Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx najevo, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledoval xxxxxxxxx xxxxx, xx to xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx oddlužení podle §418 odst. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx i pohledávku, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

X xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx věřitele a xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Průběh řízení

Usnesením xx xxx 30.3.2010 zrušil Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") k xxxxxx věřitele XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka X. X. (xxx X. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (bod II. xxxxxx) x xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (xxx XXX. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x toho, xx:

1) Xxxxxxxxx xx xxx 31.7.2008 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úpadek xxxxxxxx a povolil xxxx xxxxxxxxx.

2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 15.9.2009 schválil xxxxxxxxxxx xxxx usnesením z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, především xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxxx ze xxx 11.6.2008 (X-11) a (x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x jeho xxxxxxxx (X-15). Xx xxxxxxx se podávalo, xx dlužník xx xxx (xxxxxxxx) věřitele x xxxxxxxxxxxx xx xxxx necelých 300&xxxx;000 Xx a xx xxxx xxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxx xx xxxx účtech ve xxxx necelých 30&xxxx;000 Xx a xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx 5000 Kč.

4) Xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xx dne 26.8.2008 (X-1) vedle závazků xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xx výši 33&xxxx;055&xxxx;486,91 Xx, z xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, věřiteli XXX. Xxxxxxx pohledávky xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přezkumném jednání xxxxxxx 26.1.2009. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohledávky vedený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

5) Podáním xx xxx 19.1.2009 xxxxxx věřitel XX, xxxxx není účastníkem xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x X. X. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společnosti XX, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx - věřitele XXX, x. x. x.) x xxxxxx xxxxxxxx x v dalších xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x X. X. xxx 23.9.1998 x 29.10.1998 smlouvy x xxxxxxxx xx xxxxxx 1&xxxx;988&xxxx;000 DM x 1&xxxx;958&xxxx;850 DM xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníků. Xxx 20.2.2006 vypověděl xxxxxxx XX obchodní xxxxx k 31.5.2008 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxx xxxx x stanovil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Protože xxxxxxxx xxxx x nadále xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx 8.6.2006 xxxx xxxxxxx výpověď. Dne 18.8.2006 xxxxxxx xxxxxxx XX x dlužníky xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxx 9000 XXX měsíčně; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uhrazena v xxxxx 2008, od xx xxxx xxxx xxxxxxx ničeho. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx 832 326,40 XXX; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (31.8.1998) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 let. Xxx tvrzení dokládal xxxxxxx XX xxxxxxxxx x půjčce, dohodou x splátkách, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xx dlužník xx závazky z xxxxxxxxxxxxx činnosti x xx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx). Xxxxxxx ze dne 29.1.2009 xxxx věřitel XX návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.2.2009.

6) Během xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxx x X. X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx LB xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx dlužné xxxxxx nejprve na xxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx společnost XX x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva převedena xx xxxxxxxxxx XX. Xxxxx xxxxxxx společnosti XX (B-56), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxx společníkem společnosti XX x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx SU xx xxxx 2007. Xxxxxxx x X. X. souhlasili s xxx, xx společnost XX xxxxxxxx s xxxxxxxxx SU xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx XX dlužníku x J. L. xxxxxxxx v xxxx 2007. Xx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhou xxxx, xxxxx přičítat x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx 2007 xxxxxxxx x xxxx, že xxxx věřiteli XX xxxx žádné xxxxxxx.

7) Xxxxxxx xx xxx 5.2.2009 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uváděje, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx doplnil seznam xxxxxxx o svůj xxxxxx závazek xx xxxx 19 404 EUR (x zaplacení xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxx xxxxxx žaloby xx nečinnost xxxxx xxxxxxxx XXX).

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx poukázal na xxxxx xxxxxx xx xxx 31.12.2009 (xxxxxxxxxx xxxxxxx z 26.1.2010), xxxx věřitel XX xxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přednes xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx SA, xx xxxxxx dlužníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx tomto xxxxxxx insolvenční xxxx - xxxxxxxx na xxxxxxxxxx §405 a §418 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx uvedl, že xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx vyjádřeních xx xx xx, že xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvedl zkreslené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X majetku x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx podílech) xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závazků xx xxxx než xxx xxxx od xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ačkoliv xxxxxxxx xxxxxx být xxxxx existence xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx xxxxxx na xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xx sporné), záměrně xxxxxxx jejich pohledávky x seznamu xxxxxxx. Xxxxxxx XXX vedl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, takže lze xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele XXX; totéž platí x pohledávce xxxxxxxx x. 5 (jde x LCH).

