Animace načítání

Stránka se připravuje...


Finanční zpravodaj - rozh. 3/2023 - Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
2023
3
2
3
MF-5860/2017/15-145
Sdělení
Ing. Martin Boreš
Daně, Daně - dvojí zdanění