Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pokyn č. D-34 o uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
1993
7-8
121
40
181/35 890/93
Pokyny řady "D"
Ing. L. Pitner
Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, Nemovitosti (budovy), Podnikání - družstva (bytová, zemědělská, spotřební)

Pokynem D-55, FZ č. 10-11/93, str. 199