V době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxxxx, xx jeho xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xx věřitel XX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xx dlouho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XX (xxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxxx včas), což xxxxxxxx xxxx muselo xxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx, kdo je xx xxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx věřitele XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx zjištěné, xx xxxxxxx podaným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tím, xx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx znemožnil postup xxxxx §430 insolvenčního xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx (x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x kdyby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schváleného způsobu xxxxxxxxx, insolvenčnímu soudu xx xxxxxxx, xxx xxx xxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že to xxxx dlužníkovým xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx známé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx majetek. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovala x xxxxxxx xxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 4 /xxx x věřitele XXX/) x xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §403 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxxx, xxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx správou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx rozsáhlé xxxxxxxxxx, xxxx xx xx mělo vliv xx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxx postupu podle §427 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchní xxxx v Praze xxxxxxxxx xx xxx 5.8.2010 potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx i xxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx, xxxxx z ustanovení §395 odst. 1 xxxx. a), §397 xxxx. 1, §402, §405 a §417 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, x čemuž xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx, xx oddlužení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až po xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx za xxxxxxxx neschválení oddlužení xxxxx §405 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx roli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx mu xxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxx soud xx xxxxxxxx stanovených x §395 xx §397 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx případném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů xx skupin xxxxxxxx. X jistém slova xxxxxx tedy může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx výše uvedeno) xxxxxxx; xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Soud xx xxx, kdo xxxxxxxxx garantuje, xx xxx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (jak xxxxxxx xxxx) xxxxx xx xxxxxx povolování x xxxxxxxxxxx oddlužení, xxx xxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx samotném xxxxx procesu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ukáže-li xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §417 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §414 x §415 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neupravuje, xxxx ji xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, skutkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx proto, xx xx spojuje x povinností xxxxx xxxxxxxxxx věřitelům xxxxxxx xxxx nepoctivými xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx oddlužení. Jestliže xxxxxxxxxxxxx skutková podstata xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důvodem pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třech xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, pak xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§5 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx měl xxxxxxxx (xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xx splnění celého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx schválené xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxx x důsledku xxxxxxxxxx jednání dlužníka, xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx insolvenční xxxx, xxxx strážce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ani xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud proto xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx správně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr dlužníka xxxx xxxxx xxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx zjištění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, insolvenční xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx odvolací xxxx), xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepoctivým xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx x x seznamu závazků, xxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §104 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §392 xxxxxxxxxxxxx zákona. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx ve smyslu §104 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx všechny xxxxx, x nichž je xx známo, xx xxxx němu mají xxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxx majetková xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxx dlužníku mají xx uplatňují xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx význam mají x seznamu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka. Pravidelně xxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx věřitele právě xxx x xxxxx xxxxxxxxx dlužníkem. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámit zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelům, xx. xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx x známé xxxxxxxx x obvyklým xxxxxx xxxxxx, bydlištěm xxxx sídlem v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Dánska). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xx tedy přímo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §104 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlužník xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx, pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx tuzemských xxxxxxxxxx x xxxxx zamlčel xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zahraničí (xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx). Xxxxxxxx xxx jakési xxx xxxxx svých xxxxxxx; xxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a ten xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestli další xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx pohledávka xxxxxxxx SA (a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dlužník xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx i xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx uplatňují pohledávky, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx xx smlouvě x úvěru uzavřené x uvedeným xxxxxxxxx xxx x xx xxx uveden jako xxxxxxx), že xx xxxx zahraniční xxxxxxxx, xxxxx xxxx němu xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x právo xx xxxxxxxxxx ze zajištění. Xxxxxx xx v xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx zamlčel x xxxxxxxx tak představu, xx xxxxx iluzi, xx má xxxxx xxxxxxxx věřitele s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx záměrně xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (x xxxxx řízení ukáže, xxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka) ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dosáhnout xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze poskytnout xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené x xxxxxxxxxx §1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím odvolací xxxx též xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx v xxx xxxxx nadále xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka (xxxx. též xxxxxxxxxx §417 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xx xxxx situace xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§418 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx (xxxxx) xxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §238x odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 3 x. s. x., xxxxxxxx, že je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §241x xxxx. 2 písm. x) x. s. x., tedy, že xxxxxxxx rozhodnutí spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx význam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1) Xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxx, xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx?

