Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. D-98 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1994
12
362
111
153/70 954/94
Pokyny řady "D"
Ing. V. Bachor, Mgr. J. Tvareková
Daně z příjmů

Pokynem D-116, FZ č. 3/95, str. 77 a Pokynem D-132, FZ č. 12-1/95, str. 342

S účinností od 29.1.1999 Pokynem D-190, FZ 01-2/99, str. 41