Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXX

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX A ZISKOVÝCH XXXXX: XXXXXX XXXXXXX X-XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxx xx Comparability xxx xx Xxxxxx Methods: Xxxxxxxx xx Chapters X-XXX xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

© 2010 XXXX, Všechna xxxxx xxxxxxxxx.

© 2010 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx po xxxxxx x OECD, Xxxxx.

Xx kvalitu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x původním xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX

Xxxx Xxxxxx xxxx xxx 22. června 2010 xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx záležitosti x xxx 22. xxxxxxxx Xxxxx OECD. Xxx 22. července 2010 xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [X(95)126/XXXXX] xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kapitol X-XXX x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XX Směrnice XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

OBSAH

 
 
Princip tržního odstupu
   
Úvod
   
Výklad principu tržního odstupu
 
   
Článek 9 Modelové daňové smlouvy OECD
 
   
Prosazení mezinárodní shody na principu tržního odstup
   
Netržní přístup: rozdělení globálního zisku podle vzorce
 
   
Pozadí a popis přístupu
 
   
Srovnání s principem tržního odstupu
 
   
Odmítnutí netržních metod
   
Jak uplatňovat princip tržního odstupu
 
   
Srovnávací analýza
 
   
Rozpoznání skutečně realizovaných transakcí
 
   
Ztráty
 
   
Dopady vládních
 
   
Použití ocenění pro účely cla
 
 
Část I: Volba metody pro stanovení převodních cen
   
Volba nejvhodnější metody pro stanovení převodních cen dle okolností konkrétního případu
   
Použití více než jedné metody
 
Část II: Tradiční transakční metody
   
Úvod
   
Metoda srovnatelné nezávislé ceny
 
   
Obecně
 
   
Příklady použití metody CUP
   
Metoda ceny při opětovném prodeji
 
   
Obecně
 
   
Příklady použití metody ceny při opětovném prodeji
   
Metoda nákladů a přirážky
 
   
Obecně
 
   
Příklady použití metody nákladů a přirážky
 
Část III: Transakční ziskové metody
   
Úvod
   
Transakční metoda čistého rozpětí
 
   
Obecně
 
   
Silné a slabé stránky
 
   
Jak ji používat
 
   
   
Transakční metoda rozdělení zisku
 
   
Obecně
 
   
Silné a slabé stránky
 
   
Jak ji používat
   
Závěry pro transakční ziskové metody
 
   
Provádění srovnávací analýzy
 
   
Typický proces
 
   
Obsáhlá analýza okolností daňového poplatníka
 
A.3
 
Zhodnocení řízené transakce a volba zkoumané/testované strany
 
   
Srovnatelné nezávislé transakce
 
   
Přijetí či odmítnutí potenciálních srovnatelných údajů
 
   
Úpravy z hlediska srovnatelnosti
 
   
Tržní rozpětí
   
Problematika načasování v rámci srovnatelnosti
 
   
Čas původu
 
   
Čas sběru
 
   
Počáteční vysoce nejisté ocenění a nepředvídatelné události
 
   
Údaje z let následujících po roku transakce
 
   
Užití údajů z období více let
   
Otázky dodržování předpisů
 
 
 
 
Příloha I ke kapitole II
 
 
Citlivost ukazatelů hrubého a čistého zisku
 
 
Příloha III ke kapitole II
 
 
Názorný příklad různé míry zisků při aplikaci transakční metody rozdělení zisku
 
 
Příloha ke kapitole III
 
 
Příklad úpravy pracovního kapitálu

Poznámka: Příloha II ke kapitole II obsahuje příklad aplikace metody rozdělení zbytkového zisku, která byla uvedena v předchozí verzi Směrnice o převodních cenách a která byla při uvedení Směrnice o převodních cenách 2010 přečíslována.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxx

1.1 Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxx xxxx xx mezinárodní xxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx užívána xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx NNP a xxxxxxxx xxxxxxxx. Kapitola xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, znovu xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normy x xxxxxxxxx návod xxx xxxx aplikaci.

1.2 Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx podniky, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů (např. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx spolu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stejným xxxxxxxx, ačkoliv xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sil ve xxxxx xxxxxxxxx, jak xx o xxx xxxxxxxxx x níže xxxxxxxx xxxxxxxx 1.5. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx absenci xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx určité obchodní xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přesně xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx mít xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx jakékoliv xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx stran xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nedotkne xxxxxxxxx smluvních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedaňové účely x xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daň xxxx se daním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx nemělo xxx zaměňováno za xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxx xx úniků, xxxxxxx pravidla týkající xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxx užívána.

1.3 Pokud převodní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx podniků x xxxxxx výnosy hostitelských xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx členské xxxxx XXXX xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upraveny xx xx xxxx, xxx byla odstraněna xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxx, xx přiměřené xxxxxx xx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxx transakcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Takovéto podniky xxxxx být například xxxxxxxxx protichůdným xxxxxxx xxxxxx (v domácí xxxxxx jako v xxxx xxxx) x xxxxxxx xxx, antidumpingových xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zkreslení xxxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX. Veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx faktory xxxxx xxxxxxxx převodní ceny x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sdruženými podniky x xxxxx xxxxxxx XXX.

1.5 Nemělo xx xx předpokládat, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx skupin XXX xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podniky x xxxxx svých xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx na zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x proto xx xxxxxxxx stanovit ceny, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx rozdělení svých xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převodních xxx. Xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx sdruženými xxxxxxx může ovlivnit xxxxxxxx smlouvání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu

B.1 Xxxxxx 9 Modelové xxxxxxx XXXX

1.6 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 článku 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, která je xxxxxxxx xxx dvoustranné xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xx stále xxxxx míře x xxxxxxxxx země. Xxxxxx 9 stanoví:

"Jsou-li mezi xxxxx (xxxxxxxxxx) podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx odlišné xx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx z xxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxx upravit xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. x rámci "srovnatelných xxxxxxxxxxx transakcí"), se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX za samostatné xxxxxxxx xxxxx než xx neoddělitelné xxxxx xxxxxxxx podniku. Protože xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx subjektů" xxxxxxx xx členy xxxxxxx XXX xxxx x nezávislými subjekty, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členy x xx xx, xxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx liší xx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí. Xxxxxxxx xxxxxxx řízených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx analýza", xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx srovnávací xxxxxxx xx uveden x xxxxxx D x rovněž x xxxxxxxx III.

1.7 Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx srovnatelnosti xx xxxxxxxxxxx kontextu, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx vyvážený z xxxxxxxx spolehlivosti, a xx xxxxx straně x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 článku 9 Modelové smlouvy XXXX, neboť xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx cen) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, které xx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx přepisování xxxxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX povoleno (xxx xxxxxxxx 2 Komentářů x xxxxxx 9); x

Xxxxxxxxx zisku, xxxxx xx byl xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx tržního odstupu, x to za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1.8 Xxxxxxxx několik xxxxxx, proč si xxxxxxx xxxxx XXXX x jiné xxxxx xxxxxxxx princip xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX x xxx nezávislé xxxxxxx. Protože princip xxxxxxx xxxxxxx staví xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx postavení, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Vyloučením xxxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodování xxx princip xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

1.9 Xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxxx většině případů xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mnoho xxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx a půjčování xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelnými nezávislými xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx marže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použít, například xx xxxxxxxxx NNP xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nehmotným xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx případy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx II, xxxxx XX xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.10 Princip xxxxxxx xxxxxxx xx některými xxxxxxxxx xx základu xx vadný, neboť xxxxxxx "samostatných xxxxxxxx" xxxxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozmanitými činnostmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úspor x rozsahu nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X otázce xxxxxxx xxxxxxxxxx x principu xxxxxxx odstupu pojednává xxxxx C xxxxxxxx XXX.

1.11 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx xx, xx sdružené xxxxxxx xx zabývají xxxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx vyskytovat, xxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx tomu xxxx x nezávislých xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx podnikají xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx princip xxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, x xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniky. Xxxxx xxxxxxxxxx, že určitou xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxx nezávislými podniky, xxxx x sobě xxxxxxxxx, xx takováto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.12 X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx princip xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx daňového xxxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejrůznějších xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx tržního odstupu (xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx načasování x xxxxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx B x C xxxxxxxx XXX x x xxxxxxxx V x Xxxxxxxxxxx). Xxxxxx správa xxxxxx xxxx tento ověřovací xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhotovenou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Složitost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zvyšuje.

1.13 Xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx obtížně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxx, xxx daňoví poplatníci x xxxxxx správy xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx x transakcemi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx informace, xxxxx existují, xxxxx xxx xxxxx dostupné x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx umístění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxx získány. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx důvěrnosti. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx existovat žádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - např. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx cíl - xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx principu tržního xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Prosazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.14 Ačkoliv xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx i xxxxxx xxxx názoru, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx mezi sdruženými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlediska, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvíce xxxxxxxxxx fungování volného xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx vždy jednoduché xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x praxi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx NNP, xxxxx je xxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka x xxxx měřítko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

1.15 Xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx znamenal zříct xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrozit mezinárodní xxxxxxxxx, x tím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx praktickou hodnotu xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správy xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a prováděny xxxxxxxxx kontroly. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX nadále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx skutečnosti xx neobjevila xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, občas xxxxxxx xxxx xxxxx alternativa, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. (Xxx níže xxxxxxx xxxxx X, xxxxx pojednává x xxxxxxxx xxxxxxxxx globálního xxxxx xxxxx vzorce).

C. Xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx globálního xxxxx xxxxx vzorce

C.1 Xxxxxx x popis přístupu

1.16 Xxxxxxxxx globálního xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k principu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovení správné xxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikcemi. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xx některé místní xxxxxx xxxxxxxxxx pokoušely.

1.17 Metoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku podle xxxxxx xx rozdělila xxxxxxxx zisky xxxxxxx XXX xx konsolidovaném xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx této xxxxxx xx byly xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx: xxxxxx jednotky, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx skupiny XXX xx xxx globálně xxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnovat; xxxxxx xxxxxxxxx globálních xxxxx; a xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xx xxxxxxxxx globálních xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx byl založen xx nějaké xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx.

1.18 Xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ziskovými metodami xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx B xxxxxxxx XX. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxx zisků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sdružených podniků xx skutečnými xxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Metoda xxxxxxxxx globálního zisku xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyvinutého xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x okolností. Xxxxxx vzorec by xxxx xxx xxxxxx x postupu xxx xxxxxxxx dohody, v xxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx cenách, xxxx x xxxx dvoustranné xx mnohostranné xxxxxx. Xxxxxx vzorec xx xxxxxxx z daných xxxxxxxxxxx x okolností xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.19 Xxxxxxxxx globálního xxxxx xxxxx vzorce xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx poplatníky. Xxxx zastánci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jsou více x souladu s xxxxxxxxxxx realitou. Argumentují, xx skupina XXX xxxx být hodnocena xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx základě, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniky ve xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxx účetnictví xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xx xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružených xxxxxxx x celkovému xxxxx xxxxxxx XXX.

1.20 Xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx globálních xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx byl xxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxx připravován pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro skupinu.

1.21 Členské země XXXX xxxx teze xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx reálnou xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxx xxxxxxx.

1.22 Nejvýznamnější obavou xxxxxxxx xx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx je problém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx chránil xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx by potřeba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x shody xx xxxxxx xxxxxxx vzorci x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx existovat xxxxxxxx dohoda, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx měly xxx užity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jurisdikce (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), x x xxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx x vážit. Xxxxxxxx takovéto dohody xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx vůbec xxxxx, xxx xx xxxx xxxx ochotny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.23 Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxx globálního zisku xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx aktivitách xxxx faktorech, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx motivaci xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx pro xxxxxx, xxxxx xx maximalizovaly xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x potenciálem pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitých xx xxxxxx (xxxx. tržby, xxxxxxx) xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by docházet x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx xxxxx relevantního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxx běžné x nezávislé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, atd.

1.24 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx globálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx proto xxxxxxxx enormní politickou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyžadoval xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžadovala xxxxxxxx všech hlavních xxxx, xxx XXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx globálního xxxxx xx základě xxxxxx, xxxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou zcela xxxxxxxxx systémů. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vypočítat xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dvou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx by v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx dvojího zdanění (xxxx nedostatečného xxxxxxx).

1.25 Xxxxx xxxx xxxxxxxxx problému dvojího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zvláštní okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xx strany vedení. Xxxxxxxxx xxx rozdělení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx implicitně zavádí xxxxxx xxxx xxxxx xx měnovou xxxxxxxx (xxxx. dolar, euro, xxx) xxx každý xxxxx x každého xxxxx skupiny x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x výkonnosti, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx NNP. Takovýto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx přidělit xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx.

1.26 Dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx vyrovnání se x pohyby xxxxxxxx xxxxx. Ačkoliv xxxxx xxxxxx měnových kurzů xxxxxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx vyrovnal x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měnových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nákladech, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx zemi xxxxxxxx xxxx jiné měně, xx xxxxx sdružený xxxxxx vede xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx zisku xxxxxxxx podniku x xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho mezd xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx vedly ke xxxxxxx zisků sdruženého xxxxxxx podnikajícího xx xxxxxxxx xxxxx, zatímco xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx horizontu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

1.27 V rozporu x tvrzeními zmíněných xxxxxxxx xxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dodržování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údaje, xxxxx xx musely xxx xxxxxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx XXX x předloženy x každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přístupu xx xxxx obecně xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přístupu "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx na přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxx, kdyby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx prvcích xxxxxx xxxx na způsobu, xxxxxx by xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

1.28 Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb každého xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx náklady versus xxxxx hodnota), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx těžkosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napříč xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx měn. Účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx celou xxxxxxx NNP. Xxxxxxx x těchto xxxxxxxx - xxxxxxxxx ocenění xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx principu tržního xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.29 Xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx by vyústila xx zdanění skupiny XXX xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx subjektů". V xxxxxxxx xxxx nemůže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx specifické xxx xxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx skupiny XXX, xxxxx mohou při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roli. Xxxxxxx tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ztrátovým xxxxxxxxxx s individuální xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxx skupiny NNP xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx.

1.30 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisků xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku otázky x relevantnosti ukládání xxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxx řadu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1.31 Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx XXX, xxxx xx ponechat pravidla xxx "xxxxxxxxxx subjekty" xxx styk mezi xxxxx skupiny, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx NNP. Xxxxxxxxx globálního xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx řešení pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxx by xxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx byl xxx xxxxx xxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v úvahu xxxxxxxx a rozsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX, x xxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx účetnictví pro xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx xxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členů xxxxxxx XXX. Xxxxx národních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxx cen (xxxx. xxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

X.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.32 X xxxx xxxxxxxxx důvodů členské xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx podporu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu, xxxxx xx během xxx xxxx členskými a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx, xx teoretická xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzorce by xxxx xxx odmítnuta.

D. Jak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxxxxxx analýza

D.1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy a xxxxxx xxxxx "srovnatelný"

1.33 Xxxxxxxx principu tržního xxxxxxx xx obecně xxxxxxxx xx srovnání xxxxxxxx xxxxxx transakce x xxxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxxxx podniky. Xxx xxxxxx srovnání xxxx užitečná, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx srovnávaných situací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x rozdílů (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nemohl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxx xxxxxxx), xxxx xx mohou být xxxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx srovnatelnosti, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vytvoření, je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx III.

1.34 Xxxxxxxxx podniky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx možnostmi, xxxxx xx jim xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jinou, xxxxxxxx xxxxxxxxx alternativu. Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nezávislým xxxxxxxx, xxxxx ví, xx xxxx potenciální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nezávislé podniky xx xxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx relevantní rozdíly xxxx možnostmi, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxxxx x úrovni xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx pojednáno xxxx). Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, měly xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

1.35 Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx využívají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvažují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx by xx běžně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za nižší xxxx. Xxxxx, xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx II, xxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxx řídily xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx představuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dosaženým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpětí xxxxx xx stran, xxxxx xx vykonávala xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx by byla xxxxxxx jí xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxx principu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx pojednává v xxxxxxxx II, xxxxx XXX, jsou xxxxxxxx xx srovnání ukazatelů xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a jsou xxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx zisků, xxxxxxx xx jeden xx xxxxx xxxxxxxx podnik xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxx požadovaly x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx xx možné), xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návratnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřizpůsobená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx případě nastolit xxxxxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx.

