x xxxxxxxx xx xx platnou. Xxxxxxxxxx proto xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhradníka xx xxxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

34. Stěžovatel xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx svědčily x xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení překročil xxxx xxxxxxxx.

35. Kasační xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x). Podáním xx xxx 30.8.2011 xxxx ovšem svou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xx dne 2.9.2011, xx. 57 X 45/2011-179. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) již xxxxxxxxx.

XX.

36. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxx ztotožnil x napadeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zastupitelstva obce x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxx mandátu xxxxxxxxxxx. Žalovaný xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rezignace byly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx musel xxx xxxxx, že x xxxxx písemností xxxx xxx určitý xxxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx mandátu. Xxxx-xx splněny podmínky §55 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sám.

V.

38. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Krajský xxxx xx xxxxx podrobně xxxxxxx důkazní xxxxxxx x řádně xxx xxxxxx názory odůvodnil. Xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx zřetelně x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx stěžovatel s xx xxxxxxxxx.

XX.

39. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx musel xxxxxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 3, 4 x. x. s.).

40. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

41. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx legitimaci xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žalovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx žalobce xxxxxxx, xxxx xxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx nezakládá xxxx procesní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx.

42. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx §83 x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxx, „xxxxx xxxxx žalobního xxxxxxx provedl xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.8.2006, xx. 4 Xx 57/2005-64, xx xx xxx 30.12.2009, 8 Xxx 56/2007-479, č. 2295/2011 Xx. NSS). Xx tomto xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxx §68 xxxxxxxxx xxxxxx.

43. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vadu řízení xxxx xxxxxx, která xxxxx mít xx xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

44. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxx učiněn svobodně, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx proto xxxxxxx postupně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, xxxx se xxx xxxxxxxxxx vzdát svého xxxxxxx.

45. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, tíseň) musí xxx základ x xxxxxxxxxx existujícím x xxxxxxxxx xxxxx. Nestačí, xxxxx si jejich xxxxxxxxx jednající jen xxxxxxxxxxx, ale xxxx xxx xx dán xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx psychického xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x bezprávnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx druhého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xx xxxxx xxxxx), xxxxx musí xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxx xx xxxxxx (xxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 24.9.2009, xx. zn. 21 Xxx 4573/2008).

46. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xx vynucováno xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxx druhu x takové intenzity, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzbudila xxxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxx komu xx xxxx xxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 29.4.2009, xx. xx. 29 Odo 409/2006).

47. Xxxxxxxxxx tvrdil, xx xxxxxx xxxxxxx, na xxx xx uvedena xxxx rezignace, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx některých xxxxx Nezávislých. Neupřesnil xxxx, x čem xxx tvrzený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Stěžovatelovo xxxxxxx xxx zůstalo xxxxx x xxxxxx xxxxxx x nebylo podpořeno xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx způsobené neshodou x xxxxxx xxxxxxx xxxxx označit xx xxxxxxxxx nátlak, xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx situace Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx vůle xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx učiněn xxxxxxxx.

48. Xxxx stěžovatel xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx rezignační xxxxxxx.

49. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 15.11.2010 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx platnost xxxxx xxxxxxx. Xxxx tvrzení xxxx xxxxxxxx vyvráceno xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 4.1.2011, xxxxx xxxxxxxx pravost xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

50. Při xxxxxx xxxxxxxxxx na Policii XX, Xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Karlovarského kraje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kriminality, xxx 10.3.2011 xxxxxxxxxx xxxxxx připustil, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx než xxxxxxxxx na mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx následující xxxxxxx xxxxxxxxxxx: „[X]xx M. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx mi, že xx tedy musím xxxxxxxx. Byl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jako rezignace. Xx jsem xx xxxxxxxx, xx je xx xxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx.“

51. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx údajné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx starostovi xxxxxxxxxxx, xx si xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zastupitele, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx podat xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx předložena rezignace xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x je xxxxx, že xxx xxx xxx získán x xxxx podpis xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

52. Při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx někteří xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stěžovatele xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxx, xx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obsahem. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatel připustil, xx pod psychickým xxxxxxxx mohl podepsat „xxxxxx xxxxxxx“.