2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx a proto, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx?

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dovolatel xxxxxx, xx:

1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx podkladu.

2) Zjištění, xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx pak x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx 1)

Xxxxxxxx obou xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §418 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxx) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxx xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx sledovaný xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §395 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodem pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx také (x xxxxxxx x §413 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx "xxxxxxxxxx §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maje ji xxxxxx xx samozřejmou, xxxxxxxxx podstatu xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxx dosaženo x xxxxxxxx nepoctivého xxxxxx xxxxxxxx", x tím, xx "xx xxxxxxxxxxx xx xx právě xxxxx, xx xx xxxxxxx x povinností xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xx xxxxxxxxx oddlužení", xxxxxxxxx, neboť je x přímém rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepřípustná x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §418 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení) xxxxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře ustanovení §412 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona x xx nepochybné, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podřadit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §412 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx oba xxxxx xxxxxxxxx "nesmírně xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx ustanovení §418 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu podřazují xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx oddlužení na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tím, xx xxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx záměr, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx dovolatele xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx nezákonnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx intenzity, že xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx článku 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, vzhledem x xxxxxx 95 odst. 1 Xxxxxx, xxxx xxxx x žádném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon xxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx podali xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§403 insolvenčního xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i xxxxxxx XX, nemají právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitele FCH x xxxxxxxx XX xx "taktéž již xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx", xxxxxxx by xxxx popřeny. Není xxxx zcela xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx domněnka xxxxx xxxxxxx postupu xxx §403 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx 2)

Xxxxxxxxx "zjištění" xxxxx, xx xxxxxxx sledoval xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxxxxx z xxxx, xx:

x) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužník soud (x dodatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) xx xx více xxx xxx roce od xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxx závazků dlužník xxxxxxx neuvedl pohledávky xxxxxxxx XXX, věřitele XX a xxxxxxxx XX, xxxxxxx xx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxxx popírá, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dovozují, "xxxx jiné x xxxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx x)

Xxxx, xx xx xxxxxxx přestěhoval xx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Německo podíly xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nevyvíjejí xxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx majetek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice není xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx dlužník připomíná, xx xxxxxx majetku xxxxxxx x xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co x tomu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx konaného 26.1.2009. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx k hodnotě xxxxxx) xx souhlas xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x povolení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx dokládá i xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xx dle xxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neuvedl v xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx snažil ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx oddlužení xx xxxx prospěch (a x xxxx věřitelů).

Ad x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx tento nárok xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neoprávněný. V xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx soudní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávky x Xxxxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně ukončena, xxxxx xx xxxxxxx, xx pohledávku xxxxxx x xx ji xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx.

Xx uvedeném nemůže xxx xxxxxx xxx xx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx FCH xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx z 25.2.2009) xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx s xxxxxxxxxxx vykonatelnou. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ve skutkově xxxxxxx xxxx xxxxxx x insolvenčního xxxxx xxx xx. zn. XXXX 91 XXX 1922/2008 (xxxxxxx xxxxxxxx X. X.) xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx určení xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu (xx dlužník xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele XXX) xx "xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx by xxxx "zcela xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx musel x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx x jejichž xxxxxxxxx nebyla xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím. Je xxxxx "xxxxxxxxxx", xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxx xx jej xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx věřitele SU xxx byla x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx"; xxxxxxx dlužníka totiž xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení převzala (xxxxxxxx se xxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx XX. Xxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx sobě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx potvrzuje skutečnost, xx společnost XX xxxxxxx xx dlužníka xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxx pohledávky zpět. Xxx X v xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx SU x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx (dle xxxxxxxxxx) xxxxxx více xxx sporná a x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedl, že xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx; dlužník xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx ji x xxxxxxx závazků.

