Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
1993
6
110
34
281/23 655/93
Opatření MF ČR
Ing. P. Ryneš
Podnikání - živnosti, Průzkumy (ankety), Zisky

Opatřením č. 2, FZ č. 1/94, str. 9

Opatřením č. 78, FZ č. 12-1/95, str. 305