Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. D-61 o uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby
1994
2
65
21
181/74 387/93
Pokyny řady "D"
Ing. Čapková
Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, Likvidace, Majetek, Náhrady, Sbory zastupitelské

Pokynem č. MF-11, FZ 11/2016 s účinností od 1.1.2017