Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn GFŘ D-32 - Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
2018
9
2
12
58337/18/7100-40113-800219
Pokyny řady "D"
není uveden
Ceny převodní, Daně z příjmů

S účinností od 1.1.2019 ruší pokyn D-333 vydaný pod č.j. 39/86 838/2009-393, který je použitelný pro zdaňovací období započatá po 1.1.2018.