Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
1995
7-8
173
49
282/43 182/95
Opatření MF ČR
Ing. L. Rokosová
Banky, Účetnictví - výkazy

Doplňky ve FZ č.10/95, str. 204

S úcinností od 10.1.2002 Opatrením c. 4/2002, FZ 01-1/2002