Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
1994
1
9
2
281/73 574/93
Opatření MF ČR
Ing. P. Ryneš
Podnikání - živnosti, Účetnictví - závěrka, Zisky

Opatření č. 34, FZ č. 6/93, str. 110