Animace načítání

Stránka se připravuje...


Opatření k zamezení tvrdosti při zdaňování příjmů z nabytí majetkových podílů vydaných v souvislosti s úpravou majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
1993
5
100
29
153/15 010/93
Opatření MF ČR
Ing. J. Hladký
Daně z příjmů, Podnikání - družstva (bytová, zemědělská, spotřební)