1.36 Jak je xxxxxxxxxxx výše, xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx podstatné xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx srovnatelnosti x xxx xx xxxxxxxx příslušné úpravy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx x principem xxxxxxx odstupu. Vlastnosti xx "faktory xxxxxxxxxxxxxx", xxxxx xx mohly xxx x xxxxx xxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx stranami (xxxxxxx se bere x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx okolnosti xxxxx x podnikatelské xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami. Xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx D.1.2.

1.37 Míra, ve xxxxx každý x xxxxxx xxxxxxx ovlivňuje xxxxxx srovnatelnosti, xxxx xxxxxxx xx povaze xxxxxx transakce x xx metodě xxxxxxx xxx stanovení xxxx. Xxx diskusi o xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx metody pro xxxxxxxxx xxxx - xxx úvahy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx II.

X.1.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.38 Odstavec 1.36 xxxxxxxx xx pět xxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povaha xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xx. zahrnuje posouzení xxxxxxx, které ovlivňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx případ xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx vzít x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen (viz xxxxxxxx II Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx). Informace x xxxxxxxxxxxx výrobků mohou xxx důležitější, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx o transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně nebude xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxxxxx, neměla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

D.1.2.1 Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx

1.39 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ceně xx xxxxxx xxxx. Xxxxx může xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnání xxxxxx xxxxxxxxxx užitečné. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx považovat xx důležité, jsou: x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb - povaha x xxxxxx xxxxxx; x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxx xxxxxx), typ xxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xxx), délka x xxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx.

1.40 V xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxx. X xxxxxxxx metod xxxxxxxxx x xxxxxxxx II xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé ceny. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vliv xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx vhodnou úpravu (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.15). Xxx použití xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.23 x 2.41). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hrají xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ziskových xxxxx xxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod (xxx především xxxxxxxx 2.69). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx otázku srovnatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ignorovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx realizované xxxxxx, používaný majetek x/xxxx podstoupená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx o zkoumané xxxxxxx straně xxx xxxxxxxx 3.18 xx 3.19.

1.41 X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx důraz xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx srovnávací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnující výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Avšak xxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxxx xxxxxx xx dopadech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx tom, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nezbytné zvážit, xxx existuje xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxxxx xxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxxxxx.

D.1.2.2 Funkční analýza

1.42 Xxx obchodování xxxx xxxxx nezávislými podniky xxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (přičemž se xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx srovnatelné, xxxxx xxxxxxx analýza. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x srovnat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stranami příslušných xxxxxxxxx. Pro tento xxxx by mohlo xxx prospěšné xxxxxx xxxxxxxxx x organizaci xxxxxxx a xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontext, xx xxxxxx daný xxxxxx xxxxxxxxx podniká. Xxxx xxxxxx relevantní xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx závazky daňového xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx daných funkcí.

1.43 Xxxx funkce, xxxxx xx daňoví xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx měli xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, výzkum x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxx identifikovány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranou. Xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podstatných xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislými podniky, xx xxxxxxx xx xxxx strana xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jedna strana xxxx provádět xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx.

1.44 Funkční analýza xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x vybavení, užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx., x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použitého xxxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxx, umístění, xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxx.

1.45 Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v podstoupených xxxxxxxx, x nichž xxxxx provést xxxxxx xxxxxx. Funkční xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx významná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx stran, xxxxx xxxxxxxx xxxx postoupení xxxxx xx ovlivnilo xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx musí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výnosu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx může, ale xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx na xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.46 Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx, jsou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vývoje; xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx pohyby měnových xxxxx či xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx; xxx.

1.47 Vykonávané xxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podstoupená xxxxxx) budou xx xxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx, x xxxx x podmínky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Například xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx marketing a xxxxxxx tím, xx xx těchto činností xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této činnosti, x podmínky takovéto xxxxxxxxx xxxxx rozdílné xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x který xxxxxx příjem xxxxxxxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx riziko, xxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx.

1.48 V xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx rovněž xxxxxx, xxx xx údajné xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xx chování xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx distributorovi v xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx cena xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kurzového xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.49 Dalším xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozložení xxxxxx zvážit, xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozložení x tržní xxxxxxxxx. Xxx nezávislém obchodování xxxx obecně xxxxx, xxx xxxxxx převzaly xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxx smlouvu na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx X, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X xxxxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx X souhlasila, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skladových xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx B tuto xxxxxxxx má. Samozřejmě xxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx podnikatelského xxxxx, xxx kterým xxxxxxx xxxx žádná ze xxxxx xxxxxxxxxx kontrolu, x xxxxx xxxx xxx xxx nezávislé xxxxxxxxx alokováno xx xxxxx či xxxxxx xxxxxx. Je potřeba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určila, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx takováto xxxxxx v xxxxx xxxx.

1.50 Při xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxx či úrokové xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvážit xx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx XXX podnikatelskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchody (xxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxx., a xx xxx "xx xxxx", xxx "xxxx xxx". Xxxxxxx xxxxxxx XXX mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, především ve xxxxxxxxx sektoru. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx riziko, xxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, případně xx xxxx odrážet xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx NNP. Xxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx).

1.51 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nedostatek xxxxxxxxx xxxxxxx analýzy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx definice x xxxxxxxx 3.24) xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxxxx špatnou xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivé xxxxxxx. Xxx odstavce 3.2, 3.38 a 3.46.

X.1.2.3 Xxxxxxx podmínky

1.52 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx explicitně xx xxxxxxxxxx definují, jak xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx taková měla xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxx stran xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x ekonomických xxxxx, xxxxxxx se obecně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.53 V rámci xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx dodržela podmínky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx existovat x xxxxxxx sdružených xxxxxxx. Je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zda x xxxxxxx stran xxxxxxx, xx smluvní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx případech xx pro určení xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

1.54 V xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodní xxxx - xxx xxxxxxxx 1.38. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxx xx využívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x metodou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx metoda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx takovéto xxxxxxxxx licence představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2.4 Ekonomické xxxxxxxxx

1.55 Xxxxxxxxx ceny xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx dokonce i x transakcí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podniky xxxxxxx, neměly xxxxxxx x xxxxxxxxxx dopadem xx xxxx, nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xx prvním místě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxx x úvahu xxxxxxxx substituční zboží xxxx služby. Xxxx xxxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx geografické xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx; xxxxxx konkurence xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; dostupnost (x xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx) substitučního xxxxx x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx celku a x určitých xxxxxxxxx, xx-xx to relevantní; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx a xxxxxx xxxxxx regulace xxxx; xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx sílu x xxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxxx; xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx); xxxxx x xxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx rozdíly v xxxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxxxx xxxxx xx cenu, x zda xx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx 1.38.

1.56 Xxxxxxxxx cyklu (xxxxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxx xxxxxxxxxxx) je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxx srovnatelnost. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů za xxxxxxx xxx x xxxxxxx existence xxxxx - viz xxxxxxxx 3.77.

1.57 Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx ekonomickým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx představuje konkrétní xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odvětví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx národními xxxx (xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

1.58 X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx realizovány xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx zemích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxx danou xxxxxxx XXX vhodné ve xxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxx cen této xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx skupina XXX xxxxxx x každé xxxx významně xxxxxxx xxxx výrobků či xxxxxx x/ nebo x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx významně xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxxxxxxx strategie x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx shodný přístup xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx spolehlivost.

X.1.2.5 Podnikatelské xxxxxxxxx

1.59 Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx převodních xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx strategie xxxxx brát x xxxxx xxxxx aspektů xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x vývoj xxxxxx výrobku, míra xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx, hodnocení xxxxxxxxxxx xxxx, existující x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx strategie xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxxxxx.

1.60 Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh. Daňový xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na určitý xxx nebo o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx daňový poplatník, xxxxx xx snaží xxxxxxxx na nový xxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xx xxxx, xx mohl mít xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x tak xx xxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx poplatníci podnikající xx tomtéž xxxx.

1.61 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Některé xxxxxxxxxxxxx strategie, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pronikání xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx snížení současných xxxxx xxxxxxxx poplatníka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx zvýšené xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxxxxxxxx strategie xxxxxx xx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx prováděna, pak xxxxx xxxxxx překážky xxxxxxxx xxxxxx správě xxxxx prozkoumat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Alespoň xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikatelských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.62 Při xxxxxxxxxx xxxx, zda daňový xxxxxxxxx sledoval xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategii, jež xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx zisky x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií. Xxxxxxxxx xxxxxx-xx výrobce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strategie xxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxx, xxx xx cena tržní, xxxxxx nákladů na xxxxxx distributora se xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ve větších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na trh. Xxxxxxxxx pronikání xx xxx skupiny NNP xxxx být vykonávána xxx výrobcem, nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kteroukoliv xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx strategie rozšíření xxxxxxx xxxxxx je xxxxx doprovázena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx marketingem x xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalším xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx vztahu xxxx stranami x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obecně xxxxxxx náklady strategie xxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trhu xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jména xxxx xxxxxxx goodwill xxxxxxx x výrobkem, xxxx xx být tato xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxx.

1.63 Xxxxx otázkou xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx očekávání, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na tuto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx časového xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx, xx podnikatelská strategie, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, nemusí xxxxx, x xxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx být xxx xxxxx převodních cen xxxxxxxxxx. Avšak xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xx hranice xxxx, co xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx/xxxxx povaha xxxx transakce xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx období by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x zkoumané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx uznává, že xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx), x že xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ziskovost xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.64 Zkoumání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx běžně založeno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v kapitole II. X jiných xxx výjimečných xxxxxxxxx xx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx transakcí nebo xx nahrazovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxxxx xx byla xxxxx svémocným aktem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být zhoršena xxxxxx zdaněním pramenícím x toho, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shodný xxxxx xx xx, xxx xx transakce xxxx být xxxxxxxxxxxxx.

1.65 Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx správu jak xxxxxx, tak xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx situaci xxxxxxx, když xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx podstatou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx investice do xxxxxxxxxx podniku ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx strukturována xxxxxx - xxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může xxx vhodné, xxx xxxxxx xxxxxx charakterizovala xxxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx půjčka by xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxx, jež xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednajícími xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prakticky brání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x právům xxxxxxxxx vlastnictví, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx uvedeno x xxxxxxxx 1.11). Xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby daňová xxxxxx uznala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx souhrnu (x xxxxxxx jednoduše ceny) xxxx xxxxxxxx, které xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky. Proto xx výše popsaném xxxxxxx xxxx být xxxxxx, aby daňová xxxxxx například upravila xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxx.

1.66 X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx charakter xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxx, xxx že xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Transakce xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovány xx xxxxxx vyhnout xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nebyly xxxxxxxxx, pokud by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx 9 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx odrážely xx, xx xxxxxxx xx xx strany xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu.

1.67 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavírat xxxxxx více xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, který by xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx podniky mohou x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxxx, nebo se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx k xxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx okolnostech xxxxxx případu. Xxxxx xxxxx xxx smlouvy x rámci NNP xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx podle celkové xxxxxxxxx NNP xxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.68 Xxxxxx xxxxxx xxxxx navíc xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx alternativně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky, xxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx mohou xxx xxxxx v xxxxx xxxxxx o určitém xxxxxxxxxxxxx případu, xxxx xxxxxxx na skutečnostech x okolnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a příslušnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.69 Xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx x distributor xx xxxx xxxx veškerá xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx veškerá měnová xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postoupení rizika xxxxxxxxxx daňovým poplatníkem, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měnové xxxxxx xxxxxxxxxx spřízněný xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx nestrukturují xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx x bližšímu xxxxxxxx ekonomické logiky xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odlišně, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx řízené xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž by xx možná xxxx xxxxxx metoda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

D.3 Xxxxxx

1.70 Pokud xxxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zatímco xxxxxxx NNP je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx, podobně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ekonomickým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx legitimních xxxxxxxxxxxxxxx důvodů. Nezávislý xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nezávislý xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za takových xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ztráty, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx-xx xxxx podnikání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX xxxx celek.

1.71 Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxx realizující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx skupiny XXX, xxxx naznačit xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo daňovým xxxxxxx, xx xx xxxx xxx zkoumány xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx pravidelným xxxxxxx xxxxx. Xxxxx člen xxxxxxx NNP xxxx xxxxxxxxx neustálých ztrát, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nezávislý xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xxx xx xxxx službu dostatečně xxxxxxxxxxx. Proto jedním xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx převodních xxx, by bylo xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx dostává stejný xxx úhrady xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.72 Při xxxxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxx x xxxxx, xx xx podnikatelské xxxxxxxxx mohou u xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx ztráty po xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysvětleny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx svých výrobků - xxxxxxx do xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ztrát - xxx xxxxxxxx xx nové xxxx, xxxxxx xxxx podíl xx stávajícím xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předpokládat xxxxx xx omezenou xxxx, x konkrétním xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx upravit xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx údaje x několika xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx dosahovány xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx, xxxxx xx xx vyskytlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx málo xxxxxxx xxxxxxx kapacity), xxxxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx ceny srovnatelným xxxxxxxx.

X.4 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.73 Existují xxxxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx tvrdit, xx tržní cena xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx ceny (x xxxxxxx cen), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kontroly xxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx licenčních poplatků, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kontrola, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obecně xx xxxx xxxxxx, xx tyto vládní xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny daňového xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx. Otázkou xxx xx, zda xx světle xxxxxx xxxxxxxx jsou transakce xxxxxxxxxx řízenými xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.74 Xxxxxx x xxxxxx xx určení xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu, xxxx xxxxxxx jít x x xxxx na xxxx hrazené xxx xxxxxxx xxxxx na xxx xx předchozích xxxxxxxx. NNP xxxxxx x praxi dělat xxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxx cen za xxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strpět jakékoliv xxxxxxx zisku, které xxxx nastat. NNP xxxxx také xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zprostředkujícím xxxxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx podnik xxxxxx alternativní xxxxxxx xxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx je nepravděpodobné, xx xx nezávislý xxxxxx xxx ochoten xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx zcela xxxxxx, xx země x xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx x xxx, xx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zisky, xxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

1.75 Xxxxxxxx problém xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx platbě xxxxxx (xxxx xx "xxxxxxx"), xxxxxx xxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx jinému, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx druhému. Xxxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx platby xxxxx x xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úrok xx xxxxxxxx. Obecně xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx transakce xxxx xxxxxxxxxxx podniky (xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx) vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx shodně, xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx - nastane-li xxxx sdruženými xxxxxxx - xx xxx xxx pro daňové xxxxx stejný jako xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx. Xxx, xxx xx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx mezi sdruženými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedním xx xxxxxxx, jak se xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tržního xxxxxxx při zohlednění xxxxxxxxxx xxxx jedné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, řešit xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.76 Problém xxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx, prostě xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podnik xxxx xxx xxx xx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx vládní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx transakce xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytované xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vládní xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx zisku nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dostatečné, xxx mu vynesly xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx intervence, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

1.77 Xxxxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakce, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx aplikovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x možností je xxxxxxxx x platbou xxx, xxxx xx xxxx mezi sdruženými xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx považoval xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxx x xxxxxxxxx x některých xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx si xxx xxxxxx, xxxxx xx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku, xxxxxxx uznat xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx - do xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx platba provedena. X těchto xxxxxxxxx xxxx největším znepokojením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podnik x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárokuje xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, měl xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemělo xxxxxxx xxxxxxxx jinak xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx sdruženým xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.5 Xxxxxxx ocenění xxx účely xxx

1.78 Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx celními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi hodnotou xxxxx xxxxxxxxxx sdruženými xxxxxxx (přičemž tato xxxx xxx ovlivněna xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx podniky) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniky. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx možné xxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxx ze strany XXXX. Xx světle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx oceňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s principem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx disponovat xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx převodních xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkem. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumenty o xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

1.79 Xxxxxx poplatníci xxxxx mít pro xxxxxxxxx hodnot pro xxxxx a daňové xxxxx protichůdné podněty. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x stanovení xxxxx ceny xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx. (Obdobné xxxxx mohou xxxxxxxxx x xx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx). Pro xxxxxx účely však xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx zboží, aby xx zvýšil odečitatelné xxxxxxx (ačkoliv tento xxxx xx rovněž xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxx správcem xxxx x příjmů x xxxxx xxxxxxx x xxxxx jedné xxxx xx stále xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx počtu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx účely x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx informací x xxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxx jí x xxxxxx, xxx xxx xxxx integrovanou xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zvážit úpravu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx mohly xxx xxxx xxxxxxxxx správami xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen

Část X: Xxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx

X. Volba nejvhodnější xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu

2.1 Xxxxx II x III xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx transakční xxxxxx" x "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi sdruženými xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx: xxxxxx srovnatelné nezávislé xxxx (CUP), xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx patří transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku.

