Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

67

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/11&xxxx;198/1994,

xxxxxx se xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX podle §4 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx,

xxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx financí x. x. X/2 - 7&xxxx;073/1992 xx dne 13. xxxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx období xxxx 1992, xxxxxxxxx x xxxxxx 32/1992 Xx.

2. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. X/1 - 12&xxxx;060/1992 xx xxx 14., xxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu x xxxxx vlně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 43/1992 Xx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. x. X/2-20&xxxx;085/1992 xx dne 29. xxxxxxxx 1992, xxxx xx stanoví xxxxx x doplňky Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xxxxxxxxx x částce 88/1992 Sb.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. X/2 - 20 990/1992 xx xxx 30. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osnova x směrnice x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x částce 88/1992 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. V/2 - 28&xxxx;110/1992 xx xxx 9. xxxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxx závěrky x xxxx xxxxx x doplňky pro xxxxxx xxxxxx roku 1993 x bankách, xxxxxxxxx v xxxxxx 112/1992 Xx.

6. Xxxxxx xxx účtování xxxxxxx xxxx xx osobního xxxxxxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxx x. 47/1978 Xx., x. j. XX/3-18&xxxx;814/1979 ze xxx 28. xxxxxxxx 1979, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18/1980 Xx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/1-3&xxxx;303/1992, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích xx xxxx 1991, xxxxxxxxx x xxxxxx 133/1992 Xx.

8. Opatření Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. X/2-30&xxxx;927/1992 xx xxx 19. prosince 1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťoven z xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1992 xx xxxx 1993, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/2&xxxx;019/1993 xx xxx 29. xxxxx 1993 bylo xxxxxxxxx v částce 21/1993 Sb.

9. Opatření Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. V/2-31 307/1992 xx dne 22. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx 1992 xx xxxx 1993 xxx xxxxxxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 282/2 019/1993 ze xxx 29. xxxxx 1993 xxxx vyhlášeno x xxxxxx 21/1993 Xx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. x. X/2-31&xxxx;368/1992 xx xxx 22. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx 1992 do xxxx 1993 pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 282/2&xxxx;019/1993 ze xxx 29. xxxxx 1993 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21/1993 Xx.

Xx. XX

1) Opatření bude xxxxxxxxx oznámením o xxxx vydání xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.