Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

I. Jestliže xxxxxxxxxxx soud s xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu, ačkoli xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažená x §316 xxxx. 3 insolvenčního zákona (§148 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x způsobu řešení xxxxxxxxxx úpadku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím o xxxxxx (§149 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů (§152 insolvenčního xxxxxx).

XX. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojit xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku je xxxx xxx bod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace xx do xxxxxxxx (xxxxx) schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx tím xxxxxxxxx xxx konání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxx, xx v xxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přihlášených xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předepsanou xxxxxxxx (§151 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx tím pro xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx §152 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (konkursem), a xx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxx zdůvodněný a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxx by insolvenční xxxx jinak (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx.

XXX. Xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx vyloučena podle §316 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx dlužník xx xxxxxxx xx xxxx podaným návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x témže ustanovení. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxx dalšího x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů svolané xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx vždy xxx xxx nabízející xxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxxx v §316 xxxx. 5 insolvenčního xxxxxx marně uplyne xxxxx před xxxxxxx xxx (první) xxxxxx xxxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x insolvenčnímu xxxxx xxx xxxxxxx x tom, xxx x xxxx konáním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na majetek xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poté, xx xx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není xxx insolvenční xxxx xxxxxxx.

XX. Pro posouzení xxxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx dlužníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §238a xxxx. 1 xxxx. a/ ve xxxxxxx x ustanovením §237 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx věci, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx "xx xxxx samé", xxxxxxxxx xxx. statusová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx které patří xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx není x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx takového xxxxxxxxxx (§158 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx §4 odst. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxxxxx (x xx i x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §363 x §418 xxxxxxxxxxxxx zákona), rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx reorganizace zamítá, xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx, xxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx /přijatých/ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§304 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxx usnesení (306 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§301 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení (§307 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§308 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§351 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx oddlužení (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, xxxx se xxxxx na vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§417 insolvenčního xxxxxx) x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky rozhodl x senátě složeném x předsedy XXXx. Xxxxxx Krčmáře x xxxxxx JUDr. Petra Xxxxxxx a Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXXXXX, x. x. x., xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxxxx), XXX 696 33, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx 49455231, xxxxxxxxxxxx XXXx. Zdeňkem Xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxx, Jungmannova 1071, XXX 697 01, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx dne 21. xxxxx 2010, x. x. XXXX 27 XXX 3089/2009, 3 XXXX 106/2010-B-23,

takto:

Dovolání xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 2010, x. x. XXXX 27 INS 3089/2009-X-14, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Brně (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") konkurs xx xxxxxxx dlužníka (xxx X. xxxxxx) x určil, že xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XX. výroku).

Insolvenční soud xxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 2009, x. j. XXXX 27 XXX 3089/2009-X-36, xxxxxxx na xxxxxx věřitelů konané 23. xxxxx 2010 (xxxx xxx jen "xxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx dlužník (xxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx §316 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx". Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx podle §152 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx konkurs, "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxx úpadku". Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzhledem x xxxx, xx dlužník xx podnikatelem.

K xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Olomouci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7 odst. 1, §94 xxxx. 2 xxxx. c/, §148 xxxx. 1, §149, §150 x §152 xxxxxxxxxxxxx zákona - xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx xxxxx protokolu x xxxxxx xxxxxxxx, svolané xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 2009, hlasovali xxxxxxx xxxxxxxx věřitelé x xxxxxxxxxx právem xxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem. Xx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správně xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, když nenastaly xxxxxxx, xx xxxxxxx xx insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx námitky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za důvodné.

K xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx bylo xxxxxxxx odvoláním, odvolací xxxx uvedl, xx xxxxx ustanovení insolvenčního xxxxxx neurčuje, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx nedoložil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx, jež xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxx x xxxxxxxx) xx xxx 29. března 2010, x. j. XXXX 27 INS 3089/2009, 3 VSOL 51/2010-A-57.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužník dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x/ zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx "x. x. x."), xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx důvod uvedený x §241x xxxx. 2 xxxx. x/ x. x. ř., xxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Zásadní právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupní xxxxxxx (a to x xxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxx němu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. x xxxx xxxxx hlasovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx vytýká, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx x intencích §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xx úpadek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx insolvenční xxxxxxxxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx označené xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x 29. xxxxxx 2010 (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §12 odst. 2 xxxxxx x bankách.

Dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx §97 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabytí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (odkazuje xxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 1. dubna 2003, xx. xx. II. XX 119/01, xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 30, xxxxxxx 2003, xxxxx X., pod xxxxxxxxx xxxxxx 47), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx musí xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx též xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx k xxxxxxx §525 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále též xxx "xxx. xxx.") x xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2006, xx. xx. 29 Xxx 882/2005 (xxx o rozhodnutí xxxxxxxxxx pod xxxxxx 27/2007 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dovolání xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 odst. 1 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x této xxxx může xxx xxxxxxxxx jen podle §238x xxxx. 1 xxxx. x/ o. x. x.

Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 2008, sen. xx. 29 XXXX 4/2008, xxxxxxxxxxx pod xxxxxx 25/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx vysvětlil, xx x tomu, xxx xxxx xxxxx uvažovat x přípustnosti xxxxxxxx xxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x/ x. s. x., xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podmínka (xxx xx klade xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §237 xxxx. 1 a 3 x. s. x., obsaženého v §238x xxxx. 2 x. x. x.), xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxxxx řízení "xx xxxx samé". X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, při xxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x/ o. x. x., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xx Nejvyšší xxxx xxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 2009, sen. xx. 29 XXXX 4/2009, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 103/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně v xxxxxxxxxxx věci je xxxxxxxxxxx "xx xxxx xxxx", xx xxxxxx xxxx xxx, který xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání x xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2002, xx. zn. 29 Xxx 425/2002, uveřejněném xxx xxxxxx 51/2003 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx o rozhodnutí, xxx x xxxxxxx xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vede xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení, jednak x xxxxxxxxxx, xxxxx xx konečným způsobem xxxxxxxxxx xxxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxxx (jimiž xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (před konečným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) uzavírán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx první z xxxx označených kategorií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx věci xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku (§136 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx není v xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§158 insolvenčního xxxxxx), rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx §4 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (x xx x v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §363 x §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), rozhodnutí x povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zamítá, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dále (x xxxxxx jednotlivých /xxxxxxxxx/ xxxxxxx xxxxxx úpadku) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§304 insolvenčního zákona), xxxxxxxxx xxxxxxxx (§306 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhu (§301 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§307 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§308 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x zamítnutí reorganizačního xxxxx (§351 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406 xxxxxxxxxxxxx zákona) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka od xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx zákona) a xxxxxxxx, jímž xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí zamítá, xxxxx x xxxxxxxx x odnětí přiznaného xxxxxxxxxx (§417 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx ustanovených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení konkursu xx xxxxxxx dlužníka, xxxxxx v této xxxx.

Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx §238a xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x. xx spojení s §237 odst. 1 xxxx. x/ x. x. x., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přisuzuje xxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilých námitek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx se xxxxx - x xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx uplatněný xxxxxxxxxxx, xxxx správností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního zákona xx znění účinném xx 30. xxxxxx 2010 (xxxx xxxxxxxxx xx znění zákona x. 227/2009 Xx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxx společně x insolvenčním xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx polovinou všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezajištěných xxxxxxxx, počítanou xxxxx xxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxxxxxx soud s xxxxxxxxxxx x xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx řešení úpadku (xxxxxxxx 2).

Xxx xxxxxxxxxx §149 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x případ podle §148, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku; xxxxx xxxx rozhodnout xxxxx xxx po xxxxxxxx schůze věřitelů xxxxxxx rozhodnutím o xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxx, xx má-li insolvenční xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §149 xxxx. 1, schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxx §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx x době xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatým všemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §316 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodaření tohoto xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx; reorganizace se xxxx xxxx podniku (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxxxx xx přípustná, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období předcházející xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl xxxxxxx xxxxxx 100.000.000,- Xx, nebo zaměstnává-li xxxxxxx nejméně 100 xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 4). Xxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději do 15 xxx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x alespoň xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5). A xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §318 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx insolvenční návrh xxx xxxxxxx úpadek, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku.

Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx případě xx xx xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x 21. xxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx CDV -2, XXX (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), přičemž toto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x 29. března 2010 (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudem v xxxxxxxxx usnesení zmíněným).

Přitom xxxx xxxxxx x xxx (x řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (x intencích §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ustáleného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxx 2009, xxx. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x současně nemá xxxxxxx (dluhy) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx z rozhodnutí x úpadku, x xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx (xxxxx §148 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx x xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxx, xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x/ a x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu xx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx reorganizace podaného xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxx v §318 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx (xxx současném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxx popsaným x §316 xxxx. 5 insolvenčního xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx překonat xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x tím, xx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutím x xxxxxx i xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x úpadku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace), je x xxxxxx situaci xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx skončením (první) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku (§149 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx obsažené x §148 až §150 x §316 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1/ Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažená x §316 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxx x rozhodnutím o xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dlužníkem xx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reorganizací (§148 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx případě s xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, že přehlédl, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyčkat xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx věřitelů xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx (§149 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx totiž x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova úpadku xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx, nebyl xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Závazné xxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx způsob xxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxx) ani xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxx. opět dikci §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