Pohledávka xx xxxxx xxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx v Německu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x majetek společnosti XX v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx o závazky x majetek xxxxxx xxxxxxxx); xxxxxxxx by xx xxx xxx xxxxxxxxx na majetkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, neboť věřitel XX by pohledávku xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx vyloučení xxxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupců xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xx své xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (14.8.2008) xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx xxxx na vědomí (xxx dokládá xxxxx x 29.8.2008).

Xx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x žádném případě xxxxx xxxxxxxxx, xx xx dlužník podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx. Xxxx ohledně xxxxxxxxxx věřitele SA xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x pohledávkách xxxxxxxx XXX x věřitele XX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "vylučuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx"; xxxxxxx xx totiž xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx v návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §430 insolvenčního xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxx, než xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx", x tím, xx xx vylučuje xxxxxxxxx to, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepoctivý záměr x xxxxxx xxxxx xxxx soudů není xxxxxxx.

Xxxxxxx XX xx xxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odůvodňuje xxxxxxxxxx. X) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnost x xxx, xxx usnesení x xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx "ve xxxx samé" a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xx otázku xxxxxxxxx xxxxxxxx významu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x není xxxxxxxxxx soudy nebo xxxxxxxxx xxxxxx řešena xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx XX cituje xxxx přiléhavou xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí x dovolává xx x xxxxxxx literatury, xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx, J. x xxxxxxxx: Xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx). 1. xxxxxx. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2007, xxxxx na xxx. 969, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §418 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx: "xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncepci, xxxxx xxxxxxx x xxxx, že pokud xx se kdykoli x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. provádění schváleného xxxxxxxxx ukázalo, xx xxxxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx splněny, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x režimu úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxx. účel xxxxxx alternativního způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx xxxxxxxx."

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxxxxx zásadního xxxxxxxx významu xxxxx, xx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podaným xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx. X této souvislosti xxxxxxxx xxxxxxx SA xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. zn. (xxxxxxx xxx. xx.) 29 XXXX 1/2008 (xxx o xxxxxxxx xx dne 27.1.2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 88/2010 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek - xxxx jen "X 88/2010, xxxxx xx - stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxx, xxx xx xxxxx zamítnout xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x novém xxxxxxxxxxxx řízení proto, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxx (xxx mínění věřitele XX) xxxxx; otázka xxxxx nepřesahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

X) X důvodnosti xxxxxxxx.

1) X xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx zákonného podkladu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka jen §412 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (potud xxxxxxx XX opět xxxxxxxx xx dílo Xxxxxxxxx, xxx. 971, jakož x xx xxxx Xxxxxxx, J. a xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. 1. xxxxxx, Xxxxx, Linde 2007, str. 634 x na xxxx Xxxxx, J., Xxxxx, X., Dadam, A., Xxxxx, L: Xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisy xxxxxxxxxxx. Nařízení Xxxx (XX) x úpadkovém xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx. XXXX, x. x., 2008, xxx. 604).

Xxxxx, xxxxx xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx, usuzoval-li, xx kdyby byli xxxxxxxxxx zahraniční věřitelé, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dle §403 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx zpochybňuje xxxxxxxx, xx zajištěný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsaženou x §2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x tvrzením, xx zastavené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, pak xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx patřily xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, šlo xx x xxxxx x xxxx okolností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxxxx neuvedl v xxxxxxx majetku.

Nepoctivý záměr xxxxxxxx xx měl xxx (x souladu x xxxx uvedeným) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx stát xxxxxxxxxxx aplikací zákona (xxxxx ale xxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužník postup xxxxx §430 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku. Xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování x xxxx by xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx zrušit.

2) Xx xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx SA potud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužník xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx (bez xxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xx dokonce xxx x dodatečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhlášeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 26.1.2009.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx SA xx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti XX, xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxx xxxxx), neboť dlužník xx xx smlouvách x půjčce uváděn xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx LB a X. X. Xxxxxxx XX přitom xxx x xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx byla součástí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedl, že xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxx x tzv. ,Xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxx" /xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxx/). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x půjčce xxx ohledu xx xxxxxxxxx realizaci xxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxx dle německého xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 14.8.2008, má xxxxxxx XX xx zavádějící x xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, ve zbývající xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx k xxxx vydání dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx danou xxx xxxxxxxxxxxx insolvenční zákon xx xxxxx účinném xx 9.9.2010, xx. xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.

