Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení byl xxxxx xxxxx, kdo x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx vede x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxx x podnikání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona zásadně xxxxx xxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxx i xxxxxx dluhy, které x hmotněprávní rovině xxxxxxxx x (xxx) xxxxxxxxxx závazkových xxxxxx, xxxx. xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vstupoval xxxx podnikatel, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx daních x xx xxxxxxxxx xxxx.), xxxx-xx původ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že dlužník (xxxx již není xxxxxxxxxxxx) sice xx xxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebrání xxx xxxxxxxx, že dlužník xx dluh z xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx věřitel nepřihlásil xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Průběh řízení

Nejvyšší soud Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedy XXXx. Xxxxxx Krčmáře x xxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka Xxxxxx Xxxxxxxxx, narozeného 15. xxxxxx 1982, xxxxx x Xxxxxxxx 96, XXX 258 01, zastoupeného XXXx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx sídlem v Xxxxx 4, Xx xxxxxxxxx XX/1062, PSČ 140 00, vedené x Krajského xxxxx x Xxxxx xxx xx. xx. XXXX 39 XXX 4221/2008, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 26. xxxxx 2009, x. x. XXXX 39 XXX 4221/2008, 2 XXXX 86/2009-X-21,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 26. xxxxx 2009, x. j. XXXX 39 XXX 4221/2008, 2 XXXX 86/2009-X-21, se xxxxxxx x věc xx xxxxx odvolacímu soudu x xxxxxxx řízení.

Odůvodnění:

Usnesením xx dne 16. xxxxx 2009, č. x. KSPH 39 XXX 4221/2008-B-11, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx dlužníka Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxx I. xxxxxx) a prohlásil xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (xxx II. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

1/ Xxxxxxxxx xx dne 25. xxxxxxxxx 2008, x. x. XXXX 39 INS 4221/2008-X-11, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxx x x povolení xxxxxxxxx.

2/ Xxxxxxx xxx x době od 18. července 2002 xx 30. xxxxxx 2008 xxxxxxxxxxxx.

3/ Do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 551.249,77 Kč, x xxxxx xxxxx x věřitelů xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 500,- Xx xxxx.

4/ Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx 16. xxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx výši 25.845,58 Xx.

5/ Xxxx xxxxxxxxxxxx závazků ve xxxx 80.779,- Xx (xxxxxxx Xxxxxxxx úřad xx Vlašimi), xxxxx xxxxxxxxxxx penále, xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

Na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §389, §395 xxxx. 1 x 2, §403 odst. 1 x §405 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx hodlal řešit xxx své xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx přípustné, xxx zřetele x xxxx, xx schválení xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x názorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx 80.779,- Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx celkových xxxxxxx dlužníka, x xxx, xx x xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx představuje xxx 14,6 % xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §405 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X odvolání xxxxxxxx Xxxxxx soud v Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx není xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxx "obch. xxx.") x xxxx současně xxxx xxxxx závazky xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podnikání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podle odvolacího xxxxx xxx významu.

Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxx-xx, xx podle xxxxx xxxxxxxx práva xx dlužník xxxxxxxxxxxx, xxxx že xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), odmítne xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx; xxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §405 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx mohl xxxxxxx xxx před vydáním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx. Xxxxxxx v daném xxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx důvodné, xxxxxxx odvolací soud.

Proti xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přípustnost opírá x ustanovení §237 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx jen "x. x. x."), xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §241x xxxx. 2 xxxx. x/ x. x. x.) x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx vrátil x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx jeho xxxxxxx xx výši 80.779,- Xx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx z doby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Míní, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx vznikla xx xx době xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx od 6. xxxxx 2004 xx 6. října 2008 xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxx 6. xxxxx 2008 Xxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx až x xxxx daleko pozdní, xx přerušení xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx.

Xxx rozhodnutí xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx (26. února 2009) xx rozhodné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dovolací řízení (xx znění účinném xx 30. června 2009) xxxxxx x xxxx 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx II. xxxxxx x. 7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx na xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 8. xxxxxx 2009 (xx. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 458/2008 Xx.).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §238a odst. 1 xxxx. x/ x. x. x. xx xxxxxxx s §237 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x., když xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxx xxxx" (k xxxxxxx xxxxxx pojmu xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 20. ledna 2011, xxx. zn. 29 XXXX 30/2010, xxxxx xx - xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná xxxx - veřejnosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx x úřední povinnosti (§242 xxxx. 3 x. s. x.), xxxxxx dovoláním namítány x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx proto - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právního posouzení xxxx xxxxxxxxx soudem.

