Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
2002
1
22
4
282/113 410/2001
Opatření MF ČR
Ing. Babková, Ing. Rokosová
Účetnictví - postupy

S úcinností od 10.1.2002 Opatrení c. 37/94, FZ 04/94 a Opatrení c. 49/95, FZ 07-08/95