2.2 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx faktory: xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx uznávaných xx xxxxxx OECD; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkční xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx srovnatelných transakcích) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx srovnatelnosti řízených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úprav x hlediska srovnatelnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx eliminaci xxxxxxxxxx podstatných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx vhodná xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx není xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx metoda xxxx xxxxxx xx daných xxxxxxxxx.

2.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx považovány xx nejpřímější prostředek xxx xxxxxx xxxx, xxx podmínky xxxxxxxxxx x finančních vztahů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx jakýkoliv xxxxxx mezi xxxxx xxxxxx transakce x xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpravidla přímo xxxx k obchodním x xxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazením xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důsledku xxxx xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (při xxxxxxx xxxxxxxx popsaných v xxxxxxxx 2.2), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx aplikovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny (XXX) a jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx mírou spolehlivosti (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.2), je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metoda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x metodě CUP - xxx odstavce 2.13 xx 2.20.

2.4 Existují situace, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx transakční xxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xx stran x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx transakcí xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxx transakční metoda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dalším xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx/xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx třetích stran. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obtížné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx může xxx nejvhodnější xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.5 Není xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcích, xxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx takovéto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 2.2, xxxxx xxxx použita pro xxxxxx závěr, že xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxx zvážena xxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.6 Metody, které xxxxxxx xx zisků, xxx akceptovat xxxxx xx té míry, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx 9 Modelové xxxxxx xxxxxxx XXXX, především x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání xxxx, xxxxx nebo zisků x xxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, marží xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx vychází daná xxxxxxxx x aproximace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx 2.108).

2.7 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx případě xxxxxx xxx xxxxxxxxx tam, xxx xx vedly x xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x toho důvodu, xx realizují xxxxx xxx průměrné zisky, xxx xxx, xxx xx vedly x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxxxx odstupu neexistuje xxxxx omluva xxx xxxxxxx dodatečných xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx úspěšné xxx xxxxxxxx podnik, xxx pro nedostatečné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, když xxx xxxxxx úspěch či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.2 o tom, xx xxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xx hloubky xxxx xxx xxxxx xxxxxx analyzovány xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x srovnatelných transakcí xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx odstavce 3.4.

2.9 Xxxxx xxxxx xxxxxxx NNP xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx Směrnici xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ostatní xxxxxx"), x to za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx splňují xxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxx x touto Xxxxxxxx. Takovéto xxxxxxx xxxxxx by však xxxxxx xxx používat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx strany XXXX, xxxxx xxxx metody XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx měla xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx o vysvětlení xxxx, proč byly xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xx méně vhodné xx nevhodné z xxxxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxx, a dále x xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxx. Daňový xxxxxxxxx by měl xxxx a být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci x xxx, xxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxx kapitola V.

2.10 Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by postihla xxxxx možný případ. Xxxxxxx xxxx xx xx měli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx se xxxx xxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx mít xx xxxxxx nepřesnosti xxxxxxx metod, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx užitečných xxxxxxxxx - xxxx. informací xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx určitý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Podobně xxx mohou být xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sdruženými xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Dále by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx metoda, pokud x xxxx aplikací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX angažovaní x xxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxxxxxx se týká xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx

2.11 Xxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx transakci (xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vhodně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.9), přičemž xxxxxxxxxx xxxxxx v takovýto xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx mohla vést x významné xxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxx prováděli analýzy xxx xxxx než xxxxx metody. Xxxxxxx x některých případech xxxxxx xxx xxxxx xxxx metody xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, obecně xxxx xxxxx zvolit xxxxx metodu, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, by flexibilní xxxxxxx umožnil xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X takovýchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx přijatelný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je nezbytné xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx jedné xxxxxx xx následek xxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxx 3.58 xx 3.59.

Xxxx II: Tradiční xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Úvod

2.12 Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx. Těmito xxxxxxxx xxxx metoda srovnatelné xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxx CUP, xxxxxx xxxx xxx opětovném xxxxxxx x metoda xxxxxxx a xxxxxxxx.

X. Xxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxx

X.1 Xxxxxx

2.13 Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx nebo služby xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx majetek xxxx xxxxxx poskytované xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx xxxx xxxxxx, xx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů xxxx sdruženými xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.14 V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx I xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx transakcí (tj. xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx nezávislou xxxxxxxxx) xxx účely xxxxxx XXX, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx) xxxx srovnávanými xxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxx xx volném xxxx; xxxx

x) xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je metoda XXX xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Znamená to xxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx CUP xxxxxxxx xxxx ostatními xxxxxxxx.

2.15 Xxxx být xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx řízené xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatnými xxxxxx na xxxx. Xxxxxxxxx nepatrný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx podstatně xxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxxxx podnikatelských xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx pro dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxxx níže x xxxxxxxx 2.16, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ovlivní relativní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX.

2.16 Při úvaze x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx transakce srovnatelné, xx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxx širších xxxxxxxxxxxxxxx funkcí na xxxx, a to x jiných xxxxxx xxx xx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx I). Xxxxx xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tyto transakce, xxxx xxx obtížné xxxxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx pro vyloučení xxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx neměly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxxx úvahy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CUP x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx metodami, z xxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxx xxxxxxxxx přesnosti. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snaha upravit xxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx CUP. Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx metody, relativní xxxxxxxxxxxx metody XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX

2.17 Následující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CUP, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.18 Metoda XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nezávislý xxxxxx xxxxxxx neznačkové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podniky, a xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxx výrobního/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx jediná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznačkové xxxxxxxxx xxxxxx boby, xxxx by xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x kávových xxxxxx podstatný xxxx xx cenu. Xxxxxxxxx xx může xxxxxxx, xxx zdroj xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvláštním příplatkem xx slevou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx možno xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo může xxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx rozdíl xxxxxxxxx xxxxx xx cenu, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx CUP xxxxxxx, a mohlo xx být xxxxx xxxxxx namísto xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

2.19 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx za xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx (tj. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxx v podmínkách xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obecně jednoznačný x přiměřeně určitelný xxxxx xx cenu. Xxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nutné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozdíly v xxxxxxx.

2.20 X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, který prodává 1&xxxx;000 tun xxxxxxxx xxx xxxx 80 xxxxxx za tunu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx skupině XXX, a xxxxxxx xxxxxxx 500 tun xxxxx xxxxxxx xxx xxxx 100 dolarů xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxx posouzení, zda xx rozdílné xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx zkoumán relevantní xxx a analyzovány xxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxx xxx opětovném prodeji

C.1 Xxxxxx

2.21 Metoda ceny xxx xxxxxxxxx prodeji xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx nakoupený od xxxxxxxxxx podniku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ("xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx prodeji") xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřeného xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx funkce (xxxxxxx se xxxx x xxxxx použitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx). To, xx xxxxx xx odečtení xxxxxxx rozpětí, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx (xxxx. cla) xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x marketingových operací.

2.22 Cenové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx stanoveno x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dosáhne x zboží xxxxxxxxxxx x prodaného xx xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx. Xxxxxx rozpětí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ("externí xxxxxxxxxxx transakce"). Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, může xxx cenové xxxxxxx xxx opětovném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx vypočítána xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx prodaného xxxxxxx. Xxxxxxxxx cenového xxxxxxx xxx opětovném xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mělo zohledňovat, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx funguje xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

2.23 X souladu xx zásadami kapitoly I je nezávislá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx srovnatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pro účely xxxxxx ceny při xxxxxxxxx prodeji, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: a) xxxxx z xxxxxxx (xxxx-xx nějaké) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx; xxxx x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesné úpravy, xxx mohly xxx xxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxx úprav, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x produktu, xxx xx xxxx x xxxxxx XXX, neboť xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxx výrazný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx.

2.24 X tržní xxxxxxxxx by xxxxxx xx výkon podobných xxxxxx x různých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx stejné xxxx. Xx druhou xxxxxx ceny xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx pouze xx xx xxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Protože xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kompenzace, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodejních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx bere x xxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx rizika) xxxx xxxxxxxx. Například xxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx, xx distribuční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx rizika) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx jejich ceny xxxxx stejné.

2.25 Xxxxxxx u xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x produktu, xxxx xxx xxxxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Větší rozdíly xx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx metody ceny xxx opětovném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx produktů nabývat xx větší xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx věnována xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.26 Může být xxxxxx dát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx I (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx okolnosti atd.), xxxx-xx xxxxxxx rozpětí xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx poté x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx případ obvykle xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx všech charakteristikách xxxxx xxxxxxxxx produktu, xxxx metoda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měřítko xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxxx xx xxxxx xxx x metody XXX xxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozdíly v xxxxxxxxxx produktu. Xxxxx xxxxx pro metodu xxxxxxx x xxxxxxxx, x níž je xxxxxxxxx níže.

2.27 Xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpětí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx metody ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx způsobech, xxxxxx sdružené xxxxxxx x nezávislé podniky xxxxxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxx mohou patřit xx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx udržovaných xxxxx), xxx xxxx dosti xxxxxxxx ziskovost podniku, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx zboží xxxx služby na xxxxxx trhu. Při xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při opětovném xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxx charakteristik analyzovány.

2.28 Xxxxxx xxxx xxx opětovném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxx méně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nezávislou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx transakcí, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx opětovném xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxx mají dopad xx realizovaná hrubá xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx transakci (xxxx. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rozsah x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx relativní spolehlivost xxxxxxx x xxxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.29 Xxxxxxxxx cenové xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxx nepřispívá xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx metodu xxxx při opětovném xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx tam, xxx je zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zpracováváno xxxx xxxxxxxxxxxxx do složitějšího xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xx ztracena xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xx situace, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jména) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze snadno xxxxxxxxxx, do jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zboží k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.30 Xxxxxx rozpětí xxx opětovném prodeji xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx krátké doby xx nákupu zboží xxxxxxxxx. Čím xxxx xxxx uběhne mezi xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx brát x xxxxx xxxxx xxxxxxx - změny xxxx, xxxxxxxx kursů, xxxxxxx xxx.

2.31 Je xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx rozpětí při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovní aktivit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx - xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx minimální služby xxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx sebe xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x reklamou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zárukou xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx souvisejícími xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx prodejce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx převádí xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxx. Xxxxxx rozpětí xxx xxxxxxxxx prodeji xx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx, xx opětovný xxxxxxxx xx určité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx přispívá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku spojeného x produktem. Xxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxxx o oprávněnosti xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx považovány za xxxxxxxxxx vysoké; xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji xxxxx xxxxx doplnit metoda xxxxxxx a přirážky.

2.32 Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrazné xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpětí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nehmotný xxxxxxx prodejce, xxxx xx jeho organizace xxxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx vyhodnotit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný majetek. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx prodejce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxx cenové xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nárok, xxxxxx by srovnatelná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxx opětovného prodejce x obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem.

2.33 V případě, xxx xxxxxxxxxx zboží xxxxx skrz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx získávání takových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nemůže-li xx xxxxxxxx, že xxxx zprostředkující společnost xxxx xxxxxxxx riziko xxxx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx v daném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx jakýkoliv xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkující xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kamkoliv ve xxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nedovolily xxxxxx xxxxxxxxxxx podílet se xx ziscích z xxxxxx xxxxxxxxx.

2.34 Xx xxxxx xxxxxxxx, že se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxx toho, xxx má opětovný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dohody xxxxxx druhu xx x transakcích xxxx xxxxxxxxxxx podniky vyskytují x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx by xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx práva xxx jakémkoliv xxxxxxxx xxxx x úvahu. Xxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxx, bude xx xxxxxx míry xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dohoda xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dodavatele x xxx opětovného prodejce. Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxx poskytovat opětovnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x tím, xx může potenciálně xxxxxxxxxx výrazný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx tohoto faktoru xx příslušné cenové xxxxxxx xxxx tedy xxx xxxxxxx zkoumán x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.35 Xxxxx xx xxxx účetní xxxxx x xxxxxx transakce xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx transakce, xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx. Například náklady xx výzkum x xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx prodeji

2.36 Xxxxxxxxxxxxxx xxx distributory, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx stejnou obchodní xxxxxxx. Distributor X xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx X xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx A xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx strategie - xxxxxxx tak xxxx výrobek xx xxxxx cenu a xxxxxxxx xxxx vyššího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx záruk) xxx xxxxxxxxxxx X, který xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.37 Xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx záruka xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx X vykonává xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xx ve xxxxxxxxxxx kompenzován dodavatelem x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx D xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx). Xxxxx dodavatel xxxxxxxxxxxx X xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx C. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxxx. Xxxxx by x xxxxx xxxxxxx xxxx taková, xx xxxxx xxxxxxxxxxx D xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodní xxxx, x xxxxx by xxxxx ziskové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X xxxx xxxxx.

2.38 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobek x xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx pro xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxx pro zákazníky. X xxxx xxxx xxxxxxx ostatní skutečnosti x xxxxxxxxx jsou xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prodej nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace xxxx xxxx dceřiná xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx by xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

X.1 Xxxxxx

2.39 Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (nebo xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx přiměřeného xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Částka, xx xxxxx xx xxxxx xx přičtení xxxxxxx x xxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nejužitečnější xxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nákupu x xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.40 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx transakci xx x xxxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterých xxxxxx xxxxxxxxx dosahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vodítko xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by bylo xxxxxxxx ve srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikem ("xxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx").

2.41 V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx I xx nezávislá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxxxxxx nezávislou xxxxxxxxx) xxx účely xxxxxx nákladů a xxxxxxxx, xx-xx splněna xxxxx x následujících xxxxxxxx:

x) xxxxx z xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezi podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podstatně ovlivnit xxxxxxx plus přirážku xx xxxxxx xxxx; xxxx

x) xxxxx být xxxxxxxxx přiměřeně přesné xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podstatné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, se použijí xxxxxx zásady, které xxxx popsány x xxxxxxxxxx 2.23 xx 2.28 pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx nákladů a xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx provést xxxx xxxxx za xxxxxx zohlednění xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx u xxxxxx CUP. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx ostatní faktory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx I, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, než mají xx xxxx. Stejně xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 2.28), xxxxx existují xxxxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx zohledňující xxxx xxxxxxx. Rozsah x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolehlivost xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2.42 Předpokládejme xxxxxxxxx, xx společnost X xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx topinek distributorovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žehliček xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x nezávislé xxxxxxxxx následující: xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxx xxxxxxxx distributorovi x mezi náklady xx výrobu tohoto xxxxxxx, to xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx daného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx X xxxx xxxx xxx mnohem xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx B x xxx může xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů. X xxxxx xx tedy xxxxxxxxxx A xxxxxxxx xxxxxxxx namísto opékačů x účtovala stejnou xxxx, jakou xxxxxxxxxx X xxxxxx xx xxxxxxxx (xx. neexistovaly xx žádné zvláštní xxxxxxxx), bylo xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx A xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx X. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zisk, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2.43 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nákladů. Xxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx za xxxxxx období pokrýt, xxx přežil, nemusí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx v xxxxx případech jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenu xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx podílející se xx relevantním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx. je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx).

2.44 Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx nákladům. Xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx při xxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx úpravy xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx transakci xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x přirážky xxxxxxx xx srovnání xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxx x xxxxxx transakci x přirážky x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx u xxxxxxxxx přirážky xxxxxxxxx xxxxxxxxx provést.

2.45 Xxx tento xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx nákladů - xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx výdajů - xxxxxxxxx s funkcemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou ukázat xxxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx-xx náklady xxxxxxx rozdíl (přičemž xx bere x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podstoupená rizika), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzat x úvahu, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a přirážky.

b) Xxxxxxxx-xx náklady xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx třeba xx xxxx xxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx mohla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyžadovat náklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Odrážejí-li xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx byl xxxxx xxxxxx kontrolních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X jakékoliv x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (viz odstavec 2.11).

