Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank
1994
4
106
37
282/9 090/94
Opatření MF ČR
Ing. L. Rokosová
Banky, Účetnictví - výkazy, Účetnictví - závěrka

č. j. V/2-29 480/90, V/2-28 110/92

Opatřením č. 30, FZ č. 3/96, str. 108

S úcinností od 10.1.2002 Opatrením c. 4/2002, FZ 01-1/2002