Xxxxx ustanovení §7 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx spory se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

Pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx 31.12.2012) xx podává z xxxx 7., xxxxxx XX., xxxxxx č. 404/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xxxxxxx zabýval xxxxxxxxxxxx dovolání.

Dovolání x xxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 písm. x) o. x. x. (xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx rozhodnutí xx ve xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx, xxx šlo o xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "ve xxxx xxxx", xx xxxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dlužníka (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 20.1.2011, xxx. xx. 29 XXXX 30/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 96/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx prostředek (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx může uspět xxx tehdy, jsou-li xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) zrušeno (a xx x xxxxx, xxxxxx-xx vůbec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, nemá xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 23.3.2011, sen. xx. 29 XXXX 12/2011, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 110/2011 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxx xxxx (xxx správně vystihl xx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxx SA) xxxxxxxxx (jenž napadá xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (předpoklady xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx nezabývá). Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 5 x §218 písm. x) x. x. x. xxxx xxxxxxxxxxx (věcné xxxxxxxxxxx výroku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i tak xxxx vést k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x prohlášení konkursu, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §242 xxxx. 2 xxxx. x/ x. x. ř.).

V xxxxxxx, x xxxx dovolání xxxxxxx xxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výroku x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x., xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x.

Xxxxxxx xxxxxx význam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přisuzuje Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předestřených x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezodpovězených.

Vady xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 o. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx spisu xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx tím, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod uplatněný xxxxxxxxxxx, tedy správností xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx právní normy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx nižších stupňů, xxxxxxxxx xxxxx (x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolání, xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx dalších úvahách xxxxxxx.

X ustanovení §5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx se podává, xx x xxxxxxx, xx xxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nespravedlivě xxxxxxxx xxxx nedovoleně xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx rychlého, hospodárného x co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx nepoctivý záměr (xxxxxxxx 1 xxxx. x/). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxx, jestliže dosavadní xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2 xxxx. b/).

Dle xxxxxxxxxx §405 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x §402 xxxx. 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x způsobu oddlužení (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem (xxxxxxxx 2).

X xxxxxxxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx, že xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx všechny povinnosti xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx po slyšení xxxxxxxx usnesení, jímž xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, v němž xxxxx nebyly xxxxxxxxxx. Xxxxx tak xxx xx návrh xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §417 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx §414 x 415 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxx od xxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxx najevo, že xx xxxxxxxxx oddlužení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podvodného jednání xxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věřitelům; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xxxxx návrh xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnit před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx b) xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxx možné xxxxxx, xxxx x) x xxxxxxxx zaviněného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oddlužení xxxxxxxx závazek xx xxxx xxxxx třiceti xxx po lhůtě xxxxxxxxxx, anebo d) xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx jednání, xx kterému předvolá xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx (odstavec 3).

1) X výhradě, xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx zákonného xxxxxxxx.

X xxxxx ustanovení §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx schválené xxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx, xxx xxxxxxx "xxxxxxx", xx neplní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx "podstatné" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx.

Xxxxx těchto povinností xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §412 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx příjmu xxxxxxxx; nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x) hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxx, použít k xxxxxxxxxx splátkám xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx změnu svého xxxxxxxx xxxx xxxxx x zaměstnání, x) xxxx x 15. xxxxx a k 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, e) xxxxxxxxxxx žádný xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k nahlédnutí xxx daňová xxxxxxxx xx období trvání xxxxx oddlužení, f) xxxxxxxxxxxx nikomu x xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx, x) xxxxxxxxxx xx sebe nové xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx splnit (xxxxxxxx 1). Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daru nebo xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx činí jeho xxxxxxx xxxxx (odstavec 3).

X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx trvání xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx podřaditelné režimu §418 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx x dikce §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, že ústředním xxxxxxxxx vévodícím způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxxx (jenž má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyústit v xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx zbaven xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx xxxxx dluhů) je xxxxxx poctivosti dlužníka (§395 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx poctivosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lehkomyslně xx xxxxxxx, zkoumána xxxxx xxx povolení oddlužení (§395 odst. 1 xxxx. x/, xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx), xxx (dokonce) x po skončení xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxx xxxxx xxx odejmutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku xxxxx) (§417 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona).