2.46 Xxxxxx důležitým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx liší účetní xxxxx v řízených xxxxxxxxxxx x nezávislých xxxxxxxxxxx, měly by xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, že x každém z xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přirážka xxxx xxx xxxxxx xxxx sdruženými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Navíc mohou xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přirážku, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxx xxxxx nutné xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx náklady, aby xx dosáhlo konzistentnosti x xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx situacích xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx spolehlivost nepříznivě xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2.64 xx 2.67. Xxxxx mohou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2.68 xx 2.75.

2.47 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dělí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx - xxxxxxx blízce souvisí x výrobním xxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx oddělení oprav, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx více xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxx celku, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.48 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx následovně. Xxxxxx nákladů x xxxxxxxx bude obecně xxxxxxxx přirážky vypočítané xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx metoda čistého xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nákladech xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx těžké stanovit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a přirážky xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx provozní xxxxxxx - xxx ustanovení xxxxxxxx 2.46. Xxxxxxx xxxxxxx x nastavením xxxxxx mezi těmito xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí.

2.49 X zásadě xx měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxx xxxxx příliš xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx období xxxxx x x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x skupin výrobků xxxx x určité xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx fixní kapitál, xxx produkce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x objem xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxx reprodukční a xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx možné zvážit xxx, xxx xx xxx měřit a xxxxxxx k přesnějšímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.50 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxx metody xxxxxxx x přirážky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxx x kupujícího. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx bázi xxxxxxxxxx, x xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxx, xx dodavateli nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) nese xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xx mělo provádět xx xxxxxxx analýzy xxxxxx vykonávaných příslušnými xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxxx), jak xx to xxxxxxx x xxxxxxxx I. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxx, xx počet xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxx projednána x xxxxxxxx VIII xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.

2.51 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx použít pouze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx) náklady x toho xxxxxx, xx xxxxxxxxx představují xxxxxx okrajové xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx oprávněný, xxxxx xxxxx xxxxx prodat xx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxx xx vyšší xxxx (xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxx I). Mezi xxxxxxx, které lze xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, patří informace, xxx daňový xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka (x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"; xxxxxxxx dohody; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx x závěru, že xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

2.52 Nelze xxxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xxx u řízených xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxx měly xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podnikům x čase. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přirážky xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx počítat xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx základě. Nezávislá xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx zaplatila xxxxx xxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx druhé xxxxxx. Xxxxxx, je-li xxxxx strana xxxxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx nějaký xxxxxx. Xxxxxxxx podnik xx může předem xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.2 Xxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

2.53 X je xxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx. X xxxxx xxxx výrobek xxx xxxxxxxxxx dceřiné xxxxxxxxxxx X. X xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přirážku. X, X x X xxxx nezávislí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx masový xxx náramkových xxxxxxx. X, X x X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nezávislým zahraničním xxxxxx. X, X x X mají xx svých výrobních xxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx 3 xx 5 procent. X xxxxxxxx xx provozních xxxxxxx kontrolní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx tyto náklady xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx přirážky X, X a X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, všeobecné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx nákladů xxxxx. Xxxxx hrubé ziskové xxxxxxxx X, X x X xxxx xxx upraveny, aby xxxx xxxxxx v xxxxxxx.

2.54 Xxxxxxxxxx C x xxxx X xx xxxxxxxxxxxx dceřinou xxxxxxxxxxx společnosti X xxxxxxxxxxx xx v xxxx X. Ve xxxxxxxx xx xxxx X jsou mzdy x zemi X xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X, x xx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xxx, xxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx E. X xxxxxxx, že xxxxxxxx nesplní určitou xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx smontovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx X - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx středisek společnosti X x několika xxxxxx. Funkce xxxxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxx xxxx čistě xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx X mohla xxxx, xxxx eventuální xxxxxxx x dohodnuté xxxxxxx x xxxxxxxx. Základna xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx všemi xxxxxxx souvisejícími x xxxxxxx.

2.55 Společnost A xx skupiny XXX xx dohodne se xxxxxxxxxxx X x xxxx xxxxxxx, že xxx xx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veškerý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx výzkumu, x xxxxx xx i xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx strany xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x složitý.

Xxxx XXX: Xxxxxxxxxx xxxxxxx metody

A. Úvod

2.56 Xxxx část xxxxxxxxx x transakčních ziskových xxxxxxxx, které mohou xxx používány xxx xxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu - xxx odstavce 2.1 xx 2.11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikají x xxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Směrnice. Xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxx/xxxx při xxxxxxxxx prodeji" xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

2.57 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx řízených xxxxxxxxx. Xxx účely xxxx Směrnice zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx řízené xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišnými xx xxxxxxxx, xxxxx xx byly xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx.

X. Transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X.1 Xxxxxx

2.58 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čistý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx agregovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.9 xx 3.12) xxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxx. x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxx xxxx metoda xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxx xx xxxxx xx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx principů odstavců 3.9 xx 3.12) xx xxx být x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcích, xx. odkazem xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" (xxx xxxxxxxx 3.27 xx 3.28). Xxxxx xx není možné, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx srovnatelných xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 3.29 xx 3.35). Xx xxxxx xxxxxxx funkční xxxxxxx řízených x xxxxxxxxxxx transakcí, xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx transakce xxxxxxxxxxx x jaké xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx spolehlivých xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2.682.75.

2.59 Transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přínos - xxx odstavec 2.4. X takovémto případě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxx odstavec 2.109. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx metodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx transakce plynou xx jedné xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxx 3.18 xx 3.19.

2.60 Xxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přínosy, xxxxx xxxxxx unikátní - xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejedinečné znalosti xxxx. X takovýchto xxxxxxxxx mohou být xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx očekávat, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx srovnatelný xxxxxx nejedinečných přínosů.

2.61 Konečně pak xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přínosů x xxxxx určité transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

B.2 Silné x xxxxx xxxxxxx1)

2.62 Xxxxxx xx silných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. návratnost xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx měřítka xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x metody CUP. Xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx některým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx mohou mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ziskových xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosáhnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nákladů x rámci hrubých xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2.63 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stránkou transakční xxxxxx čistého xxxxxxx xx - stejně xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podniků (xx. pro "testovanou" xxxxxx). Obdobně xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxx xx stejném základě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx tomu x xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx. To xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kde xx xxxxx xx xxxxx transakce komplexní x má mnoho xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx, xxxx tam, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx srovnávací xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxx), xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nejvhodnější metoda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx nezbytné, aby xxxx v souvislosti x řízenou transakcí xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx x pěti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - x xx xxx testované x xxxxxxxxxxx strany. Xxx xxxxxxxx 3.20 xx 3.23.

2.64 Transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněn xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx neměly žádný xxxx/xxxx méně významný xx xxxx přímý xxxx xx cenu xxxx na xxxxx xxxxxxx mezi nezávislými xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx určení xxxxxxxx x spolehlivých xxxxxxxxx čistého zisku x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu xx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí - xxx xxxxxxxxxx odstavců 2.68 xx 2.75.

2.65 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx odstupu xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být k xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx řízená xxxxxxxxx uskutečňována. Xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čase řízené xxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, jak xx o tom xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3.75 xx 3.79 xxxx xxxx obavu xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx mít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx množství konkrétních xxxxxxxxx x ziscích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxx metody xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx obtížné xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxxxxxx xxxx měřítko xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx transakcí. Daňové xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x kontrol xxxxxx xxxxxxxx poplatníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správám, xxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkům - viz xxxxxxxx 3.36. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx načasování xxx odstavec 3.79.

2.66 Xxxxxx xxxx xxxxxx ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelnosti. Detailní xxxxxx o určení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxx uvedeny x oddíle B.3.1.

2.67 Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obtíže při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpět k xxxxxxxx ceně. Xxxxxxxxx xx může xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx straně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx transakce. Xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx metoda čistého xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx zisk daňového xxxxxxxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxxx xx xxxxx sdružených xxxxxxx by xxx xxx snížen.

X.3 Xxx xx xxxxxxxx

X.3.1 Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2.68 Xx účelem volby x aplikace nejvhodnější xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx cen xx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx volbu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x jiných xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx transakční xxxxxx čistého xxxxxxx (xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx metody) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx aplikaci xxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx popsán v xxxxxxxx 3.4, xxxx xxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx světle xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce často xxxxxxx. Xxxxxx spolehlivého xxxxxx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx flexibilitu a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úsudku. Xxx odstavec 1.13.

2.69 Ceny budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxxx ovlivněna rozdíly xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx negativně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx připomíná, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx povede xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. I xx xxxxxxxxxxx, xx lze xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonávají, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx srovnatelnost řízených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxxxxxx x funkcí xxxxxxxx celá xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx.

2.70 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vnést xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxx důvodů. Xx xxxx, ukazatele čistého xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx přímý xxxxx) na hrubá xxxxxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ovlivněny xxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, jako xx xxxxxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx ovlivnit xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemohou xxx xxx snadno xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodách mohou xxx dopady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku toho, xx se x xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx produktu x xxxxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příjmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx alokace rizik x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx druhé xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve využití xxxxxxxx, protože rozdíly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fixních nákladů (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přirážku x xxxxxxxx, pokud xx neodráží x xxxxxxxx rozdílech. Xxx Příloha I xx xxxxxxxx XX xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

2.71 Ukazatele xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx ovlivněny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx: xxxxxx nových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx managementu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lišící xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx se xxxxxxxx xxxx. xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx x kapitálových xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) a xxxxxx podnikatelských zkušeností (xxxx. xxx je xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx). Naopak každý x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx hrozby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vládní podpory xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx prvků xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakčních xxxxx.

2.72 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxxxx xxxxxxx audio xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdruženému xxxxxxx, a jediná xxxxxxxxx x zisku, xxxxx xx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x prodejích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx x audio xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xx vysoké xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx konkurentů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu. Xxxxxxx rozdíly mají x velkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxx metod xxxxxxx spolehlivost nezbytných xxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x závislosti na xxxxxx xxxxxx xx xxxx, konkurenčním xxxxxxxxx xxx.

2.73 Lze namítnout, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx faktorů mohou xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rozpětí může xx určité míry xxxxxxx xxxxxx nepřesnosti, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx snižují x xxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě nemusí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zisky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivněny xxxxxxx jedinečným faktorem. Xxxxx rozpětí proto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x rozpětí x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 3.55 xx 3.66.

2.74 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx praktické řešení xxxxx neřešitelných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx citlivě x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Transakční xxxxxx xxxxxxx rozpětí xx neměla xxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx ukazatele čistého xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve srovnatelných xxxxxxxxx xxxx - x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx. Mnoho xxxx xx xxxxx, že xxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx rozdíly x xxxxxxxxxxxxxxx srovnávaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na použité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolehlivost xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 3.473.54.

2.75 Dalším důležitým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konzistentně. Navíc xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx a neprovozními xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx zisky. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx a rezervy xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx položky je xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.3.2 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

2.76 Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx volba nejvhodnějšího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxx odstavců 2.2 x 2.8 x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx světle xxxxxx řízené xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx základě funkční xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxx xxx eliminaci xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx aplikace xxxxxxxxxx metody čistého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čistého xxxxx x xxxx xxxxx.

X.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

2.77 V xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx transakční metody xxxxxxx rozpětí brány xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx (a) xx xxxxx xx nepřímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; a (x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.78 Náklady x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx řízené xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ovlivňují srovnatelnost x xxxxxxxxxxx transakcemi. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poplatník xxxxx x řízené xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx agregovány xxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 3.93.12), je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů daňového xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řadu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vhodně xxxxxxxxx x transakcemi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.79 Podobně by xxx x xxxxx xxxxxxx transakcí mezi xxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxx xxxxxxx měly xxx xx srovnání xxxxxxxxx xxxxx daných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxx zisky xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 3.9 xx 3.12 xxx hodnocení oddělených x xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx 3.37 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.80 Neprovozní položky, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x daně x xxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxxxxx. Výjimečné x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx mohou existovat xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X v xxxxxxx, že výjimečné x xxxxxxxxx položky xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku, xxxx xxx vhodné xxxx položky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx hodnotných xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx).

2.81 V těch xxxxxxxxx, kdy existuje xxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - viz xxxxxxxx 3.473.54. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx maloobchodní xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům xxxxx xxxxxxxx ceny, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.82 Xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx kurzové xxxxx x ztráty zahrnuty xx vyloučeny ze xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx, vzbuzuje několik xxxxxxxxx problémů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxx povahu (xxxx. xxxxxxx xxxxx/xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx), x zda xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxx xxxxx/xxxxxx konzistentně zohlednit (x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku nebo xxxxxx).

2.83 U xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx všeobecně xxxxxx zvážit dopad xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy xxx stanovování ukazatele xxxxxxx zisku.

2.84 Xxxxxxx xxxxxxx x otázce xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyvstat, xxxxx xx účetní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolehlivé xxxxxx xx xxxxxx (viz xxxxxxxx 2.75). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, akciových xxxx xxxx penzijních xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxx, zda zahrnout xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vhodnost xxxxxxxxx xxxxxxx zisku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 3.50).

2.85 To, zda xx xxxx xxx xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx zisku zahrnuty xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx případu x xxxxxx na xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislé xxxxxxx xxxxxxx buď, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávající xxxx xxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zcela či xxxxxxxx přefakturovány x xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx ukazatele xxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx restrukturalizací viz xxxxxxxx IX, část XX, oddíl E.

X.3.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

2.86 Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) řízené xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rizik xxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx xx tato xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx 1.47 xx 1.50). Například xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx. Xxxxx xx xx takovéto případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxx čistého zisku xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx - XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXX). Xxxxxxxx ukazatel xxxx xxxxxxxxx určité úpravy (xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx zisku) x závislosti na xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx transakce xxxx xxxx riziko, x xx rozsahu rozdílů x xxxxxx, které xxxxx být mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx srovnatelnosti viz xxxxxxxx 3.473.54.

2.87 Xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx funkcí realizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx při xxxxxxx používaných xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx strany. X xxxxxxx x hodnocením xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržby xxxx xxxxxxxxxxx provozní náklady, xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx služby či xxxxxxx činnost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxx výrobní xxxxxxxx xx služby. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxx.

2.88 Xxxxxxxxxx xx xxx xxx přiměřeně xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx distributorem xx xxxxxxxxxx podniku xx účelem dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pro které xx xxxxxxxxx shoda x xxxxxxxxx tržního xxxxxxx. Podobně xxx x xxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x řízené xxxxxxx, jejichž xxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx je jmenovatel xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx poplatky centrály, xxxxxxx xxxx licenční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obezřetně, xxx xxxx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.89 Jmenovatel xx xxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx měřit xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx) xx, kterou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezávislých transakcí. Xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx 2.99. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů daňového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x konzistentní x čase.

X.3.4.1 Případy, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tržbami

2.90 Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podniku za xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx čistý xxxx xxxxxxx k tržbám xxxx xxxxx ziskové xxxxxxx. V takovýchto xxxxxxxxx xx xxx xxxx x tržbách xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností (xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx neměly xxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx řízené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx neovlivňovala; x/xxxx xxxx řízené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx spjaty, xx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx náhradních dílů xxxxxxxxxxxxx distributorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxx spjaty x xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům - xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx za použití xxxx nebo xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Informace x xxxxxxxxx přístupu xxx rovněž odstavec 3.10.

2.91 Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx ukazatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxx naložit xx xxxxxxx x rabaty, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx na účetních xxxxxxxxxxx lze x xxxxxx x slevami xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tržeb xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx těžkosti mohou xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx položky x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X.3.4.2 Xxxxxxx, xxx xx čistý zisk xxxxxxxxx xxxxxxx

2.92 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty funkcí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx toho, xxxx náklady by xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx vycházet x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poměřován xxxxxxx, x úvahu xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx náklady, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx týkají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.9 xx 3.12). Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vyloučit náklady, xxxxx xx týkají xxxxxx činností xxxx xxxxxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navíc xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx zahrnuty xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2.802.85 xx xxxxxx xxxx nákladů jako xxxxxxxxxxx.

2.93 Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úplné xxxxxxx, xxxxxx všech přímých x nepřímých xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx či transakce, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, zda x xx jaké xxxx je xxxxxxxxxx xxx principu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (tj. náklady, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxx závisí na xxxxxxx, ve xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdala xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx neměla xxx xxxxxxxx xx klasifikaci xxxxxxx xxxx "interních" x "xxxxxxxxx" nákladů, xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxx 7.36.

