Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh rozhodnutí Název finančního zpravodaje Akce
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30.6.1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví R
Opatření MF ČR Opatření, jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací (dále jen "účetní jednotka") R