Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
1994
12
437
128
281/73 250/94
Opatření MF ČR
Ing. A. Jeřábek
Podnikání - živnosti, Účetnictví - výkazy

Opatřením č. 79, FZ č. 12-1/95, str. 339, Opatřením č. 49, FZ č. 06/96, str. 261

Tiskovou opravou, FZ č. 1/95, str. 14

Opatření č. 52, FZ č. 7-8/93, str. 130

S úcinností od 1.1.2002 Opatrením c. 63/2001, FZ 11/2001