Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
1996
3
108
30
282/11 759/96
Opatření MF ČR
Ing. L. Rokosová
Banky, Účetnictví - výkazy, Účetnictví - závěrka

Opatření č. 37, FZ č. 4/94, str. 106