Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
1994
11
314
101
281/56 350/94
Opatření MF ČR
Ing. P. Ryneš
Audit, Podnikání - živnosti, Účetnictví - výkazy