Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §89 xxxx. 9 xx. xxx.

Průběh řízení

Krajský xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. X. zrušil x xxxxx rozsahu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 8.12.1992 sp. xx. 3 X 95/92, x to xxxxx §258 odst. 1 xxxx. x) xx. ř. v xxxxx, týkající xx xxxxxxxxxxxx X. X., x xxxxx §261 xx. x. v xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx J. X. Xxxxx §259 odst. 3 xx. ř. xxxxx xx xxxx xxxxxxx a uznal xxxxxxxxxx vinnými, že 22.2.1992 kolem 19.40 xxxxx x železniční xxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx, a xxxx xxx xxxxxxx podnapilost xxxx xxxxxxx vlakvedoucím X. X. x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nadávat. Xxx xxxxxxx příslušníků Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx XXXX)*) xxxxxx obžalovaný X. X. xxxxxxx xxxxxxx x xxxx K. X. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dolního rtu xxx xxxxxxxx neschopnosti, x xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx B. Č. x způsobil xx xxxxx ranky vnitřní xxxxxx levé tváře. Xxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx upadl xx xxx, xxxxxx xxxxxx podvrtnutí xxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 23.2.1992 xx 11.3.1992.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 1 tr. zák., xxxxxxx obžalovaného R. X. též xxxx xxxxxxx čin ublížení xx xxxxxx xxxxx §221 xxxx. 1 xx. zák. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx J. X. rovněž xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx činitele xxxxx §155 odst. 1 xxxx. x), x) xx. xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx úhrnné xxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxx x x uplatněném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

X odůvodnění

Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xx xxx 8.12.1992 xx. zn. 3X 95/92 xxxx xxxxxxxxxx X. X. x X. X. uznáni xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x ve výroku xxxxxxxx Krajského xxxxx x Českých Budějovicích. Xxxxxxx obou obžalovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx trestný čin xxxxxxxxxxx xxxxx 202 xxxx. 1 tr. xxx., jednak xxxx xxxxxxx čin xxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx §156 odst. 3 xx. zák. Xxxxx pak jednání xxxxxxxxxxxx X. X. xxxx posouzeno x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §221 xxxx. 1 xx. zák. x jednání xxxxxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx §155 xxxx. 1 xxxx. x), x) tr. zák. Xxxxx xxxxxxxxxxx za xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tresty xxxxxx xxxxxxx - každému xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx měsíců. Xxxxxxxxxxxx X. X. bylo xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, oblastnímu xxxxxxxxxxx Plzeň, xx xxxxxxx škody 1160 Xxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. K. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx namítal, xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx litoval, xxxx xxxx spácháním xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x trestu by xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xx mu xxx xxxxxx trest xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 24.3.1993.

Xxxxx ustanovení §254 odst. 1 xx. ř. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsudku, proti xxxx mohl xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxx závěrům:

Samotné xxxxxx xxxx Okresním xxxxxx xxxxxxxx bez podstatných xxx. X xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázáno, xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nevhodně xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx po xxxxx x xxxxxxxxxx jízdenek, xxxxxx xxxxx nadávat xxxxxxxxxxxxx X. P., x xxxx ten xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx SOOŽ xx xxxxxx, zaměřili xxx xxxxxxx x xxxx xxx. Obžalovaný X. X. napadl xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx X. Ž. x úderem xxxxx xx obličeje mu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Obžalovaný X. X. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx xx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx. Jednání xxxx xxxxxxxxxxxx sledovalo xx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušen, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. K. xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx posoudil xx xxxxxxx právní. Xxxxxxx xxxx pochybení se xxxxxxxx i xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxx x použitím xxxxxxxxxx §261 xx. x. x x xxxxxx obžalovaného.

Není pochyb x tom, že xxx obžalovaní xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanici XXX ve Strakonicích xxxxxxxxxx. Jestliže xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x současně xx xxxxxx §89 xxxx. 4 xxxx. b) xx. xxx. i xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vinnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 1 xx. xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x odvolací soud.

Stejně xxx xxxxxxxx soud xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx §221 xxxx. 1 tr. xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx napadl xxxxxxxxxx XXX X. X. x způsobil mu xxxxxxx, xxxxx již xx xxxxxxx újmou xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 písm. x) xx. xxx. x xxxx xxxx xxxxxxx počínání je x příčinné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jmenovaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx, xx druhý xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX X. Ž., xxxxxx xx pěstí xx obličeje a xxxxxxxx mu tržnou xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nelze pochybovat x tom, že xxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxxxx železnic xxx xxxxxxx xxxx obžalovanému, x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x postavení xxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §89 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxxx trestního zákona. Xxx totiž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která mu xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx X. Š. xxxxxx dopustil s xxxxxxxxx x odpovědností xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vykazuje xxxxxxx xxxxx trestného činu xxxxx na veřejného xxxxxxxx podle §155 xxxx. 1 písm. x), x) xx. xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxxxx dopustili x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx §156 odst. 3 xx. xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxx příliš xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze jen xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx J. X., xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x té xxxx xxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

Xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx nemohl odvolací xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx xx průvodčí XXX, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za veřejného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx byla nutná x xxxxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx jiného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rozh. x. 42/1974 Sb. xxxx. tr.). Xx 1.7.1990 však nabyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x ustanovení §89 odst. 9 xx. xxx. pojem xxxxxxxxx činitele. Xx xxxxxxxxx data xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pravomoci, která xxx xxxx v xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx těchto úkolů xxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxx xxxxx xxxxx současné xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxxx organizací, zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx revizoři xxxxxxxxxx organizací. Xxxxx xx veřejného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a nemůže xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX X. X.

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx je ve xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx. Je jen xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. Š. xx xxx xxxxx x použitím ustanovení §261 tr. ř. Xxxxxxxxx mu totiž xxxxx, x něhož xxxxxxxx soud rozhodl xx xxxxxxxx odvolatele X. X.

Xxxxxxx xxxx xxxx odůvodnil xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výrok o xxxxxxx xxxxx.

*) Xxxxxxxx xxxxxxx: XXXX xxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x. 230/1992 Sb. x xxxxx x. 26/1993 Sb.