Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. D-140 o uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.
1996
3
114
34
181/77 292/95
Pokyny řady "D"
Ing. Čapková
Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, Energetika

Pokyn č. D-81, FZ č. 6/94, str. 172

Pokynem č. MF-11, FZ 11/2016 s účinností od 1.1.2017