Právní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (x se zřetelem xx způsobu, jímž xxxx xxxxxxxx přípustnost xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx) zpochybněn x Xxxxxxxx xxxx z xxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 2).

Xxx ustanovení §390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx x xxxx xxxxx oprávněn, insolvenční xxxx odmítne xxxxxxxxxxx, xxxxx doručí dlužníku, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a/ xx xxx xx sledován xxxxxxxxx záměr, xxxx x/ že xxxxxxx xxxxxx, které by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx věřitelé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x/ xxx xxxxx podala xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx b/ xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Ustanovení §405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení; x xxxxxxx xxxxxxxx x §402 xxxx. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx podat pouze xxxxxxx (odstavec 3).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx slovního xxxxxxx "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx", xx Xxxxxxxx xxxx zevrubně xxxxxxx již x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2009, sen. xx. 29 NSČR 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "X 79/2009"), x xxxx vychází x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odkazuje x x xxxx xxxx.

X X 79/2009 Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že "xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemá xxxxxxx (xxxxx) vzešlé x xxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx i takové xxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevzešly x (jen) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů (xxxx. §261 x §262 xxxx. zák.), xxxx. xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx vstupoval jako xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxx vzešlé x kupní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §612 a xxxx zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx dluhy (xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx pojistném xxxx.), xxxx-xx xxxxx v xxxxxxxxxx podnikání.

Pro xxxxxxxxx, xxx x popsaném xxxxxxx jde x xxxxx vzešlé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dluhy xxxxx xxxxxx xx poté, xx xxxxxxx přestal xxx podle zákona xxxxxxxx za podnikatele, xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxx (tak, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx měl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx ohledu xxxxxxx.

X R 79/2009 Xxxxxxxx xxxx nicméně xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx o závěr, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx oddělit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx "dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx"), xx xx, xxx xxxxxxxx rozumný xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodování x návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

1/ xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) x xxxxxxxxx,

2/ xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx,

3/ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (xxxxx) x xxxxxxxxx,

4/ výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) x podnikání x porovnání x xxxxxxxx výší všech xxxxxxxxxxxx závazků,

5/ tomu, xxx xxxxxxx, x xxxxx pohledávku jde, xx xxxxxxxx s xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 9/2009, Nejvyšší xxxx x řečenému dále xxxxxxx, že xxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osoba (xx xxxxxx §389 xxxx. 1 a §390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx x xxxxx, jestliže návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx majetkem pouze xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx rukojmí) xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

X tomu xx xxxxx především xxxxx, xx (xxx xxxxxxxxx x X 79/2009) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, podle xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení (§389 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx), může xxx (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx ustanovení §405 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxx zřetele x xxxx, xx xxxxxxxxxx §395 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako důvod xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přikročit x rozhodnutí, zda xxxxxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx) trvá x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x českém xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx (usnesení x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx a x xxx, zda je xxxxxxx) xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 29. xxxx 2010, xxx. zn. 29 XXXX 6/2008, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12. xxxxx 2011 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx platit, xx xxxxxxxxxxx přípustnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx povolení oddlužení (xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx schválení), pak xx xxxxxx smyslu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxx xxxxx zvrátit xxxxx x subjektivní xxxxxxxxxxxxxx oddlužení, xx, xxx byla x X 79/2009 vypočtena xxxx pod body 3/ xx 5/. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx, výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx, xxx věřitel, x xxxxx pohledávku xxx, xx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxxxxxx oddlužení (x xxxxxx průběhu xx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx věřitelů co xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

X takto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úvaha xxxxxxxxxx xxxxx, podle které xx xxx xxx xxx významu (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak totiž xxxxx x X 79/2009, jde x xxxxx z kritérií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při rozhodování x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxx, xxx se xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx (xx vazbě xx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx níž xxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx oddlužení xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxx x podnikání, který xxxxx uvedl v xxxxxxx xxxxxxx (§104 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas (x xxxxxxxx lhůtě určené xxxxxxxxxxx x úpadku) xx insolvenčního xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx týkat), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§104 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx pohledávku (xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x dlužníkova xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx do xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxx toho povede xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx vzešlými z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx věřitele), xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §389 odst. 1 insolvenčního xxxxxx x X 79/2009, Xxxxxxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), zrušil x vrátil xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxx za středníkem x xxxx. 3 xxxx xxxxx o. x. ř.).

Právní názor xxxxxxxxxx soudu xx xxx xxxxxxxx soud (xxxx prvního xxxxxx) xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zástupci xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Brně 31. xxxxxx 2011

XXXx. Zdeněk Xxxxxx , v. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx Prachařová