53. Xxxxxxx xxxxxxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx danou xxxxxxx xxxxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxx. Xxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podpisu, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx si, xx xx jedná x rezignaci xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx tvrdil, xx xxx natolik rozčílen, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepřečetl. Xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx nátlakem xxxxxxxx xxxxxx listiny, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx dané xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značně xxxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxx x tvrzenému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxx x tvrzenému xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

54. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxxxxx, a přesto xxxxxxxxxx rezignační xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx v tu xxxxxx xxxxxxxxxx najevo, xx jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vnitřní xxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx světě. Jak xxxxxxx poznamenal xxxxxxx xxxx, xxxx učiněný x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx učiněných x xxxxxxx výhradou xxxxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx ze xxx 16.9.2009, xx. xx. 30 Xxx 833/2008, xx xx xxx 5. xxxx 2000, xx. zn. 30 Xxx 2781/99).

55. Vážnost xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. nejen xxxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxx, xxxx xx právní xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) tehdy, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxx, že jednající xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsobit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty x dobré xxxx xxxxx osoby, považovat xxxxxx xxxx xx xxxxxx a pochybnosti x nevážnosti xxxxxxx x tíži xxxx, xxx je xxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.11.2009, xx. xx. 33 Xxx 1621/2007).

56. X xxxxxxxx xx. xx. 30 Xxx 2781/99 Nejvyšší xxxx xxxxxxx, že „x xxxxx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xx xxx, kdo xxxxxx xxxx […] xxxxxx, jej sice xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx nebo alespoň xxxxxxx x xxxx, xxxxxx by xxxxx xx xxxxxx podkladě xxxxxx závěr x xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxx (§37 xxxx. 1 [xxxxxxxxxx xxxxxxxx]); x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx “. Neobstojí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx doručit xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx hovoru, xx xx xxx x úmyslu xxxxxxxxxx.

57. Xxxxx xxxxxxxxx, kterou §37 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx. „Xxxxxxxx xxxxxxx xx týká xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; neurčitý xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx obsah.“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 27.5.2010, xx. xx. 23 Xxx 4513/2009). Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx (rozsudek Nejvyššího xxxxx ze dne 15.12.2009, sp. xx. 30 Xxx 5388/2008).

58. Xxxxxxxx úkonu, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyplývá xx xxxxxxxxx textu předmětné xxxxxxx. Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx vzdal xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skryt, xxxxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxx a xxx: „Xx, xxxx xxxxxxxxx, X. X., xxx. X, jsem xxx x komunálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 15. - 16.10.2010 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx zastupitele Obce Xxxxxx xx xxxxxx xxx. §55 xxxx. 2 zák. x. 491/2001 Sb. X Xxxxxxx xxx 20.10.2010.“ Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nadepsána xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx“. Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx nevyvolával xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, bylo x něj xxxxxx, xxx tento xxxxxx xxxx xxxx a xx xx xxxx xxxxxxxxx, přičemž tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, že nemohlo xxxxx x xxxxxx (xxxx. rozsudek xx. xx. 30 Xxx 5388/2008).

59. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx důvodnou xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. „Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nedosáhl - xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zprostředkováním - xxxxxxx vyjádření xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx výkladem, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předpokládá, že xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx “(xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 23.6.2010, xx. xx. 23 Xxx 4476/2009). X xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podpisem jednající xxxxxx toho, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxx vzdání se xxxxxxx zastupitele.

60. Lze xxxxxxx, že xxxxxx xxxx, kterým stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, byl xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx mandátu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

61. Závěrem x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bude xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vůle stěžovatele, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(Xxxxxxx zániku xxxxxxx)

62. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xx doručení rezignace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

63. Xxxxx stěžovatele xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxxxxx xxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příp. xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že x tomu byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněna, xxxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, teleologickým, xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxx kdokoliv, xxx xx xx k xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx zákonem.

64. Jak xxx xxxx uvedeno, xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxx x rozporu xx zákonem x xxxxxxxxx byla xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxxx vyvolat xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxx [56]).

65. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx starostovi X. X., xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxxxx, za niž xxx zvolen x xxxxxxxxxx. Xxxxx X. X. x xxxx xxxxxxx straně či xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

66. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mandátu xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx rozhodné, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, co obdržel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (xxx) xxxx xxxx vzdát se xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx x razítkem. X účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx nemohlo xxx xxxxxx.

67. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx shledal, xx i druhá xxxxxxxx pro zánik xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx tak xxxxxx dne 21.10.2010.

