Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
1994
11
322
103
281/64 287/94
Opatření MF ČR
Ing. P. Ryneš
Podnikání - živnosti, Účetnictví - výkazy, Zisky

Opatření č. j. V/1-31 388/92

Opatřením č. 78, FZ č. 12-1/95, str. 305