Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
1994
5
156
57
281/13 510/94
Opatření MF ČR
Ing. Fišerová
Podnikání - živnosti, Účetnictví - výkazy

Opatřením č. 79, FZ č. 12-1/95, str. 339, Opatřením č. 49, FZ č. 06/96, str. 261

S úcinností od 1.1.2002 Opatrením c. 63/2001, FZ 11/2001