Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx trestního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x důvodů uvedených x §171 xxxx. 1 xxxx §222 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuté (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxx je proti xxxxxxxx rozhodnutí přípustná xxxxxx řízení

Skončilo-li trestní xxxxxxx xxxxx obviněnému xxxxxxxxxxx rozhodnutím vyšetřovatele, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x postoupení xxxx xxxxx §171 xxxx. 1 xxxx §222 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx x trestný xxx xxx o xxxxxx, xx xxxx xxx x přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokračovat v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x postoupení věci x předepsaném xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle §171 odst. 1 xxxx §222 xxxx. 2 xx. ř. xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§277 x xxxx. tr. x.).