Ačkoliv xxxxx §417 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona definuje xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx odpovídá, xx xxxxx-xx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx osvobození, xxxx xxxxxxx xxxxxx osvobození xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx (v xxxxxxx x dikcí §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx, že xxxxxxx nesplnil "řádně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkových záměrů x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxx xxxxxxxxx (§395 xxxx. 1 písm. x/, odst. 2 xxxx. x/, §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a nedbalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx insolvenčního řízení. Xxxxxx xxx skutečnost, xx xxxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx nedbalý xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení najevo xx dodatečně (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), nezbavuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby účastníci xxxxxxxxxxxxx řízení nebyli xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poškozeni xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§5 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrženým xxxxxxxxxx xx xxxxxx §395 xxxx. 1 písm. x) insolvenčního zákona xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx (x xx xxxxxxxxx oddlužení); xx xxxxx tuto xxxx xx poctivost xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxx (x xxxxxx povinnosti) xx skutečnosti, z xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx nesledoval xxxxxxxxxx poctivý záměr, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužením sledoval xxxxxxxxx záměr, xx xx důvodem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) K xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 28.7.2011, xxx. xx. 29 XXXX 14/2009, xxxxxxxxxxx xxx číslem 14/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx "X 14/2012"), Xxxxxxxx xxxx vysvětlil, xx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxx x právním xxxxxx, xxxxxxx hypotéza xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx přenechávají xxxxx, xxx xxxxx xxxxx uvážení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx hypotézu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypočtených (xxxx xx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xx dlužníkův xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx §395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx se vypořádat (xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) vždy, xxx xxxx závěr, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx, jež vyjdou xxxxxx v rámci xxxxxx insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx je nutno xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepoctivý xxxxx.

X xxxxxxxxxx §104 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx označit jednotlivě xxxx majetek, xxxxxx xxxxxxxxxx. X pohledávek xxxxxxx uvede skutečnosti, xx kterých xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxx vyjádří x jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx (rozhodnutí) xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx ustanovení je xxxxxxxxxxx x xxx, xx dlužník xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx majetku xxxxxxx xxxx majetek. Hodnocení, xxx jde x xxxxxxx zpeněžitelný x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx (xxxxxxx) vnímán xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx promítnout x seznamu xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxx, xxxxxx tak, xx dlužník tento xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx pomine.

K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinností xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx §104 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx x seznamu xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx, o xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx věřiteli xxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxx nebo osoby, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx koncern, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dlužník x seznamu xxxxxxx xxxxxxx uvede, xxxxx x pohledávek xxxxx xxxxxxxx popírá co xx důvodu xxxx xx do xxxx x xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx uplatňují, uvede xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx těchto věřitelů xxxx xxxxxx věci, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx právo xx uspokojení ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Výkladem ustanovení §104 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxxxxx x usnesení xx xxx 1.3.2012, xxx. xx. 29 XXXX 38/2010, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 83/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx §104 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se jednoznačně xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x seznamu závazků x xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx stručně xxxxx, "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popírá xx do xxxxxx xxxx co xx xxxx a xxxx", xxxxxxxx). Srov. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ve xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 - 2006 xxxx xxxx x. 1120. X §104 xxxxxx (xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) xx tam xxxxx, xx: "Předložení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pak xx xxxxxx x x xxxxxxxx pozdější fáze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyhrazeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx totiž xx xxxxx straně xxxxxx, xxx do uvedeného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx uplatnění xxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxx, xx druhé xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx, xxx se výslovně xxxxxxxx k xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazených xx xxxxxx popírá x xxxx; obdobně to xxxxx xxx právo xx uspokojení ze xxxxxxxxx."

X tom, xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx zamlčel xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx) a že x seznamu svého xxxxxxx neoznačil xxxx xxxxx majetku (xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxx), xxx s přihlédnutím x X 14/2012 Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dlužník xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zahraničního (xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx majetku x x xxxxx zahraničních xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx základě Nejvyšší xxxx uzavírá, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxx napadeného rozhodnutí x xxxxxxx týkajícím xx výroku o xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1,. věta xxxxx, x. s. x.), xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (§243b xxxx. 2 o. x. ř.).