2.94 Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyvstává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx zisku. X xxxxx xx pak xxxxx x případech, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informace x rozdělení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx problémy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2.95 V závislosti xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx nákladovou xxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx motivaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není neobvyklé, xx xx metody xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, že xxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jakékoliv xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx výrobce. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx mohly xxx brány x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxxx odrážejí xxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxxx. Informace x xxxxxxx problému v xxxxxxxxxxx x metodou xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2.52.

2.96 Xxxxxxx plánovaných/rozpočtovaných xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů bez xxxx, aby xx xxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxx věděly, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předchozích xxx, x xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx nepředvídané xxxxxxxxx.

X.3.4.3 Případy, xxx xx čistý zisk xxxxxxxxx xxxxxx

2.97 Návratnost xxxxx (nebo xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v případech, xxx xxxx xxxxxx (xxxxx než náklady xx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx strany, xxxx. v xxxxx xxxxxxxx výrobních xxxxxxxx xx xxxxxx činností xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx náročných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxx ukazatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva. Xxxxxxxx xxxxxx zahrnují hmotná xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxx, xxxxxx budov x xxxxxxx, strojů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx (xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku). Investice x xxxxxxxxxx zůstatky xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozní aktiva.

2.98 X případech, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx aktivy, xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxx ocenit - xxxx. na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnoty. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mohlo srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx odepsaly, x xxxx, xxxxx xxxx modernější x xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx interně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxx problém xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx situace může xxxx k xxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a náročný, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x cílem nalézt xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexnosti xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx III, xxxxx C.

X.3.4.4 Ostatní možné xxxxxxxxx čistého xxxxx

2.99 X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx vhodné x xxxx ukazatele xxxxxxx xxxxx. Například x xxxxxxxxxx xx odvětví x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx přepravovaných výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxx, čas, xxxxxxxxxx, xxx. Ačkoliv xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytují přiměřené xxxxx x přidané xxxxxxx testované xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxx užívány xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx možné získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.3.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.100 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxx koeficienty xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxxxxx nákladů mohou x nemusí být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx nejistotě, xx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x oceňováním x xxxxxxxxxxxxxx.

2.101 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatele závisí xx skutečnostech a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx 2.76. Objevily xx xxxxx, že Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx někdy xxxxxxxxx v případech, xxx nejsou xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx volbě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx odstavec 2.92. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx jsou velmi xxxxxxx na případnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů - xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 2.93 xx 2.94 xxx přefakturované xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Aby xxx Xxxxxxx koeficient xxxxxx xxx posouzení odměny x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxxxxx, xxx:

Xxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx bere x xxxxx používaný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx riziko) xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx (přičemž xx xxxx v xxxxx používaný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx zásadně xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuovaných výrobků, xx. aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. výrobní xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xx měla být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.102 Xxxxxxx, kdy xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx sdruženým xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji, x xx především x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx by náklady xx prodávané xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx druhou xxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx převodních cen, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx poznámkami xxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Berryho xxxxxxxxxx.

X.3.6 Xxxxxxx pokyny

2.103 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx xxxxxxxx xxxxx při aplikaci xxxx metody, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelných údajů. Xxxxx problém xxxxxx x xxxx důvodu, xx často nejsou x xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čistého xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Právě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx řízenou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx celkové xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranou x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxx údaje třetí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Obecným cílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízenou xxxxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu. X pokud xxxx x xxxxx možné xxxxxxxxx transakční xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx Směrnice xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx stále xxxxxxxx xxxxxxx xx nalézt xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.2), a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na dostupných xxxxxxx.

2.104 Pro xxxxxx x xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3.18 xx 3.19; xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx viz xxxxxxxx 3.553.66; x pro xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 3.75 xx 3.79.

X.4 Příklady použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2.105 Xxxxxxx metody xxxxxxx x přirážky xxxxxxx x xxxxxxxx 2.53 názorně xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravit hrubou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx konzistentního a xxxxxxxxxxxx srovnání. Takové xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx obtíží xxx, xxx mohou xxx snadno analyzovány xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx, xx xxxxxx je potřebná, xxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxxx, a zajistit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx být identifikovány x xxxxxxxxxxx podniků X, X a X xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x administrativní výdaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx hrubé rozpětí xxx spolehlivé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, může xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čistého zisku.

2.106 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Předpokládejme, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.38 vyjma xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x že xxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx rozdílů x xxxxxxxx x x trzích není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx nespolehlivá, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxx x sdružených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pokrytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxx spolehlivější xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se stanovil xxxxxx v převodní xxxx, který xx xxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a nemusí xxx spolehlivé, xxxxx xxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx čisté xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.107 Xxxxx jsou xxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2.36. Výši xxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xxxxxxxxxxxxx A xxxx xxxxx určit, není xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozpětí xxxxxxxxxxxx X tak, xxx xxxx řádně xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. Xxxxx xxxx neexistují xxxxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxx xxxx A x X x čistý xxxx A ve xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx transakční xxxxxx čistého xxxxxxx xx X porovnáním xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx X x čistými xxxxx na jedné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx B xxxxxxxxxxx xx stejném základě.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.1 Obecně

2.108 Xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dopady zvláštních xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx agregovat xxx xxxxxxxx odstavců 3.9 xx 3.12) xx xxxx, x to xxxxxxxxxx rozdělení zisků, xxxxx xx xx xxxx očekávat x xxxxxxxxxxx podniků, a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kombinované xxxxx"). Xxxxxx xx "xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ztráty. Xxxxxxxxx o měření xxxxxxxxxxxxx zisku xxx xxxxxxxx 2.1242.131. Xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ekonomicky xxxxxx bázi, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xx xxxx očekávat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxx xx takovouto xxxxxx xxxxxxxx. Informace x xxx, xxx xxxxxxxx sdružené xxxxx, xxx xxxxxxxx 2.132 xx 2.145.

C.2 Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

2.109 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx III, xxxxxx X Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.2) Transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx nejvhodnější xxxxxxx x případech, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jedinečný x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx metoda xx xxxxx být v xxxxxxxx xxxxxxx vhodnější xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx spolehlivé informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx aplikaci jiné xxxxxx nedostatečné. Na xxxxx straně xx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx běžně xxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxxxx přínos (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx transakční xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 3.383.39.

2.110 X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx relevantní x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx srovnatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislé xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx zásluh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků x xxxxx daných xxxxxxxxx. Xx skutečnosti xx předpokládá, xx xxxxxxxxx strany xx xx kombinované xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x hodnotě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zisků x xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružených xxxxxxx x rámci xxxxxxxx transakcí méně xxxx xxxxxx x xxxxxx transakcemi xxx x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.

2.111 Avšak x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxx, xxx by xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x rámci srovnatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislé xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podstoupené riziko) xxxx samotnými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.112 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx v úvahu xxxxxxxxxx x eventuálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdružených xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx x nezávislých xxxxxxx, xxxxxxx stále xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx tržního odstupu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx, xx by x xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.113 Další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, neboť jsou xxxxxxxxx obě strany xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být obzvláště xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx užívaným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx rozdělení zisků x xxxxx úspor x rozsahu xxxx xxxxxx společných hospodárností, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

2.114 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení zisku xx xxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxxxx x daňové xxxxxx, xxxxx xxx existuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxx na informace x nezávislých xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správy xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx poboček. Xxxxx může xxx xxxxxxx měřit xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx účastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úprav účetní xxxxx x měn. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozní výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x alokovat xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

C.3 Jak ji xxxxxxxx

X.3.1 Obecně

2.115 Xxxx Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx. Xxxxxxxx dané xxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx informacích, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xx co nejvíce xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.116 X rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx sdružené xxxxxxx xx ekonomicky platné xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx zisků, xxxxx by xx xxxx očekávat u xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx a které xx takovouto dohodu xxxxxxxx. Obecně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx;

Xxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x faktorů x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxx x souladu x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx přínosů, zbytková xxxxxxx, xxxx xxxx xx-xxxx xxxx xx-xxxx xxxxxxx - viz xxxx uvedené xxxxxxxx 2.1182.145); x

Xxx spolehlivě měřitelné.

2.117 Xxxxx:

Xxxxx je xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen x xxxxx řízených xxxxxxxxx (xxxxxxx ex-ante), xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kritéria/alokační klíče xxxxx dohodnuty před xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metodu rozdělení xxxxx (daňový poplatník xxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx metoda xxxxxxxxxx za nejvhodnější xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx případu, x dále xxxxxxxxx xxxxxx implementace, a xx především xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisků; x

Xxxxxxxxx sdružených zisků xxxxxxxx x xxxxxxxxx/xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxx používáno xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ospravedlnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

C.3.2 Xxxxx přístupy xxx rozdělení xxxxx

2.118 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx dohodly nezávislé xxxxxxx. Dva x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx - tj. analýza xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx vylučující.

C.3.2.1 Xxxxxxx xxxxxx

2.119 X xxxxx xxxxxxx xxxxxx by byly xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx celkovým ziskům xx xxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx rozdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x podobných transakcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozdělení může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx údaje xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx hodnotu přínosů xxxxx přímo, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.120 Může být xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci řízených xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xx xxxxxxx srovnání xxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx přínosů xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx náklady xx vývoj, xxxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tržních údajů. Xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 2.132 xx 2.145.

X.3.2.2 Zbytkové analýzy3)

2.121 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dvou fázích. X rámci xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiřazena xxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakčních xxxxx nebo transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x úvahu xxxxx, který xx xxxxxx z jedinečného x xxxxxxxxxx přínosu xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx alokován xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxx xx rozdělení x rámci xxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2.1322.145 xxx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.122 Alternativním xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx snaha x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxx. X tomto kontextu xx xxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna poskytnutá xxxxxxx x účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceně, xxxxxx xx nezávislý xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zisk, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx fázi xx xxxx x xxxxx zbytkové analýzy xxxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxx zisku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxx xxx sdružené podniky, xxxxx by xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.123 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxx xxxxx - x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxx xxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx podnikání. Jednou xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx se xxxxx jednat o xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx podnikání - xxxxxx xxxxxxxxxxxx toků xxxx provedeny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx odhadnout s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx měla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx rizikové xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, natož mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx odhady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx značnou xxxxxxxxxxx x xxx by xxx doplněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx.

X.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx

2.124 Xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxxx xxxx být rozděleny x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx realizovaných sdruženými xxxxxxx. Kombinované xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zkoumaných xxxxxxxx transakcí. Xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xx zásadní nejprve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakce, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx identifikovat xxxxxx xxxxxxxx, xxx odstavce 3.9 xx 3.12. Xxxxx xxxxxx poplatník xxxxxxxxx řízené xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx sdruženými podniky, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx strany těchto xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mezi ně xxxx xxx xxxxxxxxx.

2.125 Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx účetnictví xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterou je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praxe x xxxx, x xxxxxxxx xxxx účetní záznamy xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx zisků x xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozdělení xxx odstavce 2.115 xx 2.117.

2.126 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výchozím xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x rozdělení. Použití xxxxxxxxx finančních xxxxx (xxxx. z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxx xxx povoleno v xxxxxxxxx, xxx takovéto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příjmech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řady xxxx divizní účetní xxxxxxx.

X.3.3.1 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.127 Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx ex-ante) xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xx xxxxxxx skutečných xx plánovaných zisků.

2.128 Pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aplikaci xxxxxx xxxxxxx xx-xxxx, xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx rozhodující, aby xxxxxx xxxxxx připustila, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vědět, jaký xxxx xxxxxxxx zisk x dané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo x souvislosti x xxxxxxxx transakční metody xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx byla v xxxxxxx s principem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by x podobných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx viz xxxxxxxx 3.74.

2.129 Při xxxxx xxxxxxxxxx metody rozdělení xxxxx xx účelem xxxxxxxxx podmínek řízených xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxx, xxxxxxx by dosáhly xxxxxxxxx podniky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx sdružené xxxxxxx xxxx podmínky původně xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Hodnocení xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, zda xx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.130 Xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxx transakce xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxx. Avšak xx xxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době uzavření xxxxxxxxx znají xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Viz xxxxxxxx 2.11 x 3.74.

C.3.3.2 Xxxxx měření xxxxx4)

2.131 Xxxxxx představují xxxxxxxxxxx zisky, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zisky. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku zajišťuje, xx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx. Někdy xxxx může xxx xxxxxx provést rozdělení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxx xxxx přiřaditelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxx x úvahu xxx xxxxxxx hrubých xxxxx). X takovýchto xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx XXX mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatrností, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxx, x že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x alokací xxxxxxxx x xxxxx. Například x případě XXX xxxxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx majetku, xx možné určit xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přiřaditelné), xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx výdaje xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx od výsledných xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložené x xxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxx přiřaditelné xxxxxxxxxxx podnikům, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx varování.

X.3.4 Xxx rozdělit xxxxxxxxxxx xxxxx

X.3.4.1 Xxxxxx

2.132 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x kritéria xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seznam kritérií xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx pokyny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2.115 xx 2.117. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klíče xxxxxxx xxx rozdělení xxxxx měly:

Být přiměřeně xxxxxxxxx na formulaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx - xx. xxxx xx xxx xxxxxxxx xx objektivních xxxxxxx (xxxx. na prodejích xxxxxxxxxx xxxxxxx);

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx oběma xxxxx xxxxx.

X.3.4.2 Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí

2.133 Jedním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příklady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezávislých xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx v ropném xx xxxxxxxx průmyslu; xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx marketingu xxxx propagaci; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx; nezávislá xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx.

C.3.4.3 Xxxxxxxx klíče

2.134 X xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku obecně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx několika xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx xx skutečnostech a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx alokačním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx 30 % xx 70 % xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx nebo jiné xxxxx klíče - xxx xxxx). Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx klíčů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xx xxxxxx určení xxxxxxxxxxx přínosu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.135 X praxi xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxx/xxxxxxxx (xx. x xxxxxxxxxx xxxxx, dlouhodobých aktiv, xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo z xxxxxxx (xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx jiné alokační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prodejích, xxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx zapojeny xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skupinou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx serverů, xxxxxxxxxx úložištích, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx aktivech

2.136 Xxxxxxxx klíče xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivy xx kapitálem a xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx použitý xxxxxxx viz odstavec 2.145. Aby xxx xxxxxxxx xxxx smysluplný, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx aplikován na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x kontextu xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx, viz xxxxxxxx 2.98.

2.137 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx případ, xxx každá xxxxxx xxxxxxxxx přispívá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nehmotnými xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx otázku, x to x xxxxxxxx xxxxxx identifikace x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxx xxxxxxx, neboť xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxxxxx, x ne xxxxxxx xxxxx nehmotná xxxxxx xxxx zaznamenána x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, jakými xxxxxxxxxx xxxxxx přispívají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniky xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktiv. Xxxxxx xxxxxxxx se nehmotného xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx VI xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx XX "Xxxxxxxx ilustrující xxxxxxx Směrnice x xxxxxxxxxx cenách k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx oceněním".

Alokační xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx

2.138 Xxxxxxxx klíč xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x případech, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx klíčem xxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podstatná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxx a xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx. Avšak pokud xxxxxxxxx každá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotnými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx alokační xxxxx xxxxxxxx xx nákladech, x výjimkou případů, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takovýchto xxxxxxxxxx xxxxx. X situacích, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.139 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx spočívá v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Avšak xx xxxx existuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náklady a xxxxxxxxx hodnotou, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6.27. Xxxxxx x možných xxxxxxxx xxxxxxxxxx klíčů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx mohou xxx xxxxx citlivé na xxxxxx klasifikaci xxxxxxx. Xx tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx náklady xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx klíče, přičemž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klíč xxxxxxxxxxxx pro všechny xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.140 Další důležitou xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časového xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxx činitele xxx xxxxxx alokačního xxxxx (xxxx. aktiva, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx). Problémy vznikají x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx, xxx xxxx náklady xxxxxxxxxx, a xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého období xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx odpisů a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx za xxxxxx xxxxxxxxx vhodné) xxxxxxxxxx x předchozích xxxxxx x v xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xx skutečnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx určení xxx podstatný xxxxx xx alokaci xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xx uvedeno x xxxxxxxxxx 2.116 xx 2.117, xxxxx alokačního xxxxx xx xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.3.4.4 Xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ("interní xxxxx")

2.141 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnosti xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Druhy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxxx x odstavcích 2.116, 2.117 x 2.132. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka.