(Pravomoc xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx)

68. Xxxxxxxx námitkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osvědčení x nastoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxx zastupitele x odkazem xx xx, xx zastupitelstvo xxxx předmětnou xxxxxxxxx xxxxxxx projednalo, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nečinné. Ani xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

69. Podle §56 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx rada xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy (xxxx xxx „xxxx“) nebo xxxxxxxxxxxxxx (x xxxx, xxx není xxxxxxx xxxx) předá nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx xxxxxxxxxxxxxx nemají diskreční xxxxxxxx rozhodovat x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nikoliv.

70. Xxxxx vyloučit, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x závěru, xx rezignace je xxxxxxxx; xxxx. proto, xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxx mandátu x xxxxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxx.

71. X xxxxxxx xxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x zásadě možné xxx varianty.

72. V xxxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxxxx mandátu s xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §56 xxxxxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu.

73. Xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tento xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§68 xxxxx xxxxxx).

74. Toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxx x koncepcí xxxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx lze dosáhnout xxxxxxx přímo u xxxxxxxxx orgánů. Xxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 x. x. x. x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x §68 xxxx. x), §79 xxxx. 1 a §85 x. ř. x. Xxxx xxxxxxxx některého x typů xxxxx xx tedy nutné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx např. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.10.2007, čj. 7 Xxx 1/2007-100, x. 1683/2008 Xx. XXX, xx xxx 23.3.2009, xx. 2 Xxx 1/2008-84, xx xxx 4.1.2011, čj. 8 Xxx 5/2010-43, xx xx xxx 10.2.2010, xx. 2 Xxx 5/2009-59).

75. Xxxxxx pokud xx ředitel krajského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxxxxxxx xxxxxx, mohl by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti nečinnosti xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx §79 x. ř. x.

76. Xx druhém xxxxxxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx mandát nezanikl xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, že v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx věcech volebních (xxxx xxxxx, hlava XX, xxx 4 xxxxxxxx řádu správního). Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx žalovat. Xxxxxx xxxxxx přímo xx zákona. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx. Z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx, xx xxxx možné xxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx §56 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem.

77. X případě, xx xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, které zaručuje xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx ústavní xxxxxxxx [xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx a §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx].

78. Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona, neučiní-li xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uprázdněné xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tvrdí, xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx příslušné osvědčení.

79. Xxxxx tedy posoudit xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zastupitelstvo xxxx Xxxxxx nečinné, x xxx pravomoc xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx ředitele xxxxxxxxx xxxxx.

80. Stěžovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15.11.2010 x xxxx xx xxxxxxxx dne 20.1.2011. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neshledalo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

81. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pravost xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx dva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravost svých xxxxxxxxx x xx xx v těchto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x dané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx naplnění obou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x) volebního zákona.

82. Xxxxxxxxxxxxxx bylo proto xxxxxxx předat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx 15 xxx poté, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§56 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona), xx xxxx neučinilo.

83. Ze xxxxxx z ustavujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx rezignaci xx mandát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého podpisu. Xxxxxxxxxxxx předložil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx k rezignaci xx mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx X., Xx., X. x X. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 2 (xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení) xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx zastupitelství xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx rezignace xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxx xxxxxx nebylo nakonec xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx rezignace stěžovatele xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele nebyla xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx složil xxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

84. Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 20.1.2011, a xx xx základě xxxxxxx Ministerstva vnitra, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx žalobci b) xxx 18.1.2011. Ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Hazlov xxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xx)xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx mandátu xxxxxxxxxx.

85. X xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx x xxxxxxxx “ ze zasedání xxxxxxxxxxxxxx dne 20.1.2011 xxxxxxxxx, že zastupitelstvo xxxxxxxxx rezignaci xxxxxxxxxxx xxxx neplatnou. X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx závěr xxxxxxx, xxx z xx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx konstatováno, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx Hazlov, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx). Xxxxx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx hlasů 5 pro, 3 xxxxx, 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx.

86. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxx ve věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 volebního zákona. Xxxxxxxx xxx zánik xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx za xxxx situace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhotovil x xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx §68 xxxxxxxxx xxxxxx.

87. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx nezákonným, proto xxxxxxx stížnost zamítl (§110 xxxx. 1 x. ř. x.).

88. X náhradě xxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. xx xxxxxxx §120 s. x. s. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx, xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx x řízení x kasační xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevznikly. Osoba xxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxx xx xxxxxxx jen xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx (§60 xxxx. 5 xx xxxxxxx §120 x. x. x.). Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Proti xxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx 8. xxxxx 2012

XXXx. Jan Passer

předseda xxxxxx