Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněnému x xxxxxxx povinné xxxxxxxx už v xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx tím xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxxx obhájcem, ale xx třeba xxxxxxxxxx x největším urychlením, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx právo zúčastnit xx xxxxxxxxxxxxx úkonů xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§165 xxxx. 1 xx. x.). Xxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x došetření xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

XX. Xxxxxxx místa x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx [§55 odst. 1 xxxx. x) xx. x.] xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu. Xxxxx x doba xxxxxxxxxxxxx úkonu musí xxx xxxxx xx xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx posoudit, zda xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem (xxxx. z hlediska §158 xxxx. 3 xxxx za xxxxxxxxxx xx. x.).

XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetřovací úkony xxxxxxxxx xxx (§164 xxxx. 1 věta xxxxx xx. x.); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §164 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx tr. x.

XX. Xxxxx, zda xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx (§4 a §5 xx. xxx.), xx závěrem xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestného xxxx xx však xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx zjištěních xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x v xxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právě xxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx závěr x zavinění, nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x jeho xxxxx je xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx k xxxxxx volného hodnocení xxxxxx (§2 xxxx. 6 xx. x.) xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, že obviněný xxxxxx xxxxxx, vyvodit, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxx úmysl, xxx xxxx xxxx xxxxx zavinění, lze xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx důkazů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Ustanovení §259 xxxx. 3 xx. x. xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx nemůže xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutková xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx učinil xxxx prvního xxxxxx.

(Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx textu - XXXXX, x. x.)