2.142 Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, může proces xxxxxxxx x údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatníků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx nutné xxxxxx analytické xxxxxxxx, xxx daňový xxxxxxxxx xxxx sestavit "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pak x případech, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zisků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx sestavit xxxxxxxxxx xxxx, které identifikují xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx transakce, x ty, xxxxx xx měly xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, který xx xxxx x úvahu (xxxx. platby, xxxxxx, xxx.), i xxxxxxxx xxxxxxx xxx určení xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dané transakce. Xxxxxx xxx xxxxxxxx 2.98 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx transakční metody xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx zisk xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro oceňování xxxxx v kontextu xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx klíč založený xx aktivech.

2.143 Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. počet zaměstnanců xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, počet xxxxxxx, xxxxxxxx úložiště, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.

2.144 Interní xxxxx xxxx zásadní xxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx analýzy, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx případech, xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx hodnotu xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektivními xxxxx, aby byla xxxxxxx subjektivita. Zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x měření faktorů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxx vyvolaly.

2.145 Jedním xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výše, xx xxxxxxxx kombinované zisky xxx, xx každý xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx návratnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx předpokládá, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podobnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx volném xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být realistický. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podmínky xx kapitálových xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aspekty, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx vzaty x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx.

D. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.146 Xxxxxxxx 2.12.11 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.147 Xxx xx xxxxxxx v této Xxxxxxxx, existují xxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, že tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxx, xxx xxxxxxxxx vzala x xxxxx relevantní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mnoho xxxx xx xxxxx, že xxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přehlíženy. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 2.68 xx 2.75 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx na transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

2.148 Xxxxxxxxx x xxx, xx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ziskové xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cen. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx transakčních xxxxxxxxx metod vypočítat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x některých xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12.

2.149 Ve všech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx postupovat obezřetně xxx určení toho, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aplikovaná xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výsledek, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu - x xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx metodou xxxx samostatně. Xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyřešit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x to xxx zvážení výše xxxxxxxxx silných x xxxxxxx xxxxxxx definovaných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti srovnatelných xxxxx. Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx metod xxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxx sofistikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1) Xxxxxxx, který xxxxxxxxxx citlivost xxxxxxxxx xxxxxxx x čistého xxxxxxxxx rozpětí, je xxxxxx x Příloze I xx xxxxxxxx XX.

2) Xxx Zpráva x xxxxxxxxxxx zisků xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 24. xxxxxx 2008 x Radou XXXX xxx 17. července 2008, a dále Xxxxxxxxx xxxxx (2010) Xxxxxx x přisuzování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx fiskální xxxxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 2010 x Xxxxx XXXX dne 22. xxxxxxxx 2010.

3) Příklad, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku, xx xxxxxx x Xxxxxxx XX ke kapitole XX.

4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx různá xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxx XX xx xxxxxxxx II.

Xxxxxxx X xx xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx pokyny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí xxx kapitola XX, xxxxx B této Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (v souladu x principem xxxxxxx xxxxxxx) v rámci xxxxxxxxxxxxx příkladů xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx xxxx Směrnice, na xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu.

Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx rozpětí x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) dané transakce - x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

1. Má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metoda xxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxx xxxx xxxxxxx xx některé xxxxxxx xx funkcích, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozních výdajů, xxx níže.

Xxxxxxx xxxxxxx 1:

Dopad xxxxxxx x rozsahu x komplexnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávané distributorem

Níže xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ilustrativní. Jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx distributorů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdílů x rozsahu x xxxxxxxxxxxx marketingové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx 1
 
Případ 2
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx vykonává omezenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na stejném xxxx a za xxxxxxx cenu)
 
1 000
 
1 000
 
Kupní xxxx xx výrobce, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx marketingové xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
600
&xxxx;
480 (*)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
400 (40 %)
&xxxx;
520 (52 %)
 
Marketingové náklady
 
50
 
150
 
Ostatní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
300
&xxxx;
300
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
50 (5 %)
&xxxx;
70 (7 %)

(*) Xxxxxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 120 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x komplexnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dodatečné xxxxxxx xx výši 100 x xxxxxx xx xxxxx funkci xxxxxxxxxxxx).

2. Xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx podniká xx xxxxxxxxx výrobcem xxxx x xxxxxxx 2, zatímco externí "xxxxxxxxxxx subjekty" podnikají xxxx v xxxxxxx 1, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x externích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx se xxxxxx xxxxx při aplikaci xxxxxx hrubého xxxxxxx xxxxx rovnat 120 (12 % × 1&xxxx;000), xxxxxxx při xxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx by se xxxxxxx 20 (2 % × 1&xxxx;000). Xx dokresluje xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx x především xx xxxxxx funkčních xxxxxxx nákladové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxx zisková xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozpětí.

Xxxxxxx xxxxxxx 2:

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podstoupeného xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx příklad je xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx návratnosti. Xx pouze názorně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distributorem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx 1
&xxxx;
Xxxxxx 2
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx těží x klauzule x xxxxxxx odkupu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásoby odkoupeny xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx odkupu.
 
Prodej xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx distributoři xxxxxxxxx stejný xxxxxxx xx stejném xxxx x xx xxxxxxx xxxx)
&xxxx;
1&xxxx;000
&xxxx;
1&xxxx;000
&xxxx;
Xxxxx xxxx xx xxxxxxx, která bere x úvahu xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x funkční xxxxxxxx
&xxxx;
700
&xxxx;
640 (*)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
300 (30 %)
&xxxx;
360 (36 %)
&xxxx;
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
0
&xxxx;
50
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx (režijní xxxxxxx)
&xxxx;
250
&xxxx;
250
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
50 (5 %)
&xxxx;
60 (6 %)

(*) Xxxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx výši 60 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxx výrobce a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xx xxxx 50 x odměna xx riziko distributora), xx. xxxxx xx x xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Pokud je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 řízená xxxxxxxxx realizována jako x xxxxxxx 1, xxxxxxx externí "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" podnikají xxxx x případě 2, x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx detailních informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - potom xx xx riziko xxxxx při aplikaci xxxxxx xxxxxxx rozpětí xxxxx xxxxxx 60 (6 % × 1&xxxx;000), zatímco xxx xxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx xx xx xxxxxxx 10 (1 % × 1&xxxx;000). Xx dokresluje xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx být xxxxx xxxxxxx rozpětí xxxx xxxxxxx na rozdíly x úrovni rizika (xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

4. X důsledku xxxx pak xxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxx, mít xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxx xxxxx. Například ve xxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx citlivá xx xxxxxxx x xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxx x úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. fixní xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx náklady) xx xxxxxxxxx xxxxx zisk, xxxxx nemusí ovlivnit xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přirážku x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx 3:

Xxxxx xxxxxxx ve využití xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx

Xxxx uvedený xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx názorně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výrobce a xxxxxxxxxxxxx subjektů.

 
 
Případ 1
 
Případ 2
&xxxx;
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxx: 1 000 xxxxxxxx xx xxx
&xxxx;
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tj. xxxxxx xxxxx 80 % xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
800 jednotek xx xxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx oba xxxxxxxx x prodávají xxxxxx výrobek xx xxxxxxx trhu x xx xxxxxxx cenu xx výši 1 xxxxxxx jednotky za xxxxxxxx xxxxxxx) (*)
&xxxx;
1&xxxx;000
&xxxx;
800
&xxxx;
Xxxxxxx xx xxxxxxx zboží: xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx příkladu xxxxxxxxxxxxxx, xx oba xxxxxxx xxxx stejné xxxxxxxxxx xxxxxxx na prodané xxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxxxxx tj. 0,75 xxxxxxx jednotky xx vyrobený xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 50)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx: 750
Xxxxx: 50
Xxxxxxx: 800
&xxxx;
Xxxxxxxxxx: 600
Fixní: 50
Xxxxxxx: 650
&xxxx;
Xxxxx přirážka x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
200 (25 %)
 
150 (23 %)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx příkladu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
150
&xxxx;
150
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
50 (5 %)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx

(*) Toto xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxx.

5. Xxxxx xx x rámci názorného xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx "srovnatelné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 2, x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx kapacity není xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx detailních xxxxxxxxx x externích srovnatelných xxxxxxxxxxx - potom xx xx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx hrubého rozpětí xxxxx xxxxxx 16 (2 % × 800), xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by se xxxxxxx 50 (5 % × 1&xxxx;000). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx fixních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx tom, který xx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx nebo srovnatelný xxxxxxx) má xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx využití xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozpětí.

Xxxxxxx XXX ke xxxxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zisků xxx xxxxxxxx transakční xxxxxx rozdělení xxxxx

Xxx xxxxxx pokyny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kapitola II, část III, oddíl C této Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uspořádáních (x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu) x xxxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vysvětlit xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx této Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx, xxxx principy xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zisku v xxxxxxxxx, xxx se xxxx metoda vzhledem xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx konkrétního případu - především xxxxxxxx xx srovnávací xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx analýzy) xxxx xxxxxxxxx - x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx názorné xxxxxxxx xxxxxx volby xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Předpokládejme, xx X a B xxxx xxx sdružené xxxxxxx nacházející xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx produkty x vynakládají náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx vzájemně xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx povaha tohoto xxxxxxxxxxx aktiva je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx X x X je x xxxxx roce proporcionální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A x X xx příslušné xxxxxxx v xxxxx xxxx. (Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vždy platit. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxx na kumulovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx.) Xxxxxxxxxxxxxx, xx X i X xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Předpokládejme, xx xxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx metoda rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx A x X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xx xxxx 10 % nákladů x xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx by xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx X x B. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ilustrativní:

 
 
A
 
B
 
A + X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
100
&xxxx;
300
&xxxx;
400
&xxxx;
Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
170
&xxxx;
230
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
130
&xxxx;
170
&xxxx;
Xxxxxxx náklady
 
3
 
6
 
9
 
Ostatní xxxxxxxx náklady
 
2
 
4
 
6
 
Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
40
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx zisk
 
5
 
80
 
85

3. Xxxxx xxxx: xxxxxx základní odměny xx xxxxxxxxxxx výrobní xxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx zboží + 10 %)

&xxxx;
X
&xxxx;
60 + (60 * 10 %) = 66
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx A = 6
&xxxx;
X
&xxxx;
170 + (170 * 10 %) = 187
 
Základní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu X = 17
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx alokace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (6+17) = 23

4. Xxxxx krok: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx

x) X xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx:

&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

85
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxx xxxx (základní odměny xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

23
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx rozdělen poměrně x xxxxxxxx X x X na xxxxxxxx xxxxxx

62
&xxxx;
Xxxxxxxx zisk xxxxxxxxx xx A:

62 * 30/70

26,57
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na X:

62 * 40/70

35,43
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na X:

6 (xxxxxxxx odměna) + 26,57 (xxxxxxxx zisk)

32,57
 
Celkové xxxxx alokované na X:

17 (základní odměna) + 35,43 (xxxxxxxx xxxx)

52,43
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;

85

x) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx provozní xxxx xxxx xxxxxxxxx náklady (xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X/X xx netýkají xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx by xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

&xxxx;
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X + X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
100
&xxxx;
300
&xxxx;
400
&xxxx;
Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
170
&xxxx;
230
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
130
&xxxx;
170
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
4
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
40
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
8
&xxxx;
86
&xxxx;
94
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
6
&xxxx;
9
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
80
&xxxx;
85
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx provozní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

94
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx)

23
&xxxx;
Xxxxxxxxx zisk, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X x B xx nehmotná xxxxxx

71
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na X:

71 * 30/70

30,43
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx X:

71 * 40/70

40,57
 
Celkové xxxxx alokované xx X:

6 (xxxxxxxx xxxxxx) + 30,43 (zbytkový xxxx)

33,43
&xxxx;
Xxxxxxx zisky xxxxxxxxx xx X:

17 (xxxxxxxx xxxxxx) + 40,57 (xxxxxxxx xxxx)

51,57
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;

85

5. Jak je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisků x rozdělení xxxxxxxxx, xx xxxxx strana xx xxxxxxxxx za xxx vlastní xxxxxxx. X xxxxxxxx toho xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx (xxxxxx funkční analýzy) xxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vhodné vytáhnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x jaké alokační xxxx použitý x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx. Například x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozvoj xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vycházet x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnutím těchto xxxxxxx. Xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx každý sdružený xxxxxx odečte své xxxxxxx náklady. To xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, že fakta xxxx xxxxxx xxxx x příkladu x xxxxxxxx 2 xxxx, x xxxx předpokládejme, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. První krok: xxxxxx xxxxxxxx odměny xx nejedinečné xxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx + 10 %)

Xxxxxx jaké x odstavci 3.

8. Xxxxx krok: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx

x) V xxxxxxx, xx xx stanoven xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nehmotná aktiva:

Stejné xxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxx a)

x) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx:

&xxxx;
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X + X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
100
&xxxx;
300
&xxxx;
400
&xxxx;
Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
170
&xxxx;
230
&xxxx;
Xxxxx xxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
130
&xxxx;
170
&xxxx;
Xxxxxxx náklady
 
3
 
6
 
9
 
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
2
&xxxx;
4
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva
 
35
 
120
 
155
 
Náklady na xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
40
&xxxx;
70
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
80
&xxxx;
85
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
155
&xxxx;
Xxx alokovaný xxxx (xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
23
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx A x X na xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
132
&xxxx;
Xxxxxxxx zisk xxxxxxxxx xx X:
&xxxx;
132 * 30/70
&xxxx;
56,57
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx alokovaný xx X:
&xxxx;
132 * 40/70
&xxxx;
75,43
&xxxx;
Xxxxxxx zisky xxxxxxxxx xx X:
&xxxx;
6 (xxxxxxxx xxxxxx) + 56,57 (xxxxxxxx xxxx)
&xxxx;
32,57
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na X:
&xxxx;
17 (xxxxxxxx xxxxxx) + 75,43 (xxxxxxxx xxxx)
&xxxx;
52,43
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
85

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx X x B xxxxxxxxx xxxxxx zisky xxxx x případě, xxx xx zisk k xxxxxxxxx stanoven xxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxx a) xxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx klíč xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx období, xxxxxxxx xx tom, xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx danými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx zbytkový xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx příslušných xxxxxxxxx. Výsledek xxxx xxxx být xxxxx, xxxxx faktor xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předchozích xxx x xxxxxxx xxxx (xxx odstavec 2 xxxx).

Xxxxxxxx III

Srovnávací xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxx návod xx xxxxxxxxxxxxxx xx uveden x xxxxxx D xxxxxxxx I. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vyhledávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx neměla xxx xxxxxxxxxx. Vyhledávání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcích x proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů závisí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 1.38 xx 1.63). Xxxxxxxxx, konzistentní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazby v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx konstantní xxxxxx xxxx xxxxxxx kroky: xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx volbu xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx, xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nakonec x xxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx 9 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

3.2 Xxxxxxxxxx analýza, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (viz xxxxxxxx 2.2) x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx cíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jiné, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx 3.56). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx informací x xx vyhledávání srovnatelných xxxxx může být xxxxxxx. Xxx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3.803.83.

3.3 Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xx vhodné, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxxxxx xxxxxx podpůrné xxxxxxxxx xxxxxxxx zainteresovaným xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx poplatníkům nebo xxxxxxxxxxx kompetentním xxxxxxx) xx xxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 3.36. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx V xxxx Xxxxxxxx. Xxx rovněž Příloha xx xxxxxxxx XX "Pokyny xxx xxxxxxxxx předběžných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dohodou ("MAP XXXx")".

X.1 Xxxxxxx xxxxxx

3.4 Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx proces. Rovněž xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jiný proces, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx důležitější xxx samotný xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neimplikuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 1: Určení xxxxxx (let), kterých xx xx analýza xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Krok 3: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xx účelem xxxxx testované xxxxxx (x případě xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx převodních xxx xxx xxxxxxxxx daného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx metody), x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx v xxxxx.

Xxxx 4: Zhodnocení xxxxxxxxxx stávajících interních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Krok 5: Určení xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelných údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx relativní spolehlivosti.

Krok 6: Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx x - v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx rozpětí).

Krok 7: Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů: xxxxxx klíčových xxxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx 3 x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1.38 xx 1.63.

Krok 8: Určení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx provedení (x xxxxxxx potřeby).

