Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
1993
12
216
82
281/69 810/93
Opatření MF ČR
Ing. A. Jeřábek
Podnikání - živnosti, Účetnictví - závěrka, Účetnictví podvojné

Opatřením č. 79, FZ č. 12-1/95, str. 339, Opatřením č. 49, FZ č. 06/96, str. 261

S úcinností od 1.1.2002 Opatrením c. 63/2001, FZ 11/2001