2/ Xxxxxxx xx podnikatelem, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle insolvenčního xxxxxx - objektivně xxxxx - xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některý x xxxxxxxxx formulovaných xxx xxxxxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxx §316 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X takovém případě xxxxx x rozhodnutím x xxxxxx xxxxxx xxx dalšího x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (xxxxx postupovat xxx §148 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx) v xxxxxxx xxxxxxx xx (xx xxx) xxxx též xxx nabízející xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §325 insolvenčního xxxxxx, podle kterého xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx §148 xx 152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx věřitelů xxxxxxx rozhodnutím o xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx žádný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reorganizací, xxx xxxxxxx x xxxx, xx v době xxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxx (x intencích §317 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo některému x xxxxxxxxxxxx věřitelů) xxx xxxxxxxx lhůta x podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxx pak xxxxx (xxxxxxxx x xxxx, xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "zbytkovým" xxxxxxx vždy xxx, xxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx /x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/), že xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx na přijetí xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dlužník ani xxxxxxx x přihlášených xxxxxxxx xxxxxxx návrh xx povolení reorganizace, xxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx přijato, xxxx xxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl insolvenční xxxx ve xxxxxx §152 věty první xxxxxxxxxxxxx zákona vázán, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx automaticky o xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí za xxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx nevypořádaných xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xx-xx xxx x xxxx xxxxxx (první) xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx hlasování o xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxxx, obstát x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má xxx konkurs.

Záporná (x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx) odpověď xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx reorganizací, xx xxxxxxx xxx jako xxxxxxxx, jímž schůze xxxxxxxx xx smyslu §323 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona schválila xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx přijme předepsanou xxxxxxxx (§151 insolvenčního xxxxxx) usnesení o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx být konkurs, xx xxx pro xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx §152 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), x xx xxx zřetele x xxxx, xx xx zde xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx návrh xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (kdyby xxxxxx usnesení schůze xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx na závaznost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx jeho úpadku, xxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx schůze věřitelů x této xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx.

Xx xx xxxxxxx ve xxxxx x xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §148 xx §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx svém 4. xxxxxxxx období 2002 - 2006 xxxx xxxx x. 1120). Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x §150 xx 152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxxx xxxxxx) v xxxxxxxxxxxx §150 x §151, Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: "Ustanovení §149 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx) až xx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx věřitelé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazně xxxxxxxx (§150 odst. 1). Xxx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (150 xxxx. 2), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvody, xxx xxxxx insolvenční xxxx nemusí xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx (x souladu x xxxxxxx věci) vypočteny x §151 xxxxxx".

X xxxxxxxxx zbývá xxxxxxx, xx úsudek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přípustný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §152 větě xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xx xxxxxx x dlužníkovým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 insolvenčního xxxxxx, xxx je-li xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán, se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx včasné xxxxxx xxxxx přípustného návrhu xx povolení reorganizace xxxxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx přijatého podle §150 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §152 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3/ Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, u kterého xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (nejde xxxx x případ xxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx nesplňuje xxx některý z xxxxxxxxx formulovaných xxx xxxxxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona). X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx určené x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx xxx přípustnost reorganizace xxxxxxxxxxx §316 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku nelze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§148 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku (§136 xxxx. 2 písm. x/ insolvenčního zákona) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxx nabízející xxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxx ještě xxxx xxxxxxx oné (xxxxx) xxxxxx věřitelů, xxxxx xx reorganizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx x xxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx 1/.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do poměrů xxxxxxxxxxxx věci promítají xxxxxxxxxx:

1/ X xxxxxxxxxxx xxxx dovolatele šlo x případ popsaný xxxx xxx xxxxx 3/, xxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužníku x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Reorganizace xxxxxxxx xx marným uplynutím xxxx xxxxx stala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxx, xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx konkurs, nebylo xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2/ Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemělo xxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx (xxx vycházely x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xx pro insolvenční xxxx xxxxxxx) vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dané xxxxxxx v úvahu.

Podle xxxxxxxxxx §141 odst. 2 insolvenčního xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx úpadek xxxxxxxx, není důvodem x xxxx, aby xxxxxxxx xxxx zrušil xxxx xxxxxx rozhodnutí x úpadku, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx splatnou xxxxxxxxxx, ani skutečnost, xx insolvenční navrhovatel x xxxxxxx odvolacího xxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx neurčuje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx odvolání. Xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí je xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx (xxxx. x xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. xxxx 2010, xxx. xx. 29 XXXX 32/2010, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx fáze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx za to, xx insolvenční xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsanými xxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku), xxxx xxxxx dlužníka x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účast xxxxxxxx x přihlášených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx tomu xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxxx xxxxx (od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx insolvenčního návrhu (xxxxx, přípravná xxxx), xxxxx xxxxx (uzavírá xx) rozhodnutím o xxxxxxxxxxxx návrhu (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxx x této xxxxx fázi insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxx zpochybňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele (xx-xx xxx dlužníkův věřitel) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx §105 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku.

Ostatně, x xxxxxxxxxx §141 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xx podává, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx význam xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x úpadku je xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx nedoložil, že xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právně xxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx). Xxxx. x xxxx xxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29. dubna 2010, xxx. xx. 29 XXXX 30/2009, uveřejněného xxx číslem 14/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2000, xxx. xx. 29 XXXX 24/2009 (xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx, xxx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx posouzení správnosti xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx co xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku xx určující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) věřitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx §49 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

Xxxxxxx dovolateli xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpochybnit xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužníku, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zástupci xxxxxxxx) xx však doručuje x zvláštním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

V Xxxx 20. xxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx , x. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxx Prachařová