Krok 9: Xxxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odměny xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.5 X xxxxx xxxx xxxxx proces xxxxxxxx. Především kroky 5 xx 7 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až do xxxx, než xx xxxxxxxx vyhovujícího xxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx z xxxx důvodu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx případech ovlivnit xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxxxxx x případech, xxx není xxxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx 7) x/xxxx provést xxxxxxxxx přesné xxxxxx (xxxx 8), xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx 4.

3.6 Informace x xxxxxxx xxxxxxxxx, monitorování x hodnocení xxxxxxxxxx xxx viz xxxxxxxx 3.82.

A.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového poplatníka

3.7 "Xxxxxxx analýza" xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx srovnávací xxxxxxx. Xxxxx krok lze xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x regulačních faktorů x jiných xxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nikoliv x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx pochopit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx odstavce 1.55 xx 1.58).

X.3 Xxxxxxxxxx řízené xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx

3.8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx x aplikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx cen dle xxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx testován (v xxxxxxx transakční xxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxx srovnatelných údajů, xxxxxxxx určení úprav xxxxxxxxxxxxxx.

X.3.1 Hodnocení xxxxxxxxxxxx x kombinovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka

3.9 Abychom xx xx nejvíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x ideálním xxxxxxx xxxxxxxx aplikovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Často xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx spojeny, xx nemohou xxx xxxxxxxxxx adekvátně xxxxxxxxx. Xxxx xx jednat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx;

2. Xxxxx xx užívání nehmotného xxxxxxx;

3. Xxxxxxxxx xxx xxx řadu úzce xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x rámci xxxxx xxxxxxxxxx řady), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx příkladem xx xxxxx být xxxxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxx-xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx komponent xxxxxxxxxx výrobci; xxxx xxx vhodnější xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx principu xxxxxxx odstupu pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx hodnoceny xxxxxxxxx pomocí nejvhodnější xxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; může xxx xxxxxx zvážit danou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než posuzovat xxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx.

3.10 Další xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daňového poplatníka xxxxxxxxxx, xx týká xxxxxxxxx přístupů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx produkty xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ziskem nebo xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxxx službách xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx kávovary x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxxxx přístupy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Portfolio xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Viz xxxxxxxx 1.591.63 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1.70 xx 1.72, xxxx úvahy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ztráty xxxx špatnou xxxxxxxxx x xxxx. Navíc xxx xxxx portfolio xxxxxxxx přípustné, musí xxx xxxxxxxxx zacíleny, xxxxx xx neměly xxx používány xxx xxxxxxxx xxxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx úrovni xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povahu a xx nezbytné je xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 2.78 xx 2.79. Xxxxxxx xx pak xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx poznámky xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako implikace xxxx, že xx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx XXX obdržel xxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx skupiny NNP, xxx xxxxxxxxx odstavec 1.71.

3.11 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společně xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podniky x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Skupina XXX xxxx do xxxxx xxxxxxxxx/x rámci xxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx užitků, xxxx xxxx xxxxxxx xx patenty, know-how x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx technických/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pronájem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx ujednání je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (balíček). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxx, xxxxxxx xxxx účtovaná xx prodej zboží xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx případech xxxxxx xxx xxxxx hodnotit xxxxxxx xxxx celek x xxxx xxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx se daňová xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodních cen xxx xxxxxxxxxx součásti xxxx xxxxxxx zabývat xxx, xxx xx xxxxxxx převodní cena xxx celý xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx tržního xxxxxxx.

3.12 Dokonce x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (balíčky) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx národních xxxxxx nebo xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx platby xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx součásti xxxxxxx. V rámci xxxx xxxxx xx xxxx daňové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdruženými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xx analyzovaly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Daňoví poplatníci xx měli xxx xxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převodní xxxx.

X.3.2 Xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx

3.13 Xxxxxxx kompenzace xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx situaci xxxxxxx, xxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podniku. Xxxx xxxxxxx xxxxx uvést, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx započítány xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxx užitky. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx posoudit pouze xxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxxxx xxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx podniku poskytnout xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx-xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxx či xxxxxx ani xxxxx xx xxxxx. Takováto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užitků xxxxxxxxxxxxxx jako vzájemné xxxxxxxxxx.

3.14 Úmyslné vzájemné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x komplexnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx vyskytovat x xxxxxxx formách, od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (například výhodná xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při výrobě xxxxxx zboží) xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stran x xxxxx xxxxxxxx období. Xx xxxxx nepravděpodobné, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přemýšlely o xxxxxx typu xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx by nezávislé xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tok xxxxx příjmů a xxxxxx x případný xxxx/xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.15 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx by xxxxxx, xxxxx by xxxxxx poplatníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx potvrdili, xx xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xx zvážení xxxxxxxxxx kompenzací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.16 Může xxx xxxxxxxx posoudit transakce xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx srovnatelné xxxxxxxxx a mít xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3.9 xx 3.12. Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x podmínkami, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakcí xxxx nezávislými xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kompenzace v xxxxx různých národních xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důsledku rozdílů x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx srážková xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3.17 Daňový poplatník xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx xx základě neúmyslného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxx IV).

A.3.3 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3.18 Xxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx II) je xxxxxxxx zvolit stranu xxxxxxxxx, pro kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (přirážka x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xx kterou xxx xxxxxxx metodu xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nejspolehlivěji, x pro xxxxxx xxx xxxxxx nejspolehlivější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o tu xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxx.

3.19 Xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx - X1 a X2 - xxxxx prodává xxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx X xx sdruženým xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx X vyrábí xxxxxxx X1 xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx B, x v xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společností X. Xxxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx X1 společnost A xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx X1 xx nejčastěji byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx A xxxxxx xxxxxx xxxxxxx X2, xxx které vlastní x xxxxxxx hodnotná/jedinečná xxxxxxxx aktiva, jako xxxx hodnotné patenty x obchodní značky, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx B xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx X2 xxxxxxxxxx B vykonává xxxxx jednoduché xxxxxx x x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx X2 xx xxxxxxxxxx xxxx testována xxxxxxxxxx X.

X.3.4 Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx

3.20 Xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelnosti x xxxxxxxxxxx xx zkoumanou xxxxxxx transakcí, x xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx x rizicích xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx nákladů x přirážky, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx - viz detailně x xxxxxxxx II) xxxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. "xxxxxxxxx xxxxxx" - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.18 - 3.19), xxxx xxx xxxxxxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení převodních xxx rovněž nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízené xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x funkční xxxxxxx netestované xxxxxx.

3.21 Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen (x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2.1 xx 2.11) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx stranách xxxxxxxxx - xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx detailní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx strana xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx x pěti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, i finanční xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx těchto zisků xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stran xxxxxxxxx, včetně případného xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx). Xxxxxxx pak v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx budou připraveni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, včetně finančních xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zisku.

3.22 Pokud je x hlediska okolností xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx (v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2.1 xx 2.11) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.20 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - a xx bez xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, metoda xxxx xxx opětovném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stranou je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dostatečné informace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zahraniční stranu x xxx zhodnocení xxxxxxxx xxxx metody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx strany. Xx druhou stranu xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.23 Xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x sdružených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5.11, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxx předkládání xxxxx vlastních informací xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx měly být xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x/ nebo xxxxxxx xxx dokumentaci.

X.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.4.1 Obecně

3.24 Srovnatelná xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx srovnatelná se xxxxxxxxx řízenou xxxxxxxxx. Xxxx se jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednou ze xxxxx xxxxxx transakce x xxxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx x transakci xxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transakce ("xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce").

3.25 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a proto xx neměla být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3.26 Xxxxxx x xxxxxxx, který může xxxxxxxx to, že xxxxxxxx xxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxx x tržním xxxxxxxxx, xx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx však xxx x sobě není xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx faktorech, včetně xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xx určitý xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.27 Xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.4 xxxxxxxx zhodnocení případných xxxxxxxxxxx interních srovnatelných xxxxx. Xxxxxxx srovnatelné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x bližší xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx než externí xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti x interními xxxxxxxxxxxxx xxxxx i řízenou xxxxxxxxx. Xxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplnější x méně xxxxxxxx.

3.28 Na druhou xxxxxx xxxx interní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx každá xxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx spolehlivou srovnatelnou xxxxxxxxx pro řízenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatníkem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxx faktorů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, xxx xxxxxxxx 1.38 xx 1.63. Pokyny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx srovnatelné xxxxx, xxx xxxxxxxx 3.47 xx 3.54. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxxxx xxxxxx určitý xxxxxxx. Významné xxxxxx xxxxxx produktu prodává xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produktu je xxxxxxxxx nezávislé xxxxxx. X xxxxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx pravděpodobné, xx xx xxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxxx x xxxx nezávislým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X.4.3 Externí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

3.29 Existují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxx využít pro xxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x komerčními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkům. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx interní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - viz odstavce 3.27 xx 3.28.

X.4.3.1 Xxxxxxxx

3.30 Častým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prezentují xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a statistické xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx i xxxxxx dostupný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelných xxxxx, přičemž x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x okolnostech konkrétního xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3.31 Xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx několik omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxx informací, xxxxxx x dispozici xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxx stejné množství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společnostech. Xxxxx x xxxxxxx, xx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dané zemi, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx burze. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx, xxx x xxx mají xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx databáze xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx detailní x xxxxx by xxxxxxx xxxx podklady pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx. Xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx stejně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, že x xxxxx zemích xx xxxxx taková, xx xxxxxxxx databáze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx spíše xxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxxxxxx údajů třetích xxxxx xxx odstavec 3.37.

3.32 Xxxxx jsou xxxxxxxx spolehlivé informace x jiných xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx komerční xxxxxxxx. Pokud již xxxx komerční databáze xxxxxxxxx, měly by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx snažit x xxxxxxxxxxxx spolehlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.33 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x převládání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxx může xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzbudit xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx dané analýzy, x to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx nezbytné doplnit xxxxxxxxx z databází x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace, x xx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Takovéto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxx zdroje xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž platí xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx chápat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, viz xxxxxxxx 3.803.83.

3.34 Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vzneseny x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx komerčními xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx databází xxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx srovnání x xxxxxxxxxx databázemi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx doložení xxxxx xxxxxxxxxx cen autorské xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.4.3.2 Xxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

3.35 Daňoví poplatníci xx vždy vyhledávají xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje a/nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx oblastí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx analýzy. Netuzemské xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx. Xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx určit xxxxxx xx xxxxxxx x odkazem na xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx regionech, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 1.57 xx 1.58 o xxxxxxx rozdílech x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Rovněž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx standardy.

X.4.3.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.36 Správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx disponovat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bylo xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxx xxxxxxxxx převodních xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx efektivní xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx.

X.4.4 Xxxxxxxxx netransakčních xxxxx třetích stran

3.37 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx metod xxx stanovení xxxxxxxxxx xxx x otázka xxxxx agregace řízených xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx diskutovány x xxxxxxxxxx 3.93.12. Xxxxx xxxxxxx xx, xxx mohou xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nebo k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3.93.12). V xxxxx xxxx dostupné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardech. Xx, zda xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka (xxxx x xxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxx x souladu x pokyny stanovenými x xxxxxxxxxx 3.9 xx 3.12), xxxxxx xxxxxxxxx xx tom, xxxxxx třetí xxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí. Pokud xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rovněž xxxx platí, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Obdobně xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx srovnatelných xxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

A.4.5 Omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.38 Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx údaje, přičemž xx xxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dokonalé. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxx/x xxxxx určitých xxxxxxx vzácné. Xxxx xxx xxxxxxxx sáhnout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx kterým xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx geografickém xxxx, ale které xxxx xxxxxxxxxxx stranami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx mírně xxxxxxx xxxxxxxxxx okolnosti; x informace x xxxxxxxxxxx transakcích, ke xxxxxx dojde x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu; xxxx x informace x xxxxxxxxxxx transakcích, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx geografickém trhu, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx záviset xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx analýzy.

3.39 Transakční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx použita i xxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx. xxxxx je xxxxxxxxxx srovnatelných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotných/jedinečných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx transakce přispívají (xxx xxxxxxxx 2.109). Xxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxx nejvhodnější xxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 2.2.

X.5 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3.40 V xxxxxx xxxxxxxx xxx způsoby, xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálně srovnatelných xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3.41 Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx, spočívá x xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxx transakce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetími xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x přijatelné xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Tento přístup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledky - xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dobře xxxxxxx aktéry x xxxxx xxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx důležité, xxx xxx příslušný xxxxxx transparentní, systematický x ověřitelný.

"Aditivní" přístup xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přístup, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx provádí, xx x několika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcemi. Je xxxxxx dobré poznamenat, xx "aditivní" xxxxxxx xx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx x xxxxx identifikace interních xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx může "xxxxxxxx" xxxxxxx zahrnovat xxxxxxx x xxxxxxx srovnatelné xxxxx.

3.42 Xxxxx způsob - "xxxxxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx následně xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo informací x známých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). V xxxxx pak "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx začíná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, viz xxxxxxxx 3.24 - 3.39. "Deduktivní" xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2.1 xx 2.11.

3.43 V xxxxx xx xxx xxxxxxx xx odmítnutí potenciálních xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejčastěji xx xxxxxxxxxxxxx kvantitativními xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, a tedy x srovnatelnost.

Kritéria xxxxxxxx xx nehmotných xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx xxxx podíl xxxxxxx x xxxxxx ("X&xxx;X")/xxxxxx; tyto koeficienty xxxxx sloužit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nehmotnými aktivy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx R&D, xxxxx posuzovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nerealizuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx X&xxx;X.

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx exportních xxxxxxx (zahraniční xxxxx/xxxxxxx xxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, atd., xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx jasně nejsou xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kritérií xxxxxx xx skutečnostech a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxx normativní.

3.44 Xxxxxx výhodou "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx je, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx než "xxxxxxxx" xxxxxxx. Xxxxxxx xx snadněji xxxxxxx, xxxxx xx hodnocení xxxxxxxxx xx proces x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritérií. Xx xxxxx straně xx xxxxx, xx kvalita xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" přístupu xxxxxx xx kvalitě xxxxxxxxxxxxx nástrojů, na xxxxx se spoléhá (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx databáze, x xx xxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx). X některých xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx může jednat x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.45 Xxxxxx by xxxxxx systematicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx hodnotný "xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. "Aditivní" x "xxxxxxxxxx" přístupy xxxxx xxxxxx používány xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx jsou xxxxx kromě prohledávání xxxxxxxxx databází xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx strany, x xxxxxxx se xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. x xxxx důvodu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" přístup xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx.

3.46 Proces xxxxxxxxxx xx účelem identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jeden z xxxxxxxxxxxxxxxx aspektů srovnávací xxxxxxx. Xxx xx xxxx být transparentní, xxxxxxxxxxxx x ověřitelný. Xxxxxxxxx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx provést xxxxx xxxx věcí xxx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx objektivity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx rozsahu, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (daňový xxxxxxxxx xxxx daňová xxxxxx) xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx zdrojům údajů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedena v xxxxxxxx V.

X.6 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.47 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstupu x konkrétněji v xxxxxxxx jednotlivých xxxxx. Xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 1.33, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx takovýchto rozdílů. Xx, xxx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxx úsudku, který xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x nákladech x břemenech spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oddílu X.

X.6.1 Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.48 Xxxxxxxx xxxxx srovnatelnosti zahrnují xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx eliminovat xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x důsledku odlišné xxxxxx praxe xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakce; xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v kapitálu, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

3.49 Xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx různých xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx je xxxxxx x Příloze xx xxxxxxxx III. Xxxxxxxxxx, xx takovéto xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, neznamená, že xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x navržením xxxxxx xxxxx xxxx by xxxx spíše xxx xxxxxxxxx zlepšení srovnatelnosti (xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vést k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx charakteristik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

A.6.2 Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.50 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx, pokud (x xxxxx xxxxx) xx xxxxxxx, xx zvýší xxxxxxxxxxxx výsledků. Relevantní xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx údajů, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, účel úpravy x spolehlivost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy.

3.51 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou vhodné xxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou mít xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx. Některé rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx může xxx vhodné i xxxx neupravený xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx srovnání. Xx xxxxxx xxxxxx potřeba xxxxxxx četné xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x klíčovými xxxxxxx srovnatelnosti xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.52 Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx rozdílů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx užitečná, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které však xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy, xxx vzbudily xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx "vědecký", spolehlivý x xxxxxx.

A.6.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3.53 Xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx "rutinní" a xxxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx úpravy, xxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxx, xx subjektivnější, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxx x spolehlivost. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxx ty, x nichž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X.6.4 Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxxxxxx

3.54 Xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úprav srovnatelnosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, důvodů, xxx xxxxx xxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxx xx vhodné, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Problematika xxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx V.

X.7 Tržní xxxxxxx

X.7.1 Xxxxxx

3.55 X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x získat xxx jedinou hodnotu (xxxx. cenu xxxx xxxxx), která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro určení xxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nejvhodnější metody xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx relativně xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozpětí, způsobeny xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxx, xx xxxxx body rozpětí xxxxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx okolností nemusí xxx xxxxx transakci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

3.56 X některých xxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné transakce xxxxxxx mít relativně xxxxxxx xxxxxx srovnatelnosti. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

3.57 Xxxxxx xxxx xxxxx k situaci, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x nižší mírou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxx, x které xx - xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x omezením x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x srovnatelných xxxxxxx - domníváme, xx xxxxxxxxxxx určité xxxx srovnatelnosti, xxxxx xxxxx identifikovat a/nebo xxxxxxxxxxxxx, x nelze xx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx značný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx).

3.58 Xxxxxxx (xxxx) xxxxxx může rovněž xxxxxxxxx x situaci, xxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx metoda. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx například xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx, které xx xx sebe xxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx relevantních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx definování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xx xxxxxxx překrývají, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s používáním xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxx, xxxxx by xxxx xxx učiněny x xxxxxx užití, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitých xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx kvalitě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3.59 Xxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx (nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx odstavec 2.11) xxxx x xxxxxxx xxxxxx, může značná xxxxxxxx mezi xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx použité xxx xxxxxx jiných xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odchylka xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nezbytná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodnosti pro xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx.

A.7.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

3.60 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transakce (např. xxxx xxxx marže) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx.

3.61 Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízené xxxxxxxxx (xxxx. cena xxxx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správou, xxx xx mít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prezentovat xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spadají xx xxxxxxx rozpětí (xxxx. xx tržní rozpětí xx odlišné od xxxxxxx xxxxxx správy). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx daňová správa xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.62 Při určení xxxxxx xxxx by xx x xxxxxxx, xx rozpětí zahrnuje xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx bod x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tržního xxxxxxx. Xxxxx přetrvávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx 3.57 - xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daného bodu xxxxxxx středního xxxxxx (xxxxxxxxx medián, xxxxxxx xxxxxxx xxxx vážené xxxxxxx, xxx., a xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx minimalizace xxxxxx chyby v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

A.7.3 Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

3.63 Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx aplikace xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodeji, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pod čarou, xxx přesto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx další šetření. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx výsledek xxxx xxx vyloučen xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx objasněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelnosti, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxx xxxxx xxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx navrhovaného "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

3.64 Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budoucích xxxxx. Xxx odstavce 1.70 xx 1.72. Xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx opravdu xxxx určovat xxxxxxxxxxx x okolnosti xxxxxxxx xx předmětné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx.

3.65 Obecně xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce spustit xxxxx šetření, xxx xxxx xxxxx určit, xxx xxxxx xxx xxxxxxx jako srovnatelné xx xxxxxxx. Okolnosti, xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx vyloučeny xx xxxxxxx srovnatelných xxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxxxx neodrážejí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatníka x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx srovnávací xxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx ztrátu.

3.66 Xxxxxxx šetření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, u xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx načasování x rámci xxxxxxxxxxxxxx

3.67 X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx na xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 5.3, 5.4, 5.5, 5.9 a 5.14 kapitoly V xxx xxxxxxxxx x problematice načasování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokumentaci x xxxxxxxx převodních cen.

X.1 Čas původu

3.68 X xxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informace pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nezávislé xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx transakci xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v praxi xxxxxxx, a to x závislosti xx xxxx xxxxx.

X.2 Xxx xxxxx

3.69 X některých případech xxxxxxxxx daňoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx realizace vnitroskupinových xxxxxxxxx přiměřenou snahu xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx. na xxxx ex-ante (dále xxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nezahrnují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx transakcích x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uplynulými xxxx x rokem xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strany xx srovnatelných xxxxxxxxx xxx svých cenových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.70 V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx testovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxxx, xx. na xxxx xx-xxxx (xxxx xxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx dle principu xxxxxxx xxxxxxx"). Takovýto xxxx xxxxxxxxx probíhá x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx roku.

3.71 Xxxxxxx stanovení xxx xxx principu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xx x členských zemích XXXX objevují. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přístupy x xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxx tržními xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x skutečnými xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rámci přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 4.38 x 4.39. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx jakékoliv xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx otázky xxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 25 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX).

B.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.72 Xxxxxxxx xxxxxx, zda x xxxxx ano - xxxxx xxxxxxxx zahrnout xx analýzy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, především xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx době xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejistotu x xxxxx cenotvorby xxxx xxxxxxxxx.

3.73 Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6.28 xx 6.32 a x Xxxxxxx ke xxxxxxxx VI "Xxxxxxx příklady xxxxxxxx Směrnice x xxxxxxxxxx cenách k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oceněním" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxx transakcí x xxxxxxxxx nejistotou. Xxxxxx xx určit, zda xxxx oceňování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx základě principu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případě xx xxxx xxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx klauzule x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednání, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx, xxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxx, neboť xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxx ex-post úpravu xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx.

X.4 Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx transakce

3.74 Údaje x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx analýzu xxxxxxxxxx xxx relevantní, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby nebyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jednání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.5 Xxxxx za xxxxxxx xxx

3.75 V xxxxx xx často xxxxxxxx zkoumat v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cen. Xxxxxx xx vhodné xxxxxxxx normativní pokyny x ohledem xx xxxxx let, xxxxxxx xx má xxxxxxxx xxxxxxx týkat.

3.76 Abychom zcela xxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roku x x let xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx dat z xxxxxxxx let xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatníka x určité transakce xxxxxxxx celé xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx je xx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx analýza xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ziskové xxxxxx. Xxx odstavec 1.72 x xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ztrátových xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chápání xxxxxxxxxxxx ujednání.

3.77 Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx užitečné při xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx životních cyklech xxxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přičemž tento xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nezávislý xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x dřívějším xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx zisk, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx.

3.78 Údaje za xxxxxxx let xxxxx xxxxxx xxxxxxx proces xxxxxx externích srovnatelných xxxxx, xxxx. na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v informacích xxxxxxx xxxxx.

3.79 Použití xxxxx xx xxxxxxx let xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx víceletých xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx 3.57 xx 3.62 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nástrojích.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.80 Jedna otázka, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýz, xx týká xxxxxxx xxxxxx a nákladů xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx srovnatelných údajů x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx informací xxxxx xxx skutečným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xx XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 4.28, 5.6, 5.7 a 5.28 xxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3.81 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyčerpávající xxxxxxxxxxxx všech možných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx určily, xxx xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3.82 Xx xxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx cen, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, úrovně xxxxxx a toho, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx prostředí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxx x xxxxxxx x pragmatickou strategií xxxxxxxxx xxxxxx nebo x principem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X praxi xx xxxxxxx, xx xxxx být xxxxxx, xxx daňový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úsilí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí. Pro xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx charakteristiky xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx).

3.83 Do oblasti xxxxxxxxxx xxx vstupují xxxx až xxxxxxx xxxxxxx x počet xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxx. Ačkoliv se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na každý xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx pragmatická xxxxxx.

Příloha ke xxxxxxxx XXX

Xxxxxxx úpravy pracovního xxxxxxxx

Xxx xxxxxx pokyny xxxxxxxx xx úprav xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX, xxxxx A.6 xxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uspořádáních (x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstupu) x xxxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxx interpretovány xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve skutečných xxxxxxxxx konkrétních odvětví. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx Směrnice, xx xxxxx odkazují, xxxx principy xxxx xxx xxxx aplikovány xxx specifických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx (avšak xx xxxxx xxxxxx způsob), xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx úpravu.

Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpětí x xxxxxxxxx, kdy se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx - x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x nezávislých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx

1. Xxxxx jednoduchý xxxxxxx ukazuje, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxx kapitálu mezi xxxxxxxxxx stranou (XxxxXx) x srovnatelným xxxxxxxxx (XxxxXx). Xxx odstavce 3.473.54 xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistého xxxxxxx oprávněné. X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxx x metody xxxxxxx x xxxxxxxx nebo x metody ceny xxx xxxxxxxxx prodeji. Xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxx být xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx by neměly xxx xxxxxxxxx automaticky, xxxxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx?

2. V xxxxxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx časovou xxxxxxx. Pokud například xxxxxxxxxx poskytne podmínky xxxxxxxxxx v xxxxx 60 xxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx rovnat ceně xx xxxxxxxxx úhradu xxxx xxxx xx 60 xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx relativně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jejich závazků. Xxxxxxxx společnost by xx musela prostředky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxx hotovostního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx byl k xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx prostředí xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxx x kompenzoval xxxx času.

3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx profituje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro úhradu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/xxxx xxxx profitovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx náklady xx xxxxx měly zahrnovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vliv času.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx pak xxxxxxx buď musela xxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx úroková xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování (např. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vlastních xxxxxx) xxxx rizikem xxxxxxxx x držbou xxxxxxxx xxxx zásob.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úpravu xxxxxxx x časové hodnotě xxxxx mezi testovanou xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx časové xxxxxxxx xxxx dobou, kdy xxxxxxxxx své xxxxxx (xx. xxxxxxx peníze xxxxxxxxxxx), x xxxxx, xxx inkasuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxx prodleva xx xxxxxxxxxx jako: xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx + (xxxx) xxxx xxxxx xxx inkaso xxxxxx xx xxxxxxxxx - (xxxxx) doba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx.

6. Proces xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu:

a) Xxxxxxxxxxxxx rozdíly x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se zabýváme xxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxx odstavec 2.58 xxxx Xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx transakční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx vhodnou xxxxxxxxx například xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxxxxx měřeny xxxxxxxxx x xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdílů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx testovanou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxx. Alternativně xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx testované strany xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx.

Praktický příklad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu:

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx to, xxxxx xxxxxxxx xxx vypočítat xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

 
TestCo
 
Rok 1
&xxxx;
Xxx 2
 
Rok 3
&xxxx;
Xxx 4
&xxxx;
Xxx 5
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
179,5 mil.
 
182,5 xxx.
&xxxx;
187 xxx.
&xxxx;
195 mil.
 
198 xxx.
&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxxx xxxx úroky x xxxxxxxx (EBIT)
 
1,5 xxx.
&xxxx;
1,83 mil.
 
2,43 xxx.
&xxxx;
2,54 xxx.
&xxxx;
1,78 xxx.
&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX / Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(%)
&xxxx;
0,8 %
&xxxx;
1 %
&xxxx;
1,3 %
&xxxx;
1,3 %
&xxxx;
0,9 %
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní xxxxxxx (xx xxxxx xxxx) 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx (R)
 
30 xxx.
&xxxx;
32 xxx.
&xxxx;
33 xxx.
&xxxx;
35 xxx.
&xxxx;
37 mil.
 
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
Zásoby (X)
&xxxx;
36 xxx.
&xxxx;
36 xxx.
&xxxx;
38 mil.
 
40 xxx.
&xxxx;
45 mil.
 
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
Závazky z xxxxxxxxxx xxxxx (X)
&xxxx;
20 xxx.
&xxxx;
21 xxx.
&xxxx;
26 xxx.
&xxxx;
23 xxx.
&xxxx;
24 mil.
 
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
Pohledávky
 
 
 
 
 
 
(R) + Xxxxxx
&xxxx;
46 xxx.
&xxxx;
47 xxx.
&xxxx;
45 xxx.
&xxxx;
52 xxx.
&xxxx;
58 mil.
 
(I) - Xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
(X)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(X + X - P) / Tržby
 
25,6 %
 
25,8 %
&xxxx;
24,1 %
 
26,7 %
&xxxx;
29,3 %
&xxxx;
XxxxXx
&xxxx;
Xxx 1
 
Rok 2
&xxxx;
Xxx 3
&xxxx;
Xxx 4
 
Rok 5
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
120,4 xxx.
&xxxx;
121,2 xxx.
&xxxx;
121,8 xxx.
&xxxx;
126,3 xxx.
&xxxx;
130,2 mil.
 
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
Zisk xxxx xxxxx x xxxxxxxx (XXXX)
&xxxx;
1,59 xxx.
&xxxx;
3,59 xxx.
&xxxx;
3,15 xxx.
&xxxx;
4,18 xxx.
&xxxx;
6,44 xxx.
&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX/Xxxxx (%)
&xxxx;
1,32 %
 
2,96 %
&xxxx;
2,59 %
&xxxx;
3,31 %
 
4,95 %
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní xxxxxxx (xx konci xxxx) 1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (X)
&xxxx;
17 xxx.
&xxxx;
18 xxx.
&xxxx;
20 xxx.
&xxxx;
22 xxx.
&xxxx;
23 xxx.
&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxxxxx (X)
&xxxx;
18 xxx.
&xxxx;
20 mil.
 
26 xxx.
&xxxx;
24 xxx.
&xxxx;
25 mil.
 
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
USD
 
Závazky x xxxxxxxxxx styku (X)
&xxxx;
11 xxx.
&xxxx;
13 xxx.
&xxxx;
11 xxx.
&xxxx;
15 xxx.
&xxxx;
16 xxx.
&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(X) + Xxxxxx
&xxxx;
24 xxx.
&xxxx;
25 xxx.
&xxxx;
35 xxx.
&xxxx;
31 xxx.
&xxxx;
32 mil.
 
(I) - Xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXX
&xxxx;
(X)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(X + X - P) / Xxxxx
&xxxx;
19,9 %
&xxxx;
20,6 %
&xxxx;
28,7 %
&xxxx;
24,5 %
 
24,6 %
&xxxx;
Xxxxxx pracovního kapitálu
 
Rok 1
&xxxx;
Xxx 2
&xxxx;
Xxx 3
 
Rok 4
&xxxx;
Xxx 5
 
(R + X - X) / Xxxxx xxx XxxxXx
&xxxx;
25,6 %
 
25,8 %
&xxxx;
24,1 %
&xxxx;
26,7 %
 
29,3 %
 
(R + X - X) / Xxxxx xxx XxxxXx
&xxxx;
19,9 %
&xxxx;
20,6 %
&xxxx;
28,7 %
&xxxx;
24,5 %
 
24,6 %
&xxxx;
Xxxxxx (D)
 
5,7 %
&xxxx;
5,1 %
&xxxx;
-4,7 %
&xxxx;
2,1 %
&xxxx;
4,7 %
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx (x)
&xxxx;
4,8 %
&xxxx;
5,4 %
&xxxx;
5,0 %
 
5,5 %
&xxxx;
4,5 %
&xxxx;
Xxxxxx (D*i)
 
0,27 %
&xxxx;
0,28 %
&xxxx;
-0,23 %
 
0,12 %
&xxxx;
0,21 %
&xxxx;
XXXX/Xxxxx (%) xxx XxxxXx
&xxxx;
1,32 %
&xxxx;
2,96 %
&xxxx;
2,59 %
&xxxx;
3,31 %
 
4,95 %
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX / Tržby xxx XxxxXx
&xxxx;
1,59 %
&xxxx;
3,24 %
&xxxx;
2,35 %
&xxxx;
3,43 %
 
5,16 %

8. Některé postřehy:

  • Jednou x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, zásoby x xxxxxxx testované xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnávány. Xx xxxx uvedeném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx srovnávány x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx nemusí být xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odrážejí xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxx.
  • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vhodné xxxxxxx xxxxx (xx xxxxx), xxxxx má xxx xxxxxxx. Xxxx sazba (xxxx xxxxx) xx xxxx xxx obecně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxx komerční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx pracovního kapitálu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx + xxxxxx), xxxx xxx xxxxxx jiná xxxxx. Sazba xxxxxxx xx výše uvedeném xxxxxxxx odráží xxxxx, xxx xxxxx xx XxxxXx xxxx vypůjčit xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx předpokládá, xx jedna xxxxxxx xxxxx xx vhodná xxx závazky, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x praxi xxx xxxx být xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxx sazby, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
  • Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx, xxxxx xxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze.

1) Viz xxxxxxxx x